26-12-07

Biologische kankerbestrijding

200191057-001200291700-001

 
Kanker blijft, ondanks de gunstige therapeutische vooruitgang, een bedreiging voor de mens. Kanker is lang niet meer de ziekte van bejaarden, het aantal jonge kinderen die kanker krijgen is in stijgende lijn. Ze worden meestal met kanker geboren, d.w.z. dat de kanker potentieel aanwezig is en zich al tijdens het eerste of tweede levensjaar, eventueel later, als ziekte ontwikkelt. Gelukkig kan men kanker steeds vroeger opsporen en een groot aantal kankers zijn te genezen. Chemotherapie, bestraling en medicamenteuze therapie zijn zware en ingrijpende behandelingen. Wij, vertegenwoordigers van de natuurgeneeskunde, ijveren al jaren om de bevolking bewust te maken dat de enige preventie tegen kanker gezonde voeding, een natuurlijke levenswijze en een positieve instelling is. Het heeft weinig zin angstig af te wachten tot kanker toeslaat zonder zelf iets te ondernemen.  
Onder biologische kankerbestrijding verstaat men het geheel van natuurlijke mogelijkheden om het genezingsproces aanvullend te ondersteunen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen er velen vanuit dat kanker langs natuurlijke weg te behandelen is. Ze raadden iedere reguliere behandeling af en stelden heel hun vertrouwen in alternatieve behandelingsmethoden. Bij een aantal patiënten is dit gelukt, maar velen hebben zodanig grote risico’s genomen dat hun ziekte onomkeerbaar is geworden met de dood als gevolg. Ik geef toe dat het een moeilijke en ingewikkelde discussie wordt. Ik heb talrijke patiënten behandeld die door de reguliere geneeskunde waren afgeschreven, waarbij geen enkele behandeling meer werd uitgevoerd, zelfs een consultatie werd als nutteloos gezien. Toch zijn een groot aantal onder hen genezen en zelfs door de reguliere geneeskunde na vijf jaar genezen verklaard. 
De kracht van een uitgebalanceerde voeding mag niet onderschat worden. Als een dergelijke voeding ondersteund wordt met kruiden, een positieve instelling, voldoende beweging dan kunnen goede resultaten niet uitblijven. Maar de discussie moet op een ander niveau gevoerd worden. Er zijn twee factoren die in de biologische kankerbestrijding centraal staan, namelijk de factor tijd en het individueel karakter van de ziekte. 
Factor tijdKanker ontwikkelt zich, in tegenstelling tot vroeger, veel sneller. Hoewel celgroei aan tijd gebonden is en niet van vandaag op morgen kan ontstaan, hebben we toch de indruk dat het hele ziekteproces zich tegenwoordig zeer snel ontwikkelt. Het lijkt wel of het gezwel sneller volgroeid is en zich daardoor sneller uitzaait. Wij vergelijken een kankergezwel met een tijdbom, maar we weten nooit wanneer de explosie komt. Als kanker toeslaat heeft men er alle baat bij dat het gezwel zo snel mogelijk gelokaliseerd en verwijderd wordt. Daardoor neemt men een enorm risico weg en verhoogt men de kans op genezing. Met kankerpatiënten mag men niet experimenteren, dat weet men in de biologische kankerbestrijding maar al te goed. Daarmee bedoelen we dat het niet zonder gevaar is om alternatieve behandeling uit te proberen met de hoop dat het gezwel verdwijnt en een operatie overbodig wordt. Dit risico mag men echt niet nemen. 
Individueel karakter van de ziekteIedere patiënt is anders zoals ook ieder gezwel anders is. Wat bij de ene patiënt lukt, lukt nog niet bij een ander. Dat geldt ook in de reguliere oncologie. Een bepaalde chemotherapie heeft een afgelijnd werkingsspectrum en toch lukt het bij de ene patiënt wel en bij de andere niet. Een oncoloog kan, steunend op zijn ervaring, wel de kansen inschatten, maar geeft nooit een zekerheid. Er zijn patiënten die er erg aan toe zijn en toch genezen, terwijl weer anderen die als geruststellend werden beoordeeld, niet genazen. Ook al is een natuurlijk middel uitstekend, het biedt geen garantie voor iedereen omdat zijn werking niet veralgemeend kan worden. Iedereen reageert individueel op een behandeling. 
Complementaire behandelingRekening houdend met deze twee factoren wordt er vanuit gegaan dat de biologische kankerbestrijding complementair of aanvullend werkt. Concreet betekent dit dat de oncoloog beslist wat het beste is voor de patiënt en dat daarnaast ondersteunend wordt gewerkt. Mijn persoonlijke ervaring is dat hiermee het beste resultaat wordt bereikt en in het belang van de patiënt de minste risico’s worden genomen. In de vele jaren dat ik mij met biologische kankerbestrijding heb bezig gehouden, heb ik vele alternatieve therapieën bestudeerd. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de beste resultaten bereikt zijn met voedingstherapie. Talrijke diëten die ontwikkeld werden aan het einde van de negentiende eeuw en gedurende de twintigste eeuw heb ik op zijn kwaliteiten onderzocht.  
In ieder dieet zaten wel degelijk enkele positieve aspecten, maar ze waren onvoldoende om een diepgaande invloed te hebben op het genezingsproces. Soms werden uit onwetendheid belangrijke voedingsmiddelen verboden zoals de ananas in het Gersondieet of kreeg rode biet te veel aandacht. Bij het Budwigdieet was alleen het ontbijt (Budwigpapje) belangrijk en kregen de andere maaltijden nauwelijks aandacht. Bij het Moermandieet werd te veel waarde gehecht aan de citroen en werd brood, erwtensoep een kaas veelvuldig gebruik. Het is opvallend dat alle kankerdiëten die in het kader van de biologische kankerbestrijding werden ontwikkeld vegetarische diëten zijn. Het is trouwens bekend dat kankerpatiënten afkerig zijn van vlees, zelfs als ze eerder grote vleeseter waren. Ik heb vanuit mijn ervaring en opgedane kennis een eigen dieet ontwikkeld dat in mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat beschreven en in de engelstalige landen werd dit boek uitgegeven onder de titel  ‘Dries Cancer Diet’ . 
Het doel van dit dieet is de kans op genezing te vergroten, de nevenwerkingen van de zware behandeling terug te dringen en de levenskwaliteiten te verhogen. Meestal vermindert de behoefte aan medicijnen en beperken zich de hieruit voortvloeiende ongemakken. De patiënt voelt zich opgelucht, heeft weer zin in het leven en beseft zelf een bijdrage te leveren aan zijn genezingsproces. Mijn dieet heeft door zijn ontgiftende en reinigende werking een grote invloed op de gemoedstoestand. Ondanks hun zware ziekte en de ingrijpende reguliere behandelingen weten ze beter met hun toestand om te gaan. Een reeks behandelingen met chemotherapie of bestraling blijft voor iedere patiënt een zware opgave. Omdat door het gebruik van dit dieet de  nevenwerkingen sterk verminderen, staat de patiënt positiever tegenover deze zware behandelingen. De patiënt accepteert gemakkelijker de reguliere behandeling omdat deze in combinatie met het dieet geheel anders verloopt.   
Bij een uitzichtloze situatie hebben we meegemaakt dat het leven, ondanks ongunstige prognose, vaak met verschillende jaren werd verlengd. Het belang om de levenskwaliteiten te verhogen mag niet onderschat worden. In dergelijke gevallen brengen deze patiënten de laatste jaren van hun leven zinvol door, ongemakken verdwenen haast helemaal. Zij waren in staat om nog vrij lang normaal te functioneren en ondanks alles intens te genieten van iedere ogenblik, van iedere dag. Het heeft altijd zin om op dit dieet over te schakelen. De enige voorwaarde is dat de patiënt nog voldoende eetlust heeft met een normale vertering.  
Alleen de natuur geneestDeze beroemde uitspraak komt van Hippocrates. Hiermee bedoelde hij dat de geneeskracht in de grondstof, waarvan het middel wordt gemaakt, aanwezig dient te zijn. Een kruid bevat geneeskrachtige stoffen die door analytisch onderzoek zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen hebben een dubbele werking, enerzijds door de aanwezigheid van de voedingsstoffen en hulpstoffen met bijhorende vertering en stofwisseling en anderzijds door de aanwezigheid van farmacologische stoffen, die bioactieve substanties worden genoemd. Zowel een kruid als een voedingsmiddel beschikt over een vaste en gesloten organische structuur om hun genezende inhoudstoffen in op te slaan en tegen negatieve invloeden uit de buitenwereld te beschermen. Wordt deze structuur geopend door allerlei bereidingstechnieken, ontstaat er oxidatie en treedt er verlies op aan genezende krachten. Daarom is het te begrijpen dat alleen rauw en onbewerkt voedsel een daadwerkelijke bijdrage levert aan het genezingsproces.  
Mijn dieet is daarom opgebouwd uit twee fruitmaaltijden en een groentemaaltijd. Sommige patiënten kiezen voor drie fruitmaaltijden. Omdat in het dieet uitsluitend gebruik wordt gemaakt van rauwe voeding zijn eiwit, vet en koolhydraat, maar ook vitaminen en mineralen van een ongerepte kwaliteit. Hierdoor verloopt de vertering, de opname van het voedsel en de stofwisseling uitzonderlijk goed. De patiënt heeft minder calorieën nodig omdat de vertering efficiënter verloopt, met andere woorden er is minder voedsel nodig maar er wordt meer uitgehaald. De patiënt bereikt in de meeste gevallen een ideaal lichaamsgewicht. Aanvankelijk slankt met af en dan stabiliseert zich het gewicht op een zeer behoorlijke BMI van 21 à 23. Komt het gewicht in het gedrang, wat meestal een gevolg is van de ziekte, dan wordt het dieet aangepast.    
Een tijdelijk dieetIedere patiënt is aangenaam verrast dat de vertering zo vlot verloopt. Het dieet is smakelijk, aantrekkelijk en heeft een vitaliserende werking. Er treedt vrij snel een verzadiging op die goed stand houdt. Er wordt wel eens de opmerking gemaakt dat men op een dergelijk dieet niet leven kan. Uiteraard is het dieet in vergelijking met een klassiek voedingspatroon totaal anders. Vergeet niet dat de doorsnee mens zijn maag vult met waardeloos voedsel, wat de vertering bemoeilijkt en een zeer laag rendement oplevert om van de ongemakken nog niet te spreken. Iedere patiënt verheugt zich op dit dieet wat niet wegneemt dat er soms wel eens heimwee is naar een boterham of wat kaas. De patiënt weet waarom hij dit doet en iedere keer als de oncoloog beterschap vaststelt, vaak verrassende beterschap, is het niet moeilijk om met  het dieet verder te gaan.  Ondanks hun ziekte en de zware behandeling voelen deze mensen zich goed en vooral actief. Vaak heb ik horen zeggen: ik kan nu meer aan dan voor mijn  ziekte. Het dieet wordt tijdelijk toegepast tot genezing is opgetreden, daarna schakelt men over op een algemene gezonde voeding, waarbij ook gekookt voedsel is toegestaan.  
Als kanker toeslaatBij twijfel of een vaag vermoeden laat u altijd een onderzoek uitvoeren. Een consultatie bij de huisarts is meestal de eerste stap. Carcinofobie of een overdreven angst voor kanker leidt gemakkelijk tot een dwanggedachte. Dit zijn gedachten die u niet loslaten. Een onderzoek toont in dat geval aan dat er niets aan de hand is en geeft een geruststelling. Kanker wordt meestal toevallig ontdekt of naar aanleiding van een of ander ongemak. Alleen een team van medische specialisten kan vaststellen of u aan kanker lijdt. Het gaat hier over grondige en ingewikkelde onderzoeken. De oncoloog is de medische specialist  die gezwelziekten behandeld. Hij laat zich door een team van medische specialisten omringen om te bepalen wat er met de patiënt dient te gebeuren. Als de kanker zich tot een gezwel heeft ontwikkeld wordt een operatie overwogen omdat daardoor de verdere ontwikkeling van de ziekte met risico op metastase wordt tegengegaan. In een aantal gevallen is een operatie niet mogelijk of zelf niet wenselijk. Soms volstaat een operatie zonder verdere behandeling. Meestal overweegt de oncoloog chemotherapie of bestralingn team van medische specialisten dies een medische speciliast die zich gespoeding opname of een combinatie van beide.  Alles hangt af van de soort kanker en de toestand van de patiënt. 
U hebt er alle belang bij om zo vroeg mogelijk op mijn dieet over te schakelen. Door tijdig over te schakelen, werkt het dieet al vrij snel tegen mogelijke gevolgen van de operatie en de behandelingen. Het dieet heeft immers als doel de kankerweerstand op te bouwen. Uiteraard is het nooit te laat om op het dieet over te schakelen, maar als het vroeger kan, aarzel dan niet en begin meteen. In mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat het dieet nauwkeurig beschreven. Er zijn zelfs voorbeelden van dagmenu’s met allerlei instructies en adviezen. Dit boek is een handleiding voor de patiënt. Het is in een begrijpelijke taal geschreven en u gaat er veel steunt en kracht uit putten.  
BegeleidingHoewel u met het boek alleen verder kunt, is het erg handig om begeleid te worden. Bij een begeleiding wordt u ondersteund, u krijgt antwoorden op uw vragen, uw gewicht wordt gecontroleerd, BMI, vetgehalte bepaald enz. Uw medische gegevens worden besproken, kortom u wordt gevolgd en in uw genezingsproces begeleid. Bij een eventuele tijdelijke terugval wordt er gewezen naar bijkomende voedingsmiddelen. Er is gelijkertijd een psychische en emotionele begeleiding en ook dat is erg belangrijk. Biologische kankerbestrijding gaat verder dan het pathologisch aspect. De mens is een psychosomatische eenheid, dit betekent een eenheid van lichaam en geest. De houding die de patiënt aanneemt tegenover zijn ziekte is doorslaggevend in het genezingsproces. In de reguliere oncologie is men gefixeerd op het gezwel en de gevolgen ervan en wordt het genezingsproces vrij technisch afgehandeld. Daarin ligt ook de kracht van de reguliere geneeskunde, maar juist daarom heeft iedere kankerpatiënt behoefte aan een aanvullende of complementaire behandeling. Deze aanvullende ondersteuning is een zegen voor iedere kankerpatiënt, men staat er niet alleen voor, er is niet alleen een luisterend oor maar ook een uitgestrekte hand om u behulpzaam te zijn. Vandaar dat ik iedereen een begeleiding aanbeveel.
 Voor een begeleiding kunt u terecht bij: Jacqueline Lannoye, Tongeren (B)Natuurgeneeskundig therapeutZij is al jaren actief op het vlak van biologische kankerbestrijding.Tel. 00-32-(0)12233630 GSM: 00-32-(0)477-488957 
 Maernhoudt Laura, Kalmthout (B)GezondheidstherapeutDorpsstraat 482920 KalmthoutE-mail : lauramaernhoudt@hotmail.com 
      

10:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

er is nog hoop als kanker toeslaat graag informatie voor vriendin waar pancreas en lever kanker is geconstateerd

Gepost door: agnes arends | 31-12-07

woon op curacao kan het boek hier niet kopen

Gepost door: agnes arends | 31-12-07

Wil jij sporten, wil jij diëten? Http://www.dieetensport.com biedt tal van mogelijkheden aan om terug uw gewenste figuur te bereiken.
Dit uniek programma zal tonen hoe je meer als 5kg kan afvallen op korte tijd.

Gepost door: De Visscher Ruth | 21-10-11

de link geeft mogelijk een waardevolle aanvulling.
groet,P.

Gepost door: Piet de Veer | 30-05-12

de link geeft nog andere mogelijkheden.
groet,P

Gepost door: Piet de Veer | 30-05-12

Ik kan op mijn 61 jaar zeggen, gezonde voeding helpt, gezonde lijn helpt, sporten helpt,....maar te is teveel. Ik kreeg kanker, darmkanker met uitzaaiing. Ik kocht het boek van Georg Jasper met zelfde probleem 20 jaar geleden. Ook hij was ten dode opgeschreven volgens de progm
Noze en statistieken. Georg gellofde hen niet en ging zijn eigen alternative weg. Hij is nu in de 80 rijdtelke dag nog 25 km fiets.
Ik sportte teveel, te hard na/min werkuren, resultaat een verzwakt immuunsysteem,...veel te laat eten s'avonds. Ik doe nu elke dag tai-chi en qi -gong. De ziekte lijkt zich te stabilizeren. Ook het boek van Bruce Lipton is erg boeiend voor ons.

Gepost door: robert | 02-06-12

In 2010 begon ik met chemo, serieus met hangende pootjes. Na 40 jaar natuurvoeding en eigen biologische groenten sta je daar niet achter.
Ik deed het met ferme tegenzin, resultaat nul, het sloeg niet aan! Ik probeerde na 1 jaar mijn eigen alternatief, resultaat leek goed, maar verslechterde.
Ik begon opnieuw met nieuwe chemo en nu met meer sympathie. Je hebt geen keuse. Resultaat het sloeg nu wel aan. Samen met voedingadviezen, ayurveda, TCM en positievere kijk lijkt er licht in de zaak. Ik probeerde ook ananas, blijkbaar heel goed, maar in mijn geval, geeft het bloedingen.waarschijnlijk door verzwakt dunnedarmstelsel van de chemo/anti-stoffen.
Nr 13 vanocomplex helpt hierbij,alsook stoppen met ananas en pompelmoes. Het ene Gestel is het andere niet. Onlangs las ik artikel van vegetariër,die ook darmkanker had in Nederland.
Ik heb naast specialisten gelegen in afdeling oncologie, ook zij waren nu slachtoffer geworden.
Het is een echt raadsel voor de wetenschap. Is het de toenemende vervuiling, pesticiden,herbicyden,autogassen, roken,....het is voorlopig een mysterie.

Gepost door: robert | 02-06-12

De commentaren zijn gesloten.