30-08-13

Parallelgeneeskunde // Wierookstokjes // Frambozen

Parallelgeneeskunde

Aanvankelijk werd het woord ‘alternatieve geneeskunde’ gebruikt om niet conventionele geneeswijzen te duiden. Dit begrip was niet alleen vaag, maar sloot de reguliere geneeskunde uit, m.a.w. de patiënt werd voor de keuze gesteld te kiezen tussen regulier of alternatief. Dat kan natuurlijk niet omdat medische hulp vaak noodzakelijk is. Daarom werd steeds meer voor het begrip ‘complementaire geneeskunde’ gekozen. Dit is een duidelijke verbetering omdat de patiënt aanvullend wordt behandeld. Naast zijn reguliere behandeling, indien nodig, kiest de patiënt voor een aanvullende therapie.  Het woord complementair houdt een vorm van ondergeschiktheid in. Vaak heeft de patiënt de indruk dat er altijd een reguliere behandeling nodig is om aanvullend te kunnen werken. Taalkundig gezien is dat ook zo. De Fransen spreken van ‘parallelgeneeskunde’. Parallel betekent samen of evenwijdig lopend, maar betekent ook evenwaardig. De patiënt heeft het recht te kiezen tussen therapieën die evenwijdig en dus ook evenwaardig zijn aan elkaar. Om dit acceptabel te maken, is het nodig dat de sector zich ontdoet van de vele alternatieve beoefenaars van speculatieve therapieën. Het standpunt van de overheid is dat een therapie wetenschappelijk moet onderbouwd zijn en dat het genezende effect ook wetenschappelijk aantoonbaar moet zijn. De natuurgeneeskunde voldoet aan beide voorwaarden. Dr. Goderis van de Universiteit van Leuven heeft aangetoond dat de Hippocratische geneeskunde, de basis van de moderne natuurgeneeskunde, wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast zijn de genezende effecten van de natuurgeneeskundige therapieën wetenschappelijk aantoonbaar. Heel wat alternatieve therapieën berusten op suggestie. Er is niets tegen suggestietherapie maar dan moet men dat ook kunnen aantonen. De patiënt heeft recht op correcte informatie. Natuurlijke gezondheidszorg is een ruimer begrip en slaat op de zorg die door therapeuten, maar ook door consulenten, herboristen en andere hulpverleners wordt aangeboden vanuit een natuurgeneeskundige achtergrond.

 

Wierookstokjes zijn ongezond

Na internationaal onderzoek komt nu ook het VITO (Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek) tot de vaststelling dat geregeld wierookstokjes laten branden, kankerverwekkend kan zijn. Het is de federale overheid die op dit onderzoek heeft aangedrongen. ‘Wie een jaar lang twee keer per dag een wierookstokje brandt, zit in de gevarenzone’ klinkt het bij het VITO. De hoeveelheid benzeen in de stokjes is te klein om ze uit de handel te nemen. Volgens sommige herboristen zou het mogelijk zijn om gezonde wierookstokjes te produceren. Andere onderzoeken wijzen dan weer op zijn verslavende en verdovende werking. Wierook wordt immers gemaakt op basis van hars dat tot de familie van hasj behoort. Het gebruik van wierookstokjes is in de laatste twee decennia erg toegenomen, vooral in alternatieve middens. Sommige onderzoekers zien dit gebruik als een soort vlucht uit de werkelijkheid en wijzen er op dat er grote nood is aan zekerheid, zelferkenning en zingeving. Het gebruik van wierookstokjes kan helaas deze nood niet opvangen.

 

Framboos is de gezondste vrucht

De framboos is in de voedingstherapie altijd al een zeer geliefd voedingsmiddel geweest. Door zijn zachte structuur en vooral zijn grote natuurlijkheid, is deze vrucht bijzonder rijk aan biofotonen en heeft een hoge bio-energetische waarde. Dit komt omdat ze weinig of niet is veredeld. De bio-energetische waarde van deze bes ligt bijzonder hoog. Dat wordt nu door een onderzoek uit Wageningen bevestigd. Frambozen zijn enorm gezond, klinkt het.  De vruchtjes bevatten veel meer gezonde stoffen dan bijvoorbeeld tomaten, kiwi en broccoli, die al eerder door wetenschappers werden geprezen als zeer gezonde voedingsmiddelen. Dat beweren Nederlandse wetenschappers in het tijdschrift Bio Factors. De framboos bevat onder meer een geneeskrachtige stof, die in die hoeveelheden in geen enkel ander voedingsmiddel is gevonden. Ook bevat de framboos tien keer meer beschermende anti-oxidanten dan tomaten. Anti-oxidanten neutraliseren agressieve moleculen in het lichaam en voorkomen celbeschadiging. Het nadeel is dat frambozen erg duur zijn en slechts in kleine hoeveelheden tijdens een kort seizoen op de markt komen. De wetenschappers pleiten dan ook voor onderzoek naar de verhoging van de opbrengst per struik en naar verbetering van de smaak. Want lang niet iedereen vindt frambozen lekker. Deze wetenschappers vergeten echter dat het verhogen van de opbrengst en het veranderen van de smaak deze uitzonderlijke gezonde vrucht degenereert tot een doorsnee vrucht, waardoor deze uitzonderlijke eigenschappen sterk worden afgezwakt. De natuur is niet te verbeteren, wel te veranderen.

 

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

OPEN DAGEN OPLEIDINGEN EUROPESE ACADEMIE

 

Antwerpen-Deurne:

Campus Atheneum Deurne, Frank Craeybeckxlaan 22.

Donderdag, 5 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Maastricht:

Sint-Maartenscollege, Noormannensingel 50,
achterkant van het Centraal Station.

Zondag, 8 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Leuven:

Sint Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13.
Ingang, metalen zwart hek, parkeren kan op de speelplaats.

Zaterdag, 14 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Gent:

KaHo Sint Lieven, Gebroeders de Smetstraat 1.

Dinsdag, 17 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

KENT U FAMILIELEDEN OF VRIENDEN DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR DE NATUURGENEESKUNDE MAAK HEN DAN ATTENT OP DEZE OPEN DAGEN.

 

21-08-13

De HPU-urinetest Een ontdekking in de klinische ecologie

HPU is de status waarbij het lichaam een bepaalde stof, HPL-complex genaamd, in de urine uitscheidt. Deze uitscheiding, die bij belasting toeneemt, gaat gepaard met verlies van voornamelijk zink en pyridoxaal (actieve vitamine B6). HPU komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor. De afkorting staat voor hemopyrrollactamurie en is vernoemd naar het stofje dat bij patiënten in de urine wordt gevonden, namelijk hemopyrrollactam-complex. Deze chemische verbinding wordt niet op een andere plaats in het lichaam terug gevonden en is vermoedelijk een afvalproduct van de stofwisseling dat via de urine wordt uitgescheiden.

Een sterke uitscheiding van deze stof wijst op een verstoring in het lichaam. Het ziektebeeld dat hierbij kan horen, wordt porfyrinurie genoemd, omdat tijdens perioden van emotionele of fysieke belasting naast pyrrolen ook andere tussenproducten van de heemsynthese, zoals coproporfyrines, worden uitgescheiden. Zowel bij stress als bij fysieke belasting zoals griep, brandwonden of darminfectie, zal de uitscheiding verhogen. Aangezien een tekort aan vitamine B6 de opname van zink, chroom en in mindere mate ook mangaan en magnesium, sterk vermindert, zou men ook van een vitamine B6 deficiëntie kunnen spreken. Vitamine B6 is ook betrokken bij de productie van vitamine B3 uit tryptofaan. Ook deze vitamine is bij HPU verlaagd.

Het is belangrijk dat het voedsel rijk is aan alle vitale stoffen en zeker aan B6 en B3. Zink komt in de meeste voedingsmiddelen rijkelijk voor. Het probleem stelt zich vaak op stofwisselingsniveau en wordt onvoldoende opgenomen of verwerkt. Deze tekorten zijn gekoppeld aan de productie van een groep chemische verbindingen die pyrrolen worden genoemd. Ongeveer 10 à 15 % van de bevolking heeft een verhoogde uitscheiding van HPL. De symptomen zijn vaag en weinig specifiek zoals een bleek uiterlijk, spierspasmen, rillingen en koorts, spierzwakte in de armen, vermoeidheid, neiging tot depressiviteit, hoofdpijn, lage bloeddruk of vochtophoping. Het is niet mogelijk om vanuit deze en vele andere symptomen met zekerheid vast te stellen of men aan HPU lijdt. Mensen met een glutenovergevoeligheid, een verlaagd histaminegehalte, een sterk schommelde suikerspiegel of hormonale problemen hebben een grotere kans om aan HPU te lijden.

Met behulp van een laboratoriumtest kan HPL in de urine worden aangetoond. Hiervoor is een kleine hoeveelheid urine, waar een conserveermiddel aan toe wordt gevoegd, voldoende. De test werd ontwikkeld door Dr. John Kamsteeg, biochemicus en wordt uitgevoerd in het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum in Weert (NL).

Indien deze test aantoont dat men aan hemopyrrolurie lijdt, zal men als arts of therapeut naar de oorzaak zoeken en ook rekening houden met mogelijke uitlokkende factoren. Naast familiale aanleg (dispositie), ligt de oorzaak van veel ziekten in een verkeerde voeding, een onnatuurlijke levenswijze (expositie) en ongunstige milieu-invloeden. De natuurgeneeskunde biedt een ruim gamma van therapeutische mogelijkheden die ook bij deze ziekte zinvol kunnen worden toegepast.

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be


14:48 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-08-13

NORDIC WALKING, Een doeltreffende bewegingstherapie

In een natuurgeneeskundige praktijk wordt altijd gevraagd naar het bewegingspatroon van de patiënt. Beweging is belangrijk omdat daardoor via het spierstelsel, de ademhaling en de bloeddoorstroming het hele organisme wordt geactiveerd. Bloed voert warmte, zuurstof en voedsel aan en voert gifstoffen af. De werking van de dikke darm is afhankelijk van de lichamelijke beweging. Wie beweegt, denkt minder, ontspant zijn geest en is beter bestand tegen stress. Nordic Walking, hierna N.W, is wandelen met aangepaste stokken en een vorm van bewegingstherapie waarbij 400 spieren worden gebruikt.

Wie op zoek is naar gezondheid moet beseffen dat zijn eigen bijdrage een doorslaggevende rol speelt. Dat wordt te vaak vergeten omdat de patiënt te veel van zijn arts of therapeut verwacht of van het aanbevolen middel. Hippocrates leert ons dat de geneeskracht in ieder levend wezen aanwezig is en dat het de bedoeling is van iedere therapie de zelfgenezende kracht te stimuleren. Het belang van beweging is in de strijd tegen zwaarlijvigheid overgenomen door de reguliere gezondheidszorg. Het gebrek aan beweging remt onvermijdelijk de vitaliteit af. Op elke hoek van de straat vindt men tegenwoordig een fitnesscentrum waar op allerlei toestellen de spieren worden geoefend, maar ook vaak gepijnigd. Allerlei vormen van beweging- en danstechnieken moeten de overtollige kilo’s doen verdwijnen en een slanke lijn garanderen. Fietsen heeft nog nooit zoveel belangstelling gekend. Lopen, joggen en snel wandelen zijn maar enkele voorbeelden waaruit men een keuze kan maken. Er is ongetwijfeld een overaanbod aan bewegingsmogelijkheden. Of al deze vormen van beweging op de juiste manier worden beoefend en een bijdrage leveren aan de gezondheid kan betwijfeld worden. Bewegen is een modetrend geworden en is flink gecommercialiseerd.

N.W mag op het eerste gezicht het zoveelste modeverschijnsel lijken in de wereld van beweging en fitness, toch werd hier een uitzonderlijke bewegingstechniek ontwikkeld. De wandelaar gebruikt twee stokken die op skistokken lijken. Hij duwt zich met deze stokken ritmisch voort volgens een vast coördinatiesysteem. Het wandelen kost hierdoor minder moeite terwijl de snelheid van het wandelen en de afgelegde afstand worden verhoogd. Met minder lichamelijke inspanning wandelt men sneller en langer. N.W wordt zowel op vlak terrein als in de bergen toegepast.

N.W is toevallig ontstaan in Finland als trainingsmethode voor langlaufen tijdens de zomer. Om in de winter goed getraind te zijn, ging men in de zomer oefenen zonder sneeuw. Ook bergwandelaars gebruikten wandelstokken als hulpmiddel tijdens hun moeilijke wandeltochten. Vanuit deze achtergrond is in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw N.W ontstaan. Het grootste succes werd geboekt in Zuid-Tirol, het paradijs voor bergwandelaars. Daar maakt zeker 80 procent van de wandelaars gebruik van N.W. In 1992 en 1993 verschenen de eerste studies over het uithoudingsver-mogen. In 1997 stelt een Fins bedrijf de uit carbon vervaardigde uiterst lichte stokken voor. Duitsland telt dan 2.000 wandelaars. In 2002 groeit dit aantal uit tot 50.000, een jaar later telt men er 750.000 en op dit ogenblik zijn het er meer dan 5 miljoen. In Finland, het geboorteland van de N.W, zou 1/3 van de bevolking regelmatig met stokken wandelen.

Dit grote succes is zeker niet te wijten aan de publiciteit, want in de grond heeft men niet meer nodig dan een paar verstelbare stokken. Onderzoek heeft uitgewezen dat door op deze manier te wandelen ongeveer 400 spieren worden gebruikt, niet alleen de beenspieren, maar vooral de spieren van het bovenlichaam. Bij N.W ontlast men heup-, knie- en voetgewrichten en wordt er minder druk op de wervelkolom uitgeoefend. Omdat zoveel spieren bij het wandelen zijn betrokken, ontstaat er een sterk verbeterde bloeddoorstroming alsook een normalisering van de bloeddruk, activering van de lymfevaten en de bloedbanen. De zuurstofopname wordt er door verhoogd, de spieren nemen meer zuurstof op en het bloed geraakt sneller verzadigd. Ook de longcapaciteit wordt er door vergroot. Uiteraard heeft een dergelijke ingrijpende beweging een gunstige invloed op de stofwisseling. Er ontstaat een grotere verbranding van calorieën, de cholesterolspiegel en bloedvetten worden er door verlaagd. Er ontstaat een verhoging van de musculaire enzymen en een regulatie van de hormonen. Bewegen in de natuur werkt ontspannend, fysieke inspanning belet het denken met een gunstige afbouw van adrenaline en noradrenaline tot gevolg.

Deze veelzijdige en positieve invloeden op lichaam en geest hebben ongetwijfeld een therapeutische werking. Na een algemeen gevoel van welbehagen en globale ondersteuning van de gezondheid zijn er talrijke indicaties waar N.W als bewegingstherapie kan aanbevolen worden. We bespreken de belangrijkste.

 • Spierspanningen: vooral spierspanningen in nek- en schoudergebied, schedelrand en schedel. Deze spierspanningen veroorzaken gemakkelijk spanningshoofdpijn.
 • Aanhechtingspunten van de spieren: dit zijn bij overbelasting of bij stress gebieden die vaak pijnlijk zijn. N.W kan dit voorkomen of verbeteren.
 • Lichaamshouding: door N.W toe te passen krijgt men een betere lichaamshouding en beweegt men stabieler. Voor patiënten met een onzekere stap is N.W aan te bevelen.
 • Artrose: slecht functionerende gewrichten door onvoldoende doorbloeding en verstoring in de kalkstofwisseling worden door N.W soepeler.
 • Revalidatie: na een heupoperatie of andere ingreep kan revalidatie goed gecombineerd worden met N.W.
 • Hart- en vaatziekten: cardiologen hechten veel belang aan beheerste beweging en daarvoor is N.W uiterst geschikt. Er worden geen zware inspanningen geleverd, integendeel, de stokken verlichten de inspanningen.
 • Ademhalingsproblemen: of het nu om astma, bronchitis of longaandoeningen gaat, wandelen in open lucht is altijd aan te bevelen.
 • Stofwisselingsziekte: N.W is een positieve impuls bij suikerziekte, maar kent ook een gunstige invloed bij andere stofwisselingsproblemen zoals onregelmatige bloedsuikerspiegel, problemen met de vetstofwisseling, kalkstofwisseling enz.
 • Verzuring: het lichaam is bij de meeste mensen licht tot zwaar verzuurd. Beweging helpt het lichaam ontzuren.
 •  Fibromyalgie: de spieren zijn bij deze patiënt aangetast waardoor de minste inspanning pijn veroorzaakt. Gewoon wandelen vraagt te veel inspanning, vandaar dat N.W beter geschikt is. Men wandelt volgens eigen ritme en bouwt de spierbewegingen weer langzaam op.
 • Osteoporose: gebrek aan beweging heeft een ongunstige invloed op de kalkhuishouding en de vorming van de botten. Wie aan osteoporose lijdt moet voorzichtig zijn bij het beoefenen van sport omdat de geringste val voor breuken kan zorgen. Bij N.W steunt men op beide stokken en is wandelen veel veiliger.
 • Vitaal ouder worden: N.W is geschikt voor mensen met een flinke leeftijd. Wandelen met stokken biedt grote zekerheid en een goede ondersteuning.

De efficiëntie van N.W is wetenschappelijk onderzocht. Een studie uitgevoerd door het Cooper Instituut in de VS heeft aangetoond dat zowel het energie- als het zuurstofverbruik 20% hoger ligt dan bij de gewone wandelmethode met hetzelfde tempo en dezelfde afstand. Met minder moeite verbrandt men meer calorieën en is er een hoger verbruik van zuurstof waardoor via de ademhaling meer zuurstof wordt uitgeademd.

Aan de Technische Universiteit München werd aangetoond dat N.W naast de hier al beschreven voordelen leidt tot ontlasting van de gewrichten en de wervelkolom. Dr. Ernst Jacob heeft zich gespecialiseerd in sportgeneeskunde en beweert dat N.W zeer geschikt is voor oudere mensen, bij revalidatie, fibromyalgie en osteoporose. N.W is ongetwijfeld een uitstekende bewegingstherapie met een ruim werkingsspectrum.

Het gaat hier om een vrij eenvoudige techniek. Toch wordt aangeraden dat N.W onder de leiding van een monitor of trainer wordt aangeleerd. Het is vooral de juiste coördinatie die doorslaggevend is en daar hebben veel mensen het bij aanvang niet gemakkelijk mee. De rechtervoet wordt afgestemd op de linker stok en omgekeerd. De beoefenaar bouwt hiermee een vast wandelritme op en spaart op deze manier veel energie uit.

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

09:54 Gepost door Jan Dries in Bewegingstherapie, Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-13

VOEDING EN KANKER

Het is al lang bekend dat fruit en groenten gezond zijn, preventief werken en kanker kunnen tegenhouden. Het Wereldfonds voor Kankeronderzoek heeft een lijst samengesteld van 20 voedingsmiddelen, waarvan 19 van plantaardige oorsprong en waarvan bekend is dat ze bescherming bieden tegen kanker. Het is de bedoeling dat deze of een deel ervan regelmatig op het menu voorkomen en de voorkeur genieten om rauw gegeten te worden. Voor de toekomstige V.G.L.-Consulent is deze lijst zeker niet vreemd, het zijn voedingsmiddelen die in de bio-energetische voeding hoog in het vaandel staan. Een wereldorganisatie kan het zich niet veroorloven om onjuistheden of onvolmaaktheden te verspreiden. Het onderzoek is zeer grondig gebeurd en steunt op de vele duizenden onderzoeken overal in de wereld. Er ontbreken nog belangrijke voedingsmiddelen op deze lijst, maar dat komt omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond. Opvallend is dat veel aandacht is gegaan naar groenten, terwijl juist fruit zo belangrijk is in de strijd tegen kanker. We denken hier aan ananas, avocado, passievrucht en amandelen die nog niet op de lijst staan. Indien men deze voedingsmiddelen gebruikt volgens een aantal voedingsregels zoals de juiste voedselkeuze, het zuur-base evenwicht, de voedselcombinaties en de regels van de rauwkostvoeding respecteert, en uiteraard – binnen een natuurlijke levenswijze - heeft men minder kans slachtoffer te worden van kanker. Slaat de ziekte toch toe, dan heeft men meer kans om te genezen. 

Rode en gele paprika

Zijn zeer rijk aan vitamine C. Men hoeft niet per se paprika te eten om voldoende vitamine C binnen te krijgen. In een voeding waar voldoende fruit en groente worden gegeten doet dit probleem zich niet voor. De groene paprika is onrijp.

Waterkers

Is in de gastronomie een erg gewaarde groente die helemaal in het water groeit. Waterkers is erg gezond, rijk aan vitamine van het B-complex, bevat veel ijzer en calcium en zelfs vruchtensuiker. Onderzoekers gaan er vanuit dat waterkers preventief werkt tegen kanker. Tuinkers is min of meer hieraan verwant en biedt door zijn fijne structuur een hoge bio-energetische waarde.

Broccoli

Het is algemeen bekend dat broccoli door zijn zwavelsubstantie kankercellen kan vernietigen. Het is een bekend preventief middel. Broccoli kan rauw gegeten worden met een dipsausje. Het is voor dit doel beter een kleine hoeveelheid rauw te eten in plaats van grote hoeveelheden te koken. Sommige onderzoekers beweren dat door het koken bepaalde stoffen beter worden vrij gegeven wat onzin is, wij eten geen stoffen, maar voedingsmiddelen die stoffen bevatten.

Wortelen

Wortelen zijn rijk aan bètacaroteen. Wil men deze stof opnemen, dan is een mechanische verfijning nodig zoals raspen. Mensen die veel wortelen uit het vuistje eten krijgen een bruine huid omdat de caroteen zich via de huid afzet in plaats van opgenomen te worden.

Tomaten

Deze prachtige rode vrucht wordt in Hongarije ’liefdesappel’ genoemd. Ze behoort tot de nacht-schadigen en is een watervrucht of de vrucht van een slingerplant. Aan de tomaat worden veel goede eigenschappen toegeschreven, zij heeft een sterk ontzurende werking en is uiterst geschikt voor reumapatiënten. Onderzoekers menen te weten dat de tomaat preventief werkt bij prostaatkanker.

Kool

De kool behoort tot dezelfde familie als spruitjes en broccoli en is al langer bekend om zijn preventieve werking bij kanker. Kool is rauw zeer smakelijk als hij fijn wordt geschaafd en gedurende een uur afgedekt in de koelkast in een olie-azijnsausje laat trekken. Zuurkool is, omwille van de melkzuren, eveneens een erg gezonde vorm om kool te gebruiken

Spruitjes

Gekookt zijn spruitjes nogal zwaar, net als gekookte kool. Probeer ze eens rauw, men heeft er weinig van nodig en ze zijn heel smakelijk.

Spinazie

Spinazie is een donkergroene bladgroente die rijk is aan vitamine C en redelijk veel ijzer bevat. Spinazie kan men fijn hakken en onder aardappelpuree vermengen. Wat rauwe spinazieblaadjes mogen niet ontbreken bij een slamengsel. 

Knoflook

Knoflook is een erg gewaardeerd kruid zowel in de keuken als in de kruidengeneeskunde. Knoflook staat vooral bekend voor zijn sterk antibiotische werking en wordt daarom veelvuldig gebruikt bij infectieziekten. Knoflook helpt celbeschadiging tegen te gaan.

Ui

Ui is een prachtig kruid dat, vooral rauw, erg geliefd is in de keuken. Ui heeft talrijke goede eigenschappen. Het verbetert de doorbloeding, normaliseert de bloeddruk en zijn zwavelverbindingen werken preventief bij kanker. Knoflook en ui zijn minder geschikt voor mensen met gevoelige darmen omwille van de mosterdolie.

Aardbei

Naast vitamine C bevat de aardbei flavenoïden, een stof die de groei van kankercellen helpt verhinderen. De aardbei heeft een lage calorische waarde en is daarom zeer geschikt bij afslankdiëten. Men moet wel de voorkeur geven aan biologisch geteelde aardbeien want het is een veel bespoten vrucht.

Kiwi

Kiwi is de beste bron van vitamine C. Deze klimplant kent geen ziekten en haar vruchten, als ze ten minste goed rijp zijn, hebben veel te bieden.

Mango

Mango is een prachtige vrucht met een grote pit waaraan het vruchtvlees zich vasthecht. Onder de groene, gele of oranje schil zit een smakelijk oranje vruchtvlees dat rijk is aan vitamine C en E. Ook het aroma van de mango is heerlijk.

Sinaasappel

De sinaasappel is de meest gebruikte vrucht uit het zuiden. Er zijn veel soorten en kwaliteiten. Ze is een belangrijke bron van vitamine C en wordt daarom erg veel gebruikt in de vorm van sinaasappelsap. Vooral vers geperst sap is erg gezond.

Olijfolie

Olijfolie wordt erg gewaardeerd omwille van zijn hoog gehalte aan enkelvoudige onverzadigde vetzuren die de eigenschap hebben de slechte cholesterol naar beneden te drukken. In het zuiden waar meer olijfolie wordt gebruikt, komen veel minder hart- en vaatziekten voor alsook minder kanker.

Zonnebloempit

De zonnebloempit bevat, net als de pompoenpit, onder meer omega-3 vetzuren en kent een aantal goede eigenschappen. Ze is eveneens rijk aan vitamine E.

Braziliaanse noot

Deze noot wordt aanbevolen omwille van het seleniumgehalte, zijn goede vetten en zijn rijkdom aan mineralen. De kokosnoot is bijzonder rijk aan selenium. Er wordt een verband gelegd tussen een tekort aan selenium en het ontstaan van borstkanker.


Op de lijst komen verder nog de zoete aardappel, volkoren brood en zalm voor. Er is weinig verschil tussen de zoete en de gewone aardappel. De aardappel kan rauw worden gegeten maar heeft dan weinig smaak. Gekookt heeft de aardappel de eigenschap waterafdrijvend te zijn en is bovendien een goede bron van kalium. Vooral mensen die gemakkelijk vocht vasthouden doen er goed aan om aardappelen te eten in plaats van graanproducten die juist vocht vasthouden. Brood is dood, ook volkorenbrood, en hoort zeker niet thuis op een lijst van kankerwerende voedingsmiddelen. Brood is een delicatesse dat ook binnen een gezonde voedingswijze voor de fantasie wordt gegeten. Brood heeft door zijn hoge baktemperatuur geen gezondheidsbevorderende eigenschappen. Waarom zalm als enig dierlijk voedingsmiddel op deze lijst voorkomt, is vreemd. Men geeft als goede eigenschap de aanwezigheid van omega-3 vetzuren aan. Men hoeft daarvoor geen zalm te eten, deze vetzuren vindt men in alle oliehoudende plantaardige voedingsmiddelen.   

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

15:31 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-08-13

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

De Europese Academie heeft zich altijd verzet tegen het gebruik van voedingssupplementen om de eenvoudige reden dat vitaminen heel kwetsbare stoffen zijn die we in beperkte mate nodig hebben. Het is onmogelijk om deze natuurlijke stoffen na te bootsen in een labo of om natuurlijke grondstoffen zodanig te verwerken dat de levenskracht in dergelijke tabletten blijft behouden. Voor de mineralen ligt het nog eenvoudiger. Alleen planten hebben de mogelijkheid om geïsoleerde mineralen op te nemen. Mens en dier kunnen mineralen alleen via organische structuren, de voedingsmiddelen, opnemen. Een appelboom bijvoorbeeld bezit het vermogen om uit de kalkrijke bodem calcium te halen. Deze calcium wordt in de appel opgenomen als deel van een organisch geheel. Als we een appel, amandelen of sesamzaad eten nemen we calcium op als deel van een organisch geheel omdat het actieve mineralen zijn. Als u landbouwkalk op uw bord strooit, zult u deze kalk niet als bruikbaar element kunnen opnemen. De theorie van actieve en inactieve mineralen is voldoende bekend.

In orthomoleculaire kringen denkt men daar anders over. De orthomoleculaire geneeskunde is een geneeswijze die er vanuit gaat dat iedere ziekte ontstaat door een tekort aan bepaalde stoffen. Als het voedingssupplement dit tekort aanvult is men weer genezen. Dit is een uiterst kortzichtig standpunt. Tekorten zorgen inderdaad voor ziekten, maar het is erg simplistisch dit tekort met een tabletje te willen aanvullen. In de natuurgeneeskunde gaan we altijd eerst na of deze stof wel voldoende in het voedingspatroon voorkomt. Indien dit niet het geval is, ligt het probleem in het menu en kan dit gemakkelijk worden aangepast. Zou blijken dat deze stof toch voldoende aanwezig is in het voedingspatroon, dan ligt het probleem bij de absorptie (darmen) of in de omzetting (stofwisseling). Wij hebben patiënten behandeld met ernstige tekorten die na een vastenkuur geen enkel tekort meer vertoonden, terwijl ze niets gegeten hadden! Zelfs bij een eenvoudige darmsanering loopt het tekort snel terug.

In de natuurgeneeskunde worden altijd de oorzaak en de uitlokkende factoren behandeld. Het is zinvol om patiënten die bijvoorbeeld een tekort aan ijzer hebben, naast een aangepaste therapie ook ijzerrijke voedingsmiddelen aan te bevelen zoals bijvoorbeeld sesamzaad, donkergroene groenten, enz. In orthomoleculaire middens beweert men dat de huidige voedingsmiddelen niet alle voedingsstoffen meer bevatten omdat de bodem is uitgeput. De chemische landbouw heeft onze voedingsmiddelen zeker niet verbeterd, maar recente onderzoeken, waarop de voedingsmiddelen-tabellen steunen, tonen aan dat onze huidige voedingsmiddelen nog voldoende voedings- en hulpstoffen bevatten. De voedingssupplementen zijn en worden nog steeds met een enorme publiciteitscampagne op de markt gebracht, zodat veel mensen de indruk krijgen dat het slikken van al deze middelen een noodzaak is. Diverse onderzoeken in Amerika, Engeland en andere Europese landen hebben ernstige bezwaren tegen het gebruik van al deze middelen. Zij stellen vast dat het regelmatig gebruik van deze middelen zelfs schadelijk is.

We worden door zo velen die deze mening bijgestaan. De EU heeft ernstige bezwaren tegen het gebruik van vitaminen- en mineralentabletten en heeft enkele jaren geleden richtlijnen uitgevaardigd voor voedingssupplementen die wel goedgekeurd worden door de EU lidstaten. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat niet minder dan 300 gebruikte grondstoffen in meer dan 5000 verschillende vitaminen- en mineraaltabletten verboden zijn. Op het ogenblik dat de supplementen van de markt verdwijnen, krijgen de biologische geneesmiddelen, waarvan de onderzoeken zeer gunstig zijn, meer aandacht en waardering door de overheid en door de patiënt.

Blog: In samenwerking met www.europeseacademie.be, www.natuurgeneeskundigen.been natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

ZEG HET VOORT, ZEG HET VOORT

OPEN DAGEN OPLEIDINGEN EUROPESE ACADEMIE


Antwerpen-Deurne:  Campus Atheneum Deurne, Frank Craeybeckxlaan 22.

Donderdag, 5 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 u voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Maastricht:  Sint-Maartenscollege, Noormannensingel 50,
achterkant van het Centraal Station.

Zondag, 8 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Leuven:  Sint Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13.
Ingang, metalen zwart hek, parkeren kan op de speelplaats.

Zaterdag, 14 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 10.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

 

Gent:  KaHo Sint Lieven, Gebroeders de Smetstraat 1.

Dinsdag, 17 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

Om 19.30 uur voorstelling van de opleidingen en inzage van de cursusboeken.

09:12 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |