26-11-14

Kurkuma, een kruid voor de hersenen

Kurkuma is een kruid dat pas sinds enkele decennia zijn intrede heeft gedaan in de gezonde keuken, maar dat als genezend kruid steeds meer bekendheid verwerft. Duitse wetenschappers uit Keulen en Jülich zijn tot de conclusie gekomen dat dit kruid wel degelijk een gunstige invloed heeft op de hersenen. Er is goede hoop dat het Alzheimer en andere vormen van dementie afremt of stabiliseert, maar het onderzoek is nog niet afgerond. Kurkuma is de wortelstok van een vaste kruidachtige plant die tot de gemberfamilie behoort (Zingiberaceae). Oorspronkelijk komt deze plant uit Indonesië, maar is in India eveneens erg gewaardeerd. Er zijn vele soorten, maar de Kurkuma die we hier bespreken, is de Curcuma longa L. en wordt in de volksmond ‘gele wortel’ genoemd wat verwijst naar de intens oranjegele kleur van de wortelstok. Kurkuma levert trouwens de gele kleur voor curry, een kruidenmengsel dat in de westerse keuken veel wordt gebruikt.

 

Een aantrekkelijk keukenkruid

Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er in het Westen belangstelling voor dit kruid getoond. Het gele poeder heeft snel zijn weg gevonden naar de voedings-industrie als natuurlijke kleurstof (E100). Het is inmiddels een veel gebruikt keuken-kruid terwijl het als geneeskrachtig kruid de nodige aandacht weet te trekken. Kurkuma is rijk aan etherische oliën en fenolen, dit zijn de oranje kleurstoffen die curcumine worden genoemd. Aan kurkuma worden talrijke gunstige eigenschappen toegeschreven. Het is geen wondermiddel, maar binnen een goede omkadering zoals een gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze heeft dit kruid een positieve invloed op vele aspecten van de gezondheid. Vooral als preventie tegen veel bedreigende ziekten is het goed regelmatig kurkuma als keukenkruid te gebruiken. In kookboeken zult u regelmatig recepten vinden waarin kurkuma verwerkt is. Keukenkruiden worden meestal gebruikt voor de smaak, de geur en de kleur waardoor gerechten aantrekkelijk worden. Keukenkruiden behouden hun geneeskrachtige werking. De meeste keukenkruiden hebben een gunstige invloed op de vertering en dat geldt evenzeer voor kurkuma. Dit kruid staat bekend voor zijn gunstige invloed op de maag, de gal en de lever, hoewel men niet mag overdrijven omdat bij een te hoge dosis maagirritatie kan optreden.

 

Zijn genezende werking

In de Ayurveda, de traditionele Indische geneeskunde, neemt dit kruid een belangrijke plaats in bij het behandelen van talrijke ziekten. Voor zijn genezende werking wordt kurkuma gebruikt in de vorm van tinctuur, alcoholatuur, kruidenazijn, siroop en verder opgelost in water of melk en als geelwortelsap. Er zijn talrijke indicaties bekend. We hebben al gewezen op zijn gunstige invloed op de maag, gal en lever. Vooral voor de lever is het een aanbevolen kruid omwille van zijn reinigende en herstellende werking, o.a. bij misbruik van alcoholische drank of het veelvuldig gebruik van chemische medicijnen. Bij iedere leverziekte kan het worden ingeschakeld. Het is daarom niet vreemd dat dit kruid een cholesterolverlagende werking heeft, bloedstolling en abnormale bloedklontering voorkomt zodat het risico op trombose en embolie verkleind wordt. Kurkuma staat bekend om zijn grote ontstekingsremmende werking en is een vorm van een natuurlijk antibioticum. Deze werking is toe te schrijven aan het stimuleren van de productie van natuurlijke corticosteroïden in de bijnier en het verhinderen dat cortisol wordt afgebroken. Vooral het hoge gehalte aan etherische olie verklaart deze ontstekingsremmende werking. Kurkuma wordt aanbevolen bij acute en chronische ontstekingen zoals bij reumatoïde artritis, maar ook bij spier- en peesontsteking. Kan gebruikt worden bij spierpijnen zoals fibromyalgie. Bij inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa kan het verzachting brengen. Verder zijn er aanwijzingen dat kurkuma helpt bij hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische aandoeningen, longziekten en vele andere kwalen. Het blijft echter moeilijk om de intensiteit van het genezend effect op al deze ziekten te bepalen. Dat geldt trouwens voor alle kruiden. Het grote voordeel van zijn genezende werking is terug te voeren op zijn breed werkingsspectrum, d.w.z. dat kurkuma op zeer veel fysiologische processen een gunstige invloed heeft en daarmee aan talrijke genezingsprocessen een bijdrage levert.

 

Alzheimer

Alzheimer is een gevreesde vorm van dementie die steeds vaker voorkomt. Het geheugen valt geheel of gedeeltelijk weg waardoor deze patiënten hun identiteit verliezen. Ze herkennen niet meer de personen uit hun directe omgeving en leggen geen biologische verbanden en sociale structuren meer. Sommige hersencellen sterven af waardoor bepaalde functies niet meer mogelijk zijn. Alzheimer komt vaak in de familie voor en kan vanaf 45 jaar getest worden op erfelijke belasting waardoor de nodige voorzorgsmaatregelen tijdig kunnen getroffen worden zodat de ziekte wordt afgeremd. Duitse wetenschappers hebben ratten met kurkuma geïnjecteerd. Uit de hersenscan bleek dat de delen die bekend staan als invloedrijk bij de groei van zenuwcellen veel meer activiteit ontwikkelden. Verder werden neutrale stamcellen (NSC’s) gemarineerd in verschillende kurkumaconcentraties. Hoe meer kurkuma, hoe groter de groei met een groeisnelheid tot 80%. Stamcellen kunnen transformeren tot soorten hersencellen met een herstellende werking. De wetenschappers zijn duidelijk verrast over het bereikte resultaat. Onderzoek op vissen en kleine dieren lijkt hetzelfde effect te geven. De volgende stap is testen op mensen, maar dat kan nog een tijd op zich laten wachten. Gezien kurkuma geen bijwerkingen kent en geen enkel nadeel bevelen de wetenschappers aan kurkuma als keukenkruid te gebruiken. Kurkuma kent weinig contra-indicaties. Een te hoge dosis kan het maagslijmvlies irriteren. Tijdens de zwangerschap is kurkuma niet aan te bevelen omdat het een stimulerende werking op de baarmoeder kent. Door zijn bloedverdunnende werking is dit kruid niet aan te bevelen voor mensen die bloedverdunners gebruiken. Bij galstenen of bij acute ontsteking van de galwegen is het niet aan te raden kurkuma te gebruiken. Denk er aan dat bij gebruik van kruiden de omkadering doorslaggevend is. De subtiele werking van een kruid kan door negatieve factoren zoals onevenwichtige voeding, stress, gebrek aan beweging, negatieve instelling, onvoldoende nachtrust enz. afgeremd worden. Een kruid mag men niet met een chemische medicijn vergelijken.

 

Surf voor meer informatie over gezonde voeding, levenswijzen, kruiden, natuurgeneeskunde enz. naar www.europeseacademie.be. Bent u op zoek naar therapeutische ondersteuning surf dan naar www.natuurgeneeskundigen.be

10:51 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Voeding | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-11-14

Burn-out overkomt harde werkers

Burn-out staat in het brandpunt van de belangstelling omdat onderzoek aantoont dat de helft van de personeelsleden een risico loopt op een burn-out. Burn-out betekent opgebrand zijn, einde van zijn kracht, zich helemaal leeg voelen. Werken is een loodzware opgave geworden. Het is een aandoening die gerelateerd is aan het beroep. Een te grote werkdruk, een te grote verantwoordelijkheid en een voortduren-de druk worden in verband gebracht met het ontstaan van deze aandoening. Toch ligt hier niet de oorzaak, het zijn uitlokkende factoren. De Amerikaanse psychiater Dr. Herbert J. Freudenberger heeft deze stoornis voor het eerst beschreven in 1974. Hij stelde vast dat toegewijde en geëngageerde medewerkers van hulporganisaties en verzorgende beroepen uitgeput, prikkelbaar en kwetsbaar werden. Zij konden hun werk, waarvoor ze zich jarenlang enthousiast hadden ingezet, niet meer aan. Ze toonden tegelijkertijd een negatieve instelling tegenover de mensen die ze met zoveel liefde en toewijding gedurende vele jaren hadden geholpen. Burn-out heeft zich verspreidt onder alle beroepen en komt vooral voor bij de meest loyale medewerkers en de hardste werkers.

Burn-out is een welomschreven psychische stoornis die niet verward mag worden met depressie dat een stemmingsstoornis is, maar ook niet met stress, chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) of andere psychische aandoeningen. Vaak zijn er dezelfde symptomen aanwezig, maar het ziektebeeld, de oorzaak en de gevolgen liggen heel anders. Burn-out wordt omschreven als een energiestoornis, een aanpassingsstoornis of een denkneurose (DSM-IV). Onderzoekers hebben het moeilijk om juiste diagnosemodellen te ontwikkelen omdat negatieve emoties en gedrag niet altijd exact afgelijnd kunnen worden. Vanuit onze jarenlange ervaring met persoonlijkheidsanalyse is het niet zo moeilijk om vrij exact te bepalen wie aan burn-out lijdt. Een werknemer geraakt opgebrand omdat hij ononderbroken zijn beroeps-taken met een te grote gedrevenheid en enthousiasme heeft uitgevoerd. Dergelijke mensen worden in de typologie als Vuurtype omschreven. Men kan niet opbranden als er geen vuur aanwezig is. Het uitgangspunt van burn-out is de persoonlijkheid en de vatbaarheid voor deze aandoening is daarvan afhankelijk. Laten we even de persoonlijkheidstypen vermelden die voor burn-out in aanmerking komen.

 

  • Vuurtype: Dit type is zeer gedreven mensen, idealistisch ingesteld, een echte doorzetter die nooit opgeeft.
  • Vuur-Aardetype: Dit type is gedreven, streeft naar perfectie, heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en legt de lat voor zichzelf en anderen erg hoog.
  • Vuur-Watertype: Dit type is begaan met het lot van de medemens, is erg behulpzaam, heeft een sterk inlevingsvermogen en is emotioneel ingesteld.
  • Vuur-Luchttype: Dit type bruist van enthousiasme, is zeer creatief en ondernemend, weet nieuwe ideeën te ontwikkelen en is inventief ingesteld.

 

Vanuit de persoonlijkheidsanalyse van deze vier typen zien we hoe deze mensen ieder op hun manier vroeg of laat opbranden. De kern van het probleem is dat zij het vuur in combinatie met een van de vier andere elementen onvoldoende beheersen en/of beheren. Ze houden dit op langere termijn niet vol en branden helemaal op. Deze mensen moeten zichzelf leren kennen en leren omgaan met de factor tijd. Er wordt op te korte tijd te veel gepresteerd en dat geeft niet altijd het beste resultaat. Er is begrip voor de werkdruk die in het bedrijfsleven door de economische omstandig-heden systematisch wordt opgedreven. Het werkritme loopt niet meer parallel met het levensritme en veel werknemers (50%) kunnen dat niet langer aan. De gevolgen van burn-out worden stilaan dramatisch zowel voor de werknemer als de werkgever. De meest voorkomende symptomen zijn:

 

·      Gebrek aan energie

·      Zich helemaal leeg voelen

·      Concentratieproblemen

·      Verzwakking van het geheugen

·      Verhoogde stressgevoeligheid

·      Cynisme of afstand nemen van het werk

·      Verlaagd zelfbeeld

·      Verminderde cognitieve vaardigheid

·      Emotionele heftigheid

·      Twijfel aan eigen competentie

·      Het gevoel gefaald te hebben

·      Besluiteloosheid

·      Hartkloppingen

·      Verhoogde bloeddruk

·      Slaapproblemen

·      Allerlei fysieke ongemakken

Als burn-out niet tijdig wordt opgevolgd, verhoogt zich het risico op een psychose, hartfalen of zelfdoding. Vrouwen zijn er meer gevoelig voor dan mannen. Burn-out mag niet onderschat en zeker niet verwaarloosd worden. Het herstel verloopt traag en men rekent op 189 dagen, dat zijn zware kosten voor het bedrijf. Vooral het aankweken van een nieuwe denk- en levenswijze is doorslaggevend, samen met een vernieuwde mentaliteit. De cliënt moet zijn energie leren doseren, m.a.w. men moet leren remmen en niet blijvend op het gaspedaal duwen. Bij burn-out zal men op zoek gaan naar professionele hulp (www.natuurgeneeskundigen.be).

12-11-14

Zet ramen en deuren open

Een huis thermisch isoleren is goed voor de portemonnee en voor het milieu. Men stelt echter vast dat te goed geïsoleerde huizen nadelig zijn voor de gezondheid. Er is te weinig ventilatie waardoor de lucht snel bederft en dat veroorzaakt hoofdpijn, vermoeidheid en astma of andere ademhalingsproblemen. Dit probleem kan opgelost worden door dagelijks te ventileren. De moderne huizen zijn meestal voorzien van een duur ventilatiesysteem, maar het kan heel eenvoudig door vensters en deuren te openen. Tijdens de herfst en de winter verblijven we vaak erg lang in een afgesloten woonkamer met weinig beweging en met een gebrek aan zuurstof. Dat kan voorkomen worden door tweemaal per dag gedurende 15 minuten te ventileren. Zet een aantal ramen open zodat er tocht ontstaat want ventileren betekent beweging brengen in het volume lucht dat zich in uw huis bevindt. Bij een goede ventilatie hoeft de deur niet worden opengezet want dat trekt dieven aan.

Er zijn verschillende opvattingen over hoe we het best ventileren. Sommigen zijn voorstander om ramen en deuren wagenwijd open te zetten, dus een totale verluchting tijdens een kortere periode van bijvoorbeeld 10 à 15 minuten in de ochtend en 5 minuten in de avond. Weer anderen geloven dat het beter is om gedurende een langere periode te verluchten door het openzetten van een aantal ramen op kantelstand. Men denkt dan aan een periode van 15 à 30 minuten in de ochtend en 10 minuten in de avond. Gedurende deze periode verdwijnt de bedorven of opgebruikte zuurstof en wordt de woning gevuld met verse zuurstof. Het is vooral de vochtige lucht die uit het huis wordt gedreven. Op de eerste plaats zijn het de bewoners die de bron van vervuiling zijn. We ademen per dag grote hoeveelheden zuurstof in en uit. Bij het uitademen brengen we verwerkte en dus vervuilde zuurstof naar buiten. Daarnaast zweten we over heel het lichaam gifstoffen uit, ook in de winter. Door allerlei huishoudelijke taken zoals koken, strijken, douchen enz. komt er heel wat vocht vrij die niet altijd goed word afgevoerd. In de keuken is meestal een dampkap voorzien, maar in veel badkamers en strijkkamers ontbreekt het soms aan een ventilator. Er wordt gebruik gemaakt van schoonmaakproducten en luchtverversers die niet altijd van biologische kwaliteit zijn. Rokers verpesten de lucht constant. Iedereen brengt een deel van de milieuvervuiling mee in zijn woning zonder zich daar bewust van te zijn. Binnen de muren van een woning verloopt niet alles milieuvriendelijk.

 

Minder energie

Ramen en deuren openen in hartje winter, is dat geen energieverkwisting, zullen zich vele afvragen! Onderzoek toont aan dat een goede verluchting voor minder energieverbruik zorgt. Vochtige lucht is immers moeilijker te verwarmen in tegenstelling tot droge lucht. Door te ventileren voert men juist de vochtige lucht af. Tijdens het intens verluchten zet men de verwarming af. Controleer even via de thermostaat de kamertemperatuur. U zult vaststellen dat na 30 minuten ventileren met open ramen of in kantelstand de kamertemperatuur nauwelijks daalt, vaak tussen 0,1 en 0,5 °C afhankelijk van de buitentemperatuur. In hartje winter kan dit eventueel iets meer zijn. Wie alles goed wenst te controleren, zorgt voor een hygrometer (vochtmeter). U kunt dan zelf vaststellen dat door te verluchten de relatieve vochtigheid verlaagt. Een hygrometer duidt de relatieve vochtigheid aan en deze kan variëren van 0 tot 100%, hoe hoger des te vochtiger. In een woonkamer wordt meestal een relatieve vochtigheid van 40 à 60% gewenst. Lager dan 40% is te droog en niet goed voor de luchtwegen. Boven de 60% is te vochtig. Maak er een goede gewoonte van om dagelijks te verluchten en u zult merken dat uw gezondheid en deze van uw huisgenoten beter wordt terwijl de energierekening niet zal stijgen, misschien zelfs zal dalen. Naast een goed verluchte woning is het aan te raden om in de herfst en de wintermaanden buiten te zijn. Tijdens een goede wandeling haalt u zoveel verse zuurstof binnen en ademt u de verbruikte zuurstof uit. Daardoor ontstaat er een intense ademhaling. Wandel vooral in een natuurrijke omgeving ver van vervuilde gebieden. De bergen, de zee of natuurparken zijn ideale plekken om goede zuurstof binnen te krijgen.

16:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-14

Insecten op het bord!

Vroeger als ik een lezing gaf over vegetarisme of gezonde voeding begon ik meestal met het verteringsstelsel te bespreken om de juiste voedselkeuze te bepalen. De mens heeft immers een verteringsstelsel dat sprekend gelijkt op dit van een fructivoor of vruchteneter. Het werd snel duidelijk dat we niet gemaakt zijn om vlees te eten. Ik grapte dan meestal door te vertellen dat insecten door hun zachte structuur nog wel zou lukken, maar daar waren toen geen liefhebbers voor. Dit schijnt nu te veranderen. Insecten op het bord begint stilaan in de voedingswereld door te dringen, maar het is zeker nog geen rage. In China ligt dat anders, maar de Chinezen zijn met heel veel en hebben geleerd alles te gebruiken wat enigszins eetbaar is tot de poten van de kippen toe en nog veel andere verrassende spullen waaronder een rijke variatie aan wormen.

We merken hoever de mens afwijkt van zijn oorspronkelijk vruchtendieet. Als we in het warme zuiden over een markt wandelen met al die prachtige sappige en kleurrijke vruchten komt het water al in de mond. Het zien en ruiken van al deze heerlijke vruchten brengt het verteringsstelsel al in beweging door o.a. de speekselklieren te prikkelen, maag- en darmsappen af te scheiden en de peristaltiek opgang te brengen. Bij het zien van griezelige wormen op het bord sluit zich de maag en ontstaat er een spontane aversie. Een normaal mens moet zich inhouden om niet te braken. De voedingsindustrie denkt daar anders over, alles went, als er maar genoeg over wordt gesproken en bejubeld. Met reclame krijgt men alles verkocht. Sommige voedingsdeskundigen die het wormendieet proberen te lanceren spreken liever over insecten, want dat klinkt smakelijker dan wormen, rupsen, krekels en sprinkhanen. Nu al wordt er beweerd dat insecten rijk zijn aan eiwit, vitaminen, mineralen, ruwe vezels en omega-3-vetzuren. Hoe groot moet de portie insecten wel zijn om aan de aanbevolen dagelijks hoeveelheid nutriënten te voldoen? Men hoeft geen voedingsdeskundige te zijn om te beseffen dat men erg veel meelwormen of huiskrekels moet eten om er de nodige energie uit te halen.

Wat schuilt er achter dit walgelijk verhaal? Is het misschien de bedoeling om morgen in de voedingsproducten een zeker percentage insecten te verwerken om de prijs te drukken? We hebben de indruk dat er achter de schermen al druk wordt gewerkt om binnenkort met specialiteiten voor de dag te komen zoals ‘Amerikaanse woestijnsprinhanensoep’ of ‘Moriowormensaus’ of ‘Zijdevlinderdessert’. Wat zou u denken van een kant-en-klare ‘Buffalowormengerecht’! We kunnen er eens mee lachen, maar de Belgische overheid heeft al in een nieuwe omzendbrief laten weten dat in ons gezegend landje van bier, chocolade en friet het voortaan toegestaan is om tien insectensoorten te mogen kweken voor menselijke consumptie. Voor alle duidelijkheid, de dag dat de krant dit nieuws bracht, was niet 1 april. Het is allemaal heel ernstig bedoeld want het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwt dat wie allergisch is voor zeevruchten of huisstofmijt moet opletten omdat zij een grote risico lopen om allergisch te zijn voor insecten. Voedselallergie-expert Marty Blom voegt er aan toe: ‘Tot nog toe werd geen enkel geval van allergie opgetekend na het eten van insecten. Maar wie allergisch is voor deze twee zaken, kan inderdaad beter voorzichtig zijn.’ Er worden in België nog niet massaal wormen gegeten, dus is het logisch dat nog niemand allergisch heeft gereageerd. Er wordt gegarandeerd dat de insecten uitgebreid getest worden op aanwezigheid van ziektekiemen. De meest gebruikte bereidingswijzen zijn roosteren, bakken en frituren waardoor de smaak nog heerlijker wordt. Wat zou u ervan denken als morgen bij een van de ons overgebleven frietkoten de slogan te lezen staat: ‘Proef onze zelfgemaakt huiskrekelsaus’. De dierenrechtenorganisaties hebben nog niet gereageerd want levende wormen in heet vet bij 180 °C frituren is geen zachte en humane dood. Wormenexperts binden al meteen de strijd aan eten tegen bio-industrie want insectenkwekers worden de grote concurrenten van vleesverwerkende bedrijven. Gaan morgen de varkenshouders massaal overschakelen op het kweken van insecten? Misschien minder geurhinder en verkleint men daarmee het mestprobleem! Alle argumenten zijn goed om het nieuwe goud te lanceren.

Tot de 10 uitverkoren insecten behoren: de rups van de kleine wasmot, de wasmotrups, morioworm, rups van de zijdevlinder, meelworm, buffaloworm, Afrikaanse treksprinkhaan, bandkrekel, huiskrekel en de Amerikaanse woestijnsprinkhaan. Mooi klinkende namen op de menukaart van de culinaire restaurants, want daar moet men beginnen om daarna de doodgewone consument aan te zetten tot het eten van wormen, krekels, rupsen en sprinkhanen. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben studies aangetoond dat door minder vlees te eten de ecologische voetafdruk flink verkleind wordt. Onlangs heeft de Hoge Raad voor de gezondheid gepleit om de vleesconsumptie drastisch terug te dringen om de gezondheid van de bevolking te vergroten. Er wordt al minder vlees gegeten, de bio-industrie is aan strenge normen gebonden zodat de groei gestopt is, maar wat helpen al deze goede initiatieven als we morgen overschakelen op een andere vorm van dierlijk voedsel, want insecten zijn nog altijd dieren. Geen sprinkhanen, geen wasmot of krekels op ons bord maar wel blozende vruchten, welriekende kruiden en heerlijke groenten. Laten we terugkeren naar onze oorspronkelijke voeding, meer voedingsmiddelen en minder voedingsproducten, dat is gezonder en milieuvriendelijk. Bovendien leveren we hiermee een aanzienlijke bijdrage aan het wereldvoedselprobleem.

 

Voor meer informatie over gezonde voeding, surf naar www.europeseacademie.be

20:30 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |