29-04-15

E-sigaret is kankerverwekkend

Op het ogenblik dat het rookverbod zijn intrede deed, zijn handige jongens op het idee gekomen om de elektronische sigaret te ontwikkelen als alternatief. De e-sigaret werd aanvankelijk in de media en op internet geprezen als een ideaal rookstopmiddel. Nu denkt men daar anders over. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse overheid bevat de damp van een e-sigaret kankerverwekkende stoffen. Hetzelfde geldt voor de shisha-pen, een variant met verschillende smaken die almaar populairder wordt bij tieners. Experts zijn verontwaardigd dat jongeren onder de zestien zo’n shisha-pen kunnen kopen. Er zijn e-sigaretten met en zonder nicotine, maar nicotinevrije e-sigaretten blijven even gevaarlijk en ongezond. In het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lezen we letterlijk: ‘De e-sigaret bevat geen nicotine of teer, maar de concentraties van het schadelijk nikkel, lood, cadmium en arseen ligt haast even hoog als bij gewone sigaretten.’ Verder zegt het rapport: ‘De dampen van de e-sigaretten inhaleren, kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) neemt eerder een afwachtende houding aan. ’Er zitten zelfs stoffen in e-sigaretten die nog niet helemaal uitgeklaard zijn. Het is nog even afwachten of ze al dan niet schadelijk zijn en wat het effect is op langere termijn.’ Waarom deze treuzelende houding? Zelfs als de e-sigaret onschadelijk zou zijn, wat met de huidige kennis niet het geval is, moet ze ontraden worden. De e-sigaret zet aan tot roken, want ze houdt een slechte gewoonte in stand en vroeg of laat grijpt men terug naar de gewone sigaret. Men schakelt gewoon van de ene vorm van verslaving over op de andere.

 

De shisha-pen vormt een groot probleem voor jongeren. Omdat men onder de 16 geen gewone sigaretten mag roken en zelfs niet kopen, is de verleiding groot om zijn toevlucht te zoeken bij de shisha-pen. Jongeren kunnen in iedere krantenwinkel een shisha-pen legaal aanschaffen. Roken is voor veel jongeren een uitdaging, het is stoer, getuigt van durf, men zet sneller een stap in de wereld van de volwassenen, denkt men. Veel ouders weten niet dat de shisha-pen ongezond is en verbieden ze niet. De shisha-pennen bestaan in hippe kleuren en smaken en sluiten naadloos aan op de fantasierijke leefwereld van de jongeren. Daar hebben de fabrikanten doelbewust voor gekozen. Het is een ideale voorbereiding om een nieuwe generatie aan te zetten tot roken. Want roken is een ritueel en heeft altijd al behoord tot de jongerencultuur. Bovendien hanteert de overheid voor shisha-pennen andere regels. Roken begint altijd op een speelse en onschuldige manier en men merkt niet dat deze gewoonte een verslaving wordt waar men moeilijk van afgeraakt. Roken is niet alleen erg duur, maar het ondermijnt de hele gezondheid. Ondanks de dure ontradingscampagne blijft een groot deel van de bevolking roken of schakelen over op de e-sigaret. Het verslavend effect wordt versterkt door allerlei psychische en emotionele problemen. Wie onder permanente stress staat, zich niet lekker in zijn vel voelt, met emotionele problemen worstelt, slaagt er niet in om de sigaret te doven.

 

De overheden in heel Europa houden er een dubbele moraal op na. Er worden talrijke initiatieven genomen om het roken te ontmoedigen. We zien rokers in regen en wind buiten staan om snel een sigaretje te roken. In openbare gebouwen is er een absoluut rookverbod en overtredingen worden verbaliseerd. Openbare terrassen vallen daar niet onder zodat rokers en niet rokers door elkaar zitten en flink meeroken. In België, een klein landje, hoesten de rokers ieder jaar meer dan 2 miljard euro op! Geld dat al te gemakkelijk in de lege staatskas vloeit. Het is niet vreemd dat de Federale regering tegen de invoering van witte pakjes sigaretten heeft gestemd. Men vreest dat als niemand meer zou roken er een begrotingsprobleem zou ontstaan. Dat is een kortzichtige redenering want in dat geval zou de overheid minder uitgaven hebben om de gevolgen van het roken op te vangen. Het probleem dat zich nu stelt, is de opmars van de e-sigaret tegen te houden en dat kan niet zo moeilijk zijn. Objectieve informatie is het beste middel om dit doel te bereiken.

 

Het Nederlandse rapport benadrukt dat sommige shisha-pennen schadelijker zijn dan andere. Dit heeft vooral te maken met de sterkte van de batterij. Bijvoorbeeld, een met een batterij van vijf volt is liefst 15 keer schadelijker dan eentje met 3 volt. In Nederland maakt men er werk van en streeft men er naar om een minimumleeftijd van 18 jaar in te voeren voor alle e-sigaretten, net zoals voor gewone sigaretten in Nederland. In België talmt men, want eerst moeten er nieuwe bijkomende onderzoeken worden uitgevoerd en wacht men het advies af van de Hoge Gezondheidsraad. Inmiddels blijft de deur open zodat jongeren op een schijnbare onschuldige wijze de weg naar de sigaret ontdekken. Op Internet wordt de shisha-pen voorgesteld als een exclusief revolutionair product en wordt omschreven als een elektrische draagbare waterpijp. Door een speciaal systeem wordt een aroma verhit zodat de smaakstof dieper doordringt. Het is opvallend dat de fabrikanten smaken kiezen van gezonde vruchten en kruiden zoals ananas, aardbei, appel, bosbes, druif, tijm, lavendel enz. Het gaat hier om synthetische smaakstoffen die vaak niet zonder gevaar zijn. Laten we niet blijven treuzelen, maar zo snel mogelijk de jongeren op een objectieve en gegronde manier voorlichten. De afstand tussen de e-sigaret en de gewone sigaret is flinterdun, maar tussen roken, alcoholgebruik en drugs is de afstand eveneens klein. Jongeren leven in een sterk veranderende wereld, kampen met veel maatschappelijke problemen, missen stabiliteit want de toekomst is onzeker. Bovendien worden we haast iedere minuut via de media geconfronteerd met een bedreigende wereld. Het is logisch dat jongeren niet graag hiermee geconfronteerd worden en gemakkelijk vluchten in de aantrekkelijke geuren van een shisha-pen.

09:54 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-15

Jongeren sporten te veel

 

 

 

 

Regelmatig vernemen we via de media dat jongeren te weinig bewegen omdat ze vastgekleefd zitten aan hun digitale spelletjes, I-pad, laptop of computer. Zelfs kleutertjes bewegen zich onvoldoende en lijden aan overgewicht. Het omgekeerde is eveneens waar. Veel jongeren sporten te veel en dat is niet zonder gevaar, zegt Dr. Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van de Vereniging Sport- en Keuringsartsen (SKA). Hij is absoluut voorstander dat jongeren bewegen en sporten, maar dat mag niet op basis van prestatiedrang. Steeds meer sportertjes belanden al op jonge leeftijd in de lappenmand omdat ze bij hun sportclub te vaak en te hard moeten trainen. Dr. Teulingkx zegt: ‘Ik zie bij kinderen, soms jonger dan tien jaar, steeds vaker overbelastingletsels opduiken die ik vroeger alleen bij volwassenen zag.’ Overbelasting op jongere leeftijd kan dramatische gevolgen hebben zoals chronische peesklachten of een misvormd bot. Het is absoluut fout om kinderen op zo’n jonge leeftijd zoveel te laten trainen en zeker in één sporttak. Ik krijg in mijn praktijk voetballertjes van amper 9 jaar over de vloer die kampen met een overbelasting, zoals bijvoorbeeld een geïrriteerde achillespees of een ontstoken beenvlies. En zij zijn jammer genoeg geen uitzondering. Steeds meer jonge sportertjes moeten tegenwoordig behandeld worden. Naast voetbal zijn dat voornamelijk basketbal, handbal en gymnastiek. In deze sporten zijn het meestal de onderste ledematen die overbelast geraken en vaak gaat het dan om groeigerelateerde blessures. Als het bot te snel groeit en pezen en de spieren kunnen niet volgen, dan krijg je bijvoorbeeld knie- en hielletsels.

 

Het is de aanpak die totaal uit de hand is gelopen. Jonge sporters beschouwt men te gemakkelijk als volwassen topsporters. Vroeger trainden jonge voetballertjes van 10 jaar één keer per week, nu trainen ze drie keer per week en spelen ze nog een wedstrijd. Dit is niet vreemd voor een samenleving waar zowel ouders als trainers zich door prestatiedrang laten leiden. Men houdt er geen rekening mee dat jonge sportertjes in hun groeifase zijn, dat gewrichten, botten, spieren en pezen nog onvolgroeid zijn. In deze leeftijdsfase zijn er grenzen die voortdurend worden overschreden. Bovendien krijgen zij geen kans om te rusten. Trainingen gaan heel het jaar door. Tijdens de winter wordt in de sporthal op een harde ondergrond intensief geoefend en tijdens de vakanties worden er kampen en toernooien georganiseerd. Op geen enkel ogenblik krijgen sportertjes de kans om hun lichaam tot rust te laten komen. Het bijhouden van een groeicurve is noodzakelijk om na te gaan in welke mate kinderen en jongeren kunnen belast worden. Sport moet voor kinderen een spel blijven, een gezonde vorm van vrijetijdsbesteding. Er moet competitie zijn, dat is eigen aan sport, maar wel een gezonde en beheersbare competitie die aan de leeftijd is aangepast. De meest voorkomende botletsels die bij jonge sporters door overbelasting voor komen zijn:

 

·    Springersknie

Dit is een irritatie van de onderste knieschijfpees en wordt veroorzaakt door te   weinig basistraining, gevolgd door te veel springen, schoppen en lopen.

·    Scheenbeenpijn (shin splints)

Dit is een ontsteking van het beenvlies en wordt gezien als beginnende stressfractuur. Wordt meestal veroorzaakt door te weinig basistraining, gevolgd door teveel lopen op een harde ondergrond.

·    Ziekte van Sever

Dit is een pijn aan het hechtpunt van de achillespees aan het hielbeen, veroorzaakt door te weinig basistraining, gevolgd door te veel lopen en springen.

·    Wervelverschuiving (spondylolisthesis)

Dit is een verschuiving tussen twee wervels voor- en achterwaarts, veroorzaakt door overmatig buigen en strekken van de lage rug.

·    Wervelboogbreuk (spondylolyn)

Het gaat hier om een stressfractuur met eventueel een geheel of gedeeltelijk afbreken van de wervelboog. Wordt veroorzaakt door overmatig buigen en strekken van de lage rug.

 

Dr. Teulingkx geeft een aantal goede tips voor sportclubs om hun jonge spelertjes te sparen en niet verder te overbelasten. Hij zegt: ‘Het zou veel beter zijn om kinderen verschillende sporten tegelijk te laten beoefenen omdat ze zo een evenwichtiger lichaam kunnen opbouwen. Wie één sport beoefent, gebruikt systematisch dezelfde gewrichten en spiergroepen met kwetsuren als gevolg. Dr. Teulingkx wijst er op dat dit alleen kan als er op lokaal niveau door verschillende sportclubs wordt samengewerkt. Sportclubs proberen hun leden zoveel mogelijk aan zich te binden omdat ze dan meer lidgeld en subsidies opstrijken. Vaak opteren sportclubs bewust voor een strak trainingsschema zodat hun leden geen kans krijgen om een andere sport te beoefenen. Het ligt voor de hand dat de overheid dringend met sportartsen en sportclubs aan tafel moet gaan zitten om een halt toe te roepen aan de vernietigende werking van onverantwoord sporten bij kinderen en jongeren. Er is behoefte aan een compleet nieuw concept dat steunt op creativiteit, vrije tijdsbesteding, ontspanning en fysieke ontwikkeling zonder enige vorm van prestatiedrang en met behoud van gezonde competitie. Dit nieuwe concept moet gericht zijn op variatie en moet afwisseling bieden tussen actie en rust en in ieder geval gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van het kind. Een totale aanpak, zoals gebruikelijk in de complementaire gezondheidzorg, moet voorop staan. Een herziening van het subsidiebeleid is een onmisbaar instrument om deze wantoestanden bij te sturen. Blessures bij jongeren kunnen vermeden worden als men rekening houdt met de tips van Dr. Teulingkx. 

 

1.  Overdrijf niet met trainingsschema’s.

Drie trainingen per week is voor sportertjes rond 10 jaar te veel. Twee trainingen is zeker voldoende.

2.  Breng variatie in de trainingen.

In plaats van een veldtraining kan je met voetballertjes (of spelers uit een andere sporttak) ook leuke oefeningen doen in een zwembad of op de fiets.

 

3.  Belast jonge sportertjes zo weinig mogelijk met verre verplaatsingen.

Naar de andere kant van het land rijden voor één wedstrijd heeft geen zin.

4.  Wees alert voor symptomen die op blessures bij sportertjes kunnen wijzen.

Een kind toont dat immers niet altijd. Als een kind slecht slaapt, vermoeid of prikkelbaar is, kan dat wijzen op een mentale of fysieke overbelasting.

5.  Laat een kind dat overbelast is, lang genoeg rusten.

Voor kinderen is het heel moeilijk om te begrijpen dat ze wekenlang niet mogen sporten tot hun letsel genezen is, maar probeer hun dat toch duidelijk te maken.

 

09:58 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-04-15

Natuurgeneeskunde, een wetenschappelijke geneeswijze

De complementaire zorg kent een steeds groter maatschappelijk draagvlak. Dit komt vooral door het feit dat de bevolking beter vertrouwd is geraakt met de diverse vormen en mogelijkheden van alternatieve geneeswijzen. Bovendien is het een en/en verhaal geworden. Voor medische problemen stapt men naar de arts of de medische specialist, voor gezondheidsproblemen klopt men eerder aan bij een complementaire zorgverlener. Daarin ligt het verschil tussen de reguliere geneeskunde met zijn voorbehouden handelingen en bijbehorende medische technieken en de complementaire zorg die dichter bij de patiënt staat en enkel gebruikt maakt van eenvoudige en haast risicovrije behandelingen. Het is juist deze kleinschalige, maar tegelijkertijd totale benadering die zo sterk gewaardeerd wordt.

Tegenstrevers, en die zijn er altijd en zullen er altijd blijven, hebben de neiging om zich af te vragen of alles wel wetenschappelijk verantwoord is. De bekende Deense filosoof Soren Kierkegaard heeft gezegd: ‘Met de wetenschap kwam de twijfel’. Dagelijks stellen we vast dat wetenschappers elkaar tegenspreken en eerder verwarring dan duidelijkheid scheppen. Bovendien wordt in de reclamewereld al te lichtzinnig omgegaan met de bevestiging: ‘wetenschappelijk bewezen’ met verkoopargument als enig doel. De natuurgeneeskunde is   de oudste westerse geneeswijze en is inderdaad wetenschappelijke gegrond. Al in april 2003 verscheen in de Belgische Artsenkrant een uitgebreid artikel van twee pagina’s over Hippocrates en de humoraalpathologie. De humoraalpathologie steunt op de vier lichaamssappen die analoog zijn aan de vier elementen. In dat artikel staat letterlijk geschreven dat de Hippocratische geneeswijze (natuurgeneeskunde) een rationele en wetenschappelijke geneeswijze is.

Al eerder werd deze bewering door Prof. Dr. Jan Godderis van de Universiteit van Leuven uitvoerig aangetoond. In zijn boek ‘Een arts is vele andere mensen waard’, dat handelt over de antieke geneeskunde, geeft hij aan waarom de humoraalpathologie van Hippocrates rationeel en wetenschappelijk gegrond is. Prof. Godderis zegt:

‘Deze van de Ionisch rationalisme doortrokken geneeskunde, die dus middels de ratio - dit is door logisch denken over de verschijnselen - tot verklaringen trachtte te komen, en die de te verklaren verschijnselen met andere waarneembare fenomenen in een causaal verband probeerde te brengen, ging er vanuit dat de mens weliswaar via zijn ziel (psyche) in verband staat met een hogere wereld, maar door zijn lichaam (soma) onmiskenbaar in de natuur thuis hoort. De mens werd door haar niet langer beschouwd als een marionet, die door de goden beïnvloed of gestuurd was, maar als een product van zijn omgeving, van de kosmos, van het geordend en evenwichtig geheel van de natuur (hê phusis). Deze geneeskunde vertrok hierbij van de basisassumptie dat er een verborgen rationaliteit, met name een logos – wat zowel «rationaliteit » als « orde » betekent – in de kosmos herkenbaar is. En deze logos werd in haar opvatting niet alleen in de omgevende macrokosmos teruggevonden, maar ook in het menselijk lichaam, dat als een microkosmos uit precies dezelfde samenstellende bestanddelen (archai) als de macrokosmos is opgebouwd, die aan identieke fysieke wetten (nomoi) onderworpen is, en die insgelijks in een toestand van evenwicht of « fraaie ordening » verkeert.’

In dit fragment toont Prof. Dr. Godderis aan dat de Hippocratische geneeskunde een rationele en wetenschappelijk gegronde geneeswijze is die zich geheel distantieert van de magisch religieuze geneeskunde uit die tijd, ook de tempelgeneeskunde genoemd. Hippocrates was niet gekant tegen de religie, maar wel tegen de misbruiken van de priesters en tempeldienaars die de mythe in leven hielden dat een ziekte een straf was van de goden. Godderis vat het als volgt samen:

‘Zoveel is duidelijk, deze nieuwe geneeskunde heeft voor het eerst de noties phusis (natuur), kosmos (natuurlijke orde, wereldorde), logos (rationaliteit) en nomos (natuurwet) toegepast op de mens. Men begreep dat dit een noodzakelijke voorwaarde was voor het tot stand komen van een wetenschappelijke theorievorming inzake gezondheid en ziekte. Men ging er voor het eerst in die periode vanuit dat ziekten hun individuele natuur (phuseis) hebben, met name omschrijfbaar zijn als natuurlijke (fysiologische) processen, die zich binnen een bepaalde tijdspanne ontwikkelen, volkomen onafhankelijk van enig bovennatuurlijk ingrijpen.’

Het boek van Godderis telt 855 bladzijden en is geheel gewijd aan Hippocrates en zijn tijdgenoten en levert een belangrijke bijdrage aan het accepteren van de natuurgeneeskunde als een wetenschappelijk gegronde geneeswijze. Het wordt voor de overheid en de zorgverzekeraars een stuk gemakkelijker om de moderne natuurgeneeskunde, die dit gedachtegoed verder zet, ernstig te nemen. Ook Prof. Dr. Müller uit Duitsland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de humoraalpathologie van Galenus. Het is verheugend dat universiteitsprofessoren zoveel belangstelling tonen voor de Hippocratische en Galenische tradities en daarmee het vertrouwen in de moderne natuurgeneeskunde verhogen. Een complementaire zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de Gezondheidstherapeut, is immers de consequente beoefenaar van de authentieke natuurgeneeskunde die terug gaat tot de basisprincipes van Hippocrates en Galenus, maar dan wel gerelateerd aan de moderne medische wetenschappen. De moderne natuurgeneeskunde sluit naadloos aan op diverse moderne wetenschappelijke disciplines, wat logisch is.

19:18 Gepost door Jan Dries | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-15

Gezondheid Hoeft niet duur te zijn

Gezondheid is kostbaar, maar niet noodzakelijk kostbaar of duur. Het streven naar een goede gezondheid hoeft niet gepaard te gaan met peperdure fitnessabonnementen, dure lichaamsverzorgingsproducten, nutteloze supplementen of medicijnen. Gezondheid is inherent aan het leven. We weten allemaal dat de moderne levenswijze en het vervuilde milieu een bedreiging inhouden voor onze gezondheid. Daarom kent gezondheid zoveel aandacht. Gezondheid is niet te koop, maar ligt voor een groot deel in onze eigen handen. Hippocrates, grondlegger van de natuurgeneeskunde, heeft 2.500 jaar geleden daar al op gewezen. Ondanks familiale en genetische belasting, blijven we voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor onze gezondheid, was zijn standpunt. Hier volgen een aantal tips om goedkoop gezond te worden en het te blijven.

 

1. Ontbijt

Begin de dag met een fruitontbijt. Niets is zo eenvoudig en zo heerlijk. Aanvankelijk krijgt u het gevoel niet verzadigd te geraken, maar dat valt best mee. Als u traag eet en goed kauwt komen de suikers van het fruit in uw bloed terecht en stijgt de bloedsuikerspiegel. Dat zorgt voor een verzadigingsgevoel. Omdat fruit veel ballaststoffen bevat is er een lage glycemische index (GI), d.w.z. dat de suikers traag worden vrijgegeven wat gunstig is. Het kan wel gebeuren dat u in de ochtend geeuwt van de honger, maar dat is een aanpassing die spontaan verdwijnt. Een fruitontbijt bestaat uit één tot maximaal drie soorten fruit, al dan niet in combinatie met yoghurt of slagroom. Voeg er geen noten of graanvlokken aan toe (muesli) want dat bemoeilijkt de vertering (zie goede voedselcombinaties).

 

2. Tanden poetsen

Poetsen houdt niet alleen de tanden gezond, maar voorkomt tandvleesontsteking (parodontitis). Onze tanden zijn zo sterk dat men er grote gewichten mee kan opheffen. Eenmaal aangevreten gaan ze snel kapot. Een slecht gebit is schadelijk voor heel het organisme. Cardiologen hechten enorm veel belang aan een goed verzorgd gebit. Veel voorkomende klachten als hartinfarct, longontsteking, suikerziekte, vroeggeboorte, hersenbloeding, ontsteking aan kunsthartkleppen of een kunstheup kunnen er door veroorzaakt worden.

 

3. Wees matig met het slikken van middelen

Gebruik alleen medicijnen die de arts u aanbeveelt bij een uitgesproken ziekte. Neem geen nutteloze voedingssupplementen waarvan het effect niet bewezen is. Vitaminen en mineralen vinden we in overvloed in vers fruit, rauwe groenten, noten, zaden en pitten. Onze voedingsmiddelen leveren alles wat we nodig hebben en kunnen niet door tabletjes of capsules vervangen worden.

 

4. Goede fysieke houding

Neem een goede fysieke houding aan zowel thuis, op het werk als in de auto. Blijf niet te lang in dezelfde houding zitten, strek regelmatig uw benen, armen, beweeg schouders en hoofd. Doe dit spontaan en onopvallend.

 

5. Lachen is gezond

Lachen is een uiting van positieve gevoelens en is een goede stressontlader. Wie hartelijk kan lachen is gezond. Lachen doet alles vergeten en versterkt de immuniteit. Lachen doet men nooit alleen, het zorgt voor sociaal contact.

 

6. Hersengymnastiek

Hersenen takelen steeds sneller af en dat zorgt voor dementie, vooral Alzheimer is een gevreesde ziekte. Om dit te voorkomen is het goed om mentaal actief te blijven. Het volgen van cursussen, kijken naar documentaires, deelnemen aan lezingen en workshops, de actualiteit volgen, ingaan op maatschappelijke discussies. Dit zijn allemaal goede vormen van hersengymnastiek. Alzheimer ontstaat gemakkelijk door langdurige mentale belasting. Mensen denken zich ziek omdat ze verkeerd omgaan met hun mentale mogelijkheden zoals té veel piekeren, studeren onder druk, beroepshalve teveel bezig zijn zonder onderbreking. Oefen u in gezond denken, maar probeer het denken op tijd en stond uit te schakelen om de hersenen tot rust te brengen. Gedachteloosheid is de kracht van de ontspanning.

 

7. Positieve instelling

Positieve instelling heeft een geweldige invloed op de gezondheid, de immuniteit en de levensverwachtingen. Positief denken berust op de mogelijkheid om te relativeren. Het mag geen vlucht zijn, geen ontwijking van problemen, geen zelfbedrog, maar wel problemen juist aanpakken en ze oplossen. Positief denken is een mentaliteit die men zich moet aankweken. Controleer iedere dag op uw negatieve instelling en uw pessimisme.

 

8. Gezonde slaap

De levenskwaliteit wordt door de slaap bepaald. Voldoende slaap is onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Een regelmatig slaappatroon met 7 à 8 uren diepe slaap verlengt het leven. Tijdens de slaap worden afvalstoffen uit het hele organisme opgeruimd en uitgescheiden via het nachtelijk zweet, stoelgang, urine en ademhaling. Bij een gezonde slaap behoren dromen om de spanningen van de voorbije dag te verwerken.

 

9. Beweging

Leven is beweging, stilstand is dood. Beweging, zonder te overdrijven, is absoluut nodig om gezond te zijn. Beweging stimuleert de bloeddoorstroming, versnelt de leverwerking, verhoogt de ademhaling, doet spieren en pezen samentrekken en ontspannen, prikkelt de darmbeweging en verbetert de ontlasting, legt het denken stil en brengt diepe en gezonde rust. Iedereen moet kiezen voor een geschikte vorm van beweging die bij hem past. Het moet aangenaam blijven en mag niet prestatiegericht zijn. Overdrijven kan levensgevaarlijk zijn.

 

10. Gezonde hygiëne

Regelmatig de handen wassen, zeker voor het eten en na toiletbezoek of als men in contact is geweest met chemicaliën of andere giftige stoffen, behoren tot de gezonde leefregels. Opgelet, het hygiënisch zijn mag men niet overdrijven. We leven in deze tijd iets te proper en wassen de goede en de slechte bacteriën weg, gebruiken teveel en te onverantwoord allerlei hygiënische middelen waar we echt niet beter van worden. Het onderdrukken van okselzweet is gevaarlijk. Luister liever naar al deze signalen die er op wijzen dat het van binnen niet zo netjes is. Sommige mensen hebben te veel okselklieren en zweten daardoor overdreven, maar dat zijn uitzonderingen.

 

11. Drink regelmatig, maar overdrijf niet

Naast zuurstof is vocht de belangrijkste substantie die ons lichaam nodig heeft. Het meeste vocht moeten we halen uit waterrijk voedsel en kan aangevuld worden met kruidenthee, bronwater of sap van fruit of groenten. Drink vooral als u dorst hebt, maar overdrijf niet. Veel mensen drinken dwangmatig 2 tot 3 liter water per dag en menen dat zij daar niet zonder kunnen. Voor hen is een flesje water het onmisbare attribuut dat men overal bij zich draagt. Bij ernstige lichamelijke vervuiling, bij het veelvuldig gebruik van zout, specerijen, medicijnen, koffie, alcohol of cola kan het zinvol zijn om grote hoeveelheden te drinken. Er moet immers veel worden doorgespoeld. Bij een gezonde voeding en levenswijze heeft het lichaam geen behoefte aan grote hoeveelheden extra water. Als men overdreven veel drinkt, belast men de nieren of loopt men het risico op watervergiftiging.

 

12. Open lucht

Als mens hebben we zuurstof, licht en warmte nodig. De moderne mens leeft teveel binnen, brengt teveel tijd door in de auto, op kantoor of voor tv. Verlucht regelmatig uw woning, maar kom zelf ook voldoende buiten. Als de weersomstandigheden het toelaten geniet dan van de buitenlucht. Beweeg liever in de openlucht dan in een fitnessruimte waar iedereen zijn gifstoffen uitzweet.

 

13. Hobby

Het beoefenen van een hobby heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Dit is te verklaren door het feit dat u bij het beoefenen ervan gemakkelijk alle zorgen en beslommeringen vergeet. U gaat helemaal op in uw hobby en u leeft zich op een aangename manier uit. Het resultaat dat u bij het beoefenen van een hobby bereikt, geeft grote voldoening. Alles wat u graag doet en waarvoor u voldoende gedreven bent, kan als hobby beschouwd worden.

 

14. Gezonde voeding

Niet alleen het ontbijt, alle maaltijden moeten goed verzorgd worden. Neem rustig de tijd om te eten, kauw het eten goed en sta niet te snel op van tafel. Het spijsverteringsstelsel werkt alleen in rusttoestand. Doe geen zware inspanningen vlak na een maaltijd. Geef de voorkeur aan voedingsmiddelen die u vers aankoopt en zelf bereidt en beperk zoveel mogelijk voedingsproducten en kant-en-klare maaltijden. Voedingsmiddelen bevatten levenskracht terwijl de voedingsstoffen ongeschonden zijn. Voedingsproducten worden in de fabriek samengesteld en industrieel bereidt en bevatten altijd voedingsadditieven (E-nummers). Bij iedere bereiding, maar vooral bij industriële productie vermindert de kwaliteit van de voedingsstoffen. Voedingsproducten zijn minderwaardig.

 

15. Geestelijk voedsel

Gezondheid hangt nauw samen met onze geestelijke, morele en spirituele instelling. Onze huidige samenleving is zodanig materialistisch dat normen en waarden zo goed als verloren zijn gegaan. In deze ontspoorde wereld zijn velen op zoek naar een dieper gevoel van eenheid en verbondenheid. Dit is een individueel gevoel dat iedereen op zijn manier moet invullen. Dit geeft een meerwaarde aan het leven, neemt angst en onzekerheid weg en verhoogt de levensvreugde. Gezondheid is meer dan alleen een aantal tips uitvoeren. Gezond zijn is leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving. Wie de eenheid tussen lichaam en geest heeft bereikt, is gezond.

 

16. Ecologische voetafdruk

Deze tips helpen u om goed en goedkoop gezond te leven, maar ze verkleinen tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk. Door voorkeur te geven aan voedingsmiddelen, belast u veel minder het milieu. Denk alleen maar aan de verpakking van voedingsproducten die nu overbodig wordt. Door minder of geen vlees te eten bent u echt milieuvriendelijk bezig. De bio-industrie is een van de meest vervuilende sectoren. Men heeft gemiddeld 7 kg plantaardig eiwit nodig in de vorm van veevoeder om slechts 1 kg dierlijk eiwit over te houden. Door u gezond te voeden doet u niet mee aan voedselverkwisting, gaat u zuinig om met energie en toont u een veel groter respect tegenover de natuur.

15:34 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-15

EEN GEBROKEN HART ONDER INVLOED VAN ONZE GEVOELENS

Het is een bekende uitdrukking: hij is gestorven aan een gebroken hart. Het is een oude, maar universele wijsheid. Geen enkele ziekte kan ontkoppeld worden aan de innerlijke instelling van een mens. Positieve  gevoelens hebben een grote invloed op onze gezondheid. In de natuurgeneeskunde worden lichaam en geest als een eenheid beschouwd. Van verdriet kan men ziek worden en van een ziekte verdrietig.  Het is een wisselwerking waar in de reguliere gezondheidzorg nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Verdriet en andere negatieve emoties verzwakken de immuniteit en maken ons vatbaar voor allerlei ziekten. Het is niet het verdriet, de angsten en zorgen die ons ziek maken, maar wel de wijze waarop we daarmee omgaan. Wij mogen intens verdriet niet meteen koppelen aan hart- en vaatziekten omdat er zoveel andere factoren een rol kunnen spelen. Wie geconfronteerd wordt met een onnoemelijk verdriet krijgt daarvan geen hartinfarct tenzij men het zwak hart heeft of aan een hartziekte lijdt. Het hart is in alle culturen het symbool van het gevoelsleven en van de liefde. Wie verliefd is, voelt dat zijn hart sneller klopt en wie verdrietig is krijgt een zwaar gevoel op de borstkas en vooral in de hartstreek. Het hart is een gevoelsorgaan en daarom is het zo belangrijk in het perspectief van de preventie om aan het gevoelsleven te werken en negatieve emoties te voorkomen. 

Het opsporen van risicofactoren is zinvol omdat veel mensen zich er niet van bewust zijn risico’s te lopen. Het doel van het opsporen van negatieve emotie is werken aan zichzelf om te voorkomen dat men vroeg of laat door een hartinfarct wordt getroffen. Wie zijn risicofactoren kent, kan deze door eigen inzet verkleinen of uitschakelen. De natuurgeneeskunde biedt ontzettend veel mogelijkheden. Gezonde voeding, natuurlijke levenswijze en een positieve instelling zijn doorslaggevend, maar ook stressbeheersing en omgaan met zijn gevoelens. Extraverte mensen uiten hun gevoelens meteen, ze smijten hun zorgen van zich af, maar ze leven vaak te intens, uiten hun woede en frustraties vaak te heftig af, zijn onrustig en lijden vaak aan stress. Introverte mensen houden alles vast. Ze onderdrukken hun negatieve gevoelens, koesteren vaak hun zorgen en laten zelden blijken dat er iets niet in orde is. Dat is een grote belasting en een verhoging van het risico. 

U kunt een eenvoudige test afnemen om na te gaan of uw hart al dan niet belast is. Denk rustig na, wees eerlijk tegen uzelf en zet een kruisje alleen wat bij u past. Het aantal kruisjes zegt iets over uw persoonlijke risico’s. Tel ze allemaal samen en deel ze door twee, dan kent u het percentage van uw risico. Bij 12 kruisjes ligt uw risico op 60%, bij 10 op 50%. Herhaal deze test na drie maanden en dan merkt u de verbetering en dat betekent de verkleining van het risico. Deze test is een handig middel om uzelf te verbeteren. Zit u boven de 60%, geraak dan niet in paniek, maar verbeter uw leven. 

0 Ik heb veel vuur in mijn in temperament.

0 Ik leef heel intens, ben heel gedreven en handel gemakkelijk impulsief.

0 Ik ben erg nerveus en onrustig.

0 Ik ben heel gevoelig voor stress.

0 Ik laat mijn gevoelens niet gemakkelijk los.

0 Ik ben naar binnen gekeerd (introvert).

0 Ik ben aan bepaalde gewoontes en tradities gebonden en laat dat moeilijk los.

0 Ik ben een harde werker en een perfectionist.

0 Ik ben familiaal belast.

0 Ik rook al vele jaren.

0 Ik heb regelmatig hoge bloeddruk en neem hiervoor medicamenten.

0 Mijn cholesterol ligt aan de hoge kant.

0 Ik lijdt aan overgewicht.

0 Ik eet veel vlees.

0 Ik eet weinig fruit (minder dan drie stuks per dag) en eet niet zoveel groenten.

0 Ik ben suikerpatiënt.

0 Ik doe weinig aan beweging.

0 Het gaat niet goed met mijn relatie of gezin.

0 Ik heb zorgen die ik niet kan uiten

0 De werksfeer is niet prettig (beroep).

11:14 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |