29-06-07

ADHD, het onrustige kind

esp10240esp10319

Steeds meer kinderen krijgen het etiket ADHD opgeplakt. In de Westerse wereld zijn onderzoekers, psychiaters, psychologen en pedagogen ijverig op zoek naar de oorzaak van dit verschijnsel. ADHD kinderen zijn onrustig, wispelturig, angstig, weten geen raad met zichzelf, hebben concentratieproblemen, gedragen zich vaak onhandelbaar en kennen veel opvoedingsproblemen. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders en leerkrachten is het een zware opgave. 

 

ADHD is in ieder geval een complex fenomeen en het lijkt vreselijk moeilijk te zijn om een onderscheid te maken tussen de oorzaak en uitlokkende factoren. Het is zo goed als zeker dat er een verband bestaat tussen ADHD en voeding. ADHD kinderen  leiden vaak aan een gemaskeerde allergie d.w.z. dat ze overgevoelig zijn voor bepaalde voedingsstoffen maar daar niet direct op reageren. Het komt niet tot een allergische reactie maar wel tot een sluimerende toestand die deze kinderen onrustig maakt. Anderzijds stellen we vast dat binnen eenzelfde gezin, waar een gelijkvormig eetpatroon wordt toegepast, het ene kind ADHD heeft en de anderen niet. Het is niet het verkeerde voedingspatroon dat de oorzaak is maar wel de overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen bij sommige kinderen. Hier volgt de cruciale vraag: waarom is men overgevoelig en leidt deze overgevoeligheid naar ADHD? Hierop weet niemand het antwoord.

 

Er wordt gewezen naar de invloed van het vervuilde milieu. Wij beseffen nauwelijks in welke mate ons milieu is aangetast. Vermoedelijk zijn er kinderen die vatbaarder zijn voor de gifstoffen die we dagelijks inademen of via de voeding binnen krijgen. Als milieuvervuiling denkt men ook aan roken, parfums, chemische geurverdrijvers en onderhoud- en verzorgingsproducten die chemicaliën en andere substanties bevatten. Frisdranken, Cola, ketchup, industriesuikers, zoetstoffen, fastfood, junk food enz. horen tot de kritische producten. Volgens sommige onderzoeken zou 80% van de ADHD kinderen overgevoelig zijn voor koemelk en gluten (volle graanvoeding). Bij jonge criminelen zou dat zelfs 90% zijn. Men kan het ADHD probleem niet eenzijdig benaderen vanuit de gemaskeerde allergie, er is hier meer aan de hand. Vermoedelijk gaat het hier om uitlokkende factoren en blijft de echte oorzaak onbekend.          

 

In studies over ADHD wordt nauwelijks gesproken over de evolutie van het onrustig kind. Hoe wordt een ADHD kind volwassen en hoe komt het op bepaalde leeftijd toch tot een draaglijke onrust. Welke levensfasen zijn het meest kritisch? Meer informatie over deze aspecten kunnen de inzichten verruimen. Het gebruik van medicijnen krijgt steeds meer kritiek en in sommige  kringen zelfs heftig kritiek. Medicijnen geven zonder de diepere oorzaak te kennen is niet altijd verantwoordelijk. Pedagogen wijzen er op dat er ook opvoedingsfouten worden gemaakt waardoor het probleem nog erger wordt en de genezing bemoeilijkt. Ouders hebben geen ervaring met een ADHD kind, en pakken het vaak verkeerd aan of wachten te lang met professionele hulp in te roepen. Op het vlak van opvoeding, begeleiding en psychische en emotionele ondersteuning kan veel bereikt worden, meer dan men zou vermoeden.

 

Vanuit de natuurlijke gezondheidszorg hebben we een aantal adviezen. Zo heb ik ouders altijd aangeraden om te kiezen voor een zuivere voeding: geen cola of frisdrank in huis, geen gekleurd snoepgoed, geen waardeloos voedsel. Het is geen gemakkelijke opdracht om voedingsmiddelen op te sporen waar dergelijke kinderen overgevoelig voor zijn. Toch heeft men geen andere keuze. Geef het kind gedurende twee à drie weken geen melk of melkproducten zodat alle melkresten uit het lichaam verwijderd zijn. Ga na of het kind tijdens deze periode opvallend rustiger is geworden. Indien dit zo is, kan dit wijzen op een overgevoeligheid voor melk. U kunt na deze drie weken het kind opnieuw melk en melkproducten laten gebruiken. Als u een verhoogde onrust vaststelt, mag u er zeker van zijn dat er sprake is van overgevoeligheid, zonder dat het tot een allergische reactie komt. U kunt dezelfde controle uitvoeren met alle voedingsproducten op basis van rogge, tarwe, haver, gerst en gierst en dit vergelijken met rijst, maïs en boekweit, die glutenvrij zijn. Het zijn de landbouwproducten zoals melk en granen die voor overgevoeligheid zorgen.

 

Weer andere onderzoekers leggen een verband tussen ADHD en Omega 3 vetzuren en willen het hele probleem met lijnzaadolie oplossen. Lijnzaadolie is zeer rijk aan Omega 3 vetzuren en heeft het gebruik van visolie verdrongen. Sommige wijzen dan weer op een te kort aan zink en vit. B6, hoewel dit kan betwijfeld worden omdat zink rijkelijk voor komt in vele voedingsmiddelen. Weer anderen zijn er van overtuigd dat ADHD een gevolg is van inentingen. Een complex probleem als ADHD lost met niet op met een pilletje, maar ook niet met een voedingssupplement of een capsule lijnzaadolie of visolie. Opvoeding, vrije tijdsbesteding, stressbeheersing, leren omgaan met agressie, afleiding, aangepaste leermethode, schoon milieu, gezonde voeding en vermoedelijk nog vele andere factoren spelen een rol in de strijd tegen ADHD.

 

11:04 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, adhd, kinderen, stress |  Facebook |

27-06-07

Burn-out of opgebrand zijn

1773079V3008045V3008027

Het burn-out syndroom slaat niet van de ene op de andere dag toe. Het is een sluipend proces dat zich voordoet bij mensen die heel intens met hun beroepsleven bezig zijn. Aanvankelijk dacht men dat burn-out alleen voorkwam bij mensen met een sociaal of verzorgend beroep, maar nu blijkt dat in alle beroepen slachtoffers vallen. Het is vreemd dat alles wat deze mensen met zoveel enthousiasme en toewijding hebben gedaan, nu weg valt. Ze kunnen hun werk niet meer aan, worden geïrriteerd als ze er in contact mee worden gebracht. Het gaat hier vooral om gedreven, enthousiaste en ambitieuze mensen die niet gauw opgeven en blijven doorwerken tot de toelaatbare grens wordt overschreden. Het gaat hier vooral om het vuurtype en het vuur-aardetype. Specialisten zeggen dat men niet kan ‘opbranden’ als men niet eerst ‘ontvlamt’ is. Burn-outpatiënten vallen in een diep zwart gat waar ze moeizaam uitgeraken.

 

De natuurgeneeskunde behandelt men burn-out op een natuurlijke wijze, zonder medicamenten, door het verbroken evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen. Dit gebeurt door middel van Biorelaxatie, DSR (Dermasegmentale reflexologie), aangepaste kruidengeneeskunde, voedingstherapie en andere eenvoudige en natuurlijke therapieën. Het succes van de natuurgeneeskunde bij het behandelen van stemmingsstoornissen en stressgerelateerde  klachten, ligt in het uitschaken van mentale therapieën en trainingen. De vermoeide geest wordt leeggemaakt, komt weer tot rust en krijgt de kans om zich te herstellen. Daarnaast staat de typologie centraal in de natuurgeneeskunde. Behandel de zieke in plaats van de ziekte is het basisprincipe. De typologie is de studie die zich bezig houdt met het bepalen van het temperament d.w.z. het geheel van de aangeboren persoonskenmerken. Bij burn-out zijn het vooral het vuurtype en het vuur-aardetype dat het meest vatbaar is, zoals alle studies dat aanduiden.

 

De psycholoog Herbert Freudenberger en zijn collega Gail North onderscheiden twaalf stadia. Die stadia hoeven elkaar niet noodzakelijk in deze volgorde op te volgen. Sommige patiënten slaan bepaalde stappen over, andere bevinden zich in verschillende stadia tegelijk. Ook de duur van de afzonderlijke fasen verschilt van persoon tot persoon.

 

1 De drang zich te bewijzen

Het begint vaak met een buitensporige ambitie: het verlangen zich in het werk te bewijzen slaat om in een verbeten, dwangmatige vastberadenheid. Mensen met een dergelijke ambitie voelen de sterke behoefte hun collega’s – en zichzelf – te laten zien dat ze hun werk in alle opzichten voortreffelijk doen.

 

2 Harder werken

Om aan de hooggestemde verwachtingen te voldoen, nemen ze extra werk op zich en zetten hun schouders eronder. Het wordt een obsessie alles zelf te doen, waaruit weer blijkt dat ze zichzelf als onvervangbaar beschouwen.

 

3 Behoefte verwaarlozen

In hun agenda is geen plaats meer voor andere dingen dan werken. Andere levensbehoeften – zoals slapen, eten en gezellig samen zijn met familie of vrienden – doen ze af als onbelangrijk. Ze maken zichzelf wijs dat deze opofferingen bewijzen dat ze een heroïsche prestatie leveren.

 

4 Verdringing van conflicten

Ze hebben wel in de gaten dat er iets niet in de haak is, maar zien de oorzaak van hun problemen niet in. Het onder ogen zien van de werkelijke oorzaak zou tot een crisis kunnen leiden, dus dat beschouwen ze als bedreigend. Vaak doen zich in dit stadium de eerste lichamelijke symptomen voor. Alles wordt opgeofferd aan het doel dat kost wat kost bereikt moet worden.

 

5 Herziening van waarden

Als gevolg van hun toenemend isolement, conflictvermijding en het veronachtzamen van fysieke basisbehoeften verandert hun perceptie van de werkelijkheid. Ze herzien hun waardesystemen: dingen die eens belangrijk waren, zoals vrienden of hobby’s, worden nu volstrekt onbenullig beschouwd. De enige standaard waaraan ze hun eigenwaarde afmeten is hun werk. Emotioneel raken ze steeds meer afgestompt. Bij het aardetype zijn emoties bijkomstig, hun gevoelsleven droogt op.

 

6 Ontkenning van problemen die de kop opsteken

Ze worden onverdraagzaam en gaan hun collega’s beschouwen als dom, lui, veeleisend of ongedisciplineerd. Sociaal contact ervaren ze als bijna onverdraaglijk. Ze vertonen steeds meer tekenen van cynisme en agressie. Ze wijten hun toenemende problemen aan tijdsdruk en de grote werklast – niet aan het feit dat zij zelf veranderd zijn.

 

7 Zich terugtrekken

Ze beperken hun sociale contacten tot een minimum, raken geïsoleerd en sluiten zich af. In toenemende mate verliezen ze elke hoop of het gevoel dat hun leven ergens toe leidt. Ze gaan steeds meer ‘volgens het boekje’ werken. Vaak zoeken ze hun heil in alcohol of drugs.

 

8 Merkbare gedragsveranderingen

De mensen in hun directe sociale omgeving merken nu duidelijk dat hun gedrag is veranderd. De eens zo opgewekte en toegewijde slachtoffers van te hard werken zijn nu angstig, in zichzelf gekeerd en apathisch geworden. Innerlijk voelen ze zich steeds waardelozer.

 

9 Depersonalisatie

Ze verliezen het contact met zichzelf. Ze zien zichzelf en anderen niet langer als waardevol en hebben geen oog meer voor de eigen behoeften. Hun tijdsperspectief verengt zich tot het heden. Het leven wordt een aaneenschakeling van mechanische functies.

 

10 Innerlijke leegte

De innerlijke leegte breidt zich meedogenloos uit. Om dit gevoel te bestrijden, gaan ze wanhopig op zoek naar kicks. Dit kan leiden tot vormen van overactiviteit, zoals seksverslaving, overmatig eten en alcohol- of drugsmisbruik. Vrije tijd ervaren ze als dode tijd.

 

11 Depressie

In deze fase komt het burn-out syndroom in feite overeen met een depressie. De patiënten voelen zich zo overstelpt door hun problemen dat ze totaal onverschillig, wanhopig en uitgeput zijn en denken dat ze van de toekomst niets meer te verwachten hebben. Ze kunnen alle symptomen van een depressie vertonen, variërend van agitatie tot apathie. Het leven heeft elke zin verloren.

 

12 Burn-outsyndroom

Op dit punt aangekomen hebben bijna alle burn-outpatiënten suïcidale neigingen: ze zien geen andere mogelijkheid meer om aan hun situatie te ontsnappen. Sommigen doen inderdaad een zelfmoordpoging. Uiteindelijk storten ze volledig in, lichamelijk en geestelijk. Patiënten die dit stadium hebben bereikt, hebben onmiddellijk medische hulp nodig.

   

 

Deze burn-outcyclus toont precies het verloop aan. In fase een wordt de oorzaak aangegeven: de gedreven persoon met veel ambities die iets moet bewijzen. We vinden hierin de volgende kwaliteiten:

 

 • Buitensporige ambitie: een vuurtype gaat voor zijn idealen, ambitie is voor hem een vorm van passie. Hij is enorm gedreven en weet van geen ophouden.
 • Het verlangen iets te bewijzen: Het vuurtype is angstig om zijn verworven machtspositie te verliezen en zal aan zijn omgeving zijn bekwaamheid bewijzen.
 • Verbeten vastberadenheid: eenmaal een doel gesteld moet dat gehaald worden, niets houdt hem tegen. Een vuurtype is een doordrammer.
 • Doen hun werk voortreffelijk: Het aardetype is een perfectionist, alles wat hij doet, zeker op professioneel vlak, is voortreffelijk.

 

In de volgende fase vinden we eveneens een aantal kwaliteiten, die bij het vuur-aardetype veelvuldig voorkomen zoals:

 

 • Obsessie alles zelf te doen: Het aardetype geeft het werk niet snel uit handen. Als men het zelf doet is het zeker goed want niemand doet het zo goed.
 • Alleen maar werken: Het aardetype wordt beschreven als harde werker, want werken geeft hem zekerheid. Bovendien is het aardetype op concrete en materiële doelen gericht.
 • De problemen niet onder ogen durven zien: Het aardetype is erg realistisch, maar kan niet tegen veranderingen. Het accepteren van de problemen kan een crisis uitlokken met veranderingen als gevolg.
 • Behoeften verwaarlozen: Bij het aardetype domineert het eindresultaat. Dit type is daar zo intens mee bezig dat alle andere behoeften verwaarloosd worden. Emoties, ontspanning, hobby’s of vrije tijd zijn ondergeschikt.

 

Het is de combinatie van de elementen vuur en aarde in het temperament wat bij deze mensen tot burn-out leidt. Vuur zorgt voor de gedrevenheid en aarde voor de werklust. Depressie komt hoofdzakelijk voor bij het watertype, maar burn-out is een stemmingstoornis en staat heel dicht bij depressie. Eenvoudig uitgedrukt kunnen we zeggen dat als een manager depressief wordt, hij/zij aan burn-out lijdt.

 

De natuurgeneeskunde is erg geschikt om psychische en emotionele stoornissen te behandelen omdat er vanuit een heel ander visie wordt gewerkt dan de reguliere psychotherapie. Ook u kunt mensen helpen door een praktijkgerichte opleiding tot gezondheidstherapeut te volgen aan een van de vier scholen van de Europese Academie voor Natuurlijke gezondheidszorg te Antwerpen, Gent, Leuven of Maastricht. Surft even naar www.europeseacademie.be

25-06-07

Calendula of de goudsbloem

200165019-001189619200400650-001

 

Calendula, ook goudsbloem genoemd, herkent iedereen aan de stralende oranjekleurige bloemblaadjes en haar frisgroen blad. Het is in de kruidengeneeskunde een belangrijk kruid met veelvuldige toepassingen als kruidenthee maar ook verwerkt tot verzorgingsproducten en zelfhulpmiddelen. De goudsbloem is vooral geschikt voor babyproducten. In tegenstelling tot veel kruiden leent de goudsbloem er zich toe om in de tuin te kweken. Ze bloeit in het midden van de zomer en richt haar kopje naar de zon die hoog in de lucht staat. Alleen de bloemen die goed open zijn en als de dauw van de bladeren is opgedroogd, worden geoogst. Oogsten gebeurt altijd in de ochtend omdat dan de optimale vitaliteit aanwezig is. De plantencellen zuigen dan het water uit de bodem. Dit proces neemt af met het ritme van de dag. Tijdens de middag of nog later geplukt, verlept de plant gemakkelijker en is niet geschikt om te oogsten.

Goudsbloem wordt snel na het plukken verwerkt.

 

Calendula is een veeleisende plant. Zij heeft een humusrijke bodem nodig om snel en krachtig te groeien. Ze gedijt het beste op een stuk grond dat een jaar voordien als groenbemesting werd benut (klaver, luzerne). Calendula gebruikt tijdens haar groei veel voedingsstoffen o.a. stikstof uit de bodem waardoor ze snel en weelderig groeit. Het schoffelen brengt meer zuurstof in de grond, zorgt er voor dat het regenwater beter binnendringt en verdamping tegenhoudt.

 

Calendula is rijk aan gele kleurstoffen, zoals xanthofyl en carotenoïden. Daarnaast bevat de plant etherische oliën, bitterstoffen, de zeepachtige stof saponine en salicylzuur. Salicylzuur is bekend, daarvan werd oorspronkelijk de aspirine gemaakt. Het zijn de triterpeenverbindingen die voor de ontstekingsremmende werking zorgen, samen met de etherische olie, saponinen en flavonoïden. De laatste twee zijn samen met caroteen, slijmstoffen, oleanolzuur en tocoferolen verantwoordelijk voor de bloedstelpende, verzachtende en jeukstillende eigenschappen van calendula. Vooral calendulazalf is erg bekend en wordt voor veel doeleinden gebruikt.

 

Als u door kruiden gefascineerd bent, kan een opleiding tot herborist uw droom in vervulling brengen. U volgt dan een tweejarige praktijkgerichte avondopleiding aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg te Antwerpen, Gent, Leuven of Maastricht. Vraag een studiegids aan bij het hoofdkantoor Europese Academie Weg naar As, 267 - 3600 Genk Tel. 089-355246 of surft even naar www.europeseacademie.be 

10:45 Gepost door Jan Dries in Kruiden | Permalink | Commentaren (1) | Tags: calendula, herborist, opleiding, europese academie |  Facebook |

23-06-07

Iemand in de bloemetjes zetten

200154973-001B20-444816

Cadeautjes krijgen is steeds aangenaam, maar misschien is geven nog leuker. Iemand verrassen met een stukje gezondheid ter gelegenheid van Moederdag, Vaderdag, een verjaardag of als u gewoon eens lekker zin hebt om uw partner, vriend of vriendin te verwennen. Voor al deze gelegenheden biedt de natuur u een rijkdom aan cadeautjes aan. Bloemen en vooral geurende bloemen zijn nog altijd het mooiste cadeau. U zet dan iemand letterlijk in de bloemen. Helaas staat de bloemenbranche bekend voor zijn chemische sproei- en behandelingsmiddelen. Omdat bloemen niet worden gegeten, is de wetgeving minder streng, toch kan een bloemenruiker vol gifstoffen zitten en de kamersfeer vervuilen.

 

Door een natuurlijk geschenk aan te bieden doet u niet alleen iemand veel plezier omwille van de attentie, maar u zet zo iemand ook aan bewuster met gezondheid om te gaan. Een kaars uit bijenwas brengt niet alleen een fijne sfeer maar ook een diep indringende en ontsmettende geur. Bijenkaarsen worden soms met kruiden vermengd zodat de kruidengeur een meerwaarde is. Er worden zepen op basis van kruiden aangeboden. Geniet eens van een heerlijke lavendelzeep. Natuurlijk kan zeep niet de volle kracht van lavendel overbrengen, maar het is een aangename bijdrage tot bewust gezond leven.

 

Er bestaat een rijk aanbod van badolie met een weldadige werking. Neem bijvoorbeeld jeneverbesolie om aan het badwater toe te voegen, zijn werking op spierspanningen en gewrichtspijnen is ongelooflijk goed. Als u twintig à dertig minuten in een dergelijk warm bad verblijft, komt u er als herboren uit. Met wilde rozenolie dompelt u zich onder in een zachte, zuivere rozengeur. Het geeft uw badkamer een harmonieuze sfeer waarin u de zorgen van elke dag gemakkelijk vergeet en even helemaal kunt wegdromen. Het brengt u in een etherische sfeer van rozenblaadjes die inwerken op de huid en rustgevend is. Rozenbottelolie voedt de huid en is aan te bevelen bij droge huid. Jojobaolie werkt meer op de vochtregulatie van de huid en voorkomt uitdroging. Olijfolie geeft de huid een vetlaagje waardoor de zuurgraad gehandhaafd blijft en beschermt tegen ontstekingen of schimmels.

 

Waarom niet kiezen voor een kwaliteit olijfolie in een mooi flesje met een overheerlijk etiket! Een prachtig cadeau om als eerste stap in de gezonde keuken te zetten. Kruidenazijn is eveneens een aantrekkelijk geschenk. Een kruidentakje zit in de fles en heeft al zijn krachten overgedragen op de azijn. Azijn is niet alleen een smaakmaker het is een therapeuticum. Neem 1 eetlepel kruidenazijn of appelazijn in een glas water en voegt er twee koffielepeltjes acaciahoning aan toe. Goed roeren en langzaam opdrinken of als mondspoelwater gebruiken. Werkt sterk ontsmettend en helpt bij vele kwaaltjes. Kan ook uitwendig gebruikt worden bij het schoonmaken van een wond (zie artikel over kruidenazijn).

 

Traditioneel brengt men een fruitkorfje mee op ziekenbezoek. Dat is nog altijd het mooiste geschenk. Fruit is immers het beste medicijn, zeker als iemand ziek is, tenzij fruit een contra indicatie is. Er zijn zoveel prachtige natuurlijke cadeaus te koop, mooi van vorm, sierlijk gedecoreerd en stralend van gezondheid. Geef voortaan een natuurlijk cadeau, het zet aan tot bewustmaking en zo wordt ook uw omgeving een stukje gezonder en natuurbewust.

10:45 Gepost door Jan Dries | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloemen, schenken, cadeautjes, gezonde cadeautips |  Facebook |

21-06-07

Gele of bruine cornflakes!

901818u14725735

De voedingsindustrie promoot het enorme aanbod van commerciële ontbijtgranen door het accent te leggen op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels, calcium, ijzer en andere stoffen. Bij cornflakes worden ze er aan toegevoegd zoals bij de productie van voedingssupplementen. Het gaat hier om geïsoleerde stoffen die uit hun verband worden gerukt. Alleen voedingsstoffen die vanuit een voedingsmiddel worden aangevoerd, kunnen door het menselijke lichaam benut worden. Niemand strooit landbouwkalk op zijn eten om meer calcium binnen te krijgen. Alleen calcium dat via de wortels van de plant in de vrucht is opgenomen, als een onderdeeltje van een organische verbinding, is bruikbaar voor de kalkstofwisseling en is een bouwsteen voor het bot.

 

Cornflakes zouden goed zijn voor de slanke lijn en voor de gezondheid. Onzin natuurlijk want cornflakes zijn gepoft en bevatten hoofdzakelijk lucht. Cornflakes zijn letterlijk gebakken lucht. Ze bevatten erg veel geraffineerde suikers en de inhoudstoffen zijn louter supplementair. Een tijd lang dacht men dat bruine ontbijtgranen gezonder was, maar dat is niet zo. Bovendien wordt bruine cornflakes met kleurstof zoals melasse gekleurd, alleen maar om een gezond elan te geven. Maar, dat zijn ze beslist niet. Veel kinderen beginnen de dag met een flink bord cornflakes in plaats van een eenvoudig en gezond fruitontbijt.

 

De muesli is geen alternatief voor een gezond ontbijt. Deze rauwe grof gemalen granen kunnen wij niet eens verteren. In melk opgelost vormen ze een slechte voedselcombinatie. Er is muesli met niet minder dan zes verkeerde voedselcombinaties. Het is vreemd dat blijkbaar niemand weet wat een echte muesli is. Muesli is Zwitsers en betekent ‘moes’, het gaat hier om een fruitmoes waar één eetlepel graanvlokken werd aan toegevoegd. Hier eet men meestal pure muesli met melk of water vermengd. Volle granen bevatten fytinezuur dat een verbinding aangaat met calcium, magnesium, ijzer en zink en bijgevolg een mineralenrover is. Wit brood verteert moeilijk en zorgt voor darmverstopping, volle granen bevatten zemelen die zich uitzetten en de darm stimuleert. Bij te grote hoeveelheden granen loopt u het risico dat de zemelen darmirriterend werken. Volle granen zijn uiteraard te verkiezen boven geraffineerde granen, maar u zult er matig mee zijn. Graanvoeding is niet onze basisvoeding, de mens is immers geen granivoor zoals de kip en andere hoenderachtige vogels.

 

Als u op tv reclame ziet over cornflakes, zult er nu anders over denken. Er wordt ontzettend veel verkeerde voedinginformatie verspreidt, helaas niet altijd uit onwetendheid, maar bewust commercieel geïnspireerd. Dat vind ik misdadig!

11:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, reclame, calcium, granen |  Facebook |

19-06-07

Asperges

AA051032AA042885u10057813

 

Van april tot juni is het de aspergestijd. Asperge (Asparragus officinalis L) is een verrukkelijke groente en de teelt is erg eenvoudig maar arbeidsintensief. Er zijn groene en witte asperges. In feite gaat het om dezelfde plant. Bij witte asperges maakt men een zandrug van ongeveer 30 cm over de plant heen. Op de wortel ontstaat een stengel die naar het licht groeit en zich door de zandrug heen drukt. Als de kop van de stengel zichtbaar wordt, steekt men de asperge. Groene asperge wordt niet afgedekt en krijgt onder invloed van het licht een groene kleur.

 

Fijne dunne asperge kan men rauw eten en heeft een lichte zoete smaak. Meestal wordt asperge gekookt, maar mag niet opnieuw worden opgewarmd omdat het een nitraathoudende plant is.  De gekookte asperge verliest uiteraard vitaminen, maar behoudt een groot deel van zijn geneeskrachtige werking. Ze is erg rijk aan provitamine A,  vitaminen van het B complex zoals B1, B2, B3, B6 en bevat zelfs foliumzuur. De aanwezigheid van kalium werkt waterafdrijvend, bovendien bevat deze groente zink, een mineraal dat betrokken is bij de werking van een groot aantal enzymen.

 

Geneeskrachtige werking

 

 • Heeft een sterk waterafdrijvende werking.
 • Werkt ontzurend.
 • Stimuleert de nierwerking.
 • Versterkt de ogen en goed tegen nachtblindheid.
 • Versterkt de slijmvliezen.
 • Heeft een gunstige invloed op het stressmechanisme.
 • Goed tegen concentratieproblemen.
 • Activeert de stofwisseling van eiwit, vet en koolhydraten.
 • Verhoogt de kwaliteit van de huid, het haar en het bindweefsel.
 • Goed bij slaapproblemen.
 • Werkt celverjongend.
 • Stimuleert de bloedvorming en zuurstofverzorging.
 • Versterkt de immuniteit en heeft een antiseptische werking.
 • Goed tegen darmverstopping en trage darmwerking.

 

Door zijn sterk onzurende en waterafdrijvende werking helpt asperge bij zwaarlijvigheid, oedeemvorming, hartproblemen, blaas- en nierklachten. Als u asperges eet, geniet dan niet alleen van deze prachtige groente maar besef ook zijn opvallende genezende werking.

09:30 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (7) | Tags: asperges, waterafdrijvend, ontzuring, dieet |  Facebook |

17-06-07

Fruit of fruitsap!

6708673348056ispc032048

Fruit is ons basisvoedsel en fruitsap is een gemakkelijke manier om het te gebruiken. De mens is van nature een fructivoor of vruchteneter. Ondanks ons gewijzigd voedselpatroon bezit ons spijsverteringstelsel nog alle kenmerken van een vruchteneter. Degenen die de soort of het ras bepalen, wijzigen zich uiterst moeizaam, dat zien we ook in de dierenwereld. Toen ik vijfendertig jaar geleden het fruitontbijt introduceerde en de mensen aanraadde om meer fruit te eten werd ik vaak op hoongelach onthaald. De tijden zijn nu veranderd, fruit wordt steeds meer en meer als belangrijk beschouwd. Veel mensen vragen zich af of fruit door fruitsap kan vervangen worden? Ik ga even proberen het onderscheid tussen beide te verduidelijken.

 

Fruit is een sappige vrucht, bevat eiwit en vet, redelijk veel natuurlijke suikers, ruwe vezels en andere ballaststoffen, veel water en erg veel vitaminen, mineralen, natuurlijke kleurstoffen en bijzondere stoffen zoals antioxidanten en bioactieve substanties. Er zijn voldoende wetenschappelijke argumenten aan te voeren dat fruit erg gezond is en dagelijks nodig is ter voorkoming van ziekten. Uiteraard is fruit arm aan eiwit en vet, maar vergeet niet dat men er veel van kan eten zodat de hoeveelheid eiwit en vet niet verwaarloosd mag worden. Als u fruit traag eet, voldoende kauwt haalt u ontzettend veel uit fruit. Vooral de ballaststoffen zorgen voor een goede ontlasting en herstelt een verzwakte darm.

 

Fruitsap ontstaat door fruit te persen. Aan de ene kant krijgen we het sap en aan de andere kant de pulp. Deze pulp bevat nog heel veel voedingsstoffen. Het persen van fruit levert altijd verlies op. U moet verschillende appels persen om een glas appelsap over te houden. Bij sinaasappelsap is dit verlies het geringste omwille van zijn waterachtige structuur. Sap dat blootgesteld wordt aan licht en zuurstof verliest aan waarden. En toch heeft fruitsap ook belangrijke voordelen. Fruitsap is bijzonder licht verteerbaar, net als moedermelk is het een vorm van vloeibaar voedsel. Een baby gebruikt moedermelk of eventueel koemelk omdat het spijsverteringstelsel te zwak is voor vast voedsel. Dat wijst er op dat vloeibaar voedsel geen of zeer weinig beroep doet op het verteringstelsel. Als u een glas sap drinkt, vloeit dat via de maagstraat naar de darm en wordt daar meteen door de darmvlokken opgenomen. Het gebruik van sap verlicht de vertering en geeft een hoog verteringsrendement m.a.w. u haalt er ontzettend veel uit. Ondanks verlies aan voedingsstoffen blijft het gebruik van fruitsap aanbevolen.

 

Vers geperst fruitsap overtreft alle kwaliteiten. Een goede fruitpers is noodzakelijk, vooral een traag werkende pers is aan te bevelen. Het fruit dat u perst moet van goede kwaliteit zijn en vooral goed rijp. Het nadeel van persen is het schoonmaken van de pers. De pulp kan eventueel gebruikt worden in andere gerechten zoals in yoghurt. U kunt ook meerdere fruitsoorten samen persen. De smaak wordt daardoor aantrekkelijker en het werkingsspectrum of de invloed van het sap op de organen, wordt er door vergroot. Pers geen fruit en groenten samen tot één sap. Fruit en groenten hebben een heel andere samenstelling en door ze samen te persen wordt de onderlinge verhouding verstoord, wat invloed heeft op de vertering. Fruitsap dient u langzaam op te drinken of op te zuigen met een rietje, liefst voor of los van de maaltijd.

 

Kant en klare sappen zijn niet vergelijkbaar met vers geperst sap, hoewel ook daar er verschillende kwaliteiten worden aangeboden. In de natuurvoedingswinkel vindt u vaak kwaliteitssappen. Sommige sappen zijn afkomstig van biologisch fruit en dat is een belangrijk argument. Andere fabrikanten gebruiken fruit uit de gewone teelt maar garanderen dat er geen additieven zijn toegevoegd. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen sappen die na het persen in flessen worden verpakt en sappen op basis van fruitconcentraat. Fruitsap uit de supermarkt is altijd op basis van concentraat. In gespecialiseerde bedrijven wordt van fruit een soort siroop gemaakt door het water er zoveel mogelijk uit te verwijderen. De fruitsapfabrikanten kopen dit concentraat aan en vermengen het met water en voegen er meestal industriesuiker, zoetstof, kleur- en smaakstoffen aan toe. Er zijn fabrikanten die het concentraat alleen met water oplossen en geen additieven gebruiken. De kwaliteit van het water is doorslaggevend. De laatste tijd wordt, als verkoopargument, fruitsap verrijkt met geïsoleerde vitaminen en mineralen. Dat is geen goede oplossing en moet vermeden worden. Het toevoegen van mineralen kan belastend zijn voor de nieren.

 

Voor het verbeteren van de gezondheid of ter voorkoming van ziekten is vers geperst fruitsap een absolute aanrader. Een kwaliteitssap uit de natuurvoedingswinkel kan een goed alternatief zijn. Het geïndustrialiseerd fruitsap op basis van fruitconcentraat en zonder toevoeging van additieven kan als drank gebruikt worden. Fruitsap dat verrijkt is met vitaminen en mineralen moet vermeden worden. Soms is fruitsap een verdekte vorm van frisdrank en dat moet u in de gaten houden. Frisdrank is geen gezonde drank.

 

09:30 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fruit, ontbijt, gezondheid, fruitsap |  Facebook |

15-06-07

Vermoeide benen

PAA2920000121079001PAA371000001

Na een lange autorit of een dag staan of zitten voelen uw benen soms vermoeid aan. Ook tijdens de zwangerschap of op oudere leeftijd kunt u soms een zwaar gevoel in de benen ervaren. Net als bij beroepen waarbij men veel stil zit of langdurig recht moet staan. Computerwerk zorgt eveneens voor vermoeide benen omdat de zithouding ononderbroken dezelfde is. Met eenvoudige oefeningen en gezond beweging verfrist en vitaliseert u uw benen op natuurlijke wijze.

 

Vermoeide benen worden veroorzaakt door langdurig staan of zitten. De bloeddoorstroming komt min of meer tot stilstand doordat de beenspieren, die het bloed in de aders omhoog helpen pompen, niet actief zijn. Het enige en doeltreffend middel is er weer beweging in te krijgen. Wacht niet tot de benen vermoeid zijn, maar beweeg tijdens zittend werk de tenen regelmatig door ze eerst naar u toe te trekken en dan weg te stoten. Strek ook uw voeten van u weg en naar u toe. Als u ze van u weg strekt, spannen de onderbeenspieren zich op en als u ze naar u toe trekt de bovenbeenspieren. Doe dit spontaan tijdens uw zittend werk.

 

Als u rechtstaand werkt, doet u er goed aan af en toe met de tenen heen en weer te bewegen. Zorgt er voor dat u ruime schoenen draagt zodanig dat de tenen los zitten. Staat u voor een klas of voor een groep mensen, dan kunt u wat heen en weer lopen. Dat valt niet op als u het integreert in uw werkzaamheden. Thuis kunt u dezelfde beenoefeningen doen als bij zittend werk. Wandelen of fietsen helpt vermoeide benen te voorkomen. Een warm voetbad, wisselbaden (afwisselend warm en koud, driemaal herhalen en met koud eindigen), afgieten met koud water of de benen inwrijven met arnicazalf zijn ongetwijfeld goede remedies. Een kruidenthee van meidoorn helpt eveneens de doorbloeding verbeteren.

 

09:30 Gepost door Jan Dries in Volksgeneeskunde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoeide benen, beweging, arnica, thee |  Facebook |

13-06-07

Berkenblad als reinigingskuur

200187980-001AA04855367093

In het voorjaar geeft het jonge groen een gevoel van frisheid en een nieuw begin. Tijdens de lange winter hebben we te weinig licht, bewegen minder en hebben de neiging zwaardere voeding te gebruiken. Daardoor treedt er een verhoogde vervuiling op wat zich uit in lentemoeheid. De lente is een ideaal seizoen voor een vitaliserende ontslakkingskuur. Met slakken worden opgehoopte gifstoffen bedoeld zoals de slakken die overblijven bij een kolenkachel. De lente is een ideale periode om te reinigen, het lichaam opent zich vanuit het levensritme en wordt van binnenuit aangespoord om alle ballast van zich af te werpen. U kunt het natuurlijke reinigingsproces best in deze periode stimuleren. Uiteraard kunt u hoewel heel het jaar door reinigen.

 

Berkensap

In Oost Europa, waar veel berken in een ongerepte grote gebieden groeien, zijn er honderden verzamelaars die op vakkundige wijze sap uit de berk aftappen. Het gaat hier om het opstijgende sap dat bijna alle kwaliteiten van de berk bevat. Zijn zuiverende werking is toe te schrijven aan zijn gunstige invloed op blaas en nieren. Als u iedere dag een glaasje vers berkensap drinkt, stimuleert u de nierwerking en verhoogt u de uitscheiding van gifstoffen.

Na enkele dagen merkt u dat de huid zuiverder wordt. Bij huidklachten kan aanvankelijk verergering op treden omdat berkenblad diepgaand werkt. Dat mag u niet verontrusten, het kan vervelend zijn maar dit is een positief teken, een bewijs dat het genezingsproces is ingezet. Na een dergelijke opstoot, ontstaat volledige genezing.

 

Berkenbladthee

De blaadjes van de berk heeft een zeer goede werking op de blaas en nieren. De urinesecretie wordt er door verhoogd, gifstoffen vrij gemaakt en vochtophoping uitgescheiden. Berkenblad is een aanbevolen kruid bij bijna alle reumatische klachten. Door zijn reinigende werking en zijn positieve invloed op de nieren zorgt dit kruid voor diepgaande rust. De nieren zijn immers gevoelsorganen en houden verband met de gemoedstoestand. Thee van berkenblad kan heel het jaar door gebruikt worden. De belangrijkste inhoudstoffen zijn: flavonoïden, saponinen en looistoffen. De smaak van berkenblad is heel aangenaam, maar kan met wat honing of eventueel wat citroensap verder op smaak worden gebracht. Als reinigingskuur kunt u gedurende drie weken drie kopjes per dag hiervan drinken. U neemt een koffielepeltje van het gedroogde kruid per kopje, overgieten met kokend water, tien minuten laten trekken en zeven. Verse berkenblaadjes kunnen in de lente in kleine hoeveelheden onder sla verwerkt worden. Berkenolie wordt gebruikt tegen cellulitis.

 

Wilt u meer weten over kruiden en het gebruik van kruiden, raadpleeg dan ‘Het praktisch kruidenboekje’ zie boekenlijst.

 

11-06-07

Een stevig ontbijt, maar niet voor iedereen!

5656975357305900

 

Volgens sommige voedingsdeskundigen is het ontbijt de belangrijkste maaltijd. Maag en darmen worden tijdens de nacht helemaal leeg gemaakt. De ochtendontlasting zorgt dat de opgestapelde faeces uit de endeldarm wordt verwijderd. Het geledigde spijsverteringstelsel is weer ontvankelijk voor voedsel. Theoretisch is dit juist, maar in werkelijkheid ligt het wel anders. Niet iedereen staat in de ochtend uit te kijken naar een stevig ontbijt, sommigen krijgen niets over hun lippen of het volstaat even om iets te drinken. De weg naar het ontbijt ligt bezaaid met obstakels en die moeten eerst worden opgeruimd.

 

Het darmstelsel, waar de vertering van het voedsel plaats vindt, is via de bloedbanen verbonden met de rest van het lichaam en is gekoppeld aan de stofwisseling. Als we tijdens de nacht slapen, is het organisme druk bezig om afvalstoffen op te ruimen, te neutraliseren en uit te scheiden. Deze afvalstoffen, ook slakken genoemd, zijn afkomstig van de vertering, de stofwisseling, de ademhaling en van vele andere fysiologische processen die in ons lichaam plaats vinden. Door het vervuilde milieu, de geïndustrialiseerde levenswijze, stress, restanten van spuitmiddelen uit de landbouw, voedingsadditieven, genotsmiddelen en het slikken van chemische medicijnen en voedingssupplementen krijgt de moderne mens heel wat ongewenste stoffen in zijn lichaam. Voor veel mensen is de nacht te kort om alles op te ruimen. De aanvoer is immers groter dan de afvoer. Wat niet kan worden afgevoerd stapelt zich op in het vetweefsel en het bindweefsel, maar een groot deel blijft rond dwarrelen en zorgt voor heel wat ongemak en verzuurt langzaam aan het hele organisme.

 

Vooral avondmensen kennen een minder goede uitscheiding en lijden daardoor aan ochtendhumeur. Ze geraken moeizaam op dreef, voelen zich niet erg fut omdat ze geen afscheid kunnen nemen van de nachtrust. De verzuring is zo sterk dat ze geen eetlust hebben en het ontbijt meestal overslaan. Het heeft weinig zin aan deze mensen een ontbijt op te dringen. In de voormiddag, als ze voldoende beweging hebben gehad en de ontzuring zich voor een deel heeft voltrokken, komt de eetlust opzetten. Een gezonde voedselkeuze met minder verzurende voedingsmiddelen zoals vlees, vis, kaas, brood en peulvruchten, maar meer ontzurende voeding zoals fruit, bessen, watervruchten, aardappelen, groenten kan voor een ommekeer zorgen. Dagelijkse beweging en een regelmatig levensritme helpen hierbij. Vooral de nachtrust moet goed verzorgd worden.

 

Wie onvoldoende nachtrust heeft, moe opstaat of gestresst de dag begint, zal weinig behoefte hebben aan een ontbijt. Veel mensen die het ontbijt overslaan of erg verwaarlozen, zullen tijdens hun vakantie daar wel gebruik van maken. De belangrijkste voorwaarde voor een gezond ontbijt is over voldoende tijd beschikken. Mensen met een stabiele bloedsuikerspiegel zullen gemakkelijker het ontbijt of zelfs een maaltijd overslaan. De lever zet spontaan glycogeen om in glucose of bruikbare suikers, zodat ook het hongergevoel uitblijft. Mensen met een onstabiele bloedsuikerspiegel hebben een veel grotere behoefte aan vaste maaltijden en slaan nooit het ontbijt over. Een gouden regel is de hoeveelheid voedsel van een hele dag te spreiden over drie tot vijf maaltijden. Regelmatig kleine hoeveelheden voedsel gebruiken is een ontlasting van de vertering, de pancreas en de stofwisseling. Wie de dag begint met een ontbijt versterkt daarmee zijn gezondheid. Verwaarloost men het ontbijt, dan moet de oorzaak worden aangepakt.

 

Het ontbijt is ook cultureel gebonden. De Britten en de Nederlanders staan bekend om een stevig, soms wel te stevig ontbijt. De Franse echter beginnen de dag met een croissant of ontbijtkoek. Er zijn zoveel factoren die een ontbijt gezond maken en die moeten worden aangepakt. Het ontbijt gaat verder dan de ontbijttafel.

 

09:50 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ontbijt, voeding, gezondheid |  Facebook |