17-02-16

De nieuwe pausjes

Eeuwenlang hebben de pausen vanuit het Vaticaan hun doctrines als leefregels aan de wereld opgedrongen. Paus Franciscus beseft dat het Katholicisme niet de wereld is, maar slechts een aspect ervan. Terwijl hij, in al zijn nederigheid, een stap terugzet, zien we dat er overal in onze samenleving mensen optreden die zich als nieuwe pausjes gedragen en niet met een dreigend vingertje, maar op een haast onzichtbare wijze iedereen naar hun hand willen zetten. In naam van de wetenschap, de economie, de gezondheidszorg, de media of de politiek dwingen ze de bevolking hun richting te volgen of zich te onderwerpen aan bepaalde principes die niet als doctrines worden opgedrongen, maar als een aantrekkelijke hype gelanceerd worden. Alles wordt zo aantrekkelijk en misleidend voorgesteld dat het niet is van te moeten, maar van te willen. Wie wil niet gelukkig zijn en alle aandacht krijgen? Iedereen wil een hemel op aarde of in het brandpunt van de belangstelling staan. Het nieuwe geloof is het geloof in de illusie en dat laat alleen een gevoel van leegte en ontevredenheid na. Om dat leeg gevoel op te vullen, nemen mensen voortdurend nieuwe initiatieven, kopen nieuwe spullen, veranderen van look of outfit om er zeker bij te horen. Verdreven worden uit het materialistisch paradijs is de diepste vernedering. Angst is het beste middel om een hele bevolking in de greep te krijgen.

 

Wetenschap

Er is absoluut geen bezwaar tegen wetenschappen. We zijn de vele wetenschappers dankbaar dat ze inzicht hebben gebracht in de meest complexe materie en systemen en dat door vele wetenschappelijke toepassingen het leven een stuk aangenamer en gemakkelijker is geworden. De wijze waarop de wetenschap misbruikt wordt en de absolute waarde die sommigen er aan geven, is onaanvaardbaar. Het lijkt wel of we zelf niet meer mogen denken. Ouders weten niet meer hoe ze hun kinderen mogen opvoeden en kunnen dat beter overlaten aan wetenschappelijk opgeleide opvoeders. Hiermee ontneemt men de ouders hun meest primaire opdracht, het grootbrengen van hun eigen nakomelingen. Als kinderen zich niet ontwikkelen volgens de wetenschappelijke normen, krijgen ze een etiket van beperking opgeplakt. Er komen steeds meer beperkingen bij. Er is geen sector te bedenken of de macht van de wetenschap is alom vertegenwoordigd. Wie vol twijfels zit en nog een greintje kritische houding heeft, vraagt zich meteen af of dat wel wetenschappelijk bewezen is. Want wetenschap is het absolute, het onbetwistbare terwijl juist in wetenschappelijke kringen de grootste twijfel bestaat. Mensen moeten weer zelf durven denken en hun gezond verstand gebruiken.

 

Digiaal tijdperk

We leven in hét digitaal tijdperk en dat biedt veel voordelen. Niemand wil nog terug naar de schrijfmachine of de fichebak, de landkaart om de weg te zoeken tijdens een autorit, zonder het mobieltje of de smartphone. We kunnen ons een leven zonder internet of tv niet meer voorstellen. Het probleem is echter dat steeds meer mensen hun onafhankelijkheid prijsgeven en slaaf worden van de digitale mogelijkheden. Men heeft daar al een nieuw begrip voor bedacht, namelijk ‘digibesitas’. Jongeren die met de digitale mogelijkheden zijn opgegroeid, worden overladen met digitale activiteiten. Zij wisselen dag en nacht informatie uit met anderen zonder zich het nut daarvan af te vragen. Informatie en kennis worden vereenzelvigd. Ze zijn niet in staat om een eigen oordeel te vellen, hun leven wordt geleid en verleid door een digitale macht. Er is nog te weinig bekend over de negatieve invloed van een dergelijke onnatuurlijke levenswijze op mentaal, psychisch, emotioneel en fysiek vlak. Hoe gaan de hersenen hiermee om? Komen bepaalde hersenfuncties onder druk te staan of worden ze geleidelijk aan uitgeschakeld omdat ze digitaal zijn overgenomen?

 

Media

De media bepalen voor een groot deel het gedrag van de moderne mens. Te lang heeft men de macht van de media onderschat. De oorspronkelijke bedoeling van de media is de bevolking op de hoogte te brengen van wat er in de wereld gebeurt, maar ook het overbrengen van kennis, wetenschap, kunst, cultuur, ontspanning enz. De tv heeft een ontzettende gunstige invloed gehad op de algemene ontwikkeling van de bevolking. Neem alleen nog maar het verruimd taalgebruik of de betrokkenheid bij de actualiteit. De media hebben hun eigen macht ontdekt en hebben een grote invloed op het gedrag van de bevolking. Ze brengen angst en onzekerheid door te eenzijdige berichtgeving en vooral door de voortdurende herhaling. De media staan helaas te dicht bij de commerciële belangen en dienen een ander doel. Vaak treft men overtuigende gezondheidsartikelen naast een paginagrote advertentie. Het artikel staat in dienst van de advertentie zodat men aan de objectiviteit mag twijfelen. De media zijn uitgegroeid tot systemen met als doel het koopgedrag te beïnvloeden. Wie even op internet bepaalde sites raadpleegt, wordt kort nadien overstelpt met reclame. Het is digitaal mogelijk om het gedrag en de interesse van mensen te schaduwen en dat is verontrustend.

 

Gezondheidszorg

De reguliere gezondheidszorg en de geneeskunde zitten bewust of onbewust verstrengeld in allerlei sectoren zoals de farmaceutische industrie, zorgverzekeringen, beroepsgroepen enz. De mens staat heel ver verwijderd van de kern. Wie morgen ziek is en naar een arts stapt, is overgelaten aan de competentie van de zorgverlener. Men wordt opgenomen in een systeem dat men niet kan kennen omdat het te ingewikkeld en te technisch is geworden. Gelukkig functioneert de gezondheidszorg nog redelijk goed en wordt het steeds gemakkelijker om via internet of apps aan medische informatie te geraken. Het menselijk lichaam is uitgerust met een enorm veiligheidsysteem en met ontzettend veel signalen die er op wijzen of we goed of niet goed bezig zijn. Deze mogelijkheden worden ons ontnomen en dat is bijzonder erg omdat de gezondheidszorg ieder jaar een groot deel van de begroting opslorpt.

 

Politiek

In een democratie heeft politiek tot doel het volk te vertegenwoordigen en in hun naam het land zo goed mogelijk te besturen. Politieke partijen zijn te veel met zichzelf en met de verkiezingen bezig. Vroeger was iedere politieke partij aan ideologie verbonden en vertegenwoordigde ze een bepaalde groep binnen de bevolking. Dat zorgde voor een zekere stabiliteit. Nu brengt iedere politieke partij een actuele boodschap en hun succes is afhankelijk van de gevoerde marketing. Populistische partijen spelen, net als de commerciële wereld, in op illusies, emoties zoals angst en onzekerheid en bieden oplossingen aan die geloofwaardig overkomen, maar niet realistisch zijn. Radicale beslissingen, strenge regels en hoge boetes kunnen de statistieken gunstig beïnvloeden, maar lossen de maatschappelijke problemen niet op, daarvoor is veel meer nodig. In heel Europa halen de populistische partijen met hun sprookjes veel succes en dat is een groot gevaar voor de echte democratie.

Besluit

De vele kleine pausjes in alle sectoren van de samenleving profileren zich als de Hoge Priesters van de waarheid. Terecht spreken we van intellectuele radicalisering omdat zij erg handig en sluw het argument van de wetenschap hanteren waardoor het vrije denken verdrukt wordt. In een democratische samenleving is er grote behoefte aan alternatieven. Een samenleving waar alleen de overheid en alle daarmee verstrengelde sectoren dwingende lijnen uitzetten, ruikt naar een dictatuur. Democratie heeft behoefte aan vrije initiatieven en gelukkig worden die genomen tegen de stroom in. Naast de chemische landbouw is er behoefte aan biologische land- en tuinbouw. Naast de reguliere gezondheidszorg is er behoefte aan een complementaire gezondheidszorg. Er zijn niet alleen vleeseters, maar ook vegetariërs, er zijn niet alleen chemische medicijnen, er zijn ook kruiden en kruidenmiddelen.

14:59 Gepost door Jan Dries in Psychosociale problemen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-16

Rauwkost is het allerbeste voor wie het kan verdragen.

Het is logisch dat rauw voedsel het meest ideale voedsel is voor de mens. Alleen rauw voedsel bevat ongerepte en onbeschadigde voedingsstoffen. De vertering is een enzymatisch proces en enzymen kunnen niet tegen hoge temperaturen, maar werken goed op lichaamstemperatuur en in een zuur of alkalisch milieu, afhankelijk van de soort en de plaats in het verteringsstelsel. Gekookt voedsel bevat nog weinig enzymen en is aangewezen op de enzymen die het lichaam zelf aanmaakt. Veel voedingsstoffen zijn geheel of gedeeltelijk beschadigd. De vertering verloopt moeizaam en onrendabel. Dit betekent dat men veel moet eten om er nog wat uit te halen, vandaar de steeds toenemende obesitas. In de biologische tuinbouw zegt men: smijt nooit gekookt voedsel op een composthoop want dan neem je haar werking weg. Een composthoop werkt net als onze darm door middel van enzymen.

 

Toch zijn er mensen die met het overschakelen op rauwkost geen al te beste ervaring hebben of er zelfs verteringsproblemen aan hebben overgehouden. Het probleem ligt niet bij de rauwkost, maar bij henzelf. Meestal maakt men geen onderscheid tussen vruchten en groente en dat is een fundamentele fout. De mens heeft een verteringsstelsel van een fructivoor of vruchteneter zodat men met rijp fruit, watervruchten, noten, zaden en pitten meestal weinig problemen ondervindt bij overschakeling, behalve als het verteringsstelsel zodanig slecht functioneert dat er te veel gisting ontstaat of dat de zieke darmen te sterk geprikkeld geraken. De zwakke darmen bevrijden zich van hun inhoud in de vorm van een heftige diarree. Wie geleidelijk aan overschakelt en het verteringsstelsel de tijd gunt zich aan te passen, ondervindt nauwelijks problemen. Ik heb gedurende 25 jaar kankerpatiënten begeleid op basis van een rauwkostdieet met twee fruitmaaltijden en een groentemaaltijd. Er deden zich zelden of nooit verteringsproblemen voor en als ze zich voordeden was het van voorbijgaande aard.

 

Bij groente ligt het iets anders omdat we niet het verteringsstelsel van een herbivoor hebben. Vooral bladgroente zijn rauw moeilijk te verteren omdat ons gebit dat niet kan kauwen. Daarom raden we iedereen aan om bladgroente, zoals diverse soorten sla, witloof, kolen enz. op het bord voor het gebruik fijn te snijden en er een oliesausje, vinaigrette of mayonaise aan toe te voegen. Vet zorgt er voor dat het voedsel langer in de maag blijft en dus beter verteerd wordt. Voor wortel-, knol- en bolgewassen zijn er geen problemen omdat we daar beter op kunnen kauwen. Fruit en groente hebben het grote voordeel dat ze veel vezels leveren (ballaststoffen) en dat is een vorm van prebiotica of een voorstadium van probiotica. Rauwkost heeft een directe invloed op de vorming van de darmflora. Een goede werking van de darm wordt door de darmflora gegarandeerd.

 

Veel mensen zijn zo enthousiast dat ze te snel overschakelen, aanvankelijk te grote hoeveelheden eten en hun verteringsstelsel daardoor overbelasten. Zieke darmen moeten eerst gereinigd en versterkt worden, dat geldt evenzeer voor gekookt voedsel. Rauwe voeding, zowel fruit als groente heeft veel voordelen. De vertering verloopt optimaal, men heeft minder voedsel nodig, de rauwkost versterkt en reinigt het verteringsstelsel, maar ook het bloed en daardoor de cellen. Met rauwkost ontstaat er een betere stofwisseling, de immuniteit wordt er door versterkt, o.a. door een betere darmflora.

 

Er zijn mensen die zo’n akelige ervaring met rauwkost hebben meegemaakt, dat ze er niets meer van willen weten. We herhalen het, het probleem ligt niet in de rauwkost, maar bij hun gebrek aan inzicht in voeding en de werking van het verteringsstelsel. Veel mensen en zelfs voedingsdeskundigen menen dat gekookt voedsel beter verteerbaar is. Dat is een verkeerde opvatting. Het enige voordeel van gekookt voedsel is, als we dat een voordeel willen noemen, dat dit geen weerstand meer heeft. Het is een gekookte zachte brij die met weinig moeite door het verteringskanaal wordt geleid. Dit soort voedsel vraagt weinig inspanning van het verteringsstelsel. Een echte enzymatische vertering zoals bij rauwkost vindt er niet plaats. Gekookt voedsel geeft veel afvalstoffen, vervuilt het darmstelsel, het bloed, weefsel en andere lichaamsvochten. Gekookt voedsel heeft zijn vitaliteit verloren. Rauwkost is zoals Dr. Nolfi het noemde ‘levend voedsel’ en levert levenskracht. Dit voedsel is rijk aan lichtenergie waardoor de voedingsstoffen (nutriënten en micronutriënten) beter verwerkt worden tijdens de stofwisseling.

 

Eetcultuur

Hoewel er niets boven rauwkost gaat, zijn er weinig mensen die kiezen voor een uitsluitend rauwkostdieet. Voedselkundig gezien is een dergelijk dieet uitstekend. De kankerpatiënten die ik heb begeleid volgden een dergelijk dieet gedurende 3 tot 6 maanden, sommigen iets langer omdat alles afhankelijk was van het genezingsproces. Wie eenmaal was overgeschakeld waardeerde de natuurlijke smaken van het voedsel, de bijzondere lichte vertering, geen sprake van een opgezette buik of opgeblazen gevoel, geen last van overgewicht, alleen maar voordelen. Het enige nadeel dat ze ondervonden was de isolatie. Zij waren de enige binnen hun gezin die uitsluitend rauw voedsel aten. Omwille van de eetcultuur, want voeding betekent ook samen zijn, het voedsel maar ook de gezelligheid met elkaar delen. Men kan nooit eens gezellig naar een restaurant gaan of bij familie of buren mee aan tafel schuiven. Daarom ben ik er voorstander van om een deel, en dat mag zelfs een groot deel zijn, van het voedsel rauw te eten en aan te vullen met gekookt voedsel. Ik heb mensen gekend die heel enthousiast en met veel overtuiging op 100% rauwkost zijn overgeschakeld, maar naar een jaar alles hebben opgegeven en dan vaak weer zijn overgeschakeld op ongezonde voeding. Eet iedere dag een deel van uw voedsel rauw, dan vangt u de nadelen van het gekookt voedsel voor een groot deel op.

 

Wat wordt rauw niet gegeten?

Peulvruchten zoals erwten, bonen, soja kunnen we rauw niet eten. Ze zijn rauw trouwens giftig. Ze zijn bovendien te hard en hebben rauw geen aantrekkelijke smaak. Granen kunnen we eveneens niet rauw eten. We zijn immers geen granivoren zoals de ratten. De korrels kunnen we met onze tanden niet malen. Zelfs als we granen vooraf laten weken, zijn we niet in staat om het zetmeel af te breken. Granen kan men laten kiemen, het zijn dan jonge plantjes. Granen worden gemalen tot meel en dan tot allerlei voedsel bereid. De graankorrel kan gekookt worden, zoals rijst. De aardappel kan rauw gegeten worden, maar heeft weinig smaak. Vlees is nooit gezond, maar rauw vlees wordt niet aangeraden omwille van de aanwezige rottingsbacteriën en het risico op darmontsteking. Al het voedsel dat we niet rauw kunnen eten is van nature niet voor de mens bestemd. Een goede raad: leer rauw voedsel eten en zorg dat een deel van de dagelijkse voeding uit rauwkost bestaat.

12:16 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |