24-04-13

Voorwerpen verraden uw persoonlijkheid

Prof. Dr. Sam Gosling is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Texas (VS). De laatste tien jaar deed hij onderzoek naar hoe onze persoonlijkheid wordt uitgedragen en waargenomen in onze dagelijkse omgeving. Hij kwam tot de vaststelling dat de dingen op iemand zijn bureau veel zeggen over zijn persoonlijkheid. De voorkeur van kleding, de wijze waarop een huis is ingericht, een rommelige badkamer, de samenstelling van een dossier weerspiegelen allemaal de persoonlijkheidsstructuur van de bezitter. Voor wie vertrouwd is met typologie lijkt dit logisch omdat de voorkeur voor veel dingen door het temperament wordt bepaald. Zelfs mensen die zonder veel voorkeur bepaalde dingen aankopen doen dit vanuit een zekere onverschilligheid, gaan weinig bewust door het leven of laten zich gemakkelijk beïnvloeden. Ook dit gedrag is verklaarbaar vanuit de typologie.

Indien deze professor onze cursusboeken had doorgenomen had hij niet alleen tien jaar onderzoek uitgespaard, maar had hij zijn resultaten kunnen duiden. Zijn onderzoek mist een systeem waarin hij zijn bevindingen kan onderbrengen. Nu benoemt hij het gebruik van bepaalde voorwerpen vrij vaag en voegt er een of andere persoonlijkheidskenmerk aan toe zonder deze persoon te typeren. We vermelden de door hem gebruikte kenmerken waarbij we meteen aan het bijbehorend element denken. Het gemis aan de kennis van de vier elementenleer zorgt er voor dat deze waardevolle studie snel uitdooft omdat men er niet praktisch mee kan werken. De elementen zijn door ons toegevoegd.

·      Extravert, enthousiast (V)

·      Kritisch, ruzieachtig (V)

·      Betrouwbaar, gedisciplineerd (A)

·      Zorgelijk, snel overstuur (A)

·      Open voor nieuwe ervaring (L)

·      Gereserveerd, rustig (A)

·      Meevoelend (W), warm (V)

·      Slordig, nonchalant (L)

·      Kalm, emotioneel stabiel (A)

·      Behoudend, niet creatief (A)

Als we de gebruikte elementen optellen komen we tot het volgende resultaat: driemaal V, eenmaal W, tweemaal L en viermaal A. Hij zegt zelf het volgende over zijn onderzoek: ‘We hebben gezien hoe mensen door identiteitsclaims, gevoelsregulatoren en gedragsneerslag in hun privéomgeving sporen van henzelf achterlaten. Deze mechanismen komen ook in samenhang voor en het is niet altijd duidelijk welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de aangetroffen sporen.‘ Wie de vaardigheden van het typeren beheerst kent meteen de mechanismen die voor een bepaald gedrag verantwoordelijk zijn. Na het bepalen van het type doormiddel van typologie, fysionomiek, lichaamstaal, voorkeur van smaak en kleur is het niet moeilijk om de kleding, de haartooi, het interieur enz. van zo iemand te raden. Alles hangt heel nauw samen met het temperament.

In de typologie maken we een onderscheid tussen alles wat door het temperament wordt bepaald en de wijze waarop iemand vanuit zijn temperament reageert op bepaalde situaties. Een uitgesproken V-type heeft kwaliteiten die alleen tot dit element behoren en tegengesteld zijn aan de kwaliteiten van het element W. Breekt er bijvoorbeeld brand uit dan zal een V-type daar heel anders op reageren dan een W-, L- of A-type. Dat geldt evenzeer voor het aanschaffen van bepaalde dingen. Een A-type zal nooit modieuze dingen aankopen omdat die hun degelijkheid en hun nut nog niet hebben bewezen. Iedereen reageert vanuit zijn temperament. Onze studenten zijn erg tevreden over de kennismaking met de vier elementenleer, maar ze beseffen vaak niet dat deze kennis eigen is aan de Europese Academie. Er zijn wel enkele boeken verschenen over de vier elementenleer, maar dan is de inhoud vrij vaag, vaak onjuist, heel beperkt en van weinig praktische waarde.    

20:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kanker neemt nog steeds toe!

Volgens een recent onderzoek in Groot-Brittannië neemt kanker toe in de geïndustrialiseerde landen. Volgens deze studie zou kanker binnen vijftien jaar met zeker 75% stijgen en dat is erg verontrustend. Men stelt ook een stijging vast in de ontwikkelingslanden waar vroeger kanker weinig voorkwam. Haast alle onderzoekers gaan er vanuit dat de onnatuurlijke levenswijze, industrievoeding en vooral vlees- en visvoeding aan de basis liggen van de toename van kanker. De zeeën zijn enorm vervuild en haast alle vissen zijn door zware metalen aangetast. Het maakt niet uit of de vissen groot of klein zijn. Verder zijn er nog een aantal ongunstige factoren zoals het overdreven gebruik van chemische medicatie, roken, alcoholmisbruik en milieuvervuiling die aan de basis liggen van deze vreselijke stijging. Op dit ogenblik krijgt 1 op 3 kanker. Gelukkig zijn niet alle kankers fataal en liggen de genezingskansen hoger dan vijftien jaar geleden.

Een gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze is de beste preventie tegen kanker. Omdat kanker zich op genetisch vlak afspeelt bestaat er geen enkele garantie om zich tegen kanker te vrijwaren. Mensen die zich gezond voeden, veel bewegen, zich in een tevreden gemoedstoestand bevinden, hebben minder kans kanker te krijgen. Slaat de ziekte toch toe is de kans om te genezen groter. In voedingsmiddelen zijn kankerremmende stoffen ontdekt die tot de bioactieve substanties worden gerekend. Eet daarom dagelijks fruit, eet een deel van de voeding rauw, vermijd dierlijke vetten, gebruik gezonde plantaardige olie, voorkom stress en geniet zoveel mogelijk van het leven. Angst voor kanker verzwakt de immuniteit.

20:25 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-04-13

Spiegelneuronen

Als we naar een meeslepende film kijken krijgen wij de tranen in onze ogen bij het meeleven van een verdrietige scène. Andermans emoties maken deel uit van onszelf en kunnen onze eigen emoties worden. Het kost ons geen enkele moeite om dit te ervaren. Het gebeurt automatisch, intuïtief en grotendeels buiten onze wil om want onze hersenen doen het voor ons. Het succes van onze relaties en contacten hangt af van ons vermogen de gevoelens en gemoedstoestand van anderen te bespeuren. Hoe vaak voelen we inderdaad aan hoe anderen er aan toe zijn, ook al proberen ze dat te verbergen. We voelen verdriet achter een geveinsde glimlach en slechte bedoelingen achter een schijnbaar vriendelijk gebaar. Hoe doen we dat? 

De ontdekking van de spiegelneuronen in de jaren negentig van de vorige eeuw brengt meer duidelijkheid. Neuronen zijn zenuwcellen waaruit de hersenen en het zenuwstelsel zijn opgebouwd. Spiegelneuronen ‘spiegelen’ het gedrag en de emoties van mensen om ons heen, zodat die anderen als het ware deel van ons gaan uitmaken. De ontdekking van deze cellen kan een groot aantal van de raadselen van het menselijk gedrag verklaren. Spiegelneuronen helpen ons niet alleen onze medemens te begrijpen, maar leveren ook verrassend nieuwe antwoorden op eeuwenoude vragen: hoe heeft de evolutie geleid tot menselijke taal en hoe is ons lichaam gerelateerd aan onze denkwijze?

Praktijkgerichte leermethode

De ontdekking van de spiegelneuronen ligt aan de basis van de praktijkgerichte leermethode. Zoals u weet hechten we veel belang aan het visualiseren van de kennis. Het demonstreren of iets voordoen door de docent is van groot belang, want ‘zien’ wordt omgezet in ‘doen’. Uit de biologie weten we dat jonge dieren naar het handelen van hun ouders kijken en proberen deze na te bootsen. Als een docent een therapie voorstelt en de handeling demonstreert of een kruidenmengsel bereidt wordt deze waarneming door onze spiegelneuronen omgezet in eigen kennis. Hierbij speelt aanleg een belangrijke rol. In de mate dat de student zijn interesse toont zullen de spiegelneuronen krachtiger functioneren. Zo heeft men onderzoek gedaan bij pianisten, waaruit blijkt dat bij het horen van muziek, de spiegelneuronen actief werden. Bij niet-pianisten gebeurde er niets. Het aanleren van een beroep of vaardigheid heeft op de eerste plaats te maken met de genetische structuur, vandaar het grote belang van de typologie.

Typologie

De spiegelneuronen staan in verhouding met het genetisch patroon. Dit is logisch omdat bepaalde neuronen die sterk ontwikkeld zijn zich spiegelen, terwijl minder ontwikkelde neuronen dit niet doen, zoals in het voorbeeld van de pianist en de niet-pianist. Tegenover bepaalde persoonlijkheidsstructuren staan de bijhorende spiegelhormonen. Een emotioneel type zoals iemand met een dominerend W-element, zal op emotioneel en intuïtief vlak specifieke spiegelneuronen hebben, terwijl een A-type over weer andere spiegelneuronen beschikt. De vzw Europese Academie is de enige school die over een grondige kennis en ervaring beschikt in verband met typologie. Bij de praktijkgerichte leermethode speelt de typologie eveneens een doorslaggevende rol. Door de ontdekking van de spiegelneuronen kunnen we de toepassingen van de typologie nog verder uitbreiden en verfijnen.

20:27 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-13

Arganolie

Regelmatig komt er iets nieuws op de markt dat de volle aandacht krijgt. Soms gaat het om waardeloze producten die met veel reclame de hemel worden ingeprezen, maar af en toe gaat het om een waardevol middel zoals arganolie. Deze olie wordt geperst uit het zaad van de arganboom. Het is een van de oudste bomen ter wereld en groeit nog enkel in het zuidwesten van Marokko. Omdat deze boom zo zeldzaam is, heeft de UNESCO het argangebied in 1998 uitgeroepen tot biosfeerreservaat.  Het is een heel bijzondere boom die ongeveer 10 m hoog wordt en een kruin heeft van circa 14 m . De boom stuurt zijn wortels tot 30 m diep in de droge zandgrond op zoek naar water. Hij beschermt zichzelf tegen dieren door duizenden doornen.  Enkel de dromedaris  kan de bladeren van de boom eten doordat een dikke hoornachtige huid zijn muil beschermt tegen mogelijke verwondingen.

De vruchten van de arganboom lijken op een gele pruim en hebben maximaal drie pitten in een zeer harde schaal, wel zestien keer harder dan die van een hazelnoot. De boom wordt 150 à 200 jaar oud, soms ouder. De arganboom houdt van de krachtige zon en maakt onderbegroeiing voor schaduwminnende gewassen mogelijk. Met zijn ingewikkeld wortelnet zorgt de boom dat de bodem bij zandstormen niet wegwaait of bij regenbuien niet wegspoelt. Het oogsten van de vruchten kan alleen manueel en is een moeilijke opgave. De schalen worden met stenen stukgeslagen om de pitten te verzamelen. Ze worden op platte daken gedroogd en daarna licht geroosterd om in steenmolens geplet te worden. Een arganboom levert slechts 30 kg vruchten op die nodig zijn om 1 liter olie te persen. Arganolie heeft een lichtrode kleur en smaakt naar walnoten.

Heilzame werking

In Marokko wordt deze kostbare olie gebruikt bij allerlei bereidingen, maar ook bij zonnebrand, neurodermitis, psoriasis en andere huidaandoeningen. Inwendig heeft deze olie een cholesterolverlagende werking, is desinfecterend, helpt bij aderverkalking en reumatische aandoeningen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat arganolie meer dan 80% onverzadigd vetzuur bevat en een goede antioxidant is. Deze olie is zeer rijk aan vit. E, quercitine, myricitine en sterolen, vooral schottenol en spinasterol komen in een unieke combinatie voor. Arganolie bevat fenolen en niet-verzeepbare stoffen. Arganolie heeft een bacterie- en schimmeldodende werking, stimuleert de doorbloeding, werkt celvernieuwend en versterkt de weerstand. Arganolie wordt uitwendig toegepast bij huidaandoeningen, haarproblemen en een verzwakt bindweefsel (cellulitis). Inwendig wordt deze olie gebruikt bij reumatische aandoeningen, tijdens de menopauze als natuurlijk hormoon, bij hart- en vaatziekten, verstoring in de vetstofwisseling en in de cosmetica. Er is vrij grondig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd zodat we over betrouwbare gegevens beschikken.

Goed maar erg duur

Voor de herboristen leent deze olie zich voor talrijke kruidenbereidingen, maar ook de VGL-Gezondheidsconsulenten kunnen deze waardevolle olie in hun voedingsadviezen opnemen of als volksgeneeskundige toepassingen aanbevelen. Voor de Gezondheidstherapeut wordt het aanbod van talrijke oliën alleen maar vergroot. Arganolie is een goede olie met een heel bijzonder karakter. Enkel de prijs is een nadeel, een flesje van 100 ml. kost ongeveer 25 euro of 250 euro per liter. 

11:28 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-08

Light producten

een verstoring van de natuurlijke samenstelling
PAA309000032Stilaan begint men in te zien dat de jarenlange geprezen reclame voor light producten niets anders is dan een vorm van zelfbedrog. Het is een verkoopsargument dat tegen iedere logica indruist en toch vrij lang stand heeft gehouden. Het is een grote dwaasheid voeding te herleiden tot calorieën en te koppelen aan een gezondheidsideaal. Voeding bestaat uit een complex geheel van stoffen die op elkaar inspelen omdat ze elkaar nodig hebben. Bij light producten is de natuurlijke samenstelling totaal verstoord en dat is niet zonder gevaar. Het bevestigt bovendien dat de verbruiker totaal geen inzicht heeft in de fysiologie van het menselijke spijsverteringsstelsel.  
  Voedingsmiddelen zijn samengesteld uit drie voedingsstoffen: eiwit, vet en koolhydraat. Deze worden omgezet in calorieën waarvan het vet de meeste calorieën levert, iets meer dan het dubbele van eiwit en koolhydraat. Bij light producten wordt het vet gereduceerd zodat de calorische waarde naar benenden wordt gedrukt. Bij zoete voedingsproducten worden de suikers vervangen door zoetstof. De verbruiker blijft er niet bij stilstaan dat, los van deze kunstmatige ingrepen, de natuurlijke samenstelling tussen de voedingsstoffen verstoord geraakt waardoor zowel de vertering als de stofwisseling in het gedrang komen. Al jaren wijzen we op de ernstige gevolgen hiervan.  
Wij kunnen de natuurlijke voedingsmiddelen in twee groepen indelen. Sommige zijn rijk aan eiwit en vet, andere aan koolhydraten en water. Noten, zaden of pitten, maar ook kaas en vlees zijn inderdaad rijk aan eiwit en vet, terwijl fruit naast koolhydraat erg veel water bevat. Deze verbanden zijn erg logisch en noodzakelijk voor een optimale vertering. Eiwit en vet horen bij elkaar en komen altijd samen voor, net zoals koolhydraat en water. Vet is, naast zijn belangrijke eigenschappen en functies, een afdoend eigenschappen enfuncties, rengaat vrij snel over in rottingvertering zorgt.tering van eiwit. Als vet houdt het eiwit langer in hulpmiddel bij de vertering van eiwit. Vet houdt het eiwit langer in de maag onder invloed van het hormoon enterogastron, waardoor het enzym pepsine langer op het eiwit inwerkt en de aminozuren vrij maakt. Hierdoor ontstaat er een optimale eiwitvertering. Het voordeel van een efficiënte  eiwitvertering is dat het organisme er minder van nodig heeft, waardoor er minder afvalstoffen vrijkomen. Minder eiwitverbruik betekent ook minder calorieën. 
Door het vetgehalte te verlagen, zoals bij light producten, blijft het eiwit onvoldoende lang in de maag en ontstaat er een onvolledige vertering. Het niet of slecht verteerde eiwit dat in de darmen achterblijft, gaat vrij snel over in rotting en zorgt voor sterk ruikende darmgassen. Vrijgekomen gifstoffen verplaatsen zich via het bloed door heel het organisme. Eiwitvertering is altijd een zware opdracht voor de nieren, door onvoldoende vertering wegens een te kort aan vet, is deze nierbelasting nog zwaarder. Men blijft er niet bij stilstaan dat een gedeelte van het geconsumeerd vet, niet verteerd wordt maar in de stoelgang terecht komt. Dit onverteerd vet zorgt voor een betere consistentie van de feces en functioneert als glijmiddel. Het op deze wijze afgevoerde vet levert geen calorieën op, maar zorgt wel voor een goede ontlasting.     
Kaas bestaat overwegend uit eiwit en vet, magere kaas bevat minder vet en geeft een onvoldoende eiwitvertering. Doordat de kaas onvoldoende lang in de maag blijft wordt het calcium, dat rijkelijk aanwezig is, onvoldoende vrijgemaakt. Een tekort aan calcium, wat leidt tot osteoporose, komt erg veel voor. Bovendien komt dit niet vrijgemaakte calcium in de dikke darm terecht en wordt met de stoelgang uitgescheiden, een gedeelte ervan kan ook de nieren belasten of voor nierstenen zorgen. Hetzelfde kan gezegd worden van magere vlees en vele andere light producten. 
Koolhydraat of natuurlijke suiker is kwalitatief gezien de belangrijkste voedingsstof. We hebben er erg veel van nodig, namelijk 65 % van alle calorische waarde wordt door koolhydraat geleverd. Natuurlijke suiker is het voedsel voor de hersenen, het zenuwstelsel en de spieren. Van nature uit is het menselijke spijsverteringsstelsel afgestemd op koolhydraat. We hebben slechts één deel eiwit nodig, naast twee delen vet en vijf à zeven delen koolhydraat. Door vetarm te eten, is het lichaam verplicht om koolhydraat in vet om te zetten. Als koolhydraat door zoetstof wordt vervangen, mist het lichaam niet alleen zijn belangrijkste voedingsstof maar kan onvoldoende vet aanmaken of net omgekeerd als er te weinig vet aanwezig is, kan het organisme geen koolhydraat aanmaken. Light producten schaden de gezondheid door het verstoren van het natuurlijk evenwicht. 
De angst voor calorieën of te veel vet is absoluut ongegrond. Gezonde voeding bestaat op eerste plaats uit voedingsmiddelen zoals ze in de tuin of op het veld groeien. Voedingsproducten, waartoe de light producten behoren, worden in de fabriek verwerkt en bevatten allerlei voedingsadditieven. Het veelvuldig en dagelijks gebruik van dierlijke voedingsmiddelen is nooit gezond. Niet alleen het dierlijk vet, ook het dierlijke eiwit is schadelijk voor de mens. Door het vetgehalte te reduceren, zoals bij light producten, maakt men het nog ongezonder. Als u dierlijke voedingsmiddelen beperkt, reduceert u eveneens de calorieën met behoud van de natuurlijke samenstelling. Gebruik daarom vette zuivelproducten maar eet er minder van. Industriesuiker, die in veel voedingsproducten zit verwerkt, is helemaal niet gezond in tegenstelling tot natuurlijke suikers. Industriesuiker vervangen door synthetische zoetstof is even slecht, zoniet slechter. Vergeet niet dat de natuur enorm veel light producten aanbiedt : fruit, bessen, watervruchten, groenten, paddenstoelen, melk en nog vele andere voedingsmiddelen zijn arm aan calorieën, vet en eiwit. Zij zijn licht verteerbaar, bevatten weinig calorieën, voldoende koolhydraat en zijn rijk aan natuurlijke vitaminen en actieve mineralen die de vitaliteit verhogen. Light producten is niets anders dan zelfbedrog. 
Voor objectieve informatie voor voeding of een opleiding voor Voedingsconsulent, Gezondheidstherapeut, Herborist of Meester Herborist surf naar www.europeseacademie.be

     

11:50 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (5) | Tags: voeding, light, afslanken |  Facebook |

26-12-07

Biologische kankerbestrijding

200191057-001200291700-001

 
Kanker blijft, ondanks de gunstige therapeutische vooruitgang, een bedreiging voor de mens. Kanker is lang niet meer de ziekte van bejaarden, het aantal jonge kinderen die kanker krijgen is in stijgende lijn. Ze worden meestal met kanker geboren, d.w.z. dat de kanker potentieel aanwezig is en zich al tijdens het eerste of tweede levensjaar, eventueel later, als ziekte ontwikkelt. Gelukkig kan men kanker steeds vroeger opsporen en een groot aantal kankers zijn te genezen. Chemotherapie, bestraling en medicamenteuze therapie zijn zware en ingrijpende behandelingen. Wij, vertegenwoordigers van de natuurgeneeskunde, ijveren al jaren om de bevolking bewust te maken dat de enige preventie tegen kanker gezonde voeding, een natuurlijke levenswijze en een positieve instelling is. Het heeft weinig zin angstig af te wachten tot kanker toeslaat zonder zelf iets te ondernemen.  
Onder biologische kankerbestrijding verstaat men het geheel van natuurlijke mogelijkheden om het genezingsproces aanvullend te ondersteunen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen er velen vanuit dat kanker langs natuurlijke weg te behandelen is. Ze raadden iedere reguliere behandeling af en stelden heel hun vertrouwen in alternatieve behandelingsmethoden. Bij een aantal patiënten is dit gelukt, maar velen hebben zodanig grote risico’s genomen dat hun ziekte onomkeerbaar is geworden met de dood als gevolg. Ik geef toe dat het een moeilijke en ingewikkelde discussie wordt. Ik heb talrijke patiënten behandeld die door de reguliere geneeskunde waren afgeschreven, waarbij geen enkele behandeling meer werd uitgevoerd, zelfs een consultatie werd als nutteloos gezien. Toch zijn een groot aantal onder hen genezen en zelfs door de reguliere geneeskunde na vijf jaar genezen verklaard. 
De kracht van een uitgebalanceerde voeding mag niet onderschat worden. Als een dergelijke voeding ondersteund wordt met kruiden, een positieve instelling, voldoende beweging dan kunnen goede resultaten niet uitblijven. Maar de discussie moet op een ander niveau gevoerd worden. Er zijn twee factoren die in de biologische kankerbestrijding centraal staan, namelijk de factor tijd en het individueel karakter van de ziekte. 
Factor tijdKanker ontwikkelt zich, in tegenstelling tot vroeger, veel sneller. Hoewel celgroei aan tijd gebonden is en niet van vandaag op morgen kan ontstaan, hebben we toch de indruk dat het hele ziekteproces zich tegenwoordig zeer snel ontwikkelt. Het lijkt wel of het gezwel sneller volgroeid is en zich daardoor sneller uitzaait. Wij vergelijken een kankergezwel met een tijdbom, maar we weten nooit wanneer de explosie komt. Als kanker toeslaat heeft men er alle baat bij dat het gezwel zo snel mogelijk gelokaliseerd en verwijderd wordt. Daardoor neemt men een enorm risico weg en verhoogt men de kans op genezing. Met kankerpatiënten mag men niet experimenteren, dat weet men in de biologische kankerbestrijding maar al te goed. Daarmee bedoelen we dat het niet zonder gevaar is om alternatieve behandeling uit te proberen met de hoop dat het gezwel verdwijnt en een operatie overbodig wordt. Dit risico mag men echt niet nemen. 
Individueel karakter van de ziekteIedere patiënt is anders zoals ook ieder gezwel anders is. Wat bij de ene patiënt lukt, lukt nog niet bij een ander. Dat geldt ook in de reguliere oncologie. Een bepaalde chemotherapie heeft een afgelijnd werkingsspectrum en toch lukt het bij de ene patiënt wel en bij de andere niet. Een oncoloog kan, steunend op zijn ervaring, wel de kansen inschatten, maar geeft nooit een zekerheid. Er zijn patiënten die er erg aan toe zijn en toch genezen, terwijl weer anderen die als geruststellend werden beoordeeld, niet genazen. Ook al is een natuurlijk middel uitstekend, het biedt geen garantie voor iedereen omdat zijn werking niet veralgemeend kan worden. Iedereen reageert individueel op een behandeling. 
Complementaire behandelingRekening houdend met deze twee factoren wordt er vanuit gegaan dat de biologische kankerbestrijding complementair of aanvullend werkt. Concreet betekent dit dat de oncoloog beslist wat het beste is voor de patiënt en dat daarnaast ondersteunend wordt gewerkt. Mijn persoonlijke ervaring is dat hiermee het beste resultaat wordt bereikt en in het belang van de patiënt de minste risico’s worden genomen. In de vele jaren dat ik mij met biologische kankerbestrijding heb bezig gehouden, heb ik vele alternatieve therapieën bestudeerd. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de beste resultaten bereikt zijn met voedingstherapie. Talrijke diëten die ontwikkeld werden aan het einde van de negentiende eeuw en gedurende de twintigste eeuw heb ik op zijn kwaliteiten onderzocht.  
In ieder dieet zaten wel degelijk enkele positieve aspecten, maar ze waren onvoldoende om een diepgaande invloed te hebben op het genezingsproces. Soms werden uit onwetendheid belangrijke voedingsmiddelen verboden zoals de ananas in het Gersondieet of kreeg rode biet te veel aandacht. Bij het Budwigdieet was alleen het ontbijt (Budwigpapje) belangrijk en kregen de andere maaltijden nauwelijks aandacht. Bij het Moermandieet werd te veel waarde gehecht aan de citroen en werd brood, erwtensoep een kaas veelvuldig gebruik. Het is opvallend dat alle kankerdiëten die in het kader van de biologische kankerbestrijding werden ontwikkeld vegetarische diëten zijn. Het is trouwens bekend dat kankerpatiënten afkerig zijn van vlees, zelfs als ze eerder grote vleeseter waren. Ik heb vanuit mijn ervaring en opgedane kennis een eigen dieet ontwikkeld dat in mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat beschreven en in de engelstalige landen werd dit boek uitgegeven onder de titel  ‘Dries Cancer Diet’ . 
Het doel van dit dieet is de kans op genezing te vergroten, de nevenwerkingen van de zware behandeling terug te dringen en de levenskwaliteiten te verhogen. Meestal vermindert de behoefte aan medicijnen en beperken zich de hieruit voortvloeiende ongemakken. De patiënt voelt zich opgelucht, heeft weer zin in het leven en beseft zelf een bijdrage te leveren aan zijn genezingsproces. Mijn dieet heeft door zijn ontgiftende en reinigende werking een grote invloed op de gemoedstoestand. Ondanks hun zware ziekte en de ingrijpende reguliere behandelingen weten ze beter met hun toestand om te gaan. Een reeks behandelingen met chemotherapie of bestraling blijft voor iedere patiënt een zware opgave. Omdat door het gebruik van dit dieet de  nevenwerkingen sterk verminderen, staat de patiënt positiever tegenover deze zware behandelingen. De patiënt accepteert gemakkelijker de reguliere behandeling omdat deze in combinatie met het dieet geheel anders verloopt.   
Bij een uitzichtloze situatie hebben we meegemaakt dat het leven, ondanks ongunstige prognose, vaak met verschillende jaren werd verlengd. Het belang om de levenskwaliteiten te verhogen mag niet onderschat worden. In dergelijke gevallen brengen deze patiënten de laatste jaren van hun leven zinvol door, ongemakken verdwenen haast helemaal. Zij waren in staat om nog vrij lang normaal te functioneren en ondanks alles intens te genieten van iedere ogenblik, van iedere dag. Het heeft altijd zin om op dit dieet over te schakelen. De enige voorwaarde is dat de patiënt nog voldoende eetlust heeft met een normale vertering.  
Alleen de natuur geneestDeze beroemde uitspraak komt van Hippocrates. Hiermee bedoelde hij dat de geneeskracht in de grondstof, waarvan het middel wordt gemaakt, aanwezig dient te zijn. Een kruid bevat geneeskrachtige stoffen die door analytisch onderzoek zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen hebben een dubbele werking, enerzijds door de aanwezigheid van de voedingsstoffen en hulpstoffen met bijhorende vertering en stofwisseling en anderzijds door de aanwezigheid van farmacologische stoffen, die bioactieve substanties worden genoemd. Zowel een kruid als een voedingsmiddel beschikt over een vaste en gesloten organische structuur om hun genezende inhoudstoffen in op te slaan en tegen negatieve invloeden uit de buitenwereld te beschermen. Wordt deze structuur geopend door allerlei bereidingstechnieken, ontstaat er oxidatie en treedt er verlies op aan genezende krachten. Daarom is het te begrijpen dat alleen rauw en onbewerkt voedsel een daadwerkelijke bijdrage levert aan het genezingsproces.  
Mijn dieet is daarom opgebouwd uit twee fruitmaaltijden en een groentemaaltijd. Sommige patiënten kiezen voor drie fruitmaaltijden. Omdat in het dieet uitsluitend gebruik wordt gemaakt van rauwe voeding zijn eiwit, vet en koolhydraat, maar ook vitaminen en mineralen van een ongerepte kwaliteit. Hierdoor verloopt de vertering, de opname van het voedsel en de stofwisseling uitzonderlijk goed. De patiënt heeft minder calorieën nodig omdat de vertering efficiënter verloopt, met andere woorden er is minder voedsel nodig maar er wordt meer uitgehaald. De patiënt bereikt in de meeste gevallen een ideaal lichaamsgewicht. Aanvankelijk slankt met af en dan stabiliseert zich het gewicht op een zeer behoorlijke BMI van 21 à 23. Komt het gewicht in het gedrang, wat meestal een gevolg is van de ziekte, dan wordt het dieet aangepast.    
Een tijdelijk dieetIedere patiënt is aangenaam verrast dat de vertering zo vlot verloopt. Het dieet is smakelijk, aantrekkelijk en heeft een vitaliserende werking. Er treedt vrij snel een verzadiging op die goed stand houdt. Er wordt wel eens de opmerking gemaakt dat men op een dergelijk dieet niet leven kan. Uiteraard is het dieet in vergelijking met een klassiek voedingspatroon totaal anders. Vergeet niet dat de doorsnee mens zijn maag vult met waardeloos voedsel, wat de vertering bemoeilijkt en een zeer laag rendement oplevert om van de ongemakken nog niet te spreken. Iedere patiënt verheugt zich op dit dieet wat niet wegneemt dat er soms wel eens heimwee is naar een boterham of wat kaas. De patiënt weet waarom hij dit doet en iedere keer als de oncoloog beterschap vaststelt, vaak verrassende beterschap, is het niet moeilijk om met  het dieet verder te gaan.  Ondanks hun ziekte en de zware behandeling voelen deze mensen zich goed en vooral actief. Vaak heb ik horen zeggen: ik kan nu meer aan dan voor mijn  ziekte. Het dieet wordt tijdelijk toegepast tot genezing is opgetreden, daarna schakelt men over op een algemene gezonde voeding, waarbij ook gekookt voedsel is toegestaan.  
Als kanker toeslaatBij twijfel of een vaag vermoeden laat u altijd een onderzoek uitvoeren. Een consultatie bij de huisarts is meestal de eerste stap. Carcinofobie of een overdreven angst voor kanker leidt gemakkelijk tot een dwanggedachte. Dit zijn gedachten die u niet loslaten. Een onderzoek toont in dat geval aan dat er niets aan de hand is en geeft een geruststelling. Kanker wordt meestal toevallig ontdekt of naar aanleiding van een of ander ongemak. Alleen een team van medische specialisten kan vaststellen of u aan kanker lijdt. Het gaat hier over grondige en ingewikkelde onderzoeken. De oncoloog is de medische specialist  die gezwelziekten behandeld. Hij laat zich door een team van medische specialisten omringen om te bepalen wat er met de patiënt dient te gebeuren. Als de kanker zich tot een gezwel heeft ontwikkeld wordt een operatie overwogen omdat daardoor de verdere ontwikkeling van de ziekte met risico op metastase wordt tegengegaan. In een aantal gevallen is een operatie niet mogelijk of zelf niet wenselijk. Soms volstaat een operatie zonder verdere behandeling. Meestal overweegt de oncoloog chemotherapie of bestralingn team van medische specialisten dies een medische speciliast die zich gespoeding opname of een combinatie van beide.  Alles hangt af van de soort kanker en de toestand van de patiënt. 
U hebt er alle belang bij om zo vroeg mogelijk op mijn dieet over te schakelen. Door tijdig over te schakelen, werkt het dieet al vrij snel tegen mogelijke gevolgen van de operatie en de behandelingen. Het dieet heeft immers als doel de kankerweerstand op te bouwen. Uiteraard is het nooit te laat om op het dieet over te schakelen, maar als het vroeger kan, aarzel dan niet en begin meteen. In mijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ staat het dieet nauwkeurig beschreven. Er zijn zelfs voorbeelden van dagmenu’s met allerlei instructies en adviezen. Dit boek is een handleiding voor de patiënt. Het is in een begrijpelijke taal geschreven en u gaat er veel steunt en kracht uit putten.  
BegeleidingHoewel u met het boek alleen verder kunt, is het erg handig om begeleid te worden. Bij een begeleiding wordt u ondersteund, u krijgt antwoorden op uw vragen, uw gewicht wordt gecontroleerd, BMI, vetgehalte bepaald enz. Uw medische gegevens worden besproken, kortom u wordt gevolgd en in uw genezingsproces begeleid. Bij een eventuele tijdelijke terugval wordt er gewezen naar bijkomende voedingsmiddelen. Er is gelijkertijd een psychische en emotionele begeleiding en ook dat is erg belangrijk. Biologische kankerbestrijding gaat verder dan het pathologisch aspect. De mens is een psychosomatische eenheid, dit betekent een eenheid van lichaam en geest. De houding die de patiënt aanneemt tegenover zijn ziekte is doorslaggevend in het genezingsproces. In de reguliere oncologie is men gefixeerd op het gezwel en de gevolgen ervan en wordt het genezingsproces vrij technisch afgehandeld. Daarin ligt ook de kracht van de reguliere geneeskunde, maar juist daarom heeft iedere kankerpatiënt behoefte aan een aanvullende of complementaire behandeling. Deze aanvullende ondersteuning is een zegen voor iedere kankerpatiënt, men staat er niet alleen voor, er is niet alleen een luisterend oor maar ook een uitgestrekte hand om u behulpzaam te zijn. Vandaar dat ik iedereen een begeleiding aanbeveel.
 Voor een begeleiding kunt u terecht bij: Jacqueline Lannoye, Tongeren (B)Natuurgeneeskundig therapeutZij is al jaren actief op het vlak van biologische kankerbestrijding.Tel. 00-32-(0)12233630 GSM: 00-32-(0)477-488957 
 Maernhoudt Laura, Kalmthout (B)GezondheidstherapeutDorpsstraat 482920 KalmthoutE-mail : lauramaernhoudt@hotmail.com 
      

10:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

24-12-07

Wiegendood

200162837-001pr96963
Wiegendood (SIDS) blijft als een spook door de kinderkamer dwalen. In de kindergeneeskunde is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak of oorzaken. Er is nog steeds geen echte duidelijkheid. De baby op zijn rug te slapen leggen zou een gunstige invloed hebben op de terugloop van het aantal baby’s met wiegendood wat door feiten bevestigd kan worden. Een recent Brits onderzoek zou aangetoond hebben dat negen op de tien moeders die een zuigeling verliezen aan wiegendood hebben gerookt tijdens hun zwangerschap. Dit is uiteraard een erg gedurfde vaststelling en komt van de Universiteit van Bristol. Roken tijdens de zwangerschap is onverantwoord omdat de foetus letterlijk verbonden is met het lichaam van de moeder. De nicotine die de moeder in haar bloed opneemt stroomt door aders van de foetus die er op zijn beurt door besmet wordt.

 

We twijfelen niet aan de ernst van dit onderzoek, noch aan de goede bedoelingen ervan, maar het toont in geen geval een rechtstreeks verband aan met de mogelijke oorzaak van wiegendood. Bij één op de tien rokende moeders trad geen wiegendood op. Men geeft toe dat rokende moeders vier keer meer risico lopen dan niet-rokers om hun kind aan wiegendood te verliezen. Een van de onderzoekers Dr. Blair gaat er vanuit dat bij een totaal verbod op roken door zwangere vrouwen wiegendood met 60% kan terug gedrongen worden. Men tast nog steeds in het duister wat de precieze oorzaak is.  In 1993 overleden in Nederlandstalig België nog 125 baby’s aan wiegendood. Dit is nu teruggedrongen tot een vijfentwintig tal per jaar. Een preventiecampagne met verwijzing naar de slaaphouding van de baby heeft voor een verrassend resultaat gezorgd. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt in ieder geval het risico op wiegendood maar zorgt bovendien voor veel andere klachten. De gezondheid van een baby is voor een groot deel afhankelijk van de gezondheid van de moeder. Gezonde voeding, niet roken, geen alcohol gebruik, een stressvrije levenswijze komt de baby ten goede.

10:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-07

Viagra en doofheid

CB009772541097PAA141000034


De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft beslist nieuwe waarschuwingen te verspreiden over het mogelijk risico van plotse doofheid bij het gebruik van Viagra en andere middelen tegen impotentie. Hoewel geen enkele oorzaak werd vastgesteld, bleek er een sterk verband te bestaan tussen het gebruik van dergelijke medicijnen en een plots gehoorverlies. Sinds 1996 zijn er in de VS 29 gevallen bekend. Dat rechtvaardigt de waarschuwing aldus de FDA. In de 29 gevallen ging het om verlies van gehoor aan één oor. Bij een derde was de doofheid tijdelijk. De fabrikanten zullen waarschijnlijk naar aanleiding van deze waarschuwing op de bijsluiter vermelden dat in uitzonderlijk geval doofheid of tijdelijke doofheid kan optreden. Voor hen is dan het probleem opgelost. eperkt en wegen niet op tetegen de nadelen ervan.d gevoeld omen minder zwaar over en men Er zijn al eerder andere nevenverschijnselen bij het gebruik van Viagra vastgesteld zoals hart en vaatziekten. Dit medicijn verhoogt de doorbloeding in de zwellichaampjes van de penis waardoor er een volledige erectie optreedt zodat geslachtsverkeer weer mogelijk is. Een aantal oudere mannen kunnen een dergelijke seksuele opwinding niet meer aan waardoor het hart het begeeft. Erectieproblemen treden meestal bij ouder worden op, vooral door vermoeidheid, gebrekkige lichamelijke conditie, ziekte, stress, verlaagde concentratie, gebrek aan verbeelding en andere ouderdomsverschijnselen. Het geneesmiddel wekt de indruk  dat zij weer alles aankunnen terwijl hun fysieke conditie daar niet mee overeenstemt. Het slikken van Viagra is een vorm van zelfbedrog.

 

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-07

Depressie overwinnen met een pacemaker

PAA222000022u12507203200330633-001


 

Depressie is in de westerse wereld een van de belangrijkste en meest voorkomende klachten. De oorzaak ligt voor het grijpen. De mens is niet gemaakt om in deze harde, gevoelloze wereld tegen een kunstmatig tempo te moeten leven volgens de grillen van deze maatschappij. De mens is compleet uit zijn natuurlijk biotoop gerukt, heeft geen enkele binding meer met de natuur, waar hij deel van uitmaakt. Emotionele aandoeningen vormen de meest verbreide klachten die eigen zijn aan deze tijd van materialisme. Lang heeft men gelooft in de efficiëntie van antidepressiva, maar nu weet men dat de nevenwerkingen even vervelend en vaak erger zijn dan de kwaal zelf. Steeds meer psychiaters en hulpverleners geloven in psychotherapie zoals gesprekstherapie en mentale trainingen.

 

Wij, als beoefenaars van de natuurgeneeskunde, geloven in een totale benadering. De mens is immers een psychosomatische eenheid, lichaam en geest vormen een eenheid. Daardoor is het mogelijk om via een lichamelijke aanpak de vermoeide geest tot rust te brengen. Een verzuurd lichaam heeft een verzuurde geest. Pas na een grondige zuivering van het lichaam kan de geest zich ontspanning. De natuurgeneeskundige aanpak is efficiënt en brengt op korte termijn beterschap. Er wordt gezegd dat de natuurgeneeskundige psychotherapie beperkt blijft tot lichte en matige vormen van depressie. Dat is slechts voor een deel juist. Tegenover zware depressie staat de psychiatrie en de reguliere psychotherapie even machteloos als wie dan ook. De psychiater is echter in de mogelijkheid om in dergelijke gevallen zware medicijnen toe te dienen waardoor de patiënt min of meer onder controle blijft. Toch weet iedereen dat dit niet de oplossing is.

 

Omwille van de zware nevenwerkingen werd er gezocht naar niet medicamenteuze hulpmiddelen. Het inbouwen van een soort pacemaker wordt gezien als een bruikbaar middel bij zware depressieve mensen. Het gaat hier om een toestelletje dat elektrische impulsen geeft aan de hersenen, via de nervus vagus. Dat is een zenuw die ondermeer het hart en de maag aanstuurt. Omgekeerd geleidt deze hoofdzenuw ook impulsen van het lichaam naar de hersenen. Via deze technische greep hoopt men de gemoedstoestand van chronische depressieve mensen te verbeteren. Bij antidepressiva gebeurt dit via chemische weg. Er zullen ongetwijfeld patiënten zijn waarbij een dergelijk implantaat, de toestand dragelijk wordt gemaakt. Anderzijds heeft een depressief patiënt meer nodig dan een elektrische impuls via de nervus vagus. Depressiviteit is een complexe ziekte die verbonden is met de hele persoonlijkheid. Het zijn vooral de gezondheidseconomen die halsreikend uitkijken naar dergelijke ontwikkelingen om de kostprijs van de gezondheidszorg zoveel mogelijk te drukken.

 

       

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-12-07

De geïntegreerde hond

200219908-001pr83225u19280113

Van alle huisdieren heeft de hond zich het best geïntegreerd of om het anders uit te drukken, de hond voelt zich thuis in een menselijk milieu. Sommige antropologen en dierenrechtenorganisaties betwijfelen of dit wel de juiste methode is. Weer anderen zijn van mening dat dit een evolutionair proces is dat men niet meer kan terugschroeven. Voor een groot deel heeft de hond er zelf voor gekozen in tegenstelling tot de kat die veel trouwer is gebleven aan de eigen natuur. Dit betekent nog niet dat de hond zich moet gedragen naar de menselijke grillen. Een hond heeft het recht zichzelf te zijn en te blijven. Kiest een hond voor een vertrouwensband met zijn baasje en geeft hij een deel van zijn vrijheid op in ruil voor een goede verzorging en hechte vriendschap, dan kan men daar weinig tegen inbrengen.

 

De hond heeft zich voortdurend aangepast aan het leven van de mens. De hond is aan het vermenselijken.  Zo heeft hij een hele reeks blafgeluiden ontwikkeld om tot communicatie te komen met zijn baas. De pekinees kan net als een mens glimlachen met ontblote tandjes.  De hond heeft zijn scala van blafgeluiden enorm uitgebreid, van huilen tot janken over knorren. Een typisch menselijke adaptatie. De hond kan beter dan een aap de menselijke mimiek en gebaren nabootsen. Door zijn lange domesticatie staat de hond verder dan ooit van zijn voorouder: de wolf, af.

 

De hond heeft in de loop der eeuwen zich de sociaal-cognitieve vaardigheden van zijn baas meester gemaakt. Het is al eerder aangetoond dat dieren gevoelens uiten zoals gevoelens van angst, onzekerheid, nervositeit, maar ook gevoelens van tevredenheid, jaloersheid, gehechtheid en ontgoocheling. Het is ook bekend dat dieren een veel sterkere psychische weerstand hebben dan de mens en gemakkelijker weten om te gaan met negatieve gevoelens. Omdat de hond in nauw verband leeft met zijn baas en de hele familie is er een opvallende uitwisseling van gevoelens. Een hond observeert de gevoelens van mensen uit hun omgeving. Ze zullen meer aanhankelijker zijn bij bepaalde personen en afstandelijker bij anderen. Ze zullen de ene persoon vertrouwen, de andere wantrouwen. Honden weten precies wat mag en niet mag, wat kan en niet kan.

 

Een hond kent het geluid van de auto van zijn baas en hoort die al van heel ver afkomen. Hij verheugt zich op zijn thuiskomst en treurt om zijn afwezigheid. Honden volgen het doen en laten in een gezin en zorgen dat ze er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Een hond weet precies wanneer het baasje met hem gaat wandelen en zou hij het vergeten, zal de hond hem daar aan herinneren. Honden zijn heel nauw betrokken bij het menselijk leven en daarom lijkt het ook logisch dat hij voor een stuk vermenselijkt. Mensen zijn bovendien ook heel erg gehecht aan hun hond. Er wordt vaak een onafscheidelijke band gesmeed en de vriendschap kan wederzijds heel ver gaan. Het is vreemd dat hondenliefhebbers niet per definitie vegetariër zijn. Zij weten beter dan wie ook wat een dier is en zijn vertrouwd met de diepere gevoelens van dieren en toch blijven ze zonder blozen vlees eten. Het varken, het kalfje, de koe, het schaap of het konijn mag dan minder in het menselijk leven zijn geïntegreerd, ook zij hebben gevoelens net als een hond of een kat. In tegenstelling tot de hond beseffen zij niet dat de mens hun alleen maar uit winstbejag verzorgt om ze zo snel mogelijk als koopwaar naar de slachtbank te voeren. Zij leven alleen maar om gedood te worden. In tegenstelling tot de hond hebben zij een gruwelijk levenslot.

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-07

Intelligentie op het bord

104
 

Sommigen beweren dat we onze intelligentie door voeding kunnen verhogen. Als we intelligent omgaan met voeding komen we er snel achter dat dit niet kan. Intelligentie is een aanleg die voor het grootste deel genetisch is bepaald. Mensen die van nature uit intelligent zijn, bezitten eveneens de aanleg om dit vermogen verder te ontwikkelen. Zij studeren gemakkelijk, nemen alles goed op en onthouden het enorm lang. Ze hebben een helder hoofd en kunnen daarin alles ordenen. Moeiteloos reproduceren ze de opgeslagen kennis of worden onbewust bij een probleemstelling aan mogelijke oplossingen herinnerd. Minder intelligente mensen hebben weinig zin om veel energie te steken in zijn mentale ontwikkeling. Laten we hierbij opmerken dat intelligentie en wijsheid weinig met elkaar te maken hebben. Intelligentie staat in verband met de mentale ontwikkeling die aan de basis ligt van de wetenschap. Gezond verstand is kostbaarder dan een hoog ontwikkelde intelligentie. Gezond verstand staat in functie van het dagelijkse leven.    

 

Dat kinderen op school het soms moeilijk hebben met de leerstof en de leermethode heeft op eerste plaats te maken met constitutie en temperament. Het onderwijssysteem is afgestemd op wat men in de typologie het lucht-aardetype noemt.  Kinderen die tot dit type horen hebben alles snel door, zijn ordelijk, hebben een gevoel voor structuur en zijn erg plichtbewust. Kinderen die tot een ander type horen hebben het vaak moeilijk. Allerlei omstandigheden remmen het leerproces af. Als een kind niet is uitgeslapen, met een warhoofd in de klas zit komt er, ondanks het hoge IQ weinig van in huis. Een slechte voeding heeft ongetwijfeld een negatieve invloed op het leerproces.  Een gezonde voeding zorgt voor een helder hoofd. Wie naar intelligent voedsel op zoek is, moet er voor zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn.

 

Gezonde voeding levert de juiste suikers die nodig zijn om zenuwen en hersenen te voeden. Eiwit is belangrijk om de denkcentrale te voeden, het gaat hier om plantaardig eiwit afkomstig uit noten, zaden, pitten. Eiwit is opgebouwd uit aminozuren en vormen in het lichaam neurotransmitters. Deze stoffen zorgen er voor dat de overdracht van informatie gebeurt van zenuwcel tot zenuwcel. Tryptofaan is een aminozuur dat zorgt voor de aanmaak van serotonine en melatonine. Tyrosine zorgt voor mentale fitness en verhoogt het concentratievermogen. Serine en Methionine geven de hersenen de nodige impulsen om het denkvermogen optimaal te benutten. Al deze stoffen zijn bouwstenen en komen voort in eiwit. We geven de voorkeur aan plantaardig eiwit omdat de concentratie lager ligt en de vertering en omzetting beter en sneller verloopt. Te veel eiwit of voedingsmiddelen met een te hoge concentratie aan eiwit hindert de afbraak en blokkeren het vrijgeven van de aminozuren.

 

Koolhydraat en eiwit zijn belangrijke voedingsstoffen om het mentale vermogen te stimuleren. Het juiste vet is echter even cruciaal. Plantaardig vet is rijk aan enkelvoudige en hoog onverzadigde vetzuren, daarbij speelt Omgea-3-vetzuur een belangrijke rol op de ontwikkeling van de hersenen. Dit vetzuur komt op natuurlijke wijze in hoge concentratie voor in talrijke plantaardige vetten en in melk.  Het gebruik van visolie is niet aan te raden omdat het een geïsoleerd product is, namelijk een extract uit vis. Door deze hoge concentratie en zijn geïsoleerd karakter is het eerder nadelig. In plantaardige voedingsmiddelen en melk komt Omega-3-vetzuur als substantie voor in een natuurlijk organisme. Plantaardig vet zorgt voor zuivere aders en haarvaten in het lichaam maar ook in de hersenen. Het leervermogen heeft voornamelijk te maken met de goede doorbloeding van de hersenen. Aderverkalking zorgt immers voor dementie.  Naast koolhydraat, eiwit en vet zijn er nog de hulpstoffen nodig om deze voedingsstoffen optimaal te verteren en tijdens de stofwisseling om te zetten tot bruikbare substanties of energie. Geen helder hoofd zonder de nodige vitaminen, mineralen en bioactieve substanties. Kortom voeding moet compleet zijn. Al de hier vermelde stoffen kan men niet in geïsoleerde vorm als pillen gebruiken, ze worden geleverd bijmiddel van een gezonde en gevarieerde voeding.       

 

Door gezonde voeding en natuurlijke levenswijze wordt het aangeboren intellectueel vermogen niet vergroot, maar u kunt er wel meer uithalen. Kinderen die zich gezond voeden concentreren zich beter, zijn aandachtiger in de klas, nemen meer op en kunnen daardoor beter reproduceren.

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-07

Gezond leven is de beste medicijn

014654BLAA051104u16076000u16076000

Deze kosteloze medicijn ligt in ieders bereik en zorgt voor geluk en levensvreugde. Waarom zijn zoveel mensen op zoek naar gezondheid? Het antwoord is duidelijk, nog nooit eerder werd de mensheid zodanig bedreigd door de reflectie van zijn eigen gecreëerde wereld, het economisch wonder. Op nauwelijks honderd jaar tijd werd een economie ontwikkeld die voor een gigantische materialistische rijkdom heeft gezorgd, maar waarvoor we nu een zeer zware prijs betalen. Het voortbestaan van de mensheid is in gevaar. We hoeven hier geen argumenten aan te voeren, de media staat er vol van. De wetenschap is door zijn specialisatie het inzicht in het geheel verloren.  Iedereen werkt blindelings op zijn eigen terrein maar mist het gevoel van eenheid. De opwarming van de aarde is slechts één facet van de vele bedreigingen.

 

Veel maatregelen die er in allerijl worden genomen zijn vaak op langere termijn tegen het doel gericht. Het ziet er hoopgevend uit dat brandstof voor auto’s al voor een klein deel uit raapzaad wordt gewonnen zoals bij biodiesel. Het initiatief zit nog in zijn kinderschoentjes en nu al merkt men de nadelen ervan. Boeren telen liever raapzaad omwille van de betere opbrengst, terwijl er nu al akkers te kort zijn voor het telen van voedingsgewassen. De prijs van voedingsmiddelen begint fors te stijgen. Als oplossing voor dit probleem worden genetische gemanipuleerde voedingsgewassen als enig alternatief beschouwd. De mens lost acute problemen op door chronische problemen te scheppen.

 

Streven naar gezondheid is een levenshouding, een levensstijl. Deze omvangrijke levensstijl maakt deel uit van het dagelijkse leven, zowel thuis, op het werk als in de vrije tijd. We staan voor een keuze tussen het gecommercialiseerde aanbod of een oprechte, natuurlijke levenswijze. Het is gemakkelijk om zich te laten meeslepen door de aanlokkelijke commerciële wereld die met hun verleidelijke reclame ons een hemel op aarde aanbiedt. Een peperdure wellnessbehandeling kan kortstondig de illusie wekken iets voor zijn gezondheid te hebben gedaan. Het gaat hier om pure verwennerij zonder enige gezondheidsbevorderend effect.

 

Het is minder sensationeel te kiezen voor de echtheid van het leven, maar het geeft wel een duurzame voldoening. Gezondheid is goedkoop als ze geïntegreerd is in een levenswijze. Gezond leven is de beste medicijn omdat daardoor de kans op ziekte sterk wordt verkleind. Wordt men ondanks een bewuste gezonde levenswijze toch ziek, wat altijd kan, is de kans op genezing veel groter. We hebben daarvoor geen dure wetenschappelijke onderzoeken nodig. Het is zo vanzelfsprekend dat feiten zichzelf bevestigen. Alles hangt af van de houding die u aanneemt. Kies zoveel mogelijk voor voedingsmiddelen in plaats van voedingsproducten. Voedingsmiddelen bevatten nog levenskracht, levensenergie, terwijl voedingsproducten in fabrieken worden bereid en verpakt. Voedingsadditieven zijn noodzakelijk om de houdbaarheid te verzekeren, de kleur, geur en smaak te behouden.  Al deze ingrepen tasten de levenskracht aan. Bovendien worden ze in uw keuken voor de tweede keer bereid en is er bijgevolg een dubbel verlies, met andere woorden er blijft nog nauwelijks iets over van de oorspronkelijke levenskracht. Voedsel zonder vitaliteit maakt niet gezond.

 

Maak even zelf het verschil tussen een welriekende sappige appel en kapot gekookte appelkompot. Als appelkompot al een jaar of langer in een blikje of bokaaltje zit, is er helemaal geen vitaliteit meer te bespeuren. Dit eenvoudige voorbeeld toont het verschil aan tussen levend voedsel en haast waardeloos gekookt voedsel. U hoeft niet alles rauw en vers te eten, maar zorg er voor dat u dagelijks vers fruit eet, eventueel aangevuld met wat nootjes, zaden of pitten bij tv kijken. Eet dagelijks verse groenten in de vorm van een salade of groenteschotel. Als u voedsel bereidt, bereidt het dan van verse voedingsmiddelen ook al kost dat wat meer voorbereiding en tijd. Gezondheid haalt men niet uit de muur, daar moet men zelf wat voor doen. We blijven het herhalen: gezond leven is de beste medicijn.

  

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-12-07

Onzin over koffie

pr27358u10677532

 

Steeds meer mensen hebben begrepen dat de gezondheid, door de moderne samenleving met zijn vervuilend milieu, bedreigd is. Daarom leven velen een stuk bewuster. Dat heeft zijn invloed op het koopgedrag van de consument met de bijhorende economische weerslag. De consument gaat voorzichtiger om met genotsmiddelen zoals het drinken van koffie. Koffie blijft uiteraard een populair genotsmiddel dat sterk verbonden is met de westerse levenswijze en niet zo gemakkelijk zal verdwijnen. Het maakt echter veel uit of iemand de hele dag door koffie drinkt of zich beperkt tot slechts enkele kopjes per dag. Veel mensen drinken thuis geen koffie meer, alleen in een restaurant, op een terrasje of bij een gelegenheid. Omdat men vreest dat het omzetcijfer van de koffieverkoop wel eens zou kunnen stagneren, wordt onder het mom van wetenschappelijke onderzoeken de grootste onzin de wereld ingestuurd.

 

Een uitgebreid Amerikaans onderzoek op niet minder dan 200 000 deelnemers heeft zogezegd aangetoond dat bij regelmatig koffie drinken het risico op diabetes II met 35% afneemt. Ongelooflijk als u weet dat cafeïne een negatieve invloed heeft op de pancreas en de suikerstofwisseling in de war kan brengen. Koffie verhoogt de bloeddruk, belast het hart, prikkelt het zenuwstelsel, verstoort het slaapmechanisme, werkt verslavend en ondermijnt op langer termijn de gezondheid. Publicaties waarin het drinken van koffie wordt aanbevolen of gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven, zijn misleidend en misdadig.

 

Britse onderzoekers, namen zijn niet gekend, zouden beweren dat sterke Espresso, cappuccino en dergelijke koffiesoorten de sportprestatie met 11% doet toenemen. Zij bevelen aan 2 tot 3 kopjes koffie  te drinken ongeveer een uur voor de training. We kunnen ons hier wel iets bij voorstellen omdat koffie hier dienst doet als een legale doping. De prikkelende werking van cafeïne op actieve hersendelen stimuleert immers alertheid. Dit kan misschien de sportprestatie verbeteren, maar heeft met gezondheid niets te maken.

 

De grootste onzin die tegenwoordig wordt uitgekraamd is dat gesuikerde koffie overgewicht afremt. Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen stelden vast dat mensen die zwarte koffie met suiker drinken rond 40% minder problemen hebben met overgewicht.  Wat een onzin. Men heeft geen grootschalige onderzoeken nodig, die door duurbetaalde wetenschappers worden uitgevoerd, om werkelijke feiten vast te stellen. De ervaring leert ons dat onder zware koffiedrinkers zich zowel graadmagere als zwaarlijvige mensen bevinden. Dit wordt niet bepaald door het drinken van koffie maar wel door de constitutie. Bij onderzoek naar zwaarlijvigheid zal men altijd een onderscheid moeten maken tussen endogene en exogene zwaarlijvigheid of met andere woorden tussen verworven of aangeboren zwaarlijvigheid.

 

De onzin over koffie gaat zover dat men nu al het gezicht en het decolleté met koffie kan laten behandelen. Daarbij wordt gerekend op de vitaliserende en zacht prikkelende werking van koffie die tijdens de behandeling wordt gebruikt. De behandeling zou vermoeidheid en stress bestrijden, die ook zichtbaar zijn op de huid. Koffie wakkert juist stress aan en maakt onrustig. Men deinst niet terug om gezondheidsbevorderende kwaliteiten aan een dergelijke koffiebehandeling toe te schrijven zoals verbetering van de doorbloeding, het vochtgehalte in de huid zou gestimuleerd worden en zorgt voor nieuwe energie. Zelfs de rug, de nek, de schouders en de voetzolen worden met koffie behandeld. Op een vochtinbrengend masker wordt fijn gemalen koffie gestrooid. Men maakt de cliënt wijs dat deze behandeling gifstoffen uit het lichaam vrij maakt terwijl de logica zegt dat het onzin is. Koffie is immers een giftige plant en cafeïne is een gifstof. Gifstoffen kunnen alleen van binnenuit via de huid uitgescheiden worden, dus door inwendige stimuli zoals een zweetbevorderende kruidenthee, ontgiftende voedingsmiddelen of door een verhoogde warmte zoals bij sauna of een zweetkuur. Na een dergelijke behandeling loopt men wel een paar dagen rond met een koffiegeur. Na een grondige douche spoelt men de dure koffiebehandeling met al zijn zogezegde goede eigenschappen weer weg. Een dergelijke behandeling kost 70 euro. Wie wordt hier voor de gek gehouden?    

 

Belangengroepen proberen via wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat koffie ook goede eigenschappen bezit. Een genotsmiddel kan bepaalde goede eigenschappen bezitten, meestal zijn deze heel beperkt en wegen niet op tegen de nadelen ervan.Het  is een schande dat geld van de gemeenschap, belastingsgeld, dient om dergelijke onzin als wetenschappelijk onderzoek te laten gelden. De overheid financiert aan de ene kant dergelijke onderzoekers en onderzoeksinstituten en klaagt aan de andere kant dat de volksgezondheid onbetaalbaar is geworden. Waar is de logica gebleven!

10:00 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: koffie, gezondheid |  Facebook |

30-10-07

Rokende vrouwen

AA004185AA004187AA004193


 

Het aantal vrouwen dat rookt neemt moeizaam af. Terwijl bij mannen roken een uiting is van een stoer gedrag, lijkt het bij vrouwen meer een verdringing te zijn van dieper liggende problemen. Vrouwen roken vaak uit machteloosheid, ze kunnen de combinatie van werk en gezin niet aan of zien geen oplossing in hun uitzichtloze situatie. Fysiek is roken slechter voor vrouwen dan voor mannen, wat niet wegneemt dat roken voor beide geslachten nooit is goed te praten. De Duitse Organisatie voor Pneumologie en Beademingsgeneeskunde komt tot deze conclusie. Vrouwen lijden bijzonder sterk onder de gevolgen van roken. Ze hebben vaker met zwaardere ademnood te kampen dan mannen. Bij vrouwen met een rokerslong of de chronische obstructieve longziekte COPD, functioneren de longen slechter dan bij mannen. De vrouwen hebben ook minder draagkracht, lijden vaker aan depressie en beoordelen hun levenskwaliteit als slecht. COPD treft vrouwen zwaarder dan man, zelfs wanneer ze even veel gerookt hebben. Vrouwen zijn blijkbaar gevoeliger voor aandoeningen van de luchtwegen.

 

Stoppen met roken is nochtans niet zo moeilijk. Ik heb een anti-rookprogramma uitgewerkt dat gemakkelijk is toe te passen en gunstige resultaten oplevert. Het steunt op het principe van bewust leren roken, door minder te roken en enkele natuurlijke hulpmiddelen in te schakelen verlaagt u het nicotinegehalte in het bloed waardoor de behoefte aan de sigaret afneemt. U bereidt zelf het moment voor om te stoppen. Meer hierover vindt u in mijn boek ‘JA, Ik stop met roken!’                  

12:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, stoppen met roken |  Facebook |

26-10-07

Cannabis, gevaarlijker dan men denkt!

IS250-084INGSAHE2495vic121


 

Rond cannabis heerst er nog steeds de mythe van onschuldigheid. Cannabis is immers een kruid, de hennepnetel, dat eeuwenlang door onze voorouders werd gebruikt bij het bestrijden van een aantal kwaaltjes. De hennepnetel vond men vroeger rond iedere boerderij net als een ruige lindeboom, de meidoorn, de vlierboom, de brandnetel of de paardebloem. De cannabis is echter niet meer dat onschuldig kruidje van weleer. Veredelde varianten worden onder kunstmatig verlichting gekweekt en bevatten een zeer hoge dosis toxische en verslavende inhoudstoffen.

 

Iedereen weet dat roken ongezond is. De overheid doet er alles aan om met een streng rookverbod longkanker en vaatziekten terug te dringen. Het is onverantwoord om het cannabisgebruik te gedogen of het gevaar ervan te relativeren. Onderzoeken tonen aan dat het roken van een joint schadelijker is dan het roken van een sigaret. Waar wachten we nog op? De rook van een gewone sigaret en die van een joint hebben ongeveer dezelfde samenstelling. Allebei bevatten ze schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide, teer en vele andere kankerverwekkende stoffen. Wanneer tabak gecombineerd wordt met cannabis, verhoogt zelfs het gezondheidsrisico.

 

Cannabisrokers hebben de gewoonte om langer en dieper te inhaleren dan sigarettenrokers. Ze gaan ervan uit dat diep en lang inhaleren nodig is om de verslavende en verdovende stoffen goed op te nemen in het lichaam. Bij het roken van een joint worden de geïnhaleerde stoffen binnen de drie seconden voor 95% in het bloed opgenomen. Door dieper en langer te inhaleren komt er meer teer en koolstofmonoxide vrij. Het teergehalte in een joint ligt twee tot drie keer hoger dan in een sigaret en de schade aan de longen is vier tot vijf keer groter.  Iemand die drie à vier joints per dag rookt loopt evenveel kans op chronische bronchitis als iemand die meer dan twintig sigaretten op een dag rookt. Van cannabis gaat men niet meteen dood, maar het verkort net als bij een sigarettenroker het leven. Bovendien vergroot het aanzienlijk de kans om naar zwaardere drugs te grijpen. Een onschuldig jointje kan het begin zijn van een leven vol problemen.

 

In de farmaceutische wereld wordt er geëxperimenteerd met cannabis als medicijn. Dat is nog geen vrijgeleide voor de cannabisrokers. Chemische medicijnen bevatten ook vaak verslavende substanties hebben bijna altijd nevenwerkingen. Er is nog te weinig ervaring op dit gebied om nu al conclusies te trekken. Trouwens opium is ook het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van pijnstillers op basis van morfine. De medische benadering van cannabis moet geheel los gezien worden van het drugsbeleid. Vanuit de natuurlijke gezondheidszorg moet een krachtig standpunt worden ingenomen tegen de lichtzinnigheid waarmee beleidsmensen om gaan met de problematiek van cannabis. Cannabisgebruikers moeten niet meteen als misdadigers worden behandeld, maar hebben een degelijke behandeling nodig. Het gebruik van cannabis kent meestal een dieper liggende oorzaak.

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (5) | Tags: canabis, verslaving, gezondheid |  Facebook |

22-10-07

Leven rijke mensen gezonder?

ks76040pr25811u17411289


 

Om de vijf jaar wordt er een gezondheidsenquête gehouden om de gezondheidstoestand van de bevolking vast te stellen. De resultaten zijn niet zo schitterend, bovendien kan men zich de vraag stellen of een dergelijke enquête een objectief beeld weergeeft van de werkelijkheid. Toch zijn deze cijfers interessant omdat er een tendens door wordt aangegeven. Positief is misschien wel dat 19% geheelonthouder is, terwijl 7% een drankprobleem heeft. Wie had ooit gedacht dat in dit land van bier en wijn zoveel geheelonthouders zijn! 10% lijdt aan depressie, 6% heeft angststoornissen en 20% kampt met slaapproblemen. 52% van de bevolking, dus meer dan de helft lijdt aan minstens één chronische ziekte en 29% lijdt aan meer dan één chronische aandoening. 14% lijdt aan allergie en maar liefst 44% van de Belgen lijdt aan overgewicht. Dat is niet verwonderlijk want 46% doet te weinig aan beweging. Een gezin geeft maandelijks 110 euro uit aan gezondheidszorg terwijl 29% het moeilijk heeft om de gezondheidsfactuur te betalen.

 

De enquête laat zien dat mensen met een lage opleidingsgraad en dus minder verdienen, over een slechtere gezondheid beschikken. Dat is eenvoudig te verklaren door het feit dat rijke mensen gemakkelijker naar de huisarts stappen of in de mogelijkheid zijn om dure onderzoeken te laten uitvoeren of dure medicijnen te kopen. Ze zijn bovendien beter geïnformeerd over de gezondheidzorg. De eenoudergezinnen is een nieuwe kwetsbare groep die met de dag toeneemt. Men vreest dat ook daar, wegens te kort aan de nodige financiële middelen, bespaard wordt op gezondheid. Toch is het gevaarlijk gezondheid te koppelen aan het niveau van de opleiding die iemand genoten heeft. Het is trouwens onrechtvaardig dat wie geld heeft zich een betere gezondheid kan veroorloven dan zij die met moeite de eindjes aan elkaar proberen te knopen.

 

Gezondheid is nooit afhankelijk van de grootte van de geldbeurs. Rijke mensen kunnen zich veel meer ongezonde dingen permitteren. Gezondheid is een levenskwaliteit die we voor een groot deel zelf kunnen bereiken of verbeteren. Een gezonde voedingswijze is helemaal niet duur. De dure voedingsproducten zijn over het algemeen niet zo gezond. Een glas helder water is gezonder dan een glas wijn. Een gezonde levenswijze kost nauwelijks geld. Wie zich ongezond voedt, het levensritme niet respecteert, zich volgiet met frisdrank en veel snoept, verzwakt zijn gezondheid. Het is de peperdure reguliere gezondheidszorg die dan moet zorgen om er weer bovenop te geraken. Het is inderdaad juist dat zij die veel geld hebben deze waanzinnige consumptiemaatschappij gemakkelijker zullen overleven. Wie zich onafhankelijker van de moderne samenleving weet op te stellen, het heft in eigen hand neemt en kiest voor een natuurlijke levenswijze zal met weinig geld zijn gezondheid op een hoog niveau brengen, los van het niveau van zijn opleiding. Iedereen, ook die minder gezond is geboren, erfelijk is belast of in minder gunstige omstandigheden leeft, kan zijn gezondheid verbeteren. Wees kritisch tegenover de bewering dat het niveau van de opleiding bepalend is voor de kwaliteit van uw gezondheid.

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-07

Dikke mensen overleven vaker een hartaanval

AA003705AA053480mcp042


 

Het is niet te geloven, uit een grootschalig onderzoek dat in European Haert Journal verscheen, blijkt dat dikke mensen na een licht hartinfarct betere overlevingskansen hebben. Het gaat om een statisch onderzoek bij 1.676 patiënten die wegens een licht hartinfarct in een Duits hartcentrum werden opgenomen. Van die patiënten hadden 551 een normaal gewicht, 824 leden aan overgewicht en 192 waren zwaarlijvig. Na drie jaar bleek dat in verhouding meer dikke dan magere patiënten nog in leven waren. Het waren vooral de zwaarlijvige patiënten die het best hun hartinfarct hadden overleefd.

 

Onderzoekers zitten met een raadsel, terwijl iedereen aanneemt dat overgewicht juist een hartinfarct in de hand werkt. Van alle hartpatiënten lijdt 2/3 aan overgewicht. Overgewicht verhoogt bovendien het risico op suikerziekte, hoge bloeddruk en hartinfarct. Een geïsoleerd onderzoek, zoals in dit Duits hartcentrum, is natuurlijk niet relevant, maar kan aanleiding geven om verder onderzoek te voeren. Misschien is het nuttig om anders over hart- en vaatziekten na te denken.

 

Een laag lichaamsgewicht is absoluut geen garantie om bevrijdt te zijn van hart- en vaatziekten. Het zou interessant zijn om het aantal magere mensen, die met deze problemen geconfronteerd werden, in kaart te brengen. Het slanke, magere type, dat in de typologie luchttype wordt genoemd, heeft hart en vaatziekten als dispositie. Dispositie betekent genetische aanleg voor bepaalde ziektes. Het luchttype is erg nerveus, kent geen rust, is stressgevoelig, is altijd in beweging en belast op deze wijze zijn hart en vaten.

 

Hart- en vaatziektes komen echter meer voor bij het vuurtype. Dit is een erg gedreven en impulsief type, met een sterke wil en doorzettingsvermogen. Dit type wil van geen wijken weten, neemt gemakkelijk de leiding, is erg begaan en kan flink doordrammen. Het vuurtype lijdt constant aan hoge bloeddruk, verhoogde hartslag, verstoord hartritme en heeft meestal een verhoogd cholesterolgehalte. Er zijn bloedstuwingen naar het hoofd en het hele lichaam is rood en warm. Het vuurtype geeft de voorkeur aan een eiwit- en  vetrijke voeding en lijdt daardoor gemakkelijk aan overgewicht. Hij is de grote vleeseter en belast daardoor zijn hart en vaten. Hoewel dit extraverte type alles uit zich weg smijt, kan het zeer boos en agressief zijn. Het vuurtype leeft in een verhoogde versnelling en belast zijn hart en vaten, maar ook de lever en nieren.

 

Het watertype is het mollige type, houdt gemakkelijk vocht vast, gebruikt veel zout en is, in tegenstelling tot het luchttype en het vuurtype introvert. Dit type is fijnbesnaard, vaak overgevoelig en teert op emoties. Dat het zwaarlijvige watertype gemakkelijker een hartinfarct overleeft, heeft waarschijnlijk te maken met zijn rustige en eerder zorgeloze instelling. Dit type is niet stressgevoelig, maar kan genieten van rustige en mooie momenten. De verhoogde vatbaarheid voor een hartinfarct bij dit type is niet zozeer het overgewicht maar het niet kunnen uiten van negatieve gevoelens. Het watertype houdt alles vast en verdringt gemakkelijk zijn problemen.

 

De oorzaak van hart- en vaatziekten is niet uitsluitend afhankelijk van het lichaamsgewicht, ook het temperament speelt hierbij een doorslaggevende rol. Stressgevoelige mensen of zij die emotioneel onder druk worden gezet of zichzelf te zwaar belasten, verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Gezonde voeding is belangrijk, maar daar hoort eveneens een gezonde levenswijze en een rustige instelling bij. Al meer dan veertig jaar wordt er strijd gevoerd tegen de onverzadigde vetzuren die uiteraard niet gezond zijn, maar blijkbaar niet doorslaggevend zijn om hart- en vaatziekten te veroorzaken. Ondanks alle voorlichting rond het vetgebruik zijn hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse landen. In de natuurgeneeskunde wordt hart- en vaatziekten in een veel ruimer perspectief geplaatst.

 

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hart, hartaanval, zwaarlijvigheid |  Facebook |

02-08-07

Zure oprispingen

312622u18301141235953

 

Zure oprispingen worden ook ‘het zuur’ of ‘maagbrand’ genoemd. In de maag wordt maagzuur geproduceerd om eiwit, dat in het voedsel voorkomt, te verteren. Het maagzuur is erg zuur, even zuur als citroensap. Wordt er te veel maagzuur geproduceerd of is de maag overbelast dan wordt maagzuur via de slokdarm tot in de mondholte gedrukt. Omdat maagzuur zoutzuur bevat, geeft dit een branderig gevoel. De maagwand produceert gelijkertijd een alkalisch sap dat de wand beschermt tegen het maagzuur. De slokdarm kent deze beschermingslaag niet, vandaar het branderig gevoel in de slokdarm. Zure oprispingen kunnen aanleiding geven tot ontsteking, zelfs zware ontsteking van de slokdarm waardoor het passeren van de voedselbrok pijnlijk aanvoelt.

 

De belangrijkste oorzaak van zure oprispingen is stress. Door aanhoudende stress ontstaan er functiestoornissen, dit wil zeggen dat de maag niet werkt zoals het hoort. Er wordt meer maagsap geproduceerd dan nodig is. Bovendien is de maag erg onrustig wat  oprispingen in de hand werkt. Een te eiwitrijke voeding zoals grote hoeveelheden vlees, kan eveneens voor een te grote zuurproductie zorgen. Bij té grote maaltijden wordt het maagzuur in de slokdarm omhoog geperst. Bij een te grote druk vanuit de maag kan de spierband (sfincter of kringspier) van de maagingang het zuur niet meer tegenhouden.

            

Te vermijden

Het is vanzelfsprekend dat middelen of gebruiken die de maagproductie doen verhogen,  moeten vermeden worden. Zolang hier geen gehoor aan wordt gegeven, krijgt u het probleem niet opgelost.

 

 • Stress en emotionele spanningen: stimuleren de zuurproductie.
 • Zware eiwitrijke maaltijden: vragen een verhoogde zuurproductie om het eiwit te kunnen verteren.
 • Pepermunt: zowel pepermuntthee, pepermuntolie als pepermuntjes verzwakken de kringspier van de maagingang waardoor het zuur niet kan worden tegengehouden.
 • Cafeïnehoudende drank: koffie, zwarte en groene thee, cola. Cafeïne doet, net als pepermunt, de kringspier verslappen. Bovendien irriteren ze een ontstoken slokdarm.
 • Alcoholische drank: overmatig gebruik mijden.
 • Chocolade: bevat cafeïne, oxaalzuur en vet en heeft een maagzuurstimulerende werking en moet absoluut vermeden worden. Chocolade wordt gezien als het meest te vermijden middel bij zure oprispingen. Ook al willen de fabrikanten chocolade als een gezondheidsproduct bestempelen omwille van een weinig polyfenolen die er in zouden aanwezig zijn.
 • Tabaksrook: moet vermeden worden, ook al rookt men zelf niet. Nicotine verzwakt de kringspier.
 • Bepaalde medicijnen: antidepressiva, kalmeermiddelen, anti-ontstekingsmiddelen, aspirine, cortison, anti-reumamiddelen doen de maagzuurproductie stijgen.   

 

Natuurlijke remedies

Er zijn talrijke natuurlijke remedies die het probleem van zure oprispingen kunnen oplossen. Test ze uit en u zult merken dat het ook op natuurlijke wijze kan.

 

 • Stressbeheersing: gezien stress de belangrijkste oorzaak is, heeft u er alle belang bij om aan stressbeheersing te doen. Niet alleen stress ook negatieve emoties, psychische spanningen of problemen die u te neer drukken kunnen voor zure oprispingen zorgen. Zoek altijd naar de oorzaak van uw stress en probeer daar een oplossing voor te vinden. Biorelaxatie is een natuurlijke ontspanningsmethode.
 • Zure drankjes: veel mensen die af te rekenen hebben met zure oprispingen hebben spontaan de neiging om citroen of pompelmoes te eten. In de volksmond zegt men daarom: zuur remt zuur af. Dit mag niet té letterlijk worden opgevat. Het zure drankje ruimt de maagzuurproductie niet af maar zet een enzym in werking die de zuurproductie afremt. Tot deze zure remedies horen:

-         Citroensap: verdunnen met water.

-         Appelazijn of wijnazijn: eveneens verdunnen met water. 3 koffielepeltjes op 200 cc water, voeg er eventueel wat honing aan toe. Er wordt soms aanbevolen om een theelepeltje pure appelazijn in te nemen bij acuut maagbrand.

-         Molkosan (Dr.Vogelproduct): eveneens verdund te gebruiken (1/6).

-         Melkwei: kan onverdund gedronken worden.

 • Honing: bij zure oprispingen doet honing wonderen.  Men eet letterlijk honing met de lepel. De honing vermengt zich met het maagzuur waardoor de agressiviteit afneemt. Bovendien heeft honing een kalmerende werking zodat het zenuwstelsel versterkt wordt.
 • Aardappelsap: is een goed middel om een verzuurde maag af te remmen. Aardappelsap kan zelf geperst worden, maar is ook verkrijgbaar in de natuurvoedingswinkel. U kunt ook rauwe aardappelen eten, maar dat is niet zo smakelijk.
 • Klei: 1 eetlepel klei in een glas lauw water goed mengen en langzaam met kleine slokken op drinken. De klei neemt het overtollig zuur weg.
 • Kamillethee met honing: een uitstekende remedie bij een ontstoken slokdam.
 • Lavendelthee met honing: lavendel is een goed maagkruid met een rustgevende werking en heeft daardoor een dubbel effect.

 

Als u last heb van zure oprispingen buig dan door de knieën als u iets wil optillen. Als u het bovenlichaam buigt drukt u de maag samen waardoor het maagzuur omhoog geperst wordt en in de mond terecht komt. Als u regelmatig en zonder duidelijke reden het zuur krijgt, dan kan dit wijzen op een maagzweer of op andere maagaandoeningen. Medisch onderzoek is dan noodzakelijk.

 

08:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (18) | Tags: maagzuur, maag, zuren, klei, gezondheid |  Facebook |

31-07-07

Cellulitis

PAA309000010D37-162631u19952123
 

Een cosmetisch probleem

 

Cellulitis hoort niet tot de groep van de huidklachten, maar is een cosmetisch probleem. Cellulitis of  ‘sinaasappelhuid’ berust op een onregelmatige onderhuidse vetverdeling. Meestal ontstaat cellulitis als er zich vetkussentjes hebben gevormd op de heupen, de dijen of aan de binnenkant van de bovenarmen. De aan de huid vastzittende strengen vezelig weefsel wordt er door zichtbaar. Ze trekken de huid naar binnen en laten daardoor de vetcellen uitpuilen. Cellulitis heeft te maken met aanleg en komt vooral voor bij vrouwen. Vrouwen hebben van nature meer vet en minder spieren dan mannen.

 

In de natuurgeneeskunde wordt cellulitis niet uitsluitend gezien als een vetprobleem. Het gaat hier om een combinatie tussen enerzijds vetcellen, afvalstoffen en water dat door het bindweefsel wordt omsloten. Sommige mensen houden te veel vocht vast, lijden aan zware vervuiling (homotoxicose) en hebben een te grote vetophoping. Wie cellulitis wil voorkomen doet er goed aan zich gezond te voeden, zich regelmatig te ontgiften en zo natuurlijk mogelijk te leven. Wie er mee geplaagd is kan er wel wat aan doen op voorwaarde dat men bereid is voeding en levenswijze aan te passen. We vermelden hier enkele praktische remedies.

 

 • Reduceer uw lichaamsgewicht: uw lichaamsgewicht mag niet hoger liggen dan (lengte x lengte) x 25. Ik heb al eerder tips gegeven om op een gezonde manier af te vallen.
 • Reiniging: het lichaam bezit een zelfreinigend mechanisme en dat kunt u stimuleren door veel fruit te eten. Fruit is rijk aan ballaststoffen, activeert de darmwerking en zorgt voor een vlotte en volledige ontlasting. Daarnaast is fruit rijk aan kalium dat de eigenschap bezit vocht af te drijven. Begin de dag met een fruitontbijt en schakelt één fruitmaaltijd per dag in. Verder kunt u het reinigen nog stimuleren door het gebruik van kruidenthee. Berkenblad, moerasspirea en heermoes zijn uitstekende kruiden met een waterafdrijvende werking. Doordat het bindweefsel minder water vasthoudt verdwijnt de cellulitis. Goudsbloem, vlierbloesem en lindebloesem zijn uitstekende zweetkruiden. Door meer te zweten verliest u vocht en gifstoffen.
 • Constipatie: voorkomt darmverstopping omdat bij constipatie veel gifstoffen in het lichaam gevormd en opgestapeld worden.
 • Zout en zetmeelrijke voeding beperken: zout en dat geldt ook voor zetmeelrijke voedingsmiddelen op basis van granen, hebben de eigenschap vocht vast te houden. Opgestapeld vocht is medeoorzaak van cellulitis. Aardappelen en bananen zijn waterafdrijvend.
 • Genotsmiddelen: vermijd genotsmiddelen zoals koffie, zwarte en groene thee, maar ook sigaretten. Deze genotsmiddelen bevatten giftige stoffen die de bloedvaten samentrekken en cellulitis verergeren.
 • Borstelmassage: een eenvoudige massagetechniek die iedereen zelf kan toepassen. Neem een massageborstel, een zachte schoenborstel of iets dergelijks, en borstel daarmee de huid droog door cirkelvormige bewegingen te maken. Het hele lichaam, van boven naar onder, wordt op deze manier geborsteld. Beperkt u niet door alleen de plaatsen te borstelen waar cellulitis aanwezig is. Borstelmassage zorgt voor een goede doorbloeding, verwijdert de afgestorven cellen, maakt de huid schoon en geeft een zachte stimulerende werking op de zenuwuiteinden.
 • Spierversterkende oefeningen: bij het versterken van uw spieren wordt het cellulitisweefsel strakker.
 • Stressbeheersing: een goede stressbeheersing heeft een grote invloed op de werking van het hele organisme en gaat indirect het cellulitisprobleem gunstig beïnvloeden. Wie zich te veel zorgen maakt over de minder mooie huid, zal het veel moeilijker hebben om tot een goede oplossing te komen.
 • Warm ligbad: verhoogt eveneens de doorbloeding. Badolie op basis van salie, cypresse of jeneverbes heeft een gunstige invloed op de huid. Jeneverbes heeft een extra goede werking op de spieren en wordt daarom aanbevolen bij spierspanningen en sierpijnen.

 

Met cellulitis mag u niet wanhopen. Test een aantal van deze remedies uit en u zult merken dat niet alleen de cellulitis snel beter wordt, maar het hele organisme.

 

10:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (2) | Tags: cellulitis, sinaasappelhuid |  Facebook |

29-07-07

Darmverstopping

3D714003STK74055COR238105
 

Een moeizaam probleem

 

Darmverstopping of constipatie is erg vervelend, vooral als het meerdere dagen aanhoudt en regelmatig terug komt. Bij een goede darmwerking gaat men een tot drie keer dag naar het grote toilet met telkens een volledige ontlasting. Veel mensen hebben slechts één ontlasting om de drie à vier dagen en dan is ze nog vaak moeilijk en onvolledig. Het nadeel van constipatie is dat de uitwerpsels of feces te lang in de darm worden opgestapeld. Dat zorgt niet alleen voor veel ongemak, maar is helemaal niet gezond. Feces zijn immers onbruikbare afvalstoffen die veel rottingsbacteriën bevatten. Tijdens de verstopping wordt het laatste gedeelte van de dikke darm een grote broeihaard van gifstoffen. De darm is een warm en vochtig milieu en biedt de meest gunstige omstandigheden om ziektekiemen te ontwikkelen. Bovendien is de dikke darm verbonden met het bloedvatenstelsel. Heel wat gifstoffen komen langs deze weg in het lichaam terecht. Huiduitslag is vaak een spontane reactie om deze circulerende gifstoffen uit te scheiden.

 

Oorzaken

Het is belangrijk om de oorzaak op te sporen en dat doet u best zelf, want de werking van uw darmen hangt van uw voedingspatroon af. Constipatie is een gevolg van uitdroging van de darminhoud. Aanvankelijk is de darminhoud vloeibaar, zoals bij diarree. In de dikke darm wordt het water ontnomen zodat de feces indikken. Bij constipatie gebeurt deze indikking te sterk en blijft er een harde massa achter die niet spontaan door de darm kan afgevoerd worden. Er zijn verschillende oorzaken.    

 

 • Te kort aan ruwe vezels: ballaststoffen zijn onverteerbare substanties die in voedingsmiddelen voorkomen, waaronder de ruwe vezels het meest bekend zijn. De meeste ballaststoffen komen voor in fruit, groenten en graanproducten. Ze hebben de eigenschap op te zwellen, voldoende vocht vast te houden en de darminhoud van volume te vergroten zodat ze gemakkelijker worden vooruit gestuwd. Vlees bevat geen ballaststoffen en werkt constipatie in de hand. Vooral vleesmaaltijden met weinig groenten zorgen onvermijdelijk voor darmverstopping. Dagelijks vezelrijke voeding en veel fruit is aan te bevelen.
 • Te kort aan vet: de feces zijn door de afwezigheid van vet te droog en te stroef . De ingedikte darminhoud kan zich moeilijk voortbewegen. Omdat vet in de strijd tegen cholesterol wordt vermeden, eten veel mensen té mager en dat veroorzaakt darmverstopping. Harde dierlijke vetten zal men inderdaad vermijden, maar plantaardige vetten zoals olijfolie of andere tafelolie, maar ook de vetten uit noten, zaden en pitten zijn gezond. Zij verlagen de cholesterol, houden meer vocht vast in de feces en verhogen de glijdbaarheid van de stoelgang.
 • Te weinig vocht: mensen die te weinig drinken of geen vochtrijke voeding gebruiken, hebben uiteraard af te rekenen met een te droge stoelgang. Het is niet nodig om iedere dag 2 liter water te drinken, zoals dat tegenwoordig de mode is. Te veel water drinken kan de nieren belasten en voor een omgekeerd effect zorgen, namelijk een niet goed gevormde of gebonden stoelgang.
 • Te weinig beweging: een belangrijke oorzaak is te weinig beweging. Bewegen doet de darmwerking versnellen en helpt bij ontlasting. Vooral wandelen, fietsen en zwemmen waarbij de doorbloeding van het bekkengebied gestimuleerd wordt, hebben een gunstige invloed op de darmwerking.
 • Stress: psychische spanningen, negatieve emoties en stress kunnen evenzeer constipatie veroorzaken, zeker als u daar aanleg voor hebt. Wanneer u angstig en gespannen bent, komt de darmwerking tot stilstand.
 • Onregelmatig leven: de werking van ons lichaam is gebonden een hele reeks ritmen. U moet uw dikke darm oefenen om op een vast tijdstip te ontlasten. Niet forceren maar wel proberen leidt vaak tot ontlasting.
 • Medicijnen: talloze medicijnen kunnen constipatie veroorzaken of verergeren. Ondermeer medicijnen tegen maagzuur die aluminium of calcium bevatten, antihistaminica, medicijnen tegen de ziekte van Parkison, plaspillen, slaaptabletten, kalmeermiddelen en antidepressiva. Ook voedingsupplementen zoals calciumtabletten hebben een darmverdragende werking.
 • Fysieke afwijking: het is mogelijk dat er een fysieke afwijking aanwezig is zoals een te lange dikke darm of een te trage darmwerking. Dat komt niet zo vaak voor en is een niet voor de handliggende oorzaak. Kan alleen door grondig medisch onderzoek worden vastgesteld.

 

Zoek eerst op welke de oorzaak of oorzaken zijn van uw darmverstopping en lost dat probleem op. Het is dus eenvoudig om weer dagelijks een vlotte stoelgang te hebben. Afhankelijk van de oorzaak kunt u enkele eenvoudige remedies gebruiken om te ondersteunen zoals:

 

 • Ballaststofrijke voeding: eet meer fruit want geen enkel voedingsmiddel is zo rijk aan ballaststoffen als fruit. Vooral de samenstelling van de ballaststof is doorslaggevend. Wees matig met graanproducten en zeker met zemelen. Zemelen nemen erg veel vocht op en hebben daardoor een sterk laxerende werking, maar wat weinige weten is dat zemelen bij langdurig gebruik en zeker in grote hoeveelheden, darmirriterend werken. 
 • Kruiden: senneblaadjes, sennepeulen en vuilboomschors zijn de meest laxerende kruiden. Hoewel het kruiden zijn, is het toch aan te raden geen misbruik van te maken. Wie de oorzaak niet wegneemt moet deze kruiden te lang en te veel gebruiken.
 • Vet: het dagelijks gebruik van oliesausjes, mayonaise, noten, zaden, pitten, avocado of het matig gebruik van zachte melkvetten zoals slagroom of boter kunnen eveneens van dienst zijn.
 • Gedroogde pruimen: laat de pruimen bij voorkeur een nacht in bronwater weken. Ze zijn rijk aan ballaststoffen en staan bekend voor hun goede darmwerking.
 • Water: een glas lauw water op nuchtere maag is een goed hulpmiddel. Drinkt u erg weinig, oefen u dan in het drinken van water. Water met koolzuurgas gaat beter binnen dan plat water. Wie weinig drinkt zal ook merken dat groentesap beter binnen gaat dan vruchtensap. 
 • Olie: het meest drastische middel bij zware darmverstopping is het drinken van olie. Neem voor het slapen gaan een eetlepel olijfolie en drinkt deze op. Spoel uw mond met lauw water waarin citroensap is opgelost om de vetachtige smaak weg te spoelen. Hebt u in de ochtend geen of onvoldoende stoelgang herhaal dit een tot twee keer door de dag.
 • Klysma: plaats een klysma met lauw water. Het water dringt de endeldarm binnen en maakt de verharde stoelgang weer soepel. 

 

Denk eraan, een vlotte stoelgang getuigt van een goede darmwerking en een oude wijsheid zegt: de dood schuilt in de darm.

12:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (9) | Tags: darm, darmverstopping, gezondheid |  Facebook |

27-07-07

Breekbare nagels

gws145027gws145086gws145057

 

Nog al wat mensen hebben af te rekenen met breekbare nagels, afpellen van de nagels of witte vlekjes.  Het wijst niet altijd op een te kort aan mineralen, maar wordt vaak veroorzaakt door te lang met de handen in het water te zitten, het contact met afwasmiddelen, chemicaliën of andere schadelijke substanties. Hierdoor verliest de nagel zijn vastheid. Het vaste bestanddeel van de nagel is keratine dat door het water week wordt en zijn stabiliteit verliest. Andere oorzaken zijn slechte verzorging van de nagels, bacteriën of schimmels die voor ontsteking zorgen. Witte vlekjes in de nagels zijn niets anders dan luchtgaatjes die door een onregelmatige structuur ontstaan of door beschadigingen. Als  nagels breekbaar zijn na de winter, kan dit wel wijzen op een te kort tijdens de lange wintermaanden.

 

Enkele eenvoudige tips

 • Draag handschoenen bij de vaat of bij beroepsactiviteiten die uw nagels kunnen beschadigingen.
 • Verzorg uw nagels goed.
 • Wrijf uw nagels regelmatig in met olijfolie of amandelolie zodat ze niet uitdrogen en broos worden.
 • Bij bacterie of schimmelaantasting wrijft de nagel in met knoflook of honing of legt er een pleistertje op van fijn geplet knoflook of honing.

12:15 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nagel, breekbaar |  Facebook |

25-07-07

Darmgassen

3D403010jl_sd_022206_0856569380
 

 

Vervelend en ongezond

 

Ontzettend veel mensen lopen rond met een dikke opgezette buik. U merkt dat als u in een drukke winkelstraat uw oog laten vallen op de voorbij wandelde mensen. Het zijn niet alleen de mannen met hun bekende bierbuik, ook zeer veel vrouwen hebben af te rekenen met darmgassen. Darmgassen ontstaan doordat voedingsresten onverteerd in de dikke darm achterblijven. Suikerresten worden door gisting en eiwitresten door rotting omgezet tot gassen. Deze gassen stapelen zich op in de darm en zetten uit zoals gas in een ballon, vandaar de opgezette buik. Een gedeelte ervan ontsnapt bij winden laten, maar het grootste gedeelte blijft in de darm achter.

 

Een opgezette buik drukt tegen het middenrif en bemoeilijkt de ademhaling, vandaar dat sommige mensen kortademig zijn. Darmgassen drukken ook vaak op de blaas of de baarmoeder en veroorzaken klachten in de onderbuik. Het bekken komt erdoor onder spanning te staan en veroorzaakt gemakkelijk lage rugklachten. Naast esthetische bezwaren en een aantal vervelende ongemakken zorgen darmgassen voor een slechte vertering, een minder goede opname van voedingsstoffen en verzwakt uiteindelijk de stofwisseling en de immuniteit. Een opgezette buik is niet mooi, maar ook niet gezond.

 

Darmgassen worden veroorzaakt door een verkeerde vertering ten gevolge van slechte voedselcombinaties. Er wordt geen rekening gehouden met de juiste werking van het spijsverteringstelsel. Al eeuwen heeft de mens de gewoonte om allerlei voedingsmiddelen samen tijdens één maaltijd te eten. Neem nu bijvoorbeeld brood met kaas, een combinatie die veelvuldig wordt toegepast. Brood is rijk aan zetmeel en is een complexe suiker, kaas bestaat uit eiwit en vet. Ons spijsverteringstelsel kan onmogelijk koolhydraat en eiwit op hetzelfde tijdstip verteren, vandaar dat de zetmeelresten overgaan in gisting en de eiwitresten in rotting. De dikke darm is bij de meeste mensen een gasfabriekje.

 

Om dit goed te begrijpen ga ik even in op het verteringsproces. Het spijsverteringstelsel functioneert geniaal. De vertering gebeurt op diverse plaatsen en gedurende verschillende fasen die elkaar opvolgen. Bovendien herkent ons lichaam het voedsel dat we gebruiken en zorgt er voor dat op het juiste moment en op de juiste plaats het geschikte verteringssap wordt afgescheiden. Eten we noten, dan komt er nauwelijks speeksel vrij in de mond omdat de noot rijk is aan eiwit en de vertering van eiwit pas in de maag gebeurt. Eten we een kastanje, dan wordt erg veel speeksel afgescheiden en duurt het kauwen vreselijk lang. De kastanje is rijk aan zetmeel en ondergaat in de mond al een eerste voorlopige vertering, ook voorvertering genoemd.

 

De belangrijkste verteringstoring, die darmgassen veroorzaakt, ligt in de twaalfvingerige darm.  Na de vertering in de mond en de maag, komt de maaginhoud terecht in de twaalfvingerige darm die met de pancreas is verbonden. De pancreas scheidt voor het eiwit, het vet en koolhydraat telkens een specifiek verteringssap af. Gezien er maar één leiding is tussen pancreas en deze darm, kan ze maar één verteringssap afscheiden en dat wordt bepaald door de dominante waarde van de voedingsstof die op dat ogenblik de twaalfvingerige darm passeert. Bij eiwitrijke voeding zoals kaas of vlees is de keuze snel gemaakt. Eet u kaas met brood, dus eiwit en zetmeel, dat maakt de pancreas een keuze. Wordt er voor het eiwit gekozen dan geraakt het zetmeel onvoldoende verteerd en gaat in de dikke darm gisten. Kiest de pancreas voor het zetmeel, dan gaat het eiwit over in rotting. In beide gevallen ontstaan er gassen.      

 

De strijd tegen gassen

Het enige middel om gassen te voorkomen is het toepassen van de goede voedselcombinaties. Het principe van de goede voedselcombinaties berust op het principe van slechts één dominerende voedingsstof zodat er een perfecte vertering ontstaat. Men zal de slechte voedselcombinaties uitschakelen en enkel gebruik maken van goede combinaties. Het hele systeem is vrij eenvoudig in kaart gebracht, zodat iedereen kan aflezen wat bij wat kan gegeten worden. Aan de voorzijde staan de meest gebruikte voedingsmiddelen met hun dominerende voedingsstof vermeld. Telkens waar twee voedingsmiddelen zich op de kaart kruisen, staat een + bij een goede combinatie en een – teken bij slechte voedselcombinaties. Aan de achterzijde is het principe van de voedselcombinaties schematisch voorgesteld. Met deze eenvoudige en goedkope kaart vangt u meteen de strijd aan tegen darmgassen. Men verdrijft niet alleen de darmgassen, de vertering verloopt ook beter. Het zwaar gevoel na het eten verdwijnt meteen. Door een betere darmwerking zal ook het gewicht afnemen en is de kans op voedselallergie geringer. Darmkrampen ontstaan doordat de gassen hun maximum aan volume hebben bereikt en niet meer kunnen ontsnappen. In de volksmond spreekt men terecht van gesloten winden.

 

Naast de voedselcombinaties zijn er nog eenvoudige remedies die nuttig zijn in de strijd tegen darmgassen.

 

 • Kruidenthee: samengesteld van anijs, venkel en kummel. Neem gelijke delen van deze beroemde gasverdrijvende zaadjes en maakt er een mengsel van. Van dit mengsel neemt u een koffielepeltje per kopje, overgieten met kokend water, 10 minuten laten trekken en drie kopjes per dag, los van de maaltijd drinken. Deze kruidenthee verdrijft gassen en maakt een einde aan  hevige darmkrampen.
 • Langzaam eten: is eveneens belangrijk alsook eten in rustige omstandigheden. De vertering kan enkel plaats vinden in rusttoestand, vandaar een rustpauze na het eten inlassen.
 • Vermijd ui, knoflook en kool: bent u gevoelig aan darmgassen, vermijdt dan in ieder geval ui, knoflook en kool. Deze voedingsmiddelen bevatten mosterdolie en zijn belastend voor gevoelige darmen.
 • Opbouw van de darmflora:  is belangrijk omdat darmgassen en een slecht werkende darm de flora heeft afgebroken. Deze kan hersteld worden door goede voedselcombinaties, het gebruik van natuuryoghurt met honing of zoet fruit of een kuur met probiotica.
 • Voedselcombinaties, eerste stap naar gezonde voeding door Jan Dries: een boek dat de achtergronden en vooral het mechanisme en het nut van de voedselcombinaties op een begrijpbare wijze  beschrijft. Werd in vele talen vertaald. Prijs: 10,00 euro
 • Voedselcombinatiekaart: een geplastificeerde kaart, A4 formaat, erg handig en onmisbaar in de keuken. Kost slechts 3,00 euro.
 • 200 Heerlijke gerechten door Inge Dries, om meteen aan de slag te gaan. Alle recepten steunen op de goede voedselcombinaties. U krijgt een geheel andere keuken die vooral gezond is. Prijs: 10,00 euro.
 • Lekker combineren, door Gilberte Goossens e.a. nog meer recepten op basis van goede voedselcombinaties. U eet niet alleen gezonder en voorkomt darmgassen, maar u eet heerlijk, gastronomisch en kinderen eten het graag. Prijs: 10,50 euro

10:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (39) | Tags: darmen, voedselcombinaties, dikke buik, boeken |  Facebook |

01-07-07

Vitaal ouder worden

1574R-0318200117710-001u13917117

Ondanks de stijging van de gemiddelde leeftijd, maken zich veel mensen zorgen voor de oude dag. Ze hebben er alle reden toe in deze bedreigde wereld. Een klein aantal mensen bereikt een zeer hoge leeftijd en blijven gezond en vitaal. Velen sneuvelen vroegtijdig of takelen zodanig af dat ze hun oude dag in een rolstoel of  troosteloze ziekenkamer doorbrengen. Nochtans is de derde en de vierde leeftijd de beloning van een actief leven. Ik geef u hier zeven tips die helpen om vitaal ouder te worden.

 

1.Gezond blijven

Wie het voorrecht heeft om geboren te worden, zal ook sterven. Het leven is een cyclus tussen geboorte en dood. Het lichaam begint te verouderen voor we geboren zijn, wordt vaak gezegd. Dat is ten dele juist. Er treedt voortdurend, ons levenlang, slijtage op maar die wordt spontaan hersteld. Het lichaam houdt zich zelf in stand. Ouder worden betekent dat dit herstellingsproces op zeker moment gaat vertragen. Dit is genetisch vastgelegd omdat het eeuwige leven niet voor de mens is bestemd m.a.w. ouder worden is zich fysiologisch voorbereiden op de dood. Dit proces kan echter worden afgeremd door actief te blijven.

 

2. Voorzichtig met reclame

Er is een hele anti-aging industrie ontwikkeld. Er worden allerlei voedingssupplementen op de markt gebracht die u doen geloven dat u daardoor vitaal ouder wordt. Er is geen enkel bewijs dat dergelijke dure spullen ook echt helpen. De reclame speelt in op de angst om ziek te worden en vroegtijdig te sterven. Als mensen beweren er zich beter door te voelen, dan is dit te wijten aan de suggestieve werking. Positief denken en autosuggestie hoeft niet duur te zijn.

 

3. Roken en overgewicht vermijden

Roken verkort bij de meeste mensen het leven en verhoogt het risico op longkanker en hart- en vaatziekte aanzienlijk. Er zijn mensen die al rokend oud worden, maar dat zijn uitzonderingen. Overgewicht is eveneens te vermijden. Het gewicht dat u zeker niet mag overstijgen, kunt u met een eenvoudige formule berekenen: (lengte x lengte) x 25. Ik geef een voorbeeld, als u 1,70 m groot bent is uw toelaatbaar gewicht (1,70 x 1,70) x 25 dit is 72 kg.

Om uw ideaal gewicht op te sporen, vermenigvuldigt u (lengte x lengte) x 22,5.  Als u 1,70 m groot bent, is het ideale gewicht 65 kg.

 

4. Beweging

Er kan niet genoeg gewezen worden op het belang van de beweging. Vergeet niet dat de ouderdom zich het eerst in de benen manifesteert, daarna in de gewrichten en de spieren. Ouder worden mag geen synoniem zijn van immobiliteit. Door dagelijks te bewegen, wandelen, fietsen, zwemmen, joggen, fitness enz. wordt de doorbloeding verhoogt. Het bloed voert zuurstof, voedsel en warmte aan door heel het lichaam en voert afvalstoffen af. Bovendien worden de spieren van bloed voorzien, het zweten bevorderd en de lever  geactiveerd. Dit betekent uitscheiding van gifstoffen. Beweging heeft bovendien een goede invloed op de darmwerking, de waterhuishouding en de ademhaling (zuurstofvoorziening). De beweging moet aangepast worden aan de leeftijd en de conditie waarin men verkeert.

 

5. Stressbeheersing

Stress heeft een vernietigende werking op de gezondheid. Daarom zal men stresstoestanden vermijden en er voor zorgen om stressbestendiger te worden. Beweging kan daar een bijdrage aan leveren, maar ook een goede vrije tijdsbesteding, een hobby of andere vormen van afleiding. Door het volgen van een Biorelaxatietraining leert men de spieren losmaken, een juiste ademhaling toepassen en vooral gedachteloosheid oproepen. Korte momenten waarop men aan niets denkt, geeft een enorm gevoel van rust en herstelt het verzwakte zenuwstelsel. Het komt er op aan een evenwicht te scheppen tussen het stressmechanisme en ontspanningsmechanisme. Beide werken als antagonisten en helpen ons enerzijds te verdedigen tegen gevaren van buitenaf (stress) en anderzijds tot diepe rust en ontspanning te komen.

 

6. Gemoedstoestand

Een positieve instelling is het beste anti-aging wapen. Bijna alle honderdjarigen denken positief en hebben een ruime blik naar de toekomst gericht. Negatieve gedachten, angst, depressieve neigingen, negatieve emoties en zorgen vreten aan de gezondheid, doet de bloeddruk stijgen en het cholesterol verhogen. De herfst van het leven is een mooie levensfase, op die leeftijd heeft men een rijke ervaring, bezit men levenswijsheid en vertoeven de meesten in een goede vriendenkring, nemen deel aan sociale activiteiten, gaan vaker op reis en verkeren in de mogelijkheid om het leven naar hun eigen zin in te richten. Leer vooral genieten van de eenvoudige dingen van het leven en jaag geen illusies na.   

  

7. Voeding

Pas uw voeding aan op uw leeftijd. Eet geen zware en overladen maaltijden maar stop op tijd. Beperk drastisch het gebruik van vlees en andere dierlijke voedingsmiddelen. Volg het voorbeeld van de vegetariërs die nooit vlees of vis eten en erg gezond zijn. Eet een deel van uw voeding rauw zoals fruit, bessen, watervruchten, groenten, wortel en knolgewassen. Wees uiterst matig met het gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol, koffie, zwarte en groene thee, chocolade, cola, frisdrank. Eet niet iedere dag gebak of slagroomtaartjes. Gebruik geen voedingssupplementen, dat is weggesmeten geld. Vitaminen, mineralen, ballaststoffen, antioxidanten en bioactieve substanties zoals polyfenolen haalt u in overvloed uit fruit, rauwe groenten, noten, zaden, pitten en koud geperste olie. Plantaardige olie is gezond en leveren alles wat u nodig heb zoals Omega 3-6-9 vetzuren. Zij hebben een cholesterolverlagende werking. Dierlijke vetten zoals uit vlees zijn echter schadelijk voor hart en vaten. Fruit en groenten, ook aardappelen bezitten veel kalium, dit mineraal is de tegenhanger van natrium (zout) en zorgt voor voldoende vochtafdrijving en doet de bloeddruk verlagen. Ter voorkoming van osteoporose beveel ik altijd amandelen aan. Vijf à tien amandelen per dag volstaat, laat ze gedurende een nacht in bronwater weken dan smaken ze heerlijk en het calcium wordt beter opgenomen.

 

Ga als 65-plusser eenmaal per jaar op medisch onderzoek bij de huisarts of een medische specialist. Een cardiologisch onderzoek zorgt voor een grote geruststelling en dat geldt ook voor het preventief kankeronderzoek.   

10:00 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ouder worden, 65 plus, gezondheid |  Facebook |

21-06-07

Gele of bruine cornflakes!

901818u14725735

De voedingsindustrie promoot het enorme aanbod van commerciële ontbijtgranen door het accent te leggen op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels, calcium, ijzer en andere stoffen. Bij cornflakes worden ze er aan toegevoegd zoals bij de productie van voedingssupplementen. Het gaat hier om geïsoleerde stoffen die uit hun verband worden gerukt. Alleen voedingsstoffen die vanuit een voedingsmiddel worden aangevoerd, kunnen door het menselijke lichaam benut worden. Niemand strooit landbouwkalk op zijn eten om meer calcium binnen te krijgen. Alleen calcium dat via de wortels van de plant in de vrucht is opgenomen, als een onderdeeltje van een organische verbinding, is bruikbaar voor de kalkstofwisseling en is een bouwsteen voor het bot.

 

Cornflakes zouden goed zijn voor de slanke lijn en voor de gezondheid. Onzin natuurlijk want cornflakes zijn gepoft en bevatten hoofdzakelijk lucht. Cornflakes zijn letterlijk gebakken lucht. Ze bevatten erg veel geraffineerde suikers en de inhoudstoffen zijn louter supplementair. Een tijd lang dacht men dat bruine ontbijtgranen gezonder was, maar dat is niet zo. Bovendien wordt bruine cornflakes met kleurstof zoals melasse gekleurd, alleen maar om een gezond elan te geven. Maar, dat zijn ze beslist niet. Veel kinderen beginnen de dag met een flink bord cornflakes in plaats van een eenvoudig en gezond fruitontbijt.

 

De muesli is geen alternatief voor een gezond ontbijt. Deze rauwe grof gemalen granen kunnen wij niet eens verteren. In melk opgelost vormen ze een slechte voedselcombinatie. Er is muesli met niet minder dan zes verkeerde voedselcombinaties. Het is vreemd dat blijkbaar niemand weet wat een echte muesli is. Muesli is Zwitsers en betekent ‘moes’, het gaat hier om een fruitmoes waar één eetlepel graanvlokken werd aan toegevoegd. Hier eet men meestal pure muesli met melk of water vermengd. Volle granen bevatten fytinezuur dat een verbinding aangaat met calcium, magnesium, ijzer en zink en bijgevolg een mineralenrover is. Wit brood verteert moeilijk en zorgt voor darmverstopping, volle granen bevatten zemelen die zich uitzetten en de darm stimuleert. Bij te grote hoeveelheden granen loopt u het risico dat de zemelen darmirriterend werken. Volle granen zijn uiteraard te verkiezen boven geraffineerde granen, maar u zult er matig mee zijn. Graanvoeding is niet onze basisvoeding, de mens is immers geen granivoor zoals de kip en andere hoenderachtige vogels.

 

Als u op tv reclame ziet over cornflakes, zult er nu anders over denken. Er wordt ontzettend veel verkeerde voedinginformatie verspreidt, helaas niet altijd uit onwetendheid, maar bewust commercieel geïnspireerd. Dat vind ik misdadig!

11:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, reclame, calcium, granen |  Facebook |

26-05-07

Beter slapen met gezonde voeding

124087200214496-00183127

Om ons organisme optimaal te laten werken is een goede, evenwichtige voeding erg belangrijk. Niet iedereen beseft dat er een verband is tussen slapen en eten. Nu hebben we het niet zozeer over een overbelaste maag of een te zware maaltijd voor het slapen gaan. Ons slaap- en waakritme wordt vanuit de hersenen gestuurd. Het contact tussen twee zenuwuiteinden, waardoor communicatie ontstaat, wordt tot stand gebracht door middel van elektrische impulsen en chemische stoffen, die neurotransmitters worden genoemd. Bepaalde neurotransmitters, zoals serotonine,  zorgen er voor dat het inslapen en ontwaken op een juiste manier verlopen. Tryptofaan  is een belangrijk aminozuur dat de vorming van serotonine mogelijk maakt en op zijn beurt dient voor de vorming van het slaaphormoon melatonine. Melatonine regelt het dag- en nachtritme en wordt beïnvloed door licht en duisternis. Een te kort aan melatonine zorgt voor slaapprolemen.

 

Om goed te slapen hebben wij voldoende tryptofaan nodig, het hoort tot de essentiële aminozuren die we via de voeding moeten opnemen. We kunnen het zelf niet aanmaken. Sommige bevelen een eiwitrijke voeding aan om zeker voldoende tryptofaan binnen te krijgen, maar zo werkt het niet. Vooral dierlijk eiwit bevat niet alleen tryptofaan maar ook grote hoeveelheden tyrosine. Dit aminozuur is betrokken bij de aanmaak van adrenaline en dopanine die voor alertheid zorgen en dus slaapverstorend werken.  We hebben om goed te slapen niet alleen tryptofaan nodig maar ook vit. B6, calcium, magnesium en ijzer. Het is niet vreemd dat vroeger een glas melk als een goed slaapmiddel werd aanzien. Melk bevat tryptofaan, calcium, magnesium, B6 en in mindere mate ijzer.

 

Serotonine is het hormoon dat eveneens voor een goede en positieve gemoedstoestand zorgt. Bij een depressie wordt serotonine afgestoten en onvoldoende opgenomen. Het helpt om zich goed te ontspannen en te zorgen voor een diepe ongestoorde nachtrust.  Tryptofaan vinden we in cashewnoten, melk, melkwei, kaas, wit van een ei, tarwekiemen, dadels, vijgen en bananen. Naast tryptofaan bevat de banaan grote hoeveelheden magnesium, calcium, vitaminen van het B-complex en natuurlijke suikers. Suikers helpen bij de omzetting van tryptofaan in serotonine. Het heeft weinig zin om zich blind te staren op de biochemie van al deze stoffen. Wij voeden ons niet met stoffen maar met voedingsmiddelen die deze stoffen bevatten. Naast de hier aangegeven stoffen zijn er nog vele andere stoffen die hierbij betrokken zijn. Het drinken van een glas melk of het eten van een banaan voor het slapen gaan brengt ongetwijfeld een positieve bijdrage aan het slaapmechanisme, maar er zijn nog andere voorwaarden. Het voedingspatroon moet goed zijn en er is voldoende ontspanning en beweging nodig. Stimulerende middelen zoals koffie, zwarte en groente thee, cola en alcohol zal men door de dag niet of erg beperkt drinken omdat ze slaapremmend werken. Bovendien moet de nachtrust voorbereid worden door de spanningen van de dag los te laten.

17:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: slapen, gezond eten, voeding |  Facebook |

25-05-07

Veroorzaakt de koelkast de ziekte van Crohn?

42-16110430200250769-001

 

Volgens de Parijse gastro-enteroloog Dr. Hugot is er een verband tussen het gebruik van een koelkast en de ziekte van Crohn. De dramatische stijging van deze darmziekte in de tweede helft van de twintigste eeuw is te wijten aan het gebruik van de koelkast. Volgens hem wordt het immuunsysteem sinds het einde van de tweede wereldoorlog veel vaker blootgesteld aan bacteriën als yersinia en listeria die in gekoeld voedsel zoals varkensvlees, kip, worst, hamburgers, kaas en sla kunnen overleven. Deze redenering lijkt logisch en ongetwijfeld zal er een verband bestaan, maar het is zeker niet de enige factor die een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Crohn. Voor de tweede oorlog was het gebruikelijk dat dergelijke voedingsmiddelen in houten kastjes met fijn gaas werden bewaard tegen de vliegen. In dergelijke situaties konden deze bacteriën ook overleven.

 

Bij de ziekte van Crohn stelt men twee feiten vast namelijk dat stress een uitlokkende factor is en dat veel Crohnpatiënten een gemuteerd gen hebben waardoor de vatbaarheid voor deze ziekte vergroot. In welke mate het gen onder invloed van stress een mutatie heeft ondergaan, is weinig geweten. Het fenomeen stress is rond de jaren vijftig van de vorige eeuw toegenomen. Het is opvallend dat de ziekte van Crohn vooral bij jonge mensen voorkomt. Het gaat hier om een ontsteking in de dunne darm, die na genezing storende littekens achterlaat. Bij deze ziekte heb ik goede resultaten bereikt met een aangepast voedingspatroon en relaxerende therapieën.

 

 

17:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koelkast, ziekte van crohn |  Facebook |

24-05-07

Pijnstillers kunnen dodelijk zijn!

204_0051357072bxp27117

 

 

Jaarlijks sterven er in België naar schatting 200 mensen aan maagbloedingen en maagperforaties door overmatig gebruik van pijnstillers en ontstekingsremmers. Vooral bij hoogbejaarden, maar ook op jonge leeftijd, komen deze verwikkelingen voor. Dat schrijft het medisch vakblad Bodytalk.

 

Zowat 80 % van de maagbloedingen treedt op zonder waarschuwing, ook bij mensen die verder helemaal gezond lijken. Wie gedurende zes maanden dagelijks aspirineachtige pijnstillers of ontstekingsremmers inneemt, loopt een risico van één op de honderd om een maagbloeding, maagperforatie of maagzweer te ontwikkelen. Na een jaar is dat al vier op honderd. Het risico vertienvoudigt bij mensen die eerder al maagproblemen hadden. Het verhoogt ook bij 55-plussers die een hoge dosis of nog andere geneesmiddelen innemen. Er is één medicijn dat minder gevaarlijk zou zijn, namelijk paracetanol, maar het middel is minder geschikt voor de lever en zeker niet voor mensen bij wie de lever niet goed werkt.

 

Mensen die pijn lijden grijpen gemakkelijk naar een tabletje, op zich kan men daar ook alle begrip voor tonen. Bij langdurig gebruik loopt men echter grote risico’s. De kern van het probleem is het onbewust en spontaan gebruik van deze medicamenten. Veel patiënten zijn zich niet bewust van de nadelige gevolgen of lezen zelfs de bijsluiter niet. Men kan ook anders met pijn omgaan en de pijndrempel verhogen. In de natuurgeneeskunde kennen we geen echte pijnstillers, maar door een globale aanpak en door meerdere therapieën in te schakelen, bereikt men vaak een zodanig gunstig resultaat dat de pijn overgaat of draaglijk wordt.     

17:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pijnstillers, pijn, medicijnen |  Facebook |

14-05-07

Suffe en slaperige kinderen

42-1649040242-1657863542-16718629

Suffe en slaperige kinderen in de klas

 

Volgens een onderzoek van Karen Spruit, kinderneuropsychologe aan de Vrije Universiteit van Brussel, blijkt dat drie op de vier kinderen suf en slaperig op de schoolbanken zit, een tendens die internationaal is. Leerkrachten bevestigen dit onderzoek. Heel wat leerkrachten zien dagelijks dat hun leerlingen te weinig slapen. Ze spreken over geeuwen, concentratieverlies, stemmingswisselingen, zelfs kinderen die hun hoofd op de schoolbank leggen. Ouders beseffen dat er iets aan de hand is, maar staan er niet bij stil dat dit tot problemen kan leiden. Het kan wel eens gebeuren dat een kind door omstandigheden slaperig naar school gaat, maar dat is hoogst uitzonderlijk.

 

Bij slaperige kinderen in de klas denkt u meteen aan te lang tv kijken.  Maar het probleem zit dieper dan u denkt. Uit het hier vermelde onderzoek, maar ook onderzoeken bevestigen dit, blijkt dat kinderen met slaapproblemen hebben te kampen. De tijd dat kinderen in de vroege avond spontaan in slaap vielen, lijkt voorbij. Angst om alleen in de slaapkamer te zijn, onzekerheid, piekeren, de druk van de school, pesterijen, naijver zijn de meest voorkomende oorzaken, die de nachtrust verstoren. Niet alleen het inslapen, maar ook de kwaliteit van het slapen neemt bij kinderen sterk af. Uiteraard zijn er kinderen die te lang tv kijken of de avond wat rekken om in gezelschap van de ouders te vertoeven. In veel gezinnen is het slaapritueel verloren gegaan, net als discipline en gezag. Stress is doorslaggevend, kinderen hebben er dagelijks mee te maken. Ze komen niet tot rust en de behoefte om langer tv te kijken is dikwijls een uitlaatklep of een afleiding. Ook voor kinderen is de slaap niet kunnen vatten, een zware beproeving, vandaar dat slapengaan zolang mogelijk wordt uitgesteld.

 

In een natuurlijke levenswijze houden we rekening met het levensritme. Dag en nacht wisselen elkaar af zoals een actieve periode in een passieve overgaat. Het is gemakkelijk gezegd: laat uw kind iedere dag op het zelfde uur slapen gaan, als dat kind de slaap niet kan vatten. Uiteraard is het gebruik van cafeïnehoudende drank zoals koffie, zwarte of groene thee en cola niet geschikt om de nachtrust in te leiden. De onrust wordt er alleen maar erger door. Een kind heeft bovendien een grote behoefte aan tederheid, geborgenheid en veiligheid, maar ook aan aandacht. Dit probleem lost men niet op met een aantal voorgekauwde truckjes zoals het bijhouden van een nachtboekje om na twee weken een gemiddelde te berekenen. Het echte probleem ligt bij de ouders. Zij moeten structuur en evenwicht in het gezin brengen, zodat zij hun kinderen het gevoel geven in een veilig en warm nest thuis te zijn. Kinderen moeten de kans krijgen om zich in ideale omstandigheden te ontwikkelen.

 

Slapende kinderen in de klas is een signaal aan de ouders en als die dat negeren ontstaan er problemen. Theoretisch heeft een kind van drie tot vijf jaar twaalf uur slaap nodig per nacht. Bij het ouder worden neemt dit af tot tien uur op twaalfjarige leeftijd. Uiteraard is de exacte behoefte individueel bepaald, sommigen hebben minder ander meer slaap nodig. Net als bij volwassenen zijn er ook ochtend- en avondkinderen. Ochtendkinderen gaan meestal vroeg slapen en worden spontaan wakker. Avondkinderen zijn tegen de avond nog erg fit en hebben het moeilijker om bij het opstaan wakker te worden. Hun ritme ligt anders. Dat neemt niet weg dat alle kinderen op school wakker dienen te zijn.

 

In Duitsland is men gestart met een merkwaardig experiment. Daar spreekt men van ‘wandelschoolbussen’. In plaats om met de bus naar de school te komen, groeperen kinderen zich aan de bushalte en wandelen naar school onder de begeleiding van enkele ouders en een politieagent die instaat voor de verkeersveiligheid. De kinderen zijn erg actief en zitten niet suf en slaperig in de klas, integendeel, de frisse ochtendwandeling heeft de bloedsomloop zodanig verhoogd dat alle gifstoffen zijn verdwenen. Vermoeidheid is immers niets anders dan de ongewenste gifstoffen traag uit te scheiden.

------

Dit probleem, dat ernstig en verontrustend is, wijst er op dat de omgeving waarin het kind opgroeit, verstoord is. Ouders dienen orde op zaken te stellen en vooral bij henzelf te rade gaan. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig waar ze de stress, die ze op school hebben opgelopen, kwijt geraken. Helaas hebben veel gezinnen af te rekenen met gezinsstress en houden er een onnatuurlijke levenswijze op na. Wat leerkrachten op school vaststellen, is slechts een reflectie van het thuisfront. Daar moet het probleem worden aangepakt.

15:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, vermoeidheid, slapeloosheid, opvoeding |  Facebook |

12-05-07

Suikerziekte

G28-394921STK65057COR42-16679775
 

Suikerziekte, een grote bedreiging

 

 Uit een intensieve screening blijkt dat er dubbel zoveel suikerzieken zijn dan men eerst had vermoed. Suikerziekte komt vaak voor bij mensen met hoge bloeddruk en overgewicht. Er wordt aangenomen dat 5% van de bevolking aan suikerziekte lijdt, waarvan een groot aantal zich daar niet bewust van is. Er bestaan twee soorten suikerziekte. Type I-patiënten herkent men snel aan symptomen zoals vermoeidheid, veel dorst, veel plassen en gewichtverlies. Vooral erg veel dorst met veel drinken als gevolgd en uiteraard veel plassen zijn de meest verontrustende en gekende symptomen. Vaak stapt men, vanuit een soort vermoeden, naar de huisarts. Suikerziekte kan snel en doeltreffend worden opgespoord.

 

De groep met type II, ook ouderdomsdiabetes genoemd, kent een lange weg. In het begin zijn er meestal geen klachten. De diagnose wordt gemiddeld pas na vijf jaar gesteld. Intussen treden er onomkeerbare letsels op aan bijvoorbeeld ogen, nieren of bloedvaten.

Vaak gaan ouderen met deze klachten naar de arts zonder te vermoeden dat ze al verschillende jaren aan suikerziekte lijden. Suikerziekte is een zeer oude ziekte en werd al beschreven op de kleitafeltjes in het oude Babylon. Er zijn twee belangrijke oorzaken: een onevenwichtige voeding en een gestresste leven. Wat de voeding betreft, verwijzen we naar het massaal gebruik van geïsoleerde suikers, zowel witte als bruine industriesuiker, het gebruik van té veel zetmeelrijke voedingsproducten en het ontbreken van vitale voeding. Er wordt te weinig vers en rijp fruit gegeten alsook rauwe groenten. Eenzijdig gekookt voedsel leidt tot verzwakking en uitputting en maakt de mens vatbaar voor allerlei ziekten, waaronder suikerziekte.

 

Het verband tussen suikerziekte en stress is, zeker vanuit het standpunt van de natuurgeneeskunde, meer dan duidelijk. Het autonome zenuwstelsel regelt alle functies van het organisme en beheerst zowel het stressmechanisme als de stofwisseling. Aanhoudende stress zorgt voor een ontregeling van talrijke functies, waaronder ook de suikerstofwisseling. Bovendien worden de hersenen en het zenuwstelsel gevoed door natuurlijke suikers. Het gebruik van industriesuiker verzwakt echter het zenuwstelsel, maakt ons gevoeliger voor stress en zorgt voor talrijke functiestoornissen waaronder deze van de suikerstofwisseling. Het is een vicieuze cirkel waarin veel mensen gevangen zitten.

 

Suikerziekte kan voorkomen worden door voeding, levenswijze en instelling te verbeteren. Zelfs patiënten die in een voorstadium van suikerziekte verkeren, maar nog niet moeten inspuiten, zijn te redden door het gebruik van een vitale voeding en een aangepaste levenswijze. Zelfs zij die aan de insulinespuit gekluisterd zijn, kunnen hun levenskwaliteiten verhogen. Het gebruik van insuline zorgt er voor dat de ziekte vrij goed onder controle kan gehouden worden. We zien echter dat bij een groot aantal diabetici het aftakelingsproces zich voltrekt. Oogklachten, doorligwonden, overgewicht, vasthouden van vocht, afsterven van lichaamsdelen zijn de meest voorkomende klachten. Door een aangepaste voeding en levenswijze kan het aftakelingsproces afgeremd of voorkomen worden. Doorslaggevend bij een suikerpatiënt is zijn levensritme. Wat en hoe men eet is belangrijk, maar even belangrijk is de regelmaat waarop men eet, rust, actief is, slapen gaat en opstaat.

 

Op zeker moment kreeg ik een jonge vrouw op consultatie. Ze was toen 28 jaar oud en leed al 14 jaar, dus de helft van haar leven, aan suikerziekte. Ze had een brochure van mij gelezen en dat ook toegepast. Door haar voeding en levenswijze aan te passen, was er minder behoefte aan insuline ontstaan terwijl de levenskwaliteit sterk was verhoogd. Voorheen drukte haar ziekte zwaar op haar jonge leven, maar de kleine aanpassingen gaf haar het gevoel weer alles aan te kunnen. Regelmaat is het sleutelwoord van de diabeticus.

 

Voor meer informatie raadpleeg de gezondheidsbrochure ‘Natuurvoeding voor suikerpatiënten'.

 

 

09-05-07

Huismijt en allergie

173501710069019PAA394000047EV402-059

Huismijt en allergie

 

Stofmijten produceren een allergieverwekkende stof die het vermogen van de huid verstoort om als barrière op te treden tegen andere allergenen en irritaties. Dat demonstreerden Japanse onderzoekers op overtuigde wijze in vivo. Hun ontdekking duidt er op dat de ontsteking de gevoeligheid voor allergenen vergroot. Jeuk en droge huid worden eerst op gang gebracht doordat het huismijtallergeen de proteïnen doet desintegreren. Huismijten komen zelfs in de properste huizen voor en bevinden zich in meubelen, tapijten en bedden. Het zijn hun dode huid en uitwerpselen die allergische reacties veroorzaken. In de  VS lijden vijftien miljoen mensen aan huidaandoeningen, atopische dermatitis of eczeem, die door gewone huismijt verergerd worden. Twintig procent van alle bezoeken aan de dermatoloog in Amerika hebben verband hiermee. Het probleem is niet zo zeer de huismijt maar wel het feit dat een aantal mensen er allergisch voor worden. Waarom is de ene allergisch en de andere niet? Op die vraag hebben de onderzoekers nog steeds geen antwoord.

 

 

16:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (3) | Tags: allergie, huismijt, stofmijt, stof gezondheid |  Facebook |