26-12-07

Biologische kankerbestrijding

200191057-001200291700-001

 
Kanker blijft, ondanks de gunstige therapeutische vooruitgang, een bedreiging voor de mens. Kanker is lang niet meer de ziekte van bejaarden, het aantal jonge kinderen die kanker krijgen is in stijgende lijn. Ze worden meestal met kanker geboren, d.w.z. dat de kanker potentieel aanwezig is en zich al tijdens het eerste of tweede levensjaar, eventueel later, als ziekte ontwikkelt. Gelukkig kan men kanker steeds vroeger opsporen en een groot aantal kankers zijn te genezen. Chemotherapie, bestraling en medicamenteuze therapie zijn zware en ingrijpende behandelingen. Wij, vertegenwoordigers van de natuurgeneeskunde, ijveren al jaren om de bevolking bewust te maken dat de enige preventie tegen kanker gezonde voeding, een natuurlijke levenswijze en een positieve instelling is. Het heeft weinig zin angstig af te wachten tot kanker toeslaat zonder zelf iets te ondernemen.  
Onder biologische kankerbestrijding verstaat men het geheel van natuurlijke mogelijkheden om het genezingsproces aanvullend te ondersteunen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen er velen vanuit dat kanker langs natuurlijke weg te behandelen is. Ze raadden iedere reguliere behandeling af en stelden heel hun vertrouwen in alternatieve behandelingsmethoden. Bij een aantal patiënten is dit gelukt, maar velen hebben zodanig grote risico’s genomen dat hun ziekte onomkeerbaar is geworden met de dood als gevolg. Ik geef toe dat het een moeilijke en ingewikkelde discussie wordt. Ik heb talrijke patiënten behandeld die door de reguliere geneeskunde waren afgeschreven, waarbij geen enkele behandeling meer werd uitgevoerd, zelfs een consultatie werd als nutteloos gezien. Toch zijn een groot aantal onder hen genezen en zelfs door de reguliere geneeskunde na vijf jaar genezen verklaard. 
De kracht van een uitgebalanceerde voeding mag niet onderschat worden. Als een dergelijke voeding ondersteund wordt met kruiden, een positieve instelling, voldoende beweging dan kunnen goede resultaten niet uitblijven. Maar de discussie moet op een ander niveau gevoerd worden. Er zijn twee factoren die in de biologische kankerbestrijding centraal staan, namelijk de factor tijd en het individueel karakter van de ziekte. 
Factor tijdKanker ontwikkelt zich, in tegenstelling tot vroeger, veel sneller. Hoewel celgroei aan tijd gebonden is en niet van vandaag op morgen kan ontstaan, hebben we toch de indruk dat het hele ziekteproces zich tegenwoordig zeer snel ontwikkelt. Het lijkt wel of het gezwel sneller volgroeid is en zich daardoor sneller uitzaait. Wij vergelijken een kankergezwel met een tijdbom, maar we weten nooit wanneer de explosie komt. Als kanker toeslaat heeft men er alle baat bij dat het gezwel zo snel mogelijk gelokaliseerd en verwijderd wordt. Daardoor neemt men een enorm risico weg en verhoogt men de kans op genezing. Met kankerpatiënten mag men niet experimenteren, dat weet men in de biologische kankerbestrijding maar al te goed. Daarmee bedoelen we dat het niet zonder gevaar is om alternatieve behandeling uit te proberen met de hoop dat het gezwel verdwijnt en een operatie overbodig wordt. Dit risico mag men echt niet nemen. 
Individueel karakter van de ziekteIedere patiënt is anders zoals ook ieder gezwel anders is. Wat bij de ene patiënt lukt, lukt nog niet bij een ander. Dat geldt ook in de reguliere oncologie. Een bepaalde chemotherapie heeft een afgelijnd werkingsspectrum en toch lukt het bij de ene patiënt wel en bij de andere niet. Een oncoloog kan, steunend op zijn ervaring, wel de kansen inschatten, maar geeft nooit een zekerheid. Er zijn patiënten die er erg aan toe zijn en toch genezen, terwijl weer anderen die als geruststellend werden beoordeeld, niet genazen. Ook al is een natuurlijk middel uitstekend, het biedt geen garantie voor iedereen omdat zijn werking niet veralgemeend kan worden. Iedereen reageert individueel op een behandeling. 
Complementaire behandelingRekening houdend met deze twee factoren wordt er vanuit gegaan dat de biologische kankerbestrijding complementair of aanvullend werkt. Concreet betekent dit dat de oncoloog beslist wat het beste is voor de patiënt en dat daarnaast ondersteunend wordt gewerkt. Mijn persoonlijke ervaring is dat hiermee het beste resultaat wordt bereikt en in het belang van de patiënt de minste risico’s worden genomen. In de vele jaren dat ik mij met biologische kankerbestrijding heb bezig gehouden, heb ik vele alternatieve therapieën bestudeerd. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de beste resultaten bereikt zijn met voedingstherapie. Talrijke diëten die ontwikkeld werden aan het einde van de negentiende eeuw en gedurende de twintigste eeuw heb ik op zijn kwaliteiten onderzocht.  
In ieder dieet zaten wel degelijk enkele positieve aspecten, maar ze waren onvoldoende om een diepgaande invloed te hebben op het genezingsproces. Soms werden uit onwetendheid belangrijke voedingsmiddelen verboden zoals de ananas in het Gersondieet of kreeg rode biet te veel aandacht. Bij het Budwigdieet was alleen het ontbijt (Budwigpapje) belangrijk en kregen de andere maaltijden nauwelijks aandacht. Bij het Moermandieet werd te veel waarde gehecht aan de citroen en werd brood, erwtensoep een kaas veelvuldig gebruik. Het is opvallend dat alle kankerdiëten die in het kader van de biologische kankerbestrijding werden ontwikkeld vegetarische diëten zijn. Het is trouwens bekend dat kankerpatiënten afkerig zijn van vlees, zelfs als ze eerder grote vleeseter waren. Ik heb vanuit mijn ervaring en opgedane kennis een eigen dieet ontwikkeld dat in mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat beschreven en in de engelstalige landen werd dit boek uitgegeven onder de titel  ‘Dries Cancer Diet’ . 
Het doel van dit dieet is de kans op genezing te vergroten, de nevenwerkingen van de zware behandeling terug te dringen en de levenskwaliteiten te verhogen. Meestal vermindert de behoefte aan medicijnen en beperken zich de hieruit voortvloeiende ongemakken. De patiënt voelt zich opgelucht, heeft weer zin in het leven en beseft zelf een bijdrage te leveren aan zijn genezingsproces. Mijn dieet heeft door zijn ontgiftende en reinigende werking een grote invloed op de gemoedstoestand. Ondanks hun zware ziekte en de ingrijpende reguliere behandelingen weten ze beter met hun toestand om te gaan. Een reeks behandelingen met chemotherapie of bestraling blijft voor iedere patiënt een zware opgave. Omdat door het gebruik van dit dieet de  nevenwerkingen sterk verminderen, staat de patiënt positiever tegenover deze zware behandelingen. De patiënt accepteert gemakkelijker de reguliere behandeling omdat deze in combinatie met het dieet geheel anders verloopt.   
Bij een uitzichtloze situatie hebben we meegemaakt dat het leven, ondanks ongunstige prognose, vaak met verschillende jaren werd verlengd. Het belang om de levenskwaliteiten te verhogen mag niet onderschat worden. In dergelijke gevallen brengen deze patiënten de laatste jaren van hun leven zinvol door, ongemakken verdwenen haast helemaal. Zij waren in staat om nog vrij lang normaal te functioneren en ondanks alles intens te genieten van iedere ogenblik, van iedere dag. Het heeft altijd zin om op dit dieet over te schakelen. De enige voorwaarde is dat de patiënt nog voldoende eetlust heeft met een normale vertering.  
Alleen de natuur geneestDeze beroemde uitspraak komt van Hippocrates. Hiermee bedoelde hij dat de geneeskracht in de grondstof, waarvan het middel wordt gemaakt, aanwezig dient te zijn. Een kruid bevat geneeskrachtige stoffen die door analytisch onderzoek zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen hebben een dubbele werking, enerzijds door de aanwezigheid van de voedingsstoffen en hulpstoffen met bijhorende vertering en stofwisseling en anderzijds door de aanwezigheid van farmacologische stoffen, die bioactieve substanties worden genoemd. Zowel een kruid als een voedingsmiddel beschikt over een vaste en gesloten organische structuur om hun genezende inhoudstoffen in op te slaan en tegen negatieve invloeden uit de buitenwereld te beschermen. Wordt deze structuur geopend door allerlei bereidingstechnieken, ontstaat er oxidatie en treedt er verlies op aan genezende krachten. Daarom is het te begrijpen dat alleen rauw en onbewerkt voedsel een daadwerkelijke bijdrage levert aan het genezingsproces.  
Mijn dieet is daarom opgebouwd uit twee fruitmaaltijden en een groentemaaltijd. Sommige patiënten kiezen voor drie fruitmaaltijden. Omdat in het dieet uitsluitend gebruik wordt gemaakt van rauwe voeding zijn eiwit, vet en koolhydraat, maar ook vitaminen en mineralen van een ongerepte kwaliteit. Hierdoor verloopt de vertering, de opname van het voedsel en de stofwisseling uitzonderlijk goed. De patiënt heeft minder calorieën nodig omdat de vertering efficiënter verloopt, met andere woorden er is minder voedsel nodig maar er wordt meer uitgehaald. De patiënt bereikt in de meeste gevallen een ideaal lichaamsgewicht. Aanvankelijk slankt met af en dan stabiliseert zich het gewicht op een zeer behoorlijke BMI van 21 à 23. Komt het gewicht in het gedrang, wat meestal een gevolg is van de ziekte, dan wordt het dieet aangepast.    
Een tijdelijk dieetIedere patiënt is aangenaam verrast dat de vertering zo vlot verloopt. Het dieet is smakelijk, aantrekkelijk en heeft een vitaliserende werking. Er treedt vrij snel een verzadiging op die goed stand houdt. Er wordt wel eens de opmerking gemaakt dat men op een dergelijk dieet niet leven kan. Uiteraard is het dieet in vergelijking met een klassiek voedingspatroon totaal anders. Vergeet niet dat de doorsnee mens zijn maag vult met waardeloos voedsel, wat de vertering bemoeilijkt en een zeer laag rendement oplevert om van de ongemakken nog niet te spreken. Iedere patiënt verheugt zich op dit dieet wat niet wegneemt dat er soms wel eens heimwee is naar een boterham of wat kaas. De patiënt weet waarom hij dit doet en iedere keer als de oncoloog beterschap vaststelt, vaak verrassende beterschap, is het niet moeilijk om met  het dieet verder te gaan.  Ondanks hun ziekte en de zware behandeling voelen deze mensen zich goed en vooral actief. Vaak heb ik horen zeggen: ik kan nu meer aan dan voor mijn  ziekte. Het dieet wordt tijdelijk toegepast tot genezing is opgetreden, daarna schakelt men over op een algemene gezonde voeding, waarbij ook gekookt voedsel is toegestaan.  
Als kanker toeslaatBij twijfel of een vaag vermoeden laat u altijd een onderzoek uitvoeren. Een consultatie bij de huisarts is meestal de eerste stap. Carcinofobie of een overdreven angst voor kanker leidt gemakkelijk tot een dwanggedachte. Dit zijn gedachten die u niet loslaten. Een onderzoek toont in dat geval aan dat er niets aan de hand is en geeft een geruststelling. Kanker wordt meestal toevallig ontdekt of naar aanleiding van een of ander ongemak. Alleen een team van medische specialisten kan vaststellen of u aan kanker lijdt. Het gaat hier over grondige en ingewikkelde onderzoeken. De oncoloog is de medische specialist  die gezwelziekten behandeld. Hij laat zich door een team van medische specialisten omringen om te bepalen wat er met de patiënt dient te gebeuren. Als de kanker zich tot een gezwel heeft ontwikkeld wordt een operatie overwogen omdat daardoor de verdere ontwikkeling van de ziekte met risico op metastase wordt tegengegaan. In een aantal gevallen is een operatie niet mogelijk of zelf niet wenselijk. Soms volstaat een operatie zonder verdere behandeling. Meestal overweegt de oncoloog chemotherapie of bestralingn team van medische specialisten dies een medische speciliast die zich gespoeding opname of een combinatie van beide.  Alles hangt af van de soort kanker en de toestand van de patiënt. 
U hebt er alle belang bij om zo vroeg mogelijk op mijn dieet over te schakelen. Door tijdig over te schakelen, werkt het dieet al vrij snel tegen mogelijke gevolgen van de operatie en de behandelingen. Het dieet heeft immers als doel de kankerweerstand op te bouwen. Uiteraard is het nooit te laat om op het dieet over te schakelen, maar als het vroeger kan, aarzel dan niet en begin meteen. In mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat het dieet nauwkeurig beschreven. Er zijn zelfs voorbeelden van dagmenu’s met allerlei instructies en adviezen. Dit boek is een handleiding voor de patiënt. Het is in een begrijpelijke taal geschreven en u gaat er veel steunt en kracht uit putten.  
BegeleidingHoewel u met het boek alleen verder kunt, is het erg handig om begeleid te worden. Bij een begeleiding wordt u ondersteund, u krijgt antwoorden op uw vragen, uw gewicht wordt gecontroleerd, BMI, vetgehalte bepaald enz. Uw medische gegevens worden besproken, kortom u wordt gevolgd en in uw genezingsproces begeleid. Bij een eventuele tijdelijke terugval wordt er gewezen naar bijkomende voedingsmiddelen. Er is gelijkertijd een psychische en emotionele begeleiding en ook dat is erg belangrijk. Biologische kankerbestrijding gaat verder dan het pathologisch aspect. De mens is een psychosomatische eenheid, dit betekent een eenheid van lichaam en geest. De houding die de patiënt aanneemt tegenover zijn ziekte is doorslaggevend in het genezingsproces. In de reguliere oncologie is men gefixeerd op het gezwel en de gevolgen ervan en wordt het genezingsproces vrij technisch afgehandeld. Daarin ligt ook de kracht van de reguliere geneeskunde, maar juist daarom heeft iedere kankerpatiënt behoefte aan een aanvullende of complementaire behandeling. Deze aanvullende ondersteuning is een zegen voor iedere kankerpatiënt, men staat er niet alleen voor, er is niet alleen een luisterend oor maar ook een uitgestrekte hand om u behulpzaam te zijn. Vandaar dat ik iedereen een begeleiding aanbeveel.
 Voor een begeleiding kunt u terecht bij: Jacqueline Lannoye, Tongeren (B)Natuurgeneeskundig therapeutZij is al jaren actief op het vlak van biologische kankerbestrijding.Tel. 00-32-(0)12233630 GSM: 00-32-(0)477-488957 
 Maernhoudt Laura, Kalmthout (B)GezondheidstherapeutDorpsstraat 482920 KalmthoutE-mail : lauramaernhoudt@hotmail.com 
      

10:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

24-12-07

Wiegendood

200162837-001pr96963
Wiegendood (SIDS) blijft als een spook door de kinderkamer dwalen. In de kindergeneeskunde is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak of oorzaken. Er is nog steeds geen echte duidelijkheid. De baby op zijn rug te slapen leggen zou een gunstige invloed hebben op de terugloop van het aantal baby’s met wiegendood wat door feiten bevestigd kan worden. Een recent Brits onderzoek zou aangetoond hebben dat negen op de tien moeders die een zuigeling verliezen aan wiegendood hebben gerookt tijdens hun zwangerschap. Dit is uiteraard een erg gedurfde vaststelling en komt van de Universiteit van Bristol. Roken tijdens de zwangerschap is onverantwoord omdat de foetus letterlijk verbonden is met het lichaam van de moeder. De nicotine die de moeder in haar bloed opneemt stroomt door aders van de foetus die er op zijn beurt door besmet wordt.

 

We twijfelen niet aan de ernst van dit onderzoek, noch aan de goede bedoelingen ervan, maar het toont in geen geval een rechtstreeks verband aan met de mogelijke oorzaak van wiegendood. Bij één op de tien rokende moeders trad geen wiegendood op. Men geeft toe dat rokende moeders vier keer meer risico lopen dan niet-rokers om hun kind aan wiegendood te verliezen. Een van de onderzoekers Dr. Blair gaat er vanuit dat bij een totaal verbod op roken door zwangere vrouwen wiegendood met 60% kan terug gedrongen worden. Men tast nog steeds in het duister wat de precieze oorzaak is.  In 1993 overleden in Nederlandstalig België nog 125 baby’s aan wiegendood. Dit is nu teruggedrongen tot een vijfentwintig tal per jaar. Een preventiecampagne met verwijzing naar de slaaphouding van de baby heeft voor een verrassend resultaat gezorgd. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt in ieder geval het risico op wiegendood maar zorgt bovendien voor veel andere klachten. De gezondheid van een baby is voor een groot deel afhankelijk van de gezondheid van de moeder. Gezonde voeding, niet roken, geen alcohol gebruik, een stressvrije levenswijze komt de baby ten goede.

10:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-07

Viagra en doofheid

CB009772541097PAA141000034


De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft beslist nieuwe waarschuwingen te verspreiden over het mogelijk risico van plotse doofheid bij het gebruik van Viagra en andere middelen tegen impotentie. Hoewel geen enkele oorzaak werd vastgesteld, bleek er een sterk verband te bestaan tussen het gebruik van dergelijke medicijnen en een plots gehoorverlies. Sinds 1996 zijn er in de VS 29 gevallen bekend. Dat rechtvaardigt de waarschuwing aldus de FDA. In de 29 gevallen ging het om verlies van gehoor aan één oor. Bij een derde was de doofheid tijdelijk. De fabrikanten zullen waarschijnlijk naar aanleiding van deze waarschuwing op de bijsluiter vermelden dat in uitzonderlijk geval doofheid of tijdelijke doofheid kan optreden. Voor hen is dan het probleem opgelost. eperkt en wegen niet op tetegen de nadelen ervan.d gevoeld omen minder zwaar over en men Er zijn al eerder andere nevenverschijnselen bij het gebruik van Viagra vastgesteld zoals hart en vaatziekten. Dit medicijn verhoogt de doorbloeding in de zwellichaampjes van de penis waardoor er een volledige erectie optreedt zodat geslachtsverkeer weer mogelijk is. Een aantal oudere mannen kunnen een dergelijke seksuele opwinding niet meer aan waardoor het hart het begeeft. Erectieproblemen treden meestal bij ouder worden op, vooral door vermoeidheid, gebrekkige lichamelijke conditie, ziekte, stress, verlaagde concentratie, gebrek aan verbeelding en andere ouderdomsverschijnselen. Het geneesmiddel wekt de indruk  dat zij weer alles aankunnen terwijl hun fysieke conditie daar niet mee overeenstemt. Het slikken van Viagra is een vorm van zelfbedrog.

 

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-07

Depressie overwinnen met een pacemaker

PAA222000022u12507203200330633-001


 

Depressie is in de westerse wereld een van de belangrijkste en meest voorkomende klachten. De oorzaak ligt voor het grijpen. De mens is niet gemaakt om in deze harde, gevoelloze wereld tegen een kunstmatig tempo te moeten leven volgens de grillen van deze maatschappij. De mens is compleet uit zijn natuurlijk biotoop gerukt, heeft geen enkele binding meer met de natuur, waar hij deel van uitmaakt. Emotionele aandoeningen vormen de meest verbreide klachten die eigen zijn aan deze tijd van materialisme. Lang heeft men gelooft in de efficiëntie van antidepressiva, maar nu weet men dat de nevenwerkingen even vervelend en vaak erger zijn dan de kwaal zelf. Steeds meer psychiaters en hulpverleners geloven in psychotherapie zoals gesprekstherapie en mentale trainingen.

 

Wij, als beoefenaars van de natuurgeneeskunde, geloven in een totale benadering. De mens is immers een psychosomatische eenheid, lichaam en geest vormen een eenheid. Daardoor is het mogelijk om via een lichamelijke aanpak de vermoeide geest tot rust te brengen. Een verzuurd lichaam heeft een verzuurde geest. Pas na een grondige zuivering van het lichaam kan de geest zich ontspanning. De natuurgeneeskundige aanpak is efficiënt en brengt op korte termijn beterschap. Er wordt gezegd dat de natuurgeneeskundige psychotherapie beperkt blijft tot lichte en matige vormen van depressie. Dat is slechts voor een deel juist. Tegenover zware depressie staat de psychiatrie en de reguliere psychotherapie even machteloos als wie dan ook. De psychiater is echter in de mogelijkheid om in dergelijke gevallen zware medicijnen toe te dienen waardoor de patiënt min of meer onder controle blijft. Toch weet iedereen dat dit niet de oplossing is.

 

Omwille van de zware nevenwerkingen werd er gezocht naar niet medicamenteuze hulpmiddelen. Het inbouwen van een soort pacemaker wordt gezien als een bruikbaar middel bij zware depressieve mensen. Het gaat hier om een toestelletje dat elektrische impulsen geeft aan de hersenen, via de nervus vagus. Dat is een zenuw die ondermeer het hart en de maag aanstuurt. Omgekeerd geleidt deze hoofdzenuw ook impulsen van het lichaam naar de hersenen. Via deze technische greep hoopt men de gemoedstoestand van chronische depressieve mensen te verbeteren. Bij antidepressiva gebeurt dit via chemische weg. Er zullen ongetwijfeld patiënten zijn waarbij een dergelijk implantaat, de toestand dragelijk wordt gemaakt. Anderzijds heeft een depressief patiënt meer nodig dan een elektrische impuls via de nervus vagus. Depressiviteit is een complexe ziekte die verbonden is met de hele persoonlijkheid. Het zijn vooral de gezondheidseconomen die halsreikend uitkijken naar dergelijke ontwikkelingen om de kostprijs van de gezondheidszorg zoveel mogelijk te drukken.

 

       

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-12-07

De geïntegreerde hond

200219908-001pr83225u19280113

Van alle huisdieren heeft de hond zich het best geïntegreerd of om het anders uit te drukken, de hond voelt zich thuis in een menselijk milieu. Sommige antropologen en dierenrechtenorganisaties betwijfelen of dit wel de juiste methode is. Weer anderen zijn van mening dat dit een evolutionair proces is dat men niet meer kan terugschroeven. Voor een groot deel heeft de hond er zelf voor gekozen in tegenstelling tot de kat die veel trouwer is gebleven aan de eigen natuur. Dit betekent nog niet dat de hond zich moet gedragen naar de menselijke grillen. Een hond heeft het recht zichzelf te zijn en te blijven. Kiest een hond voor een vertrouwensband met zijn baasje en geeft hij een deel van zijn vrijheid op in ruil voor een goede verzorging en hechte vriendschap, dan kan men daar weinig tegen inbrengen.

 

De hond heeft zich voortdurend aangepast aan het leven van de mens. De hond is aan het vermenselijken.  Zo heeft hij een hele reeks blafgeluiden ontwikkeld om tot communicatie te komen met zijn baas. De pekinees kan net als een mens glimlachen met ontblote tandjes.  De hond heeft zijn scala van blafgeluiden enorm uitgebreid, van huilen tot janken over knorren. Een typisch menselijke adaptatie. De hond kan beter dan een aap de menselijke mimiek en gebaren nabootsen. Door zijn lange domesticatie staat de hond verder dan ooit van zijn voorouder: de wolf, af.

 

De hond heeft in de loop der eeuwen zich de sociaal-cognitieve vaardigheden van zijn baas meester gemaakt. Het is al eerder aangetoond dat dieren gevoelens uiten zoals gevoelens van angst, onzekerheid, nervositeit, maar ook gevoelens van tevredenheid, jaloersheid, gehechtheid en ontgoocheling. Het is ook bekend dat dieren een veel sterkere psychische weerstand hebben dan de mens en gemakkelijker weten om te gaan met negatieve gevoelens. Omdat de hond in nauw verband leeft met zijn baas en de hele familie is er een opvallende uitwisseling van gevoelens. Een hond observeert de gevoelens van mensen uit hun omgeving. Ze zullen meer aanhankelijker zijn bij bepaalde personen en afstandelijker bij anderen. Ze zullen de ene persoon vertrouwen, de andere wantrouwen. Honden weten precies wat mag en niet mag, wat kan en niet kan.

 

Een hond kent het geluid van de auto van zijn baas en hoort die al van heel ver afkomen. Hij verheugt zich op zijn thuiskomst en treurt om zijn afwezigheid. Honden volgen het doen en laten in een gezin en zorgen dat ze er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Een hond weet precies wanneer het baasje met hem gaat wandelen en zou hij het vergeten, zal de hond hem daar aan herinneren. Honden zijn heel nauw betrokken bij het menselijk leven en daarom lijkt het ook logisch dat hij voor een stuk vermenselijkt. Mensen zijn bovendien ook heel erg gehecht aan hun hond. Er wordt vaak een onafscheidelijke band gesmeed en de vriendschap kan wederzijds heel ver gaan. Het is vreemd dat hondenliefhebbers niet per definitie vegetariër zijn. Zij weten beter dan wie ook wat een dier is en zijn vertrouwd met de diepere gevoelens van dieren en toch blijven ze zonder blozen vlees eten. Het varken, het kalfje, de koe, het schaap of het konijn mag dan minder in het menselijk leven zijn geïntegreerd, ook zij hebben gevoelens net als een hond of een kat. In tegenstelling tot de hond beseffen zij niet dat de mens hun alleen maar uit winstbejag verzorgt om ze zo snel mogelijk als koopwaar naar de slachtbank te voeren. Zij leven alleen maar om gedood te worden. In tegenstelling tot de hond hebben zij een gruwelijk levenslot.

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-07

Intelligentie op het bord

104
 

Sommigen beweren dat we onze intelligentie door voeding kunnen verhogen. Als we intelligent omgaan met voeding komen we er snel achter dat dit niet kan. Intelligentie is een aanleg die voor het grootste deel genetisch is bepaald. Mensen die van nature uit intelligent zijn, bezitten eveneens de aanleg om dit vermogen verder te ontwikkelen. Zij studeren gemakkelijk, nemen alles goed op en onthouden het enorm lang. Ze hebben een helder hoofd en kunnen daarin alles ordenen. Moeiteloos reproduceren ze de opgeslagen kennis of worden onbewust bij een probleemstelling aan mogelijke oplossingen herinnerd. Minder intelligente mensen hebben weinig zin om veel energie te steken in zijn mentale ontwikkeling. Laten we hierbij opmerken dat intelligentie en wijsheid weinig met elkaar te maken hebben. Intelligentie staat in verband met de mentale ontwikkeling die aan de basis ligt van de wetenschap. Gezond verstand is kostbaarder dan een hoog ontwikkelde intelligentie. Gezond verstand staat in functie van het dagelijkse leven.    

 

Dat kinderen op school het soms moeilijk hebben met de leerstof en de leermethode heeft op eerste plaats te maken met constitutie en temperament. Het onderwijssysteem is afgestemd op wat men in de typologie het lucht-aardetype noemt.  Kinderen die tot dit type horen hebben alles snel door, zijn ordelijk, hebben een gevoel voor structuur en zijn erg plichtbewust. Kinderen die tot een ander type horen hebben het vaak moeilijk. Allerlei omstandigheden remmen het leerproces af. Als een kind niet is uitgeslapen, met een warhoofd in de klas zit komt er, ondanks het hoge IQ weinig van in huis. Een slechte voeding heeft ongetwijfeld een negatieve invloed op het leerproces.  Een gezonde voeding zorgt voor een helder hoofd. Wie naar intelligent voedsel op zoek is, moet er voor zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn.

 

Gezonde voeding levert de juiste suikers die nodig zijn om zenuwen en hersenen te voeden. Eiwit is belangrijk om de denkcentrale te voeden, het gaat hier om plantaardig eiwit afkomstig uit noten, zaden, pitten. Eiwit is opgebouwd uit aminozuren en vormen in het lichaam neurotransmitters. Deze stoffen zorgen er voor dat de overdracht van informatie gebeurt van zenuwcel tot zenuwcel. Tryptofaan is een aminozuur dat zorgt voor de aanmaak van serotonine en melatonine. Tyrosine zorgt voor mentale fitness en verhoogt het concentratievermogen. Serine en Methionine geven de hersenen de nodige impulsen om het denkvermogen optimaal te benutten. Al deze stoffen zijn bouwstenen en komen voort in eiwit. We geven de voorkeur aan plantaardig eiwit omdat de concentratie lager ligt en de vertering en omzetting beter en sneller verloopt. Te veel eiwit of voedingsmiddelen met een te hoge concentratie aan eiwit hindert de afbraak en blokkeren het vrijgeven van de aminozuren.

 

Koolhydraat en eiwit zijn belangrijke voedingsstoffen om het mentale vermogen te stimuleren. Het juiste vet is echter even cruciaal. Plantaardig vet is rijk aan enkelvoudige en hoog onverzadigde vetzuren, daarbij speelt Omgea-3-vetzuur een belangrijke rol op de ontwikkeling van de hersenen. Dit vetzuur komt op natuurlijke wijze in hoge concentratie voor in talrijke plantaardige vetten en in melk.  Het gebruik van visolie is niet aan te raden omdat het een geïsoleerd product is, namelijk een extract uit vis. Door deze hoge concentratie en zijn geïsoleerd karakter is het eerder nadelig. In plantaardige voedingsmiddelen en melk komt Omega-3-vetzuur als substantie voor in een natuurlijk organisme. Plantaardig vet zorgt voor zuivere aders en haarvaten in het lichaam maar ook in de hersenen. Het leervermogen heeft voornamelijk te maken met de goede doorbloeding van de hersenen. Aderverkalking zorgt immers voor dementie.  Naast koolhydraat, eiwit en vet zijn er nog de hulpstoffen nodig om deze voedingsstoffen optimaal te verteren en tijdens de stofwisseling om te zetten tot bruikbare substanties of energie. Geen helder hoofd zonder de nodige vitaminen, mineralen en bioactieve substanties. Kortom voeding moet compleet zijn. Al de hier vermelde stoffen kan men niet in geïsoleerde vorm als pillen gebruiken, ze worden geleverd bijmiddel van een gezonde en gevarieerde voeding.       

 

Door gezonde voeding en natuurlijke levenswijze wordt het aangeboren intellectueel vermogen niet vergroot, maar u kunt er wel meer uithalen. Kinderen die zich gezond voeden concentreren zich beter, zijn aandachtiger in de klas, nemen meer op en kunnen daardoor beter reproduceren.

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-07

Confituur zonder cholesterol

F0014582ispi039211

Op een etiket van een potje ambachtelijk bereide confituur staat te lezen: Deze confituur bevat geen cholesterol en geen natrium en is dus goed voor de slanke lijn. Onzin, confituur bevat nooit cholesterol. Alleen dierlijke voedingsmiddelen bevatten cholesterol. Confituur bevat nooit natrium of zout. De fabrikant zet iets op het etiket dat niets met het product te maken heeft, maar zet bewust de onwetende consulent aan tot het eten van zijn confituur. Op het etiket stond wel vermeld dat de confituur 50% uit suiker bestaat. Er werd geen commentaar gegeven op suiker, het zoete vergif. Industriesuiker is schadelijk omdat het een geïsoleerd product is en ontdaan van al zijn natuurlijke componenten. Als suiker in het lichaam komt, ontstaat er een rooftocht naar de onbrekende componenten o.a. calcium, magnesium en vitaminen van het B-complex.

 

Industriesuiker bestaat uit dubbele suikers die snel afgebroken worden in enkelvoudige suikers. De grote hoeveelheid suiker die in het lichaam vrijkomt, doet de bloedsuikerspiegel stijgen. De pancreas is verplicht om daarop te reageren door insuline vrij te geven om de bloedsuikerspiegel op zijn normaal niveau terug te brengen. Door regelmatig grote hoeveelheden industriesuiker te gebruiken, geraakt de pancreas uitgeput. Dat is een van de vele oorzaken waardoor er tegenwoordig steeds meer suikerziekte wordt vastgesteld.  Suiker is voor de mens de belangrijkste voedingsstof die we, in tegenstelling tot eiwit en vet, in grote hoeveelheden nodig hebben. De reguliere voedingsleer zegt dat 60%  van de calorische waarde door suiker dient vertegenwoordigd te zijn en daar zijn we het roerend mee eens.  Natuurlijke suikers vinden we in fruit en honing, in geconcentreerde vorm als zetmeel in aardappelen, wortelgewassen en granen. We hebben geen industriesuiker nodig om deze dagelijkse behoefte te dekken.

 

10:30 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-12-07

Gezond leven is de beste medicijn

014654BLAA051104u16076000u16076000

Deze kosteloze medicijn ligt in ieders bereik en zorgt voor geluk en levensvreugde. Waarom zijn zoveel mensen op zoek naar gezondheid? Het antwoord is duidelijk, nog nooit eerder werd de mensheid zodanig bedreigd door de reflectie van zijn eigen gecreëerde wereld, het economisch wonder. Op nauwelijks honderd jaar tijd werd een economie ontwikkeld die voor een gigantische materialistische rijkdom heeft gezorgd, maar waarvoor we nu een zeer zware prijs betalen. Het voortbestaan van de mensheid is in gevaar. We hoeven hier geen argumenten aan te voeren, de media staat er vol van. De wetenschap is door zijn specialisatie het inzicht in het geheel verloren.  Iedereen werkt blindelings op zijn eigen terrein maar mist het gevoel van eenheid. De opwarming van de aarde is slechts één facet van de vele bedreigingen.

 

Veel maatregelen die er in allerijl worden genomen zijn vaak op langere termijn tegen het doel gericht. Het ziet er hoopgevend uit dat brandstof voor auto’s al voor een klein deel uit raapzaad wordt gewonnen zoals bij biodiesel. Het initiatief zit nog in zijn kinderschoentjes en nu al merkt men de nadelen ervan. Boeren telen liever raapzaad omwille van de betere opbrengst, terwijl er nu al akkers te kort zijn voor het telen van voedingsgewassen. De prijs van voedingsmiddelen begint fors te stijgen. Als oplossing voor dit probleem worden genetische gemanipuleerde voedingsgewassen als enig alternatief beschouwd. De mens lost acute problemen op door chronische problemen te scheppen.

 

Streven naar gezondheid is een levenshouding, een levensstijl. Deze omvangrijke levensstijl maakt deel uit van het dagelijkse leven, zowel thuis, op het werk als in de vrije tijd. We staan voor een keuze tussen het gecommercialiseerde aanbod of een oprechte, natuurlijke levenswijze. Het is gemakkelijk om zich te laten meeslepen door de aanlokkelijke commerciële wereld die met hun verleidelijke reclame ons een hemel op aarde aanbiedt. Een peperdure wellnessbehandeling kan kortstondig de illusie wekken iets voor zijn gezondheid te hebben gedaan. Het gaat hier om pure verwennerij zonder enige gezondheidsbevorderend effect.

 

Het is minder sensationeel te kiezen voor de echtheid van het leven, maar het geeft wel een duurzame voldoening. Gezondheid is goedkoop als ze geïntegreerd is in een levenswijze. Gezond leven is de beste medicijn omdat daardoor de kans op ziekte sterk wordt verkleind. Wordt men ondanks een bewuste gezonde levenswijze toch ziek, wat altijd kan, is de kans op genezing veel groter. We hebben daarvoor geen dure wetenschappelijke onderzoeken nodig. Het is zo vanzelfsprekend dat feiten zichzelf bevestigen. Alles hangt af van de houding die u aanneemt. Kies zoveel mogelijk voor voedingsmiddelen in plaats van voedingsproducten. Voedingsmiddelen bevatten nog levenskracht, levensenergie, terwijl voedingsproducten in fabrieken worden bereid en verpakt. Voedingsadditieven zijn noodzakelijk om de houdbaarheid te verzekeren, de kleur, geur en smaak te behouden.  Al deze ingrepen tasten de levenskracht aan. Bovendien worden ze in uw keuken voor de tweede keer bereid en is er bijgevolg een dubbel verlies, met andere woorden er blijft nog nauwelijks iets over van de oorspronkelijke levenskracht. Voedsel zonder vitaliteit maakt niet gezond.

 

Maak even zelf het verschil tussen een welriekende sappige appel en kapot gekookte appelkompot. Als appelkompot al een jaar of langer in een blikje of bokaaltje zit, is er helemaal geen vitaliteit meer te bespeuren. Dit eenvoudige voorbeeld toont het verschil aan tussen levend voedsel en haast waardeloos gekookt voedsel. U hoeft niet alles rauw en vers te eten, maar zorg er voor dat u dagelijks vers fruit eet, eventueel aangevuld met wat nootjes, zaden of pitten bij tv kijken. Eet dagelijks verse groenten in de vorm van een salade of groenteschotel. Als u voedsel bereidt, bereidt het dan van verse voedingsmiddelen ook al kost dat wat meer voorbereiding en tijd. Gezondheid haalt men niet uit de muur, daar moet men zelf wat voor doen. We blijven het herhalen: gezond leven is de beste medicijn.

  

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-12-07

Onzin over koffie

pr27358u10677532

 

Steeds meer mensen hebben begrepen dat de gezondheid, door de moderne samenleving met zijn vervuilend milieu, bedreigd is. Daarom leven velen een stuk bewuster. Dat heeft zijn invloed op het koopgedrag van de consument met de bijhorende economische weerslag. De consument gaat voorzichtiger om met genotsmiddelen zoals het drinken van koffie. Koffie blijft uiteraard een populair genotsmiddel dat sterk verbonden is met de westerse levenswijze en niet zo gemakkelijk zal verdwijnen. Het maakt echter veel uit of iemand de hele dag door koffie drinkt of zich beperkt tot slechts enkele kopjes per dag. Veel mensen drinken thuis geen koffie meer, alleen in een restaurant, op een terrasje of bij een gelegenheid. Omdat men vreest dat het omzetcijfer van de koffieverkoop wel eens zou kunnen stagneren, wordt onder het mom van wetenschappelijke onderzoeken de grootste onzin de wereld ingestuurd.

 

Een uitgebreid Amerikaans onderzoek op niet minder dan 200 000 deelnemers heeft zogezegd aangetoond dat bij regelmatig koffie drinken het risico op diabetes II met 35% afneemt. Ongelooflijk als u weet dat cafeïne een negatieve invloed heeft op de pancreas en de suikerstofwisseling in de war kan brengen. Koffie verhoogt de bloeddruk, belast het hart, prikkelt het zenuwstelsel, verstoort het slaapmechanisme, werkt verslavend en ondermijnt op langer termijn de gezondheid. Publicaties waarin het drinken van koffie wordt aanbevolen of gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven, zijn misleidend en misdadig.

 

Britse onderzoekers, namen zijn niet gekend, zouden beweren dat sterke Espresso, cappuccino en dergelijke koffiesoorten de sportprestatie met 11% doet toenemen. Zij bevelen aan 2 tot 3 kopjes koffie  te drinken ongeveer een uur voor de training. We kunnen ons hier wel iets bij voorstellen omdat koffie hier dienst doet als een legale doping. De prikkelende werking van cafeïne op actieve hersendelen stimuleert immers alertheid. Dit kan misschien de sportprestatie verbeteren, maar heeft met gezondheid niets te maken.

 

De grootste onzin die tegenwoordig wordt uitgekraamd is dat gesuikerde koffie overgewicht afremt. Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen stelden vast dat mensen die zwarte koffie met suiker drinken rond 40% minder problemen hebben met overgewicht.  Wat een onzin. Men heeft geen grootschalige onderzoeken nodig, die door duurbetaalde wetenschappers worden uitgevoerd, om werkelijke feiten vast te stellen. De ervaring leert ons dat onder zware koffiedrinkers zich zowel graadmagere als zwaarlijvige mensen bevinden. Dit wordt niet bepaald door het drinken van koffie maar wel door de constitutie. Bij onderzoek naar zwaarlijvigheid zal men altijd een onderscheid moeten maken tussen endogene en exogene zwaarlijvigheid of met andere woorden tussen verworven of aangeboren zwaarlijvigheid.

 

De onzin over koffie gaat zover dat men nu al het gezicht en het decolleté met koffie kan laten behandelen. Daarbij wordt gerekend op de vitaliserende en zacht prikkelende werking van koffie die tijdens de behandeling wordt gebruikt. De behandeling zou vermoeidheid en stress bestrijden, die ook zichtbaar zijn op de huid. Koffie wakkert juist stress aan en maakt onrustig. Men deinst niet terug om gezondheidsbevorderende kwaliteiten aan een dergelijke koffiebehandeling toe te schrijven zoals verbetering van de doorbloeding, het vochtgehalte in de huid zou gestimuleerd worden en zorgt voor nieuwe energie. Zelfs de rug, de nek, de schouders en de voetzolen worden met koffie behandeld. Op een vochtinbrengend masker wordt fijn gemalen koffie gestrooid. Men maakt de cliënt wijs dat deze behandeling gifstoffen uit het lichaam vrij maakt terwijl de logica zegt dat het onzin is. Koffie is immers een giftige plant en cafeïne is een gifstof. Gifstoffen kunnen alleen van binnenuit via de huid uitgescheiden worden, dus door inwendige stimuli zoals een zweetbevorderende kruidenthee, ontgiftende voedingsmiddelen of door een verhoogde warmte zoals bij sauna of een zweetkuur. Na een dergelijke behandeling loopt men wel een paar dagen rond met een koffiegeur. Na een grondige douche spoelt men de dure koffiebehandeling met al zijn zogezegde goede eigenschappen weer weg. Een dergelijke behandeling kost 70 euro. Wie wordt hier voor de gek gehouden?    

 

Belangengroepen proberen via wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat koffie ook goede eigenschappen bezit. Een genotsmiddel kan bepaalde goede eigenschappen bezitten, meestal zijn deze heel beperkt en wegen niet op tegen de nadelen ervan.Het  is een schande dat geld van de gemeenschap, belastingsgeld, dient om dergelijke onzin als wetenschappelijk onderzoek te laten gelden. De overheid financiert aan de ene kant dergelijke onderzoekers en onderzoeksinstituten en klaagt aan de andere kant dat de volksgezondheid onbetaalbaar is geworden. Waar is de logica gebleven!

10:00 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: koffie, gezondheid |  Facebook |