27-02-18

Transgender, een blijvend gevecht met zichzelf

In de afgelopen 25 jaar zijn er 992 Belgen van geslacht veranderd en lieten zich als zodanig in de burgerlijke stand registreren. Dat zijn er 40 per jaar. Niet iedereen zet medische of juridische stappen zodat vermoed wordt dat er een grote verborgen groep is. Onderzoekers beweren dat 8 op de 10 transgenders met suïcidale gedachten rondlopen en dat 4 op de 10 overgaan tot zelfdoding of een poging daartoe.

Arend begon tien jaar geleden zijn transitie van vrouw naar man en zegt hierover: ‘Dat is het hoogste cijfer onder alle groepen binnen onze samenleving.’ Over zichzelf zegt hij: ‘Ik voelde onbewust dat er iets niet klopte in mijn leven. Er was dat onbehaaglijk gevoel. Ik was er, maar ik was er ook niet: ik deed mijn ding zonder veel levensvreugde. Mijn twijfels en angsten brachten me uiteindelijk aan de rand van zelfmoord. Waarom? Omdat transgender zijn je identiteit bepaalt en de basis van je zijn raakt. Het gevoel dat er iets met je aan de hand is, zit er bij zoveel transgenders van kindsbeen af aan ingebakken en dat krijg je er met geen enkele operatie uit.’

Julie Vallé is Chef magazine van het weekblad ‘Sjiek’ en heeft drie transgenders geïnterviewd waaronder Arend. Zij zegt: ‘Hoe ongelukkig moet een mens zijn om te kiezen voor zo’n ingrijpende, emotionele en complexe transformatie? Hoe voelt het om als man gevangen te zitten in een vrouwenlichaam of andersom?’ Uit de vele getuigenissen van transgenders die ik heb doorgenomen, komt steeds een vast stramien naar voren. Al op jonge leeftijd van 8 à 9 jaar of tijdens de puberteit heeft men het gevoel dat men niet in het juiste lichaam zit en dat er geleidelijk aan, maar steeds intenser, naar verlangd wordt om tot het andere geslacht te behoren.

 

Na vijftig jaar de knoop pas doorgehakt

TV-journalist Boudewijn Van Spilbeeck is 58 jaar en heeft onlangs beslist om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Al 50 jaar kampte hij met dit probleem en leefde een dubbelleven zoals hij/zijzelf zegt: ‘Intussen kom ik al een kwart eeuw buiten als vrouw die ik ben.’ Van Spilbeeck die zich nu Bo noemt zegt: ‘In mijn puberteit ben ik mij anders beginnen te kleden.’ Hij brengt zijn transitie met veel euforie over op het scherm en in de media omdat hij als publieke persoon deze dubbele rol nu niet meer hoeft te spelen. Transgender zijn wordt door de media nog te veel als een vrije keuze of een persoonlijke levensstijl omschreven, iets dat behoort bij het vrijheidsgevoel in onze samenleving waarin alles kan en mag. De maatschappelijke aanvaarding is enorm verbeterd, men kan over dit onderwerp praten en er is nauwelijks discriminatie. De nodige juridische stappen zijn gezet en de moderne chirurgie maakt het mogelijk. Toch beweren veel transgenders dat de medische ingreep nog niet ver genoeg gaat wat vaak voor complicaties zorgt. Dat is de reden waarom niet alle transgenders voor een geslachtsoperatie kiezen. De wetgeving is sinds enkele jaren hierop aangepast zodat men zich ook zonder operatie kan laten registreren.

 

Oorzaak

Wie zich verdiept in transgenders komt snel tot de vaststelling dat alle aandacht gaat naar maatschappelijke aanvaarding, juridische en medische aspecten. Wij krijgen daardoor een verkeerd beeld dat schril afsteekt tegen de getuigenissen die dit wel degelijk als een ernstig probleem ervaren, zowel vóór als ná hun transitie. Over de mogelijke oorzaak wordt nooit gesproken. Het is wenselijk dat onderzoekers zich daarop richten. Is er iets misgelopen op fysiek, hormonaal of neurologisch vlak of gaat het om een psychisch probleem? Uit de vele getuigenissen leiden we af dat zich bij hen als kind al gedragsproblemen voordeden. Sofia werd op haar 22ste vrouw en zegt: ‘Als kind was ik altijd beschaamd: ik durfde amper buiten te komen, verstopte mijn lichaam. Ik geloofde dat ik eigenlijk al een meisje was sinds mijn geboorte.’ Zij zegt wat we al vaker gehoord hebben: ‘Veel transgenders willen de perfecte man of vrouw worden, maar die bestaat niet.’ Ondanks het begrip dat er door de samenleving getoond wordt, zegt Bo Van Spilbeeck: ‘En toch blijft er heel veel depressie en zelfdoding bij transgenders.’ Dylano is 19 en is van meisje jongen geworden. Hij zegt: ‘Het proces dat wij transgenders ondergaan is veel langer dan even opereren en klaar.’ Zolang men geen inzicht heeft in de oorzaak geraakt men geen stap verder.

 

Is geslachtsverandering de juiste oplossing?

Prof. Dr. Petra De Sutter, een vermaard gynaecoloog en gespecialiseerd in vruchtbaarheidsonderzoek aan het UZ in Gent is zelf transgender en zegt dat de geslachtsverandering vrij beperkt is. Het gebruik van hormonen zorgt voor uiterlijke geslachtskenmerken zolang men ze neemt. Een hormonenbehandeling is niet zo prettig en zorgt voor stemmingswisseling. Bij een vrouw die man wil worden nemen de borsten bij een dergelijke behandeling wel af, maar onvoldoende zodat er bijna altijd gekozen wordt voor een borstamputatie. Bij een man die vrouw wil worden, ontstaan borsten, maar er volgt achteraf meestal een borstvergroting. Het grote probleem is dat al deze ingrepen niet zorgen voor een vrouwelijke of mannelijke identiteit omdat die bij de conceptie wordt bepaald en in het DNA ligt opgesloten. Een man wordt geen vrouw door zich als vrouw te verkleden, een pruik op te zetten of op hoge hakken te lopen. Dat is cultureel gebonden en heeft geen biologische consequenties.

Volgens Prof. De Sutter verandert bijvoorbeeld de partnervoorkeur niet. Zij koos na haar transitie voor een vrouwelijke partner omdat zij voordien als man gehuwd was met een vrouw en vader van een zoon is. We zien dit bij de meeste transgenders. In de medische wereld spreekt men van ‘genderidentiteitsproblemen’ maar het onderzoek is nog onvoldoende om conclusies te trekken, symptomen te omschrijven of behandelingen voor te stellen. Volgens sommige hersenonderzoekers zou het mogelijk kunnen zijn dat er in het hersenweefsel een omkering heeft plaatsgevonden van geslachtsverschillen. Deze omkering zou dan de oorzaak zijn dat men zijn geslacht niet accepteert. De huidige behandelmethodes zijn onvoldoende. Met uitzondering van de geslachtsorganen hebben mannen en vrouwen dezelfde organen en toch zijn ze verschillend. Uiteraard zijn er ook gelijkenissen. In de geneeskunde stelt men vast dat vrouwen andere medicijnen en behandelingen nodig hebben dan mannen of omgekeerd. Men spreekt tegenwoordig over ‘gendergeneeskunde’. Dr. Marek Glezerman zegt: ‘Gendergeneeskundig onderzoek beoogt het functioneren van lichaamssystemen van mannen en van vrouwen en de verschillen daartussen.’ Een vrouw die man wordt behoudt al de specifieke kenmerken en eigenschappen van al haar organen. Vrouwelijke hersenen verschillen op het vlak van verwerking, chemie, structuur en activiteit van die van mannen of omgekeerd. De neuronale distributie en het gebruik van verschillende hormonen leiden tot een eigen werkelijkheid bij vrouwen. Bij een transitie verandert er niet zoveel. Arend zegt: ‘Na tien jaar kan ik eerlijk toegeven dat ik mijn transitie in twijfel durf te trekken.’ Waarschijnlijk hebben transgenders te grote verwachtingen en wordt hen niet gezegd dat de medische ingrepen geen wezenlijke veranderingen brengen. Een man die vrouw wordt, behoudt zijn stevige mannelijke constitutie, zijn krachtig spierweefsel, het mannelijk brein en temperament. Het genderidentiteitsprobleem is bijzonder complex en vraagt dringend uitgebreid nieuw onderzoek. Misschien moet men voor een andere aanpak kiezen.

14:34 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Psychosociale problemen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-18

DETOX, Genezen is ontgiften

Zodra het lente wordt, gaat het lichaam zich bevrijden van alle opgehoopte afval-stoffen die zich tijdens de lange donkere winter hebben opgehoopt. Dit gaat vaak gepaard met een vervelend verschijnsel dat in medische kringen ‘lentemoeheid’ wordt genoemd en waar veel mensen aan lijden. Door minder te bewegen, gebrek aan buitenlucht en licht werkt het organisme trager. Detox is het beste middel om lentemoeheid te voorkomen of te genezen. Het is niets anders dan de fysiologische processen een handje toesteken.

 

Moderne land- en tuinbouw

Detox is een modewoord waar de media graag op inspelen. De een is een enthousiaste aanhanger, de ander vindt het vanuit vooroordelen allemaal verwerpelijk of beschouwt het als bedrog. Het is naïef om te denken dat de gevolgen van een verkeerde voedingswijze, zeker na de feestdagen, door een eenvoudig drankje of sapje zijn op te lossen. Het is even naïef te geloven dat het lichaam alle troep zelf kan opruimen en neutraliseren. Men kan niet ongestraft alles in onbeperkte hoeveelheden eten en drinken. Laten wij niet vergeten dat 90% van de bevolking zich nog steeds voedt met voedingsmiddelen en voedingsproducten afkomstig uit de chemische land- en tuinbouw. Het gebruik van kunstmeststof zorgt ervoor dat de gewassen te snel groeien en een te groot volume aannemen waardoor het zwakke en zieke planten zijn. Daardoor zijn ze vatbaar voor insecten, schimmels en andere ziekten terwijl kunstmeststof het onkruid krachtig doet groeien. Het massaal gebruik van pesticiden is daar een gevolg van.

 

Voedingsindustrie en vervuiling

De land- en tuinbouwgewassen bevatten giftige residu’s en die door de voedingsindustrie worden verwerkt tot voedingsproducten waaraan voedingsaddi-tieven (E-nummers) worden toegevoegd. Ze zijn niet allemaal gevaarlijk, maar er zijn wel heel gevaarlijke bij. Bovendien zijn ze lichaamsvreemd en vervuilen ze het organisme. Voedingsproducten zitten vele jaren opgesloten in de verpakking en missen daardoor versheid. Het gebruik van vlees en van vis met zijn plastic partikels en zware metalen uit de vervuilde zeeën werkt sterk vervuilend. Frisdranken, alsook koffie, groene en zwarte thee, het massaal gebruik van alcoholische dranken, zwarte chocolade, gebak enz. vervuilen het organisme, d.w.z. er blijven toxische stoffen achter. Wij zijn van binnen niet ‘kraak net’ zoals sommigen ons dat doen geloven.

 

Gastro-intestinale therapie

In wetenschappelijke kringen spreekt men niet over detox, maar over reinigingskuren of gastro-intestinale therapieën. Met de neus en de mond staan wij in verbinding met de buitenwereld en komen in aanraking met pollutie, fijnstof, ultrafijnstof en andere vormen van milieuvervuiling. Verder passeren voedsel en drank het maag-darmkanaal dat met het bloedvatenstelsel is verbonden. Ongewenste stoffen zoals landbouwresidu’s, voedingsadditieven, gemodificeerd zetmeel, kleur- en smaakstoffen enz. vervuilen het intern milieu. Het menselijk lichaam beschikt over mechanismen om zichzelf te reinigen, te herstellen of om zich te verdedigen tegen pathogene stoffen. Is de aanvoer echter groter dan de capaciteit om te ontgiften dan zitten we met een probleem. Huiduitslag, zweren, ontstekingen, diarree, maar ook ziekteprocessen zijn vaak niets anders dan een poging om het vervuild lichaam spontaan te reinigen. Hippocrates wist het al toen hij zei: ‘Genezen is ontgiften’. Zou hij nu leven, zou hij iedereen aanraden om te detoxen. Laten wij niet lichtzinnig oordelen over dit ernstig aspect van de gezondheid.

 

Reinigen

De darm is de centrale plaats van vervuiling wegens zijn verbinding met de buitenwereld en de aanvoer van het voedsel. Bovendien is de darm verbonden met het bloedvatenstelsel zodat al deze gifstoffen door heel het organisme worden verspreid. De lever is een reinigend orgaan en neemt een deel voor zijn rekening. De meeste gifstoffen komen terecht in het extracellulaire vocht, het lichaamsvocht waarin de cellen zich bevinden. In dit vocht komen niet alleen gifstoffen, maar ook de nutriënten terecht zodat de cellen zich kunnen voeden. De cellen en het extracellulaire vocht zijn vergelijkbaar met visjes in een aquarium. De gezondheid van de visjes is afhankelijk van de zuiverheid van het water. In vuil water worden ze ziek, net als de cellen in een vervuild lichaam. Als we de darm reinigen dan ontgiften we het extracellulaire vocht.

 

Mogelijkheden

Gezonde voeding van biologische kwaliteit heeft een reinigende werking en toch zijn gifstoffen niet uit te sluiten omdat er door de vertering en de stofwisseling altijd afvalproducten worden gevormd. Het lichaam is echter in staat deze zelf uit te scheiden. Een goede detoxkuur is gericht op het reinigen van de dikke darm. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 

- Vastenkuur

Gedurende 3 à 4 weken wordt geen vast en geen vloeibaar voedsel gebruikt. Het reservevet, waarin zich uit veiligheid veel gifstoffen ophopen, wordt verwerkt. Door het gebruik van de voor dit doel gebruikte zoutoplossing gaat de darm niets naar binnen doorgeven, maar juist uitscheiden, dus gifstoffen van binnen naar buiten afvoeren. Een vastenkuur past niet binnen de reguliere geneeskunde, maar wordt binnen de complementair gezondheidszorg wereldwijd veelvuldig toegepast. Dit kan enkel onder begeleiding of in een gespecialiseerd kuurhuis.

- Sapkuur

Bij een sapkuur gebruikt men uitsluitend vloeibaar voedsel in de vorm van vruchten- of groentesappen. In principe neemt men, verspreid over de dag, 1 liter sap en 1 liter kruidenthee per dag. Wie niet aan een ziekte lijdt of geen te lage bloeddruk heeft, kan dat gedurende 5 dagen zelf toepassen. Wie voor een langere periode kiest, doet dat beter onder begeleiding.

 

- Hoge darmspoeling

De anus wordt met een dubbele slang verbonden met een toestel. Langs de dunne binnenslang wordt water op bepaalde temperatuur en onder een zekere druk in de hele dikke darm gebracht met een aangepaste darmmassage. Langs een dikkere slang worden de opgehoopte resten, verharde feces, eventueel darmwormen en andere ongewenste stoffen afgevoerd. Door middel van een kijkglas controleert u alles zelf. Het is een efficiënte methode.

 

Resultaat

Mensen die een vastenkuur, een sapkuur of hoge darmspoelingen hebben ondergaan, weten hoe vuil men van binnen kan zijn. Ze voelen zich nadien als herboren. Het verteringsstelsel verloopt onberispelijk, de huid krijgt een diepe glans, hoofdpijnen verdwijnen en men wordt emotioneel en psychisch versterkt. Dat zoveel mensen het leven niet meer aankunnen, aan stress of burn-out lijden, ziek worden, te snel verouderen heeft allemaal te maken met vervuiling. Genezen is inderdaad ontgiften. Voor begeleiding: www.natuurgeneeskundigen.be

 

16:06 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |