18-11-15

De ziekte van Lyme neemt toe door de klimaatopwarming

Er is een duidelijk verband tussen de klimaatopwarming en de toename van teken. Door dat er meer zonlicht is, vangen alleenstaande bomen zoals eiken in tuinen, langs de wegen, parken en open bossen meer licht op en dat heeft een invloed op de groei. Zo zijn er opvallend meer eikels dan enkele jaren geleden. Eikels en andere boomvruchten vormen het krachtvoer voor de dieren in het bos. Voor de everzwijnen zijn eikels de belangrijkste wintervoeding. Meer licht en warmte zorgen voor een betere flora in de vrije natuur wat ook goed is voor ons vervuild milieu. Een betere flora is eveneens gunstig voor de fauna, m.a.w. de natuur probeert zich te herstellen. Een overschot aan voedsel is een goede zaak voor alle dieren in de voedselpiramide. Meer eikels betekent meer knaagdieren, o.a. muizen en dus ook meer teken. De tekenlarven leven net boven de grond en proberen zich vast te klampen aan kleinere dieren die passeren zoals bosmuizen, rosse woelmuizen, eekhoorntjes enz. Meer teken betekent een grotere kans op de ziekte van Lyme.

 

De ziekte van Lyme wordt voornamelijk veroorzaakt door een beet van een teek die is besmet met de Borrelia bacterie. Het is opvallend dat in de Kempen, waar overwegend dennenbossen zijn, de kans op een besmette teek veel hoger ligt dan daar waar de natuur een grotere diversiteit kent, zoals in gemengde loofbossen. De verschraling van de natuur en de klimaatopwarming zorgen ervoor dat in bepaalde streken de ziekte van Lyme meer voorkomt. Wie in de tuin werkt of een wandeling door de natuur maakt, kan gemakkelijk een tekenbeet krijgen. Op zich is dat niet gevaarlijk zolang de teek niet besmet is. Als men de teek onmiddellijk verwijdert, zelfs als ze besmet zou zijn, is er niets aan de hand. Blijft de besmette teek langer dan een à twee dagen op de huid zitten, is de kans op besmetting reëel. De bacterie vermenigvuldigt zich eerst op de plaats van de beet. Na 3 à 32 dagen verplaatsen de bacteriën zich van de plaats van de beet verder in de omringende huid en verspreiden zich via het bloed naar organen of andere plaatsen in de huid. Vormt zich een rode ring of vlekvormige uitslag rondom de tekenbeet dan wijst dit op een besmetting. De meest voorkomende plaatsen waar teken bijten zijn been, dij, bil, romp of oksel. De rode plek breidt zich uit tot een doorsnee van 15 cm, vaak met een lichte opheldering in het midden. De plek jeukt niet en is niet pijnlijk, maar kan bij aanraking warm aanvoelen. Bij ongeveer 25% van de besmette mensen is er geen rode cirkel of men heeft die niet opgemerkt.

 

Jonge ziekte

Ongeveer 20% van de teken is besmet. Een antibioticabehandeling is dan nodig om de ziekte van Lyme te voorkomen. Wie dit niet of te laat opmerkt heeft grote kans de ziekte te krijgen. De ziekte is pas in 1975 ontdekt in de plaats Lyme in de staat Connecticut (VS) en is nu de meest voorkomende door insecten overgebrachte infectie in de VS en in Europa. Meestal komt de ziekte voor in de zomer en de vroege herfst. Wie besmet is, voelt zich ziek en vertoont bepaalde symptomen zoals moe zijn, last hebben van rillingen en koorts, hoofdpijn, stijve nek en spier- en gewrichtspijnen. Deze symptomen komen ook bij andere klachten voor zodat men niet onmiddellijk moet denken aan Lyme. Hoewel de meeste symptomen kunnen opkomen en weer verdwijnen, kan het gevoel van ziek zijn en zich moe voelen wekenlang aanhouden. De symptomen worden vaak ten onrechte gezien voor griep of een virusinfectie. Er zijn gevallen bekend waarbij de ziekte van Lyme voor ernstige klachten heeft gezorgd zoals neurologische verschijnselen, aantasting van de hersen- en ruggenmergvliezen, eenzijdige verlammingen van het gezicht die maandenlang aanhouden. Onregelmatige hartslag en ontsteking van het hartzakje met pijn op de borst doen zich soms voor (8%). Als de ziekte niet wordt behandeld ontstaat er een chronisch stadium. In de VS is er veel kans op het ontwikkelen van artritis terwijl dit in Europa veel minder voorkomt. We zien dat er zwellingen en pijn ontstaan in de grote gewrichten, vooral in de knie. De ziekte van Lyme kan ook zorgen voor stemmingswisselingen, spraakproblemen en zelfs slaap- en geheugenproblemen.

 

Diagnose en behandeling

Bloedonderzoek is de meest gebruikte methode. De aanwezigheid van antilichamen tegen de bacterie en de bekende symptomen bevestigen de ziekte. Het is niet eenvoudig absolute zekerheid te krijgen omdat veel symptomen ook bij andere klachten voorkomen. Zelfs de aanwezigheid van antilichaampjes biedt geen zekerheid. Vaak wordt ten onrechte een lange antibioticakuur aanbevolen terwijl de ziekte van Lyme niet aanwezig is. Als de teek is opgezwollen, wat wijst op een langere aanwezigheid, en/of er is een rode cirkel, dan is een antibioticakuur noodzakelijk. Dit geldt eveneens als er neurologische klachten zijn. Omdat er geen vaccin is tegen deze ziekte, legt men het accent op preventie. Door de broekspijpen in de laarzen te stoppen als men in de tuin werkt of als men in dichtbegroeide gebieden wandelt, voorkomt men dat teken de huid bereiken. Douchen nadat men in contact is geweest met een tekengebied behoort eveneens tot de preventie. Het verwijderen van de teek gebeurt met een pincet. De kop van de teek moet zo dicht mogelijk bij de huid worden vastgepakt. De teek moet 24 uren op de huid hebben gezeten en bloed hebben opgezogen voordat er sprake kan zijn van een infectie. Aan de ene kant moeten we niet overdreven bang zijn, maar voorzichtigheid is altijd geboden.

 

Natuurgeneeskundige mogelijkheden

Omdat de ziekte van Lyme ernstige gevolgen kan veroorzaken, is men aangewezen op de reguliere geneeskunde. Uiteraard kan men aanvullend en ondersteunend werken, o.a. door de immuniteit te verhogen door het gebruik van knoflook, ui, honing, stuifmeel, kamille, Rode zonnehoed (Echinacea), champignons, enz. Tijdens een antibioticakuur is het raadzaam om natuuryoghurt te gebruiken om de aangetaste darmflora te herstellen. De overvloed aan eikels in de herfst geeft aan dat er de volgende zomer meer teken zijn wat de kans op de ziekte van Lyme vergroot. Bent u op zoek naar therapeutische hulp, surf dan naar http://www.natuurgeneeskundigen.be

09:32 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-11-15

Labels op voedingsproducten deugen niet.

De commerciële wereld is op leugens en misleiding gebouwd. In de auto-industrie heeft VW aangetoond hoever men met bedrieglijke praktijken kan en durft te gaan. De kwaliteitslabels van huishoudelijke toestellen lijken niet te kloppen en die op voedingsproducten zijn meer dan misleidend. In wat een wereld leven we? Iedereen vindt het normaal dat er bij officiële instellingen gelobbyd wordt en dat daardoor de grenzen van het fatsoen niet worden overtreden, maar is dat wel zo? Zelfs de consumentenverenigingen staan vaak machteloos tegenover de machtige bedrijven die alles naar hun hand zetten. De laatste jaren worden we overrompeld met labels en keurmerken op voedingsproducten om de steeds luider wordende kritiek te neutraliseren. Het grote probleem is dat al deze labels niet gecontroleerd worden, maar steunen op het principe van vrije meningsuiting want het gaat hier om de mening van de fabrikant. De voedingsindustrie huurt dure reclamespecialisten in die deze slogans bedenken terwijl grafici er een kleurrijk en opvallend ontwerp bij bedenken. Laten we enkele van deze labels bekijken.

 

Belgisch vlagje

Het is niet verboden om de Belgische vlag op een verpakking af te drukken, maar iedereen denkt meteen dat het om een Belgisch product gaat. Daar zit nu precies de bewuste misleiding in. Het zet aan om dergelijke producten te kopen omdat de consument veronderstelt dat het een product van eigen bodem is met een beperkt transport, wat milieuvriendelijke consequenties heeft. Bij nader toezicht blijkt dat het niet om Belgische maar om Duitse melk gaat.

 

Bewuste keuze

Dit blauwe vinkje met blauwe cirkel moet aanduiden dat het product een betere keuze is binnen een groep van ongezonde voedingsproducten zoals frisdrank, roomijs of snacks. De fabrikant schuift de verantwoordelijkheid in de schoenen van de consument, want het is zijn bewuste keuze. De producten met een dergelijk label zijn meestal iets duurder, want er meer geld aan uitgeven is eveneens een bewuste keuze.

 

Gezondere keuze

Het blauwe vinkje met groene cirkel moet aangeven dat het om een gezond product gaat, met voedingsstoffen uit de zogenaamde ‘schijf van vijf’. Groen staat immers voor veilig en veilig roept gezondheid op. Het zoutgehalte wordt meestal iets verlaagd, suiker wordt door zoetstof vervangen of men voegt er wat extra vezels aan toe. Net als bewuste keuze is ook deze label waardeloos en misleidend.

 

Dolfijn vriendelijk gevangen

Dit keurmerk staat op vis in blik en moet garanderen dat er tijdens de visvangst geen dolfijnen zijn gesneuveld. Dit label biedt absoluut geen garantie op duurzaamheid en zegt niets over overbevissing of andere bedreigde vissoorten. Tonijn leeft meestal niet in een gebied waar dolfijnen zwemmen. Het is gewoon krankzinnig om op een dergelijke wijze de consument te misleiden.

 

Betrouwbare labels

Er zijn slechts een handvol betrouwbare labels zoals ‘Fairtrade’ dat belooft eerlijke handel met het zuiden, goede arbeidsomstandigheden en eerlijke prijzen. Verder omvat het een aantal milieucriteria. Het label wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties, zoals het ook hoort. Dit label heeft niet als doel gezondheid te garanderen. Wijn, koffie en chocolade worden op een eerlijke wijze geproduceerd en verhandeld, maar het blijven ongezonde producten. ‘Flandria’ is een keurmerk van duurzaam geteelde groenten en fruit, maar is geen garantie voor biologische kwaliteit. ‘Streekproduct’ staat op ambachtelijke voedingsproducten. ‘V-label‘ wijst op vegetarische voedingsproducten en biedt de garantie dat het geen ingrediënten bevat afkomstig van gedode dieren.

 

Naast al deze labels zijn er de bedenkelijke vermeldingen van ingrediënten, voedingsstoffen en voedingsadditieven op het etiket. De gegevens zijn erg summier en even misleidend. De consument moet uiterst kritisch zijn en heel bewust zijn aankopen doen. Het is raadzaam de voorkeur te geven aan verse voedingsmid-delen die men zelf in de eigen keuken bereidt. Dan ligt men niet wakker van al deze misleidende labels. Voedingsproducten, met of zonder labels, zal men zo weinig mogelijk gebruiken. We krijgen regelmatig reacties binnen van gezinnen die deze raad opvolgen en steeds minder voedingsproducten kopen. Het is een beetje wennen en organiseren, maar wie de natuurlijke smaken van verse voedingsmiddelen herontdekt heeft, staat weigerachtig tegenover al deze voorverpakte voedingsproducten.

10:21 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-15

Rood vlees Even gevaarlijk als sigaretten en astbest

Een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt dat de vegetariers gelijk hebben: vlees is ongezond en kankerverwekkend. Daarin staat onomstotelijk dat bewerkt vlees darmkanker kan veroorzaken en rood vlees waarschijnlijk ook. Het is vooral het bewerkte vlees zoals worst, gehakt, hamburgers en vleeswaren (charcuterie) die het risico verhogen, zelfs zo ernstig dat het gelijk wordt gesteld aan nicotine en asbest. Dit is logisch omdat bewerkt voedsel (voedingsproducten) niet vers is en bijna altijd veel voedingsadditieven bevat. Het rapport steunt op 800 internationale studies. In feite bevestigt de WHO wat onderzoekers al decennia weten. Waarom komt men er nu pas zo uitdrukkelijk mee in de media? Het aantal gevallen van darmkanker is de laatste jaren onrustwekkend gestegen. In Nederlandstalig België (6 miljoen inwoners) komen er per dag 13 nieuwe gevallen bij en is daarmee een van de meest voorkomende tumoren. Wie iedere dag 50 gram bewerkt vlees eet, verhoogt volgens de onderzoekers het risico op kanker met 18%. Dr. Eric Van Cutsem, gastro-enteroloog (UZ. Leuven) is ervan overtuigd dat door te stoppen met roken en minder vlees te eten kanker kan worden teruggedrongen.

In welke mate de consument door deze waarschuwing zijn eetgedrag gaat veranderen, weet men niet. De laatste twee decennia is er rond vlees een soort bewustzijn ontstaan zowel wat de gezondheid betreft als de ecologie. Het is al lang niet meer het noodzakelijk voedingsmiddel. Er wordt minder vlees geconsumeerd dan dertig jaar geleden. Het aantal vegetariërs is sterk toegenomen, niet-vegetariërs hebben het vleesgebruik sterk gereduceerd. Tijdens de voorbije vastentijd hebben meer dan 50.000 mensen deelgenomen aan een actie om 42 dagen geen vlees te eten. Nu vlees op de lijst staat van de kankerverwekkende producten en even gevaarlijk is als het roken van sigaretten, is het logisch dat er bij de slager, in de supermarkt of op de verpakking van vleeswaren dezelfde waarschuwing moet komen als op een pakje sigaretten. In de varkenskwekerij en veehouderij is er veel aan het veranderen. Vele bedrijven sluiten hun deuren. Er is een tijd geweest dat er in de meeste landen van de EU meer varkens dan inwoners waren. Dieren met antibiotica en industrieel voeder vetmesten in een minimum van tijd in een dieronvriendelijke omgeving, is onverantwoord. Het zijn zieke dieren die vlees leveren van slechte kwaliteit.

 

Rood of wit vlees!

Rood vlees is afkomstig van runderen, varkens, schapen, geit, ree, hert, paarden enz. Wit vlees is afkomstig van gevogelte en pluimvee zoals kip, kalkoen, kwartels, fazant maar ook kalfsvlees en konijn. Het verschil tussen rood en wit vlees ligt aan de hoeveelheid heemijzer en myoglobine (zuurstofbindend eiwit). Bij overmatig gebruik van rood vlees krijgt men te veel heemijzer binnen en deze stof ligt aan de basis van de vorming van kankercellen. De aanwezigheid van het eiwit myoglobine zou eveneens het risico op kanker verhogen. Terwijl de WHO het verband legt tussen rood vlees en darmkanker zijn er onderzoekers die van mening zijn dat vlees het risico verhoogt op borstkanker, leverkanker, longkanker en slokdarmkanker. Overschakelen op wit vlees is geen oplossing omdat vlees nog heel wat meer nadelen kent. Vlees bevat cholesterol, verzadigde vetten, bevat geen ruwe vezels en veroorzaakt gemakkelijk darmverstopping. Door de aanwezigheid van rottingsbacteriën wordt de darmflora aangetast en dat zorgt voor een te trage darmwerking. Alle voedingsstoffen die in wit of rood vlees aanwezig zijn, vinden we evenzeer in plantaardig voedsel met uitzondering van de vitamine B12, die enkel in dierlijk voedsel voorkomt. B12 wordt in een gezonde darm zelf aangemaakt en komt evenzeer voor in melk, melkproducten en eieren. Er is geen enkele reden om vlees te eten om gezond te zijn.

 

Vleesvervangers

Dit WHO-rapport zal ongetwijfeld invloed hebben op het economisch leven en op het verstrekken van voedingsadviezen. Er gaat zeker een verschuiving komen van rood naar wit vlees, maar dat lost het probleem niet op. Iedere vorm van vlees belast het darmstelsel en verhoogt het risico op kanker en andere ziekten. We moeten er vanuit gaan dat we als mens een verteringsstelsel hebben dat niet gemaakt is om vlees te eten. Als we een vergelijking maken met het verteringsstelsel van een carnivoor (vleeseter), merken we meteen het onderscheid. Een carnivoor (kat of hond) kan zijn gebit maar in één richting bewegen terwijl wij het zowel horizontaal als vertikaal bewegen. In tegenstelling tot de carnivoor beschikken we over een redelijk lang en ingewikkeld darmstelsel terwijl een carnivoor over een kort en glad darmstelsel beschikt en een snel werkende lever. De darminhoud (feces) die door de niet opgenomen vleesresten wordt gevormd, is rijk aan rottingsbacteriën en moet daarom het lichaam snel verlaten. Bij de mens kan dat niet en blijft alles te lang in het darmstelsel achter. De gevormde gifstoffen worden via het bloed door heel het lichaam verspreid. 

We zijn geen vleeseters, hebben geen vlees nodig en hebben geen behoefte aan vleesvervangers zoals kunstvlees, namaakvlees, namaak hamburgers, worst enz. We moeten af van het foutieve idee dat we vlees nodig hebben en dat op het bord of op de boterham iets moet zijn dat ons aan vlees doet denken. Dat is een totaal verkeerde voorstelling die helaas bij veel vegetariërs nog altijd aanwezig is. De meeste vleesvervangers zijn gemaakt op basis van soja, het meest geïndustrialiseerd voedingsproduct. Leer eten zonder vlees en zonder vleesvervangers. Geef de voorkeur aan verse voedingsmiddelen en beperk het gebruik van voedingsproducten. Door geen vlees of vis te eten, komen veel meer ingrediënten aan bod en krijgt voeding een heel andere inhoud.

 

Overgangsfase

Hoe krachtig de waarschuwing van het WHO ook mag zijn, er gaan nu al allerlei speculaties en adviezen rond hoe men toch gezond en met minder risico vlees kan eten. De voedingsindustrie zal met agressieve reclameboodschappen de kracht van het rapport proberen te ondermijnen. Iedereen kent wel in zijn omgeving grote vleeseters die stokoud zijn geworden en nooit kanker hebben gekregen. Kanker is een ingewikkelde ziekte waarbij zoveel factoren betrokken zijn. Vooral individuele factoren spelen een grote rol. Wie zich gezond voedt en dat betekent geen of weinig vlees eet, heeft geen garantie nooit kanker te krijgen. Als de ziekte echter toeslaat, hebben deze mensen een grotere kans de ziekte te overwinnen. Een gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze is een goede preventie tegen kanker, daar is iedere kankerspecialist het mee eens. Dit rapport gaat zijn invloed hebben, mensen gaan minder vlees eten, worden kieskeurig en evolueren langzaam naar een betere voeding. Wie minder vlees eet verkleint zijn ecologische voetafdruk en vermindert het dierenleed.

10:04 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |