24-06-15

De complementaire zorg zit in de lift

Kranten en weekbladen spenderen hele pagina’s aan gezondheid want gezondheidsthema’s zijn in. De reden ligt voor de hand: de gezondheid van de moderne mens is erg bedreigd in deze jachtige en vervuilde wereld. De Belgische overheid heeft onlangs nog bevestigd dat de 5 doelstellingen die men in 2008 voorop had gesteld, niet worden gehaald. De mensen eten nu nog ongezonder dan zeven jaar geleden, men beweegt nog minder, borstvoeding is met 10% achteruit gegaan en overgewicht is flink toegenomen. Met allerlei onderzoeksrapporten en opiniepeilingen probeert men aan te tonen hoe gelukkig en gezond we hier in het rijke westen zijn met al onze weelde en comfort. Ziekenhuizen worden steeds groter, het aanbod aan medicijnen neemt toe en het percentage dat er gebruik van maakt stijgt. Het aantal honderdjarigen mag dan wel stijgen, maar steeds meer mensen op jongere en middelbare leeftijd overlijden aan allerlei ziekten. We zijn geen pessimisten of onheilsprofeten, maar realisten die mensen bewust maken dat er dringend moet worden ingegrepen.

De overheid, en dat geldt voor heel Europa, haalt enorm veel geld uit al wat ongezond is. Het zijn de rokers die het gat in de begroting helpen dichten. De overheid verdient fortuinen aan alcoholgebruik, chocolade, koffie, toegevoegde suikers, de frisdrankindustrie, de vervuilende auto’s en noem maar op. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie ) beveelt 350 gram vlees per week en per persoon aan, de Hoge Raad voor de Gezondheid (B) houdt het op 500 gram per week, terwijl het gemiddeld verbruik in België en Nederland op 1,650 kilogram/per persoon/per week ligt. Dat komt neer op 86 kg per persoon per jaar. Dat is veel als we rekening houden met het groot aantal vegetariërs en met een vrij grote groep van matige vleeseters. Het is niet te verwonderen dat het aantal darmkankers sterk toeneemt. Er is een duidelijk verband tussen de toename van fijnstof en de stijging van ademhalingsproblemen. Het vervuilde milieu, de ongezonde levenswijze, het massaal gebruik van voedingsproducten, de toenemende stress en de zware emotionele belasting liggen aan de basis van een steeds slechter wordende gezondheid. Bovendien is de gezondheidszorg onbetaalbaar geworden en komen er steeds meer mensen in de kou te staan. De afbraak van de sociale zekerheid is volop bezig. 

Stilaan begint men in te zien dat binnen deze chaotische samenleving een groep is die voldoende weerstand biedt tegenover al deze zware bedreigingen. Het zijn de mensen die gebruik maken van de complementaire zorg, wat vroeger alternatieve geneeskunde werd genoemd. Meestal komen ze via ziekten of ongemakken, waar ze geen oplossing voor vinden, terecht bij een complementaire zorgverlener. Deze zoekende mensen zien in dat hun ziekte, klacht of ongemak in verband staat met hun slechte voedingswijze, hun onnatuurlijke levenswijze of negatieve ingesteldheid. Zolang men daar niets aan doet, kan er geen verbetering optreden. In de complementaire zorg besteedt men ruime aandacht aan gezondheidseducatie terwijl de cliënten degelijk begeleid worden. Voldoende aandacht, de nodige tijd en vooral de individuele benadering van de cliënt is doorslaggevend. 

De complementaire zorg vervangt niet de reguliere gezondheidszorg, maar biedt een nuttige en waardevolle aanvulling aan. Preventie en zelfzorg staan in de complementaire zorg centraal. Steeds meer mensen kiezen voor deze mogelijkheden. Binnen de complementaire zorg wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gerichte adviezen, natuurlijke middelen en eenvoudige behandelingen die risicovrij zijn. De wetgeving in Europa maakt een onderscheid tussen de ‘voorbehouden handelingen’ die alleen door artsen en paramedici worden uitgevoerd en de ‘niet voorbehouden of vrij handelingen’ die door iedereen kunnen worden toegepast op voorwaarde dat men de gezondheid niet in gevaar brengt

De overheid heeft er belang bij om de complementaire zorg te ondersteunen omdat diegenen die er gebruik van maken geen of minder beroep doen op dure reguliere behandelingen. Als ze toch ziek worden, wat niet is uit te sluiten, zullen ze sneller genezen en gezond blijven. De complementaire zorg levert een directe bijdrage aan de besparing van de overheid. Bovendien kan de overheid ook geld verdienen aan gezonde initiatieven. In deze wereld met een groeiende ontevredenheid worden voortdurend grenzen overschreden en wordt ons ieder brokje zekerheid ontnomen. De complementaire zorg geeft weer hoop. Deze groeiende sector heeft behoefte aan zorgverleners, die professioneel worden opgeleid om een concrete bijdrage te leveren. De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg werd in 1988 opgericht met als doel zorgverleners op te leiden door deeltijdse opleidingen zonder werkonderbreking aan een van haar vier scholen te Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht. Er zijn vier verschillende opleidingen die tot de complementaire zorg behoren.

 

Herborist

Een herborist is een artisanaal beroep, maar door zijn kruidenkennis en vooral door de bereidingen van talrijke gezondheidsproducten op basis van kruiden, levert de herborist indirect een bijdrage tot de complementaire zorg.

 

V.G.L. Gezondheidsconsulent – Gewichtsconsulent

Is een belangrijke complementaire zorgverlener die cliënten begeleidt op het vlak van Voeding, Gezondheid en Levenswijze en daarnaast een concrete bijdrage levert door cliënten met overgewicht te begeleiden. Deze opleiding is in Nederland geaccrediteerd zodat de cliënten kunnen rekenen op terugbetaling door de zorgverzekeraars.

 

Persoonlijkheidscoach

Is een complementaire zorgverlener die de cliënten coacht met psychische en emotionele problemen zowel privé als in het bedrijfsleven. Veel problemen zijn terug te voeren op verzwakking van de persoonlijkheid die opgespoord en versterkt worden.

 

Gezondheidstherapeut

Dit is de meest uitgesproken complementaire zorgverlener die de natuurgeneeskunde beoefent. De opleiding is voor Nederland door CPION geaccrediteerd en beantwoordt aan de PLATO-eindtermen. Een complete opleiding met veel professionele mogelijkheden.

18:37 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Natuurgeneeskunde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-15

De huid en uw levensverwachting.

Is de kwaliteit van uw huid bepalend voor de levensverwachting? Volgens een tv- documentaire hebben mensen die er jonger uitzien dan ze zijn, meer kans om heel oud te worden in tegenstelling tot mensen die er ouder uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Deze bewering houdt echter geen stand, ook al menen wetenschappers dit te kunnen bevestigen. Wees altijd kritisch tegenover wetenschappelijke beweringen. Er bestaan verschillende huidtypen, maar binnen deze discussie gaat het om de goed doorbloede huid die zorgt voor een frisse en jonge indruk en de droge huid met rimpels en groeven die gemakkelijk een verweerde indruk nalaat. Mensen met een goed doorbloede huid krijgen geen rimpels, zelfs niet op zeer hoge leeftijd. Dat is logisch omdat een dunne huid meer bloed doorlaat en zich daardoor gemakkelijk herstelt. Hun huid is glad, licht glanzend, voelt warm aan en ziet er eerder rood uit. De blozende wangen zijn een uiting van levenskracht. In de typologie komt dit soort huid bij het Vuurtype voor. Dit zijn temperamentvolle mensen die doelbewust recht door zee gaan, graag het grote woord voeren, zich flink opwinden en voor geen enkele discussie uit de weggaan. Er is echter geen enkele garantie dat deze mensen, die er meestal jonger uitzien dan ze zijn, wel degelijk ouder worden dan anderen. Zij lijden vaak aan hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, soms een belaste lever of nieren en lopen het risico aan hart- en vaatziekten te lijden en vroegtijdig te sterven. Er zijn honderdjarigen die tot dit type behoren, maar er is geen enkel bewijs aan te voeren dat zij hun hoge leeftijd aan hun goed doorbloede huid hebben te danken.

 

Mensen met een droge huid krijgen snel rimpels en groeven en heel kenmerkend zijn de doorgezakte wangen op zekere leeftijd. Een huidtype is altijd genetische bepaald. Een droge huid is vrij dik is en geraakt daardoor moeilijk doorbloed. De kleur is eerder grauw. Door al deze eigenschappen zien deze mensen er meestal ouder uit dan ze zijn. In de documentaire werd beweerd dat deze huid het gevolg is van een verkeerde voeding en levenswijze of andere fysieke storingen zoals te veel homotoxines in het lichaam, m.a.w. men ging van de veronderstelling uit dat deze droge huid het gevolg is van een te vroeg verouderingsproces. Dat wijst op een gemis aan inzicht in de constitutieleer en de genetica. Deze huid komt vooral voor bij het Aardetype. Mensen die tot het Aardetype behoren staan stevig met beide voeten op de aarde, het zijn realisten, perfectionisten en vooral harde werkers. Zij kennen een ordelijk leven en hechten veel belang aan zekerheid, plannen alles op voorhand en nemen nauwelijks risico’s. Dit zijn kwaliteiten die uitnodigend zijn om lang en gezond te leven. Heel veel honderdjarigen behoren tot dit type. Deze mensen ondergaan een natuurlijk mummificatieproces, m.a.w. ze conserveren zichzelf en zorgen door hun specifieke huid voor een extra bescherming tegen de invloeden uit de buitenwereld.

 

Een hoge levensverwachting wordt door vele factoren bepaald en zeker niet alleen door de kwaliteit van de huid. Er zijn mensen met bijzondere goede genen die zonder extra inspanningen heel oud worden. Ze worden vaak vergeleken met eikenbomen en komen in bepaalde families voor. Dat niet iedereen in een dergelijke familie oud wordt, heeft te maken met van wie men de genen heeft geërfd, want genen worden altijd door beide ouders doorgegeven. Gezonde voeding heeft ongetwijfeld invloed op het bereiken van een hoge leeftijd. Het is algemeen bekend dat grote vleeseters niet oud worden, hoewel er uitzonderingen zijn. Een positieve ingesteldheid verlengt het leven. Mensen die hun problemen weten op te lossen of ze tijdelijk kunnen uitstellen om zich te versterken of om naar een oplossing te zoeken, hebben meer kans een hoge leeftijd te bereiken. Aanhoudende stress werkt vernietigend en is vaak oorzaak van talrijke ziekten of een vroege dood. De negatieve invloeden van het vervuild milieu mogen niet onderschat worden. De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed aan geluidsoverlast en zijn invloed op de gezondheid. Wie het geluk heeft geen kanker te krijgen of niet aan hart- of vaatziekten te lijden, heeft een grotere kans om oud te worden. We hebben ons levenslot helaas niet in eigen handen, maar we kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het leven te verlengen, de levenskwaliteit te verhogen en ons tegen ziekten te beschermen.

 

De overheid wil ons doen geloven dat we steeds ouder worden, maar dat is een fabeltje. Laat u niet misleiden door het feit dat er de laatste decennia opvallend meer honderdjarigen zijn. Vergeet niet dat al deze mensen voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn geboren en een natuurlijke selectie hebben ondergaan. Ze zijn meestal gespaard gebleven van kanker en hart- en vaatziekten en hebben gedurende hun lange leven weinig of geen medicijnen geslikt. Vergeet ook niet dat het om een zeer klein aantal gaat, namelijk ongeveer 1.600 op 11 miljoen inwoners (België). Dat is een uiterst klein percentage dat wel invloed heeft op de gemiddelde leeftijd. Als we ons baseren op de realiteit en vanuit nuchtere cijfers vertrekken, moeten we helaas vaststellen dat de levensverwachting in de nabije toekomst terugloopt. Als we nu al zien dat kinderen met cola, chips en fastfood opgroeien en aan digitale spelletjes verslaafd zijn, dan hoeft men geen wetenschapper te zijn om een toekomstvisie uit te stippelen. De politici dragen een loodzware verantwoordelijkheid en kunnen niet blijven treuzelen en hun gezicht verstoppen achter gemanipuleerde statistieken. De tijd van pseudowetenschappelijke verklaringen en populistische uitspraken zijn voorbij. Er is daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel nodig, naast objectieve informatie. 

16:40 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-06-15

Rotte melktanden, een verontrustende vaststelling

Tandartsen stellen vast dat de melktanden bij kinderen al erg vroeg zijn aangetast en bij sommigen op zeer jonge leeftijd zwaar zijn beschadigd. Kinderen schamen zich om hun mond te openen, durven niet te lachen of ondervinden moeilijkheden bij het kauwen. De gebitsschade kan aanzienlijk zijn. In het UZ in Gent worden jaarlijks 500 kinderen met een extreem rot melkgebit behandeld die door de tandarts zijn doorverwezen. Sommige kinderen moeten onder narcose behandeld worden. Dit is een verontrustende vaststelling en een weerspiegeling van de slechte eetgewoontes bij kinderen. De tanden, ook de melktandjes, zijn omgeven door een sterke laag glazuur om bestand te zijn tegen zowel mechanische als chemische invloeden. De mens is het enige wezen dat een tandenborstel en tandpasta gebruikt en regelmatig een tandarts bezoekt. Dieren, die in de vrije natuur leven, hebben op hoge leeftijd nog steeds een ongerept gebit.

 

De verklaring is heel simpel. Dieren in de vrije natuur eten hun voedsel rauw en maken gebruik van het zelfbeschermend mechanisme. De mens en vooral de kinderen eten tegenwoordig uitsluitend gekookt voedsel en verstoren daarmee het bacterieel evenwicht in de mond. Kinderen eten eenzijdig en overvloedig gekookte of opgewarmde voedingsproducten met toegevoegde suikers, drinken frisdrank en maken gebruik van snacks en snoep. Deze toegevoegde suikers zetten zich in de mond om tot agressieve zuren die het tandglazuur aantasten. Als deze beschermende laag wegvalt, rotten de tanden vrij snel en wordt een kindermond een puinhoop. Een gaaf en gezond melkgebit is belangrijk omdat dit de basis vormt van het definitieve gebit. Een slecht verzorgt gebit verlaagt bij een kind het zelfbeeld en zorgt voor emotionele problemen.

 

Kinderen leren thuis en op school dat ze tweemaal per dag hun tandjes moeten poetsen. Dat is zeker aan te bevelen en wordt in het algemeen goed opgevolgd. Belangrijker is echter dat kinderen regelmatig verse voedingsmiddelen leren eten waarbij fruit onmisbaar is. Er wordt vaak gezegd dat fruit suiker bevat, dat is inderdaad zo, maar fruit tast het tandglazuur niet aan. Fruit bezit de natuurlijke combinatie van vruchtzuur en suiker die zorgt voor het bacterieel evenwicht in de mond. Zelfs honing dat zeer rijk is aan natuurlijke suikers bevat bijzonder veel zuren. Een banaan bevat evenveel vruchtzuur als een tomaat. Het is een totaal verkeerde opvatting dat natuurlijke suikers de tanden zouden aantasten, integendeel, het zijn de beschermers van onze tanden. Zelfs het zuur van citroenen tast de tanden niet aan, tenzij men iedere dag meerdere citroenen zou eten. Rauwe groenten hebben hetzelfde effect op het bacterieel evenwicht.

 

Het is voor kinderen en volwassenen aan te raden om iedere dag een klein deel van het voedsel rauw te eten. Daarnaast zal men de voorkeur geven aan verse voedingsmiddelen die in de eigen keuken bereid worden in plaats van voedingsproducten die in de fabriek zijn gekookt en thuis nog een keer worden opgewarmd. Kinderen eten overwegend opgewarmde kost en hun rotte tanden zijn daar het gevolg van. In voedingsproducten worden grote hoeveelheden industriesuiker verwerkt, net als in frisdrank, snacks en snoep. Veel ouders doen opmerken dat het niet gemakkelijk is om kinderen te laten overschakelen op gezonde voeding, daar hebben we alle begrip voor. Geef op de eerste plaats het goede voorbeeld en probeer geleidelijk aan slechte dingen zoals frisdrank, snacks en snoep niet meer in huis te halen. Leer kinderen bewust omgaan met snoep. Ruil snoep zoveel mogelijk door gezonde spullen zoals een stuk fruit, noten, zaden of pitten. Als kinderen voldoende natuurlijke suiker binnenkrijgen, hebben ze minder behoefte aan toegevoegde suikers. Als ze eenmaal opnieuw genieten van de natuurlijke zoete smaak van fruit en vruchten zullen ze snel alles te zoet vinden. Overschakelen op gezonde voeding is zowel voor volwassenen als voor kinderen een groeiproces. Iedere dag een stukje gezonder is de slogan die aanzet tot een betere voedings- en levenswijze.

 

Maak een grondig verschil tussen natuurlijke suikers, het voedsel voor onze hersenen, zenuwstelsel en spieren en toegevoegde of geïsoleerde suikers die niet alleen de tanden aantasten, maar heel onze gezondheid ondermijnen. Natuurlijke suikers kan men niet vervangen door zoetstoffen. Nog te zeer worden zoetstoffen ‘suikervervangers’ genoemd. Dit is onjuist, zoetstoffen vervangen alleen de zoete smaak. Ze zijn niet zo onschuldig als men aanvankelijk dacht. Er wordt gevreesd dat het gebruik van zoetstof het risico op suikerziekte verhoogt en dat het misschien wel invloed kan hebben op het lichaamsgewicht, ook al worden er geen calorieën geleverd. Laat kinderen trots zijn op hun gaaf gebit.

 

Vrijheid

Vrijheid in gebondenheid is de enige vorm van echte vrijheid. Vrijheid zonder gebondenheid leidt tot losbandigheid. Persvrijheid en vrije meningsuiting vormen de hoekstenen van de democratie op voorwaarden dat regels en normen geaccepteerd worden. Al te vaak wordt er onder het mom van vrijheid leugens verteld, mensen misleid, beledigd of gekraakt. Laten we streven naar echte vrijheid waar iedereen recht op heeft.

15:26 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-15

Het gelaat vertelt uw diepste geheimen

Gelaatkunde is een eeuwenoude methodiek die o.a. door Hippocrates in de vijfde eeuw voor Christus al werd beoefend. Tot voor kort werd gelaatkunde (fysionomiek) vrij gevoelsmatig benaderd en hield men zich vooral bezig met gelaatsuitdrukkingen, de uitstraling en de gemoedstoestand die daaruit kan afgeleid worden. Er werd uitsluitend rekening gehouden met de variabele of veranderlijke verschijnselen. De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg heeft de fysionomiek grondig herzien en vanuit een wetenschappelijke achtergrond benaderd. Al vijfentwintig jaar werd deze nieuwe methode op tienduizenden personen toegepast. Het is een feit dat de morfologische structuren, die verantwoordelijk zijn voor de gelaatsstructuur, de gelaatsuitdrukking, de uitstraling en de gemoedstoestand, genetisch zijn vastgelegd. De hele persoonlijkheid (temperament) kan men met enige ervaring van het gelaat aflezen. Het gelaat wordt door de schedel bepaald en heeft daardoor een vrij constante waarde. De symmetrie is heel belangrijk alsook de verhouding tussen de onderlinge delen van het gelaat. De afstand van de pupillen wordt als referentie aangehouden. Vanuit deze basisgegevens is het mogelijk om een gelaat exact te analyseren en te interpreteren.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Aan de Universiteit van Leuven is men erin geslaagd om vanuit DNA, afkomstig van een huidschilfer of een spriet haar het gelaat te reconstrueren. Dat biedt nieuwe mogelijkheden bij forensisch onderzoek. Dieven laten gemakkelijk DNA sporen achter zodat men daaruit een gezicht kan reconstrueren in plaats van robotfoto’s te maken op basis van getuigen. De wetenschappelijke doorbraak op dit vlak bevestigt dat gelaatkunde wel degelijk een gefundeerde en betrouwbare methodiek is. Uiteraard gaan we omgekeerd te werk. We vertrekken immers vanuit uiterlijke kenmerken die genetisch zijn vastgelegd. Door middel van observatie dringen we door tot de persoonlijkheidsstructuren van mensen. Fysionomiek heeft een bijzondere grote waarde bij een intakegesprek. De persoon die we ondervragen zit voor ons en aan het gelaat lezen we zoveel gegevens af zodat de vraagstelling daarop gericht wordt. We zien meteen of iemand een agressief persoon, geduldig of ongeduldig, eerder zwijgzaam of praatziek is. Tijdens het intakegesprek zoeken we eerder naar de bevestiging van onze sterke vermoedens. Cliënten zijn verrast dat men tijdens een relatief kort gesprek een hele persoonlijkheid analyseert, terwijl de hulpverlening daarop gericht is. Hierdoor wordt het mogelijk om individuele adviezen te verstrekken of behandelingen uit te voeren.

 

Mannen met mooie gezichten

In het Brits tijdschrift ‘New scientist’ verscheen een merkwaardige studie van de bekende bioloog Prof. Dr. Carles Soler van de universiteit van Valencia over het verband tussen de structuur van het gelaat van mannen en de kwaliteit van het sperma. Dit onderzoek toont aan dat de zaadkwaliteit van aantrekkelijke mannen hoger ligt dan het gemiddelde. Soler en zijn team onderzochten daarvoor 66 mannen op hun vruchtbaarheid. De wetenschappers fotografeerden het aangezicht van hun proefpersonen. Die foto’s werden voorgelegd aan 230 vrouwen. Zij beoordeelden de gezichten op aantrekkelijkheid en de mate waarin de mannen eventueel in aanmerking kwamen als potentiële levenspartner. Het resultaat luidde als volgt: kandidaten die bijzonder goed scoorden omdat ze mooi en aantrekkelijk overkwamen, bleken over een zaadkwaliteit te beschikken dat ver boven het gemiddelde ligt. Het besluit van de evolutiebiologen staat vast: vrouwen kiezen intuïtief de mannen uit die de grootste kans bieden op nageslacht.

 

Voor biologen is dit onderzoek niet vreemd. In de dierenwereld weet men dat vrouwelijke dieren heel kieskeurig zijn op de mannetjes en meestal onderworpen worden aan allerlei uitdagingen. Alleen mannetjes die aantonen dat zij sterk en krachtig zijn en niet hoeven onder te doen voor anderen komen in aanmerking om te paren. Ondanks onze culturele en mentale ontwikkeling, behoudt de mens nog enkele instinctieve en intuïtieve neigingen bij het maken van een bepaalde keuze, vooral als deze in verband staan met de basisbehoeften van het leven.

 

Zowel de universiteit van Leuven als die van Valencia tonen aan dat fysionomiek wetenschappelijk onderbouwd is. Het vak Fysionomiek behoort samen met Typologie tot de module persoonlijkheidsanalyse en komt voor in alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Herborist. Beide vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd in de vorm van een open cursus (zie www.europeseacademie.be).

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Bomen en depressie

Inwoners van Londen die in straten met bomen wonen, hebben gemiddeld een lager verbruik van antidepressiva. Tot deze verrassende vaststelling kwamen onderzoekers van de universiteit van Exeter. Bomen scheppen een sfeer van rust, zorgen voor een zekere binding met de natuur terwijl het eentonig geruis van de bladeren tot gedachteloosheid leidt. De onderzoekers hebben geen andere factoren gevonden zoals werkloosheid of inkomen die invloed zouden kunnen hebben op het voorkomen van depressie.

19:07 Gepost door Jan Dries in Gelaatkunde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |