30-10-07

Rokende vrouwen

AA004185AA004187AA004193


 

Het aantal vrouwen dat rookt neemt moeizaam af. Terwijl bij mannen roken een uiting is van een stoer gedrag, lijkt het bij vrouwen meer een verdringing te zijn van dieper liggende problemen. Vrouwen roken vaak uit machteloosheid, ze kunnen de combinatie van werk en gezin niet aan of zien geen oplossing in hun uitzichtloze situatie. Fysiek is roken slechter voor vrouwen dan voor mannen, wat niet wegneemt dat roken voor beide geslachten nooit is goed te praten. De Duitse Organisatie voor Pneumologie en Beademingsgeneeskunde komt tot deze conclusie. Vrouwen lijden bijzonder sterk onder de gevolgen van roken. Ze hebben vaker met zwaardere ademnood te kampen dan mannen. Bij vrouwen met een rokerslong of de chronische obstructieve longziekte COPD, functioneren de longen slechter dan bij mannen. De vrouwen hebben ook minder draagkracht, lijden vaker aan depressie en beoordelen hun levenskwaliteit als slecht. COPD treft vrouwen zwaarder dan man, zelfs wanneer ze even veel gerookt hebben. Vrouwen zijn blijkbaar gevoeliger voor aandoeningen van de luchtwegen.

 

Stoppen met roken is nochtans niet zo moeilijk. Ik heb een anti-rookprogramma uitgewerkt dat gemakkelijk is toe te passen en gunstige resultaten oplevert. Het steunt op het principe van bewust leren roken, door minder te roken en enkele natuurlijke hulpmiddelen in te schakelen verlaagt u het nicotinegehalte in het bloed waardoor de behoefte aan de sigaret afneemt. U bereidt zelf het moment voor om te stoppen. Meer hierover vindt u in mijn boek ‘JA, Ik stop met roken!’                  

12:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, stoppen met roken |  Facebook |

28-10-07

Het onweerstaanbaar verlangen

De oorzaak van alle leed is het verlangen, zou een uitspraak zijn van Boeddha. Een uitspraak die veel wijsheid bevat. Tegenover het verlangen staat immers de ontgoocheling, het niet kunnen bereiken van dat wat er verlangd wordt. Veel mensen worden ziek omdat het onweerstaanbaar verlangen niet in vervulling gaat. Zonder verlangen is, naar mijn gevoel, geen leven mogelijk. Verlangen wordt immers gemakkelijk gekoppeld aan hoop. Hopen is een vorm van verlangen en zonder hoop is niets mogelijk.

 

Het probleem is niet het verlangen, maar wel het verlangen naar zinloze doelen, onbereikbare doelen, naar onbestaande behoeftes. In dat geval is verlangen de oorzaak van alle leed. De consumptiemaatschappij doet niets anders dan nieuwe en vaak zinloze behoeftes scheppen, om steeds meer te kunnen consumeren. Er is bij veel mensen een kunstmatig verlangen ontstaan naar iets dat niet wezenlijk tot het leven hoort. Men verlangt naar iets dat slechts een kortstondige bevrediging geeft maar geen bijdrage levert aan het geluksgevoel. Het leven op zich is het grote verlangen, een voortdurend verlangen naar eenvoudige en echte dingen die het leven mooier en aangenamer maakt.

 Verlangen wordt ook vaak gekoppeld aan ambities. Ambitieuze mensen hebben grote verlangens, willen veel in hun leven bereiken, vaak ten koste van veel ellende. Ieder mens heeft recht op verlangens, maar we moeten onze verlangens richten, soms ook relativeren en vooral de haalbaarheid ervan inschatten. Er zijn ook mensen met te weinig verlangens, te weinig ambities, die niets in het leven willen bereiken en bij de pakken blijven zitten. We moeten op zoek gaan naar evenwicht, harmonie en eenheid om van daaruit  onze verlangens te richten en te verfijnen. We moeten niet alleen verlangen, we moeten ons inzetten deze te zinvol te realiseren.   

12:30 Gepost door Jan Dries | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-07

Cannabis, gevaarlijker dan men denkt!

IS250-084INGSAHE2495vic121


 

Rond cannabis heerst er nog steeds de mythe van onschuldigheid. Cannabis is immers een kruid, de hennepnetel, dat eeuwenlang door onze voorouders werd gebruikt bij het bestrijden van een aantal kwaaltjes. De hennepnetel vond men vroeger rond iedere boerderij net als een ruige lindeboom, de meidoorn, de vlierboom, de brandnetel of de paardebloem. De cannabis is echter niet meer dat onschuldig kruidje van weleer. Veredelde varianten worden onder kunstmatig verlichting gekweekt en bevatten een zeer hoge dosis toxische en verslavende inhoudstoffen.

 

Iedereen weet dat roken ongezond is. De overheid doet er alles aan om met een streng rookverbod longkanker en vaatziekten terug te dringen. Het is onverantwoord om het cannabisgebruik te gedogen of het gevaar ervan te relativeren. Onderzoeken tonen aan dat het roken van een joint schadelijker is dan het roken van een sigaret. Waar wachten we nog op? De rook van een gewone sigaret en die van een joint hebben ongeveer dezelfde samenstelling. Allebei bevatten ze schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide, teer en vele andere kankerverwekkende stoffen. Wanneer tabak gecombineerd wordt met cannabis, verhoogt zelfs het gezondheidsrisico.

 

Cannabisrokers hebben de gewoonte om langer en dieper te inhaleren dan sigarettenrokers. Ze gaan ervan uit dat diep en lang inhaleren nodig is om de verslavende en verdovende stoffen goed op te nemen in het lichaam. Bij het roken van een joint worden de geïnhaleerde stoffen binnen de drie seconden voor 95% in het bloed opgenomen. Door dieper en langer te inhaleren komt er meer teer en koolstofmonoxide vrij. Het teergehalte in een joint ligt twee tot drie keer hoger dan in een sigaret en de schade aan de longen is vier tot vijf keer groter.  Iemand die drie à vier joints per dag rookt loopt evenveel kans op chronische bronchitis als iemand die meer dan twintig sigaretten op een dag rookt. Van cannabis gaat men niet meteen dood, maar het verkort net als bij een sigarettenroker het leven. Bovendien vergroot het aanzienlijk de kans om naar zwaardere drugs te grijpen. Een onschuldig jointje kan het begin zijn van een leven vol problemen.

 

In de farmaceutische wereld wordt er geëxperimenteerd met cannabis als medicijn. Dat is nog geen vrijgeleide voor de cannabisrokers. Chemische medicijnen bevatten ook vaak verslavende substanties hebben bijna altijd nevenwerkingen. Er is nog te weinig ervaring op dit gebied om nu al conclusies te trekken. Trouwens opium is ook het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van pijnstillers op basis van morfine. De medische benadering van cannabis moet geheel los gezien worden van het drugsbeleid. Vanuit de natuurlijke gezondheidszorg moet een krachtig standpunt worden ingenomen tegen de lichtzinnigheid waarmee beleidsmensen om gaan met de problematiek van cannabis. Cannabisgebruikers moeten niet meteen als misdadigers worden behandeld, maar hebben een degelijke behandeling nodig. Het gebruik van cannabis kent meestal een dieper liggende oorzaak.

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (5) | Tags: canabis, verslaving, gezondheid |  Facebook |

24-10-07

Vrouwelijk en mannelijk voedsel

200128210-001
 

De grote Hippocrates, grondlegger van de natuurgeneeskunde, heeft tweeduizend vijfhonderd jaar geleden al gewezen op het belang van de voeding. Sinds die tijd weten we dat voedsel, net als kruiden, een genezende werking heeft. Modern wetenschappelijk onderzoek heeft een aantal stoffen of combinaties van stoffen achterhaald die een farmacologische werking hebben. Men noemt deze stoffen bioactieve substanties of fytochemicaliën. Een aantal voedingsmiddelen worden bij voedingstherapie aanbevolen bij mannelijke of vrouwelijke ziekten. Dat betekent niet dat er typisch mannen- en vrouwenvoedsel bestaat. Ieder levend wezen heeft behoefte aan eiwit, vet en koolhydraten, de drie onmisbare voedingstoffen die voor de nodige warmte-energie zorgen. Daarnaast zijn er hulpstoffen zoals water, vitaminen, mineralen, ballaststoffen en nog vele andere stoffen die in vrij kleine hoeveelheden voorkomen. Ze worden micronutriënten genoemd.

 

Het voedingspatroon van de mens is universeel of zou dat moeten zijn. Omdat er verschillen zijn in lichaamsbouw, energiebehoeften en lichaamsfuncties tussen man en vrouw, zijn er ook verschillen in het voedingspatroon. De man eet grotere hoeveelheden voedsel dan een vrouw, hoewel dit gerelativeerd moet worden. De voedingsbehoefte wordt bepaald vanuit het lichaamsgewicht. Een grote vrouw eet in principe meer dan een kleine man. Mannen hebben meer spiermassa en vrouwen meer lichaamsvet, vandaar verschillen in voedingsbehoeften tussen beide geslachten. Omdat zink een grotere rol speelt in de hormoonhuishouding van de man dan bij vrouwen is de behoefte aan dit mineraal 30% groter bij mannen dan bij vrouwen. Zink is een belangrijk bestanddeel van het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Zink is ook betrokken bij het groeiproces bij kinderen. Zink komt in haast alle voedingsmiddelen in grote hoeveelheden voor. Het heeft geen zin om zink in tabletvorm te slikken. Zink uit volle granen wordt niet opgenomen door de aanwezigheid van fytinezuur, maar binnen een gevarieerde  voeding heeft men niets te vrezen. Alleen bij afgelegen bergvolkeren die een eenzijdige graanvoeding gebruikten werd ooit zink tekort vastgesteld, hetgeen er voor zorgde dat daar veel dwergen voorkwamen.

 

De behoefte aan ijzer is bij vrouwen groter dan bij mannen. Mannen hebben slechts 10 milligram per dag nodig, bij vrouwen ligt dit op 15 milligram. Deze behoefte blijft bestaan tot in de menopauze. Dit belangrijk mineraal komt voor in alle groene groenten. Er is een verband tussen ijzer uit groenten en de vitamine C. Wie een te kort heeft aan ijzer doet er goed aan om niet alleen groene groenten te eten maar gelijkertijd voldoende fruit omwille van de vitamine C. Een uitzonderlijke goede bron van ijzer is sesamzaad. Deze kleine harde zaadjes dienen wel vooraf gemalen te worden met een elektrische koffiemolen. Maal alleen wat u per dag nodig hebt, anders wordt het gemalen sesam snel ranzig. Strooi de gemalen sesam in de soep of op rauwe groenteschotel.

 

De  behoefte aan foliumzuur (vit. B.11) is eveneens van het geslacht afhankelijk. De behoefte bij de vrouw in haar vruchtbare leeftijd ligt dubbel zo hoog als bij de man. Foliumzuur vinden we voornamelijk in plantaardige voedingsmiddelen zoals spinazie, broccoli en spruitjes. Zo zijn er ook verschillen in behoeftes tussen man en vrouw bij  vit.E, vit. A, vit K en bij magnesium. Men hoeft zich hier geen zorgen over te maken omdat een gevarieerde voeding met voldoende groenten en fruit, zowel bij man als vrouw, voldoende nutriënten levert. Het lichaam weet wat het nodig heeft. Bij teveel worden deze stoffen uitgescheiden of geneutraliseerd, bij een te kort doen er zich bepaalde symptomen voor. Deze symptomen zijn door artsen en therapeuten goed herkenbaar.

12:15 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-07

Leven rijke mensen gezonder?

ks76040pr25811u17411289


 

Om de vijf jaar wordt er een gezondheidsenquête gehouden om de gezondheidstoestand van de bevolking vast te stellen. De resultaten zijn niet zo schitterend, bovendien kan men zich de vraag stellen of een dergelijke enquête een objectief beeld weergeeft van de werkelijkheid. Toch zijn deze cijfers interessant omdat er een tendens door wordt aangegeven. Positief is misschien wel dat 19% geheelonthouder is, terwijl 7% een drankprobleem heeft. Wie had ooit gedacht dat in dit land van bier en wijn zoveel geheelonthouders zijn! 10% lijdt aan depressie, 6% heeft angststoornissen en 20% kampt met slaapproblemen. 52% van de bevolking, dus meer dan de helft lijdt aan minstens één chronische ziekte en 29% lijdt aan meer dan één chronische aandoening. 14% lijdt aan allergie en maar liefst 44% van de Belgen lijdt aan overgewicht. Dat is niet verwonderlijk want 46% doet te weinig aan beweging. Een gezin geeft maandelijks 110 euro uit aan gezondheidszorg terwijl 29% het moeilijk heeft om de gezondheidsfactuur te betalen.

 

De enquête laat zien dat mensen met een lage opleidingsgraad en dus minder verdienen, over een slechtere gezondheid beschikken. Dat is eenvoudig te verklaren door het feit dat rijke mensen gemakkelijker naar de huisarts stappen of in de mogelijkheid zijn om dure onderzoeken te laten uitvoeren of dure medicijnen te kopen. Ze zijn bovendien beter geïnformeerd over de gezondheidzorg. De eenoudergezinnen is een nieuwe kwetsbare groep die met de dag toeneemt. Men vreest dat ook daar, wegens te kort aan de nodige financiële middelen, bespaard wordt op gezondheid. Toch is het gevaarlijk gezondheid te koppelen aan het niveau van de opleiding die iemand genoten heeft. Het is trouwens onrechtvaardig dat wie geld heeft zich een betere gezondheid kan veroorloven dan zij die met moeite de eindjes aan elkaar proberen te knopen.

 

Gezondheid is nooit afhankelijk van de grootte van de geldbeurs. Rijke mensen kunnen zich veel meer ongezonde dingen permitteren. Gezondheid is een levenskwaliteit die we voor een groot deel zelf kunnen bereiken of verbeteren. Een gezonde voedingswijze is helemaal niet duur. De dure voedingsproducten zijn over het algemeen niet zo gezond. Een glas helder water is gezonder dan een glas wijn. Een gezonde levenswijze kost nauwelijks geld. Wie zich ongezond voedt, het levensritme niet respecteert, zich volgiet met frisdrank en veel snoept, verzwakt zijn gezondheid. Het is de peperdure reguliere gezondheidszorg die dan moet zorgen om er weer bovenop te geraken. Het is inderdaad juist dat zij die veel geld hebben deze waanzinnige consumptiemaatschappij gemakkelijker zullen overleven. Wie zich onafhankelijker van de moderne samenleving weet op te stellen, het heft in eigen hand neemt en kiest voor een natuurlijke levenswijze zal met weinig geld zijn gezondheid op een hoog niveau brengen, los van het niveau van zijn opleiding. Iedereen, ook die minder gezond is geboren, erfelijk is belast of in minder gunstige omstandigheden leeft, kan zijn gezondheid verbeteren. Wees kritisch tegenover de bewering dat het niveau van de opleiding bepalend is voor de kwaliteit van uw gezondheid.

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-07

Dikke mensen overleven vaker een hartaanval

AA003705AA053480mcp042


 

Het is niet te geloven, uit een grootschalig onderzoek dat in European Haert Journal verscheen, blijkt dat dikke mensen na een licht hartinfarct betere overlevingskansen hebben. Het gaat om een statisch onderzoek bij 1.676 patiënten die wegens een licht hartinfarct in een Duits hartcentrum werden opgenomen. Van die patiënten hadden 551 een normaal gewicht, 824 leden aan overgewicht en 192 waren zwaarlijvig. Na drie jaar bleek dat in verhouding meer dikke dan magere patiënten nog in leven waren. Het waren vooral de zwaarlijvige patiënten die het best hun hartinfarct hadden overleefd.

 

Onderzoekers zitten met een raadsel, terwijl iedereen aanneemt dat overgewicht juist een hartinfarct in de hand werkt. Van alle hartpatiënten lijdt 2/3 aan overgewicht. Overgewicht verhoogt bovendien het risico op suikerziekte, hoge bloeddruk en hartinfarct. Een geïsoleerd onderzoek, zoals in dit Duits hartcentrum, is natuurlijk niet relevant, maar kan aanleiding geven om verder onderzoek te voeren. Misschien is het nuttig om anders over hart- en vaatziekten na te denken.

 

Een laag lichaamsgewicht is absoluut geen garantie om bevrijdt te zijn van hart- en vaatziekten. Het zou interessant zijn om het aantal magere mensen, die met deze problemen geconfronteerd werden, in kaart te brengen. Het slanke, magere type, dat in de typologie luchttype wordt genoemd, heeft hart en vaatziekten als dispositie. Dispositie betekent genetische aanleg voor bepaalde ziektes. Het luchttype is erg nerveus, kent geen rust, is stressgevoelig, is altijd in beweging en belast op deze wijze zijn hart en vaten.

 

Hart- en vaatziektes komen echter meer voor bij het vuurtype. Dit is een erg gedreven en impulsief type, met een sterke wil en doorzettingsvermogen. Dit type wil van geen wijken weten, neemt gemakkelijk de leiding, is erg begaan en kan flink doordrammen. Het vuurtype lijdt constant aan hoge bloeddruk, verhoogde hartslag, verstoord hartritme en heeft meestal een verhoogd cholesterolgehalte. Er zijn bloedstuwingen naar het hoofd en het hele lichaam is rood en warm. Het vuurtype geeft de voorkeur aan een eiwit- en  vetrijke voeding en lijdt daardoor gemakkelijk aan overgewicht. Hij is de grote vleeseter en belast daardoor zijn hart en vaten. Hoewel dit extraverte type alles uit zich weg smijt, kan het zeer boos en agressief zijn. Het vuurtype leeft in een verhoogde versnelling en belast zijn hart en vaten, maar ook de lever en nieren.

 

Het watertype is het mollige type, houdt gemakkelijk vocht vast, gebruikt veel zout en is, in tegenstelling tot het luchttype en het vuurtype introvert. Dit type is fijnbesnaard, vaak overgevoelig en teert op emoties. Dat het zwaarlijvige watertype gemakkelijker een hartinfarct overleeft, heeft waarschijnlijk te maken met zijn rustige en eerder zorgeloze instelling. Dit type is niet stressgevoelig, maar kan genieten van rustige en mooie momenten. De verhoogde vatbaarheid voor een hartinfarct bij dit type is niet zozeer het overgewicht maar het niet kunnen uiten van negatieve gevoelens. Het watertype houdt alles vast en verdringt gemakkelijk zijn problemen.

 

De oorzaak van hart- en vaatziekten is niet uitsluitend afhankelijk van het lichaamsgewicht, ook het temperament speelt hierbij een doorslaggevende rol. Stressgevoelige mensen of zij die emotioneel onder druk worden gezet of zichzelf te zwaar belasten, verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Gezonde voeding is belangrijk, maar daar hoort eveneens een gezonde levenswijze en een rustige instelling bij. Al meer dan veertig jaar wordt er strijd gevoerd tegen de onverzadigde vetzuren die uiteraard niet gezond zijn, maar blijkbaar niet doorslaggevend zijn om hart- en vaatziekten te veroorzaken. Ondanks alle voorlichting rond het vetgebruik zijn hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse landen. In de natuurgeneeskunde wordt hart- en vaatziekten in een veel ruimer perspectief geplaatst.

 

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hart, hartaanval, zwaarlijvigheid |  Facebook |

18-10-07

Oscar, de kat des doods

CB0649971411-211535-01er811


Oscar de kat leeft in een rustoord voor bejaarden in Providence, Rhode Island, en bezit de geheimzinnige gave om de nakende dood van patiënten te voorspellen. Als het zo ver is, nestelt de poes zich in hun nabijheid en wacht. Oscar blijft bij de stervenden in hun laatste uren. De poes zit er praktisch nooit naast. Nadat oscar al vijfentwintig keren bewezen had de dood van stervenden aan te voelen, is de staf van het rustoord het gewoon geworden om familieleden op te bellen als ze iemand heeft uitgekozen. In de regel betekent dit dat de patiënt nog maar een tot vier uren te leven heeft.

 

Prof. Dr. David Dosa van de Brown University, een geriater, bestudeerde het fenomeen en liet optekenen in het New England Journal of Medicine: ‘De kat maakt praktisch geen fouten, ze schijnt te begrijpen wanneer de patiënten gaan sterven. De familieleden van die patiënten voelen zich meestal getroost. Ze waarderen het dat de kat hun geliefde stervende gezelschap houdt.’ De tweejarige poes werd als klein poesje in het rustoord geadopteerd en groeide op in de afdeling voor dementerenden waar patiënten met Alzheimer, Parkison en andere ouderdomsziekten verpleegd worden. Na zes maanden viel het de staf op dat Oscar zijn eigen rondjes begon te maken door het ziekenhuis, net als de artsen en verpleegkundigen. De poes besnuffelde de patiënten, nam ze aandachtig in zich op en bleef steevast naast de oudjes zitten die enkele uren nadien zouden sterven. Volgens Dr.Dosa lijkt de kat haar taak ernstig te nemen, maar blijft doorgaans afstandelijk, zeker niet al te vriendelijk of aanhalig.

 

Dr. Joan Teno, gespecialiseerd in de begeleiding van terminale patiënten, verdiepte zich in het wonderlijke gebeuren en geraakte helemaal overtuigd na de dertiende juiste voorspelling. ‘Oscar is beter in het voorspellen van de dood dan de mensen die hier werken’ aldus Dr.Teno.  Eén keer dachten de vrouwelijke artsen dat Oscar zich vergiste, toen de poes niet in de kamer wilde blijven van een patiënte die alle tekenen vertoonde van iemand die aan het sterven was. Het was de arts die het verkeerd voor had: de oude dame stierf pas tien uur later. De laatste twee uur van haar leven zat Oscar naast haar bed.

 

Dr.Teno voegde er aan toe dat de oude mensen die een bezoek krijgen van de witgrijze poes met het zachte snuitje, meestal zo ziek zijn dat ze zich niet bewust zijn van haar aanwezigheid en haar zeker niet beschouwen als een voorbode van de dood. Moest dat wel zo zijn dan zou Oscar door suggestieve invloed de dood eerder kunnen vervroegen. Het is niet eenvoudig om dit fenomeen te verklaren. De poes is opgegroeid in dit uitzonderlijk klinisch milieu met zijn vreemde geuren. Het is mogelijk, maar niet aantoonbaar, dat stervenden een geur verspreiden die door deze geoefende kat is waar te nemen. Verpleegkundigen en artsen, die stervenden begeleiden, kunnen door de opgedreven spanningen rond dit stervensgebeuren een geur verspreiden. Bij stress of angst gebeurt dit trouwens heel duidelijk. Het zou kunnen dat de kat zich laat leiden door een soort spanning die bij de verpleegkundigen optreedt rond dit cruciale moment. Het zijn veronderstellingen die aanneembaar zijn. Men mag niet vergeten dat deze poes is opgegroeid in een vreemde wereld tussen verpleegkundigen.

 

Dierenpsychologen hebben vastgesteld dat dieren over uitzonderlijke gaven beschikken. De zintuiglijke waarnemingen bij dieren zijn veel groter dan bij de mens. Zij voelen de minste veranderingen in temperatuur of vochtigheid aan, voelen de aanwezigheid van rustige en angstige mensen. Dieren en vooral katten staan nog vrij dicht bij de natuur en maken voortdurend gebruik van hun natuurlijke gaven. Omdat de mens bijna helemaal is afgestemd op een kunstmatige omgeving, bijna helemaal los van de natuur, gebruikt hij nog nauwelijks zijn zintuiglijke waarnemingen. Daardoor worden zijn natuurlijke mogelijkheden onderdrukt. Mensen die dichter bij de natuur leven en tot diepe ontspanning komen, hebben meestal een sterke intuïtie en voelen meer aan dat zij die afgestemd zijn op het gebruik van GSM, computer of navigatiesysteem.    

10:15 Gepost door Jan Dries | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-07

De scharrelkip beheerst haar stress!

1795230u12792948u16498040


 

Australische onderzoekers zijn van mening dat het niet veel uitmaakt of kippen buiten vrij rondscharrelen of met zijn duizenden opgesloten zitten in legbatterijen. De professoren kwamen tot de vaststelling dat in beide gevallen het niveau van corticosterone, een hormoon dat geproduceerd wordt bij stress en angst, even hoog lag. We kunnen twijfelen aan de objectiviteit van dit onderzoek omdat we niet weten wie de opdrachtgever is. Het maakt veel uit of dit onderzoek werd uitgevoerd als argument om de kwellende legkipbatterijen te relativeren of door een dierenrechtenorganisatie die deze brutaliteit aan de kaak stelt. In ieder geval is de conclusie, die men meteen trekt, voorbarig en onwetenschappelijk. Er zijn verschillende soorten stress en stresstoestanden die niet meteen met elkaar kunnen worden vergeleken. De natuurlijke stress bij scharrelkippen is helemaal niet gevaarlijk. Stress is een levensreddend mechanisme dat nodig is om zich tegen de gevaren van buitenaf te beschermen.

 

De onderzoekers wekken zelfs de indruk  dat scharrelkippen bloot gesteld zijn aan stress die kippen uit de legbatterij niet kennen. Een van de onderzoekers zegt: ‘Ze hebben buiten geen bescherming en zijn daarom voortdurend bang om belaagd te worden door een vijand. Je kunt dat ook zien: als er een schaduw over hen heentrekt, is dat vaak al genoeg om ze in paniek te brengen.’ Hoe durft Prof. Dr. Jeff Downing van de universiteit van Sydney dergelijke conclusies te trekken en daarmee toe te geven niets over stress af te weten. Vermoedelijk wil hij hiermee verwarring in de wereld van de consument sturen om deze aan te zetten eieren te kopen van kippen uit de legbatterijen. Hiermee proberen deze onderzoekers het al jarenlange protest van dierenactivisten te ontzenuwen.

 

Ieder levend wezen is verbonden aan een omgeving en staat onder invloed van omgevingsfactoren. De natuur heeft daarom een mechanisme ontwikkeld, dat stressmechanisme wordt genoemd, om zich hiertegen te beschermen. Een kip hoort tot de hoenderachtige vogels die tot de granivoren of graaneters worden gerekend. Graan is het zaad van grassen die op de vlakte groeien. Wilde kippen zijn daardoor voor hun voedsel aangewezen op de open vlakte wat uiteraard een gevaarlijk gebied is. Daarom bezitten zij een krop waarin de snel verzamelde graankorrels onverteerd worden opgeslagen om weer veilig de vlakte kunnen verlaten. De vertering vindt achteraf in veilige gebieden plaats via de spier - en kliermaag.

 

Hoewel de scharrelkip veilig in het hok of in de directe omgeving het voedsel vindt en niet meer de open vlakte hoeft in te vliegen, blijft de bedreiging van buitenaf bestaan. Zonder natuurlijke stress is geen leven mogelijk. Als er een schaduw over hun neerstrijkt, zoals Jeff Downing aangeeft, wordt meteen het stressmechanisme ingeschakeld en stijgt het niveau van de corticosterone, maar wat de onderzoeker er niet aan toevoegt is dat dit niveau vrij snel weer daalt zodra de schaduw is verdwenen. Er zijn meerdere stressoren die tot het leven van de scharrelkip horen, maar de kip weet zijn stress te beheersen en heeft daar verder geen last van. Een kip heeft veel van zijn beweeglijkheid en vooral van zijn vliegvaardigheden verloren, maar is voldoende in staat zich tegen de dagelijkse stress, die nu eenmaal bij een kippenleven horen, te verdedigen.

 

Kippen in een legbatterij leven in een onnatuurlijke omgeving, zitten letterlijk gevangen in enge metaaldraden kooien waar iedere vorm van vrijheid onbestaand is. Hun leven is beperkt tot eten van voorgeschoteld voer, het deponeren van de ontlasting en het leggen van het dagelijkse ei. Voldoet ze daar niet meer aan, wordt ze afgemaakt omdat ze onproductief is. Deze kippen verliezen hun wezenlijk bestaan en leven voortdurend onder stress. Ze zijn zodanig agressief dat ze hun soortgenoten proberen aan te vallen. Als oplossing wordt de snavel ingekort. Deze kippen leven in chronische stress en hebben niet de gelegenheid om zich te herstellen van de gevolgen van stress. Muziek of licht wordt ingeschakeld om dit helse bestaan dragelijk te maken. Het is onbegrijpelijk dat in de 21ste eeuw dergelijke barbaarse praktijken zijn toegestaan.

 

Onderzoek, onder de leiding van de bekende Duitse onderzoeker Prof. Dr. Popp, heeft aangetoond dat eitjes van scharrelkippen gezonder zijn omdat ze rijk zijn aan biofotonen of lichteenheden. De eitjes van kippen uit legbatterijen waren echter van lage kwaliteit en er waren nog nauwelijks biofotonen in terug te vinden. De conclusie van de onderzoekers was: gelukkige kippen leggen gezonde eitjes.

 

Scharrelkippen en kippen uit de legbatterij mogen dan nog een even hoog niveau hebben van het stresshormoon, het gaat hier om een andere vorm van stress en vooral om het verschil in het beleven van de stress. Een kip heeft niet alleen een stressmechanisme maar ook een ontspanningsmechanisme. De scharrelkip wordt af en toe in staat van paraatheid gebracht bij een of andere reëel of schijngevaar, maar leeft op andere momenten gelukkig en ontspannen. De kip in de legbatterij leeft constant onder stress en kent nooit een moment van diepe rust of ontspanning. Het gevoel met duizenden in zo’n kleine ruimte opgesloten te zitten, is voor het korte leven van de kip een foltering. Om dit te beseffen hoeft men geen professor te  zijn, geen onderzoeker, niet verbonden te zijn aan een of andere universiteit. Ieder mens met gezond verstand beseft dit.

11:35 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kip, stress |  Facebook |