02-05-07

Alcohol

25314CB01749556569620

Alcohol,
een groter probleem dan drugs

 

In ruim een kwart van de psychiatrische opnamen is de hoofddiagnose middelenmisbruik, of met andere woorden, door verslaving aan alcohol, geneesmiddelen of illegale drugs. ‘Mensen leggen automatisch de link tussen verslaving en illegale drugs, maar in de psychiatrie ondervinden we dat alcohol een veel groter probleem is’ bevestigt Roger Hamael, clusterverantwoordelijke Verslavingszorg in het Psychiatrisch Ziekenhuis van Ziekeren (St.Truiden).  Het is in onze samenleving algemeen aanvaard dat er matig alcoholische drank wordt gebruikt. Volgens sommigen is dat verbonden met onze cultuur. Men spreekt daarom van sociale drinkers, die heel bewust voor de gezelligheid dagelijks of wekelijks alcohol consumeren. De stap tussen een sociale drinker en een verslaafde is snel gezet, beweren alcoholverslaafden die terugblikken op hun eigen probleem. Men overschrijdt gemakkelijk de grens zonder het zelf te beseffen. Er is niets in te brengen tegen het matig gebruik van alcoholische drank, maar er loeren veel gevaren en daar moet de consument zich bewust van zijn.

 

De mens ondergaat de drukte van de moderne prestatiegerichte samenleving. Men grijpt gemakkelijk naar een glas alcohol om zijn zenuwen te onderdrukken, om stress beter aan te kunnen, om angst te verdrijven, beter te kunnen slapen, verdriet of eenzaamheid te verwerken. Alcoholgebruik heeft een grote invloed op het menselijk gedrag. Men durft meer aan, men beseft de draagwijdte van een aantal problemen niet meer, men voelt zich aanvankelijk vrolijker, het leven lijkt rooskleuriger en velen menen een ander mens te zijn. Langzaam aan, zonder het te beseffen, wordt de sociale drinker een verslaafde. Het overgangsproces van het ene stadium naar het andere verloopt onopvallend en ontzettend traag. De omgeving merkt er nauwelijks iets van.  Daarbij kan iedereen wel eens te diep in het glas kijken. Dat is de reden waarom de hulpverlening meestal uitblijft of pas op gang komt als het om een ernstige verslaving gaat. Alcoholverslaving is een ziekte die men zelf verwerft. Naast een aantal gedragsveranderingen treedt er de roes op, zoals bij andere vormen van verslaving. Wordt er geen alcohol gebruikt, verdwijnt de roes wat gepaard gaat met vervelende ontwenningsverschijnselen. Daarom grijpt men meteen weer naar de drank, zoals een roker zijn sigaret niet kan missen. Het wordt een vicieuze cirkel die men zonder hulp moeilijk kan doorbreken.

 

De beste preventie is het besef dat ook de sociale drinker reële gevaren loopt. Vooral mensen die zich niet altijd lekker in hun vel voelen, moeten extra voorzichtig zijn. Alcoholische drank hoort bij de gastronomie, bij het sociale leven, bij gezelligheid maar is geen middel om problemen op te lossen, dan loopt men het gevaar een echt probleem te creëren. Een sociale drinker moet vooral een bewuste drinker zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drugs, verslaving, drank |  Facebook |

01-05-07

Déjà vu…

42-16451068AA049487u10015147

Een kortsluiting in onze hersenen

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op vier mensen regelmatig eens een ‘déjà vu’ heeft. Welke wetenschappelijke verklaring gaat er schuil achter dit fenomeen? Een ‘déjà vu’ kan omschreven worden als het gevoel dat je een bepaalde gebeurtenis als eerder hebt meegemaakt. Men refereert hierbij vaak naar een ‘vorig leven’ of een ‘droom’, maar voor de rationalist is er ook een medisch-wetenschappelijke verklaring.

 

Bij een normale, zintuiglijke waarneming worden de prikkels eerst geregistreerd, dan wordt men bewust van wat er opgevangen is en worden de gegevens opgeslagen in onze hersenen. Bij een ‘déjà vu’ echter ontstaat er als het ware een kortsluiting in de hersenen. De prikkels worden nu eerst opgeslagen en daarna worden we ons pas bewust van wat we waargenomen hebben. Omdat deze gegevens nu uit het geheugen komen, heeft men het gevoel dat de gebeurtenis al eens heeft plaatsgevonden.

 

Er is geen toekomst, zonder verleden. Daarom is het nuttig om onze herinneringen te koesteren. Onze mooie en goede herinneringen zijn erg kostbaar. Het zijn bronnen van inspiratie waar we energie uit putten. Het oproepen van herinneringen en het herbeleven ervan geeft een enorme rust en doet ons van het mooie genieten. De moderne mens heeft nog te weinig herinneringen. Hij is afgestompt, alles gaat te snel of is van zo korte duur zodat het niet de moeite waard is om op te slaan. Wie niet opslaat, kan niet reproduceren en zich niets meer herinneren. De leegheid slaat toe. Vandaar de grote behoefte aan meer diepte en  zingeving in dit leven.

 

Spiritualiteit is nodig om in deze verwarde wereld te overleven. Spiritueel ingestelde mensen leven niet alleen bewuster, maar hechten belang aan een hoge moraal. Spiritualiteit leidt tot respect opbrengen voor anderen, geduld beoefenen, een luisterend oor hebben, meegaand zijn, begrip tonen, leefregels strikt opvolgen, principieel zijn zonder fanatisme, kiezen voor levenskwaliteit. Er is een ontzettende beoefende ontstaan naar waarden en normen, maar vele vergeten dat zij die zelf moeten eigen maken, onderhouden en verder uitbouwen. Spiritualiteit is geen vlucht, maar een innerlijke verrijking met een uitstraling naar buiten toe om het goede voorbeeld te geven en een sfeer van geluk, gezondheid, vriendschap en vrede te scheppen.

        

 

25-04-07

Koffie beschermt mogelijk tegen Parkinson!

1574R-018815koffie

 

Wetenschappelijk onderzoek als sluikreclame

Bijna dagelijks worden er resultaten van onderzoeken gepubliceerd waarbij ieder weldenkend mens zich afvraagt of het hier niet eerder een vorm is van sluikreclame. Het is opvallend dat dergelijke onderzoeken vaag maar nooit concreet zijn. De onderzoekers of hun rapporteurs laten eerder uitschijnen dat er misschien een verband bestaat. Zolang het tegendeel niet is bewezen, kan de overheid niet ingrijpen. Een Amerikaans onderzoeker William Scot en zijn collega’s van de universiteit van Miami in Florida beweren dat mensen met de ziekte van Parkinson minder of geen sigaretten roken en minder of geen koffie drinken dan hun medemensen die niet aan deze ziekte lijden, m.a.w. als u gezond leeft, niet rookt en geen koffie drinkt hebt u, volgens deze onderzoekers, meer kans om Parkinson te krijgen.

 

Deze vreemde en bizarre resultaten lijken erop te wijzen dat sigaretten en koffie substanties bevatten die de hersenen beschermen tegen deze vernietigende neurologische aandoening. Ik huiver van dergelijke onderzoeken, zeker als u weet dat dit onderzoek werd uitgevoerd op slechts 356 Parkinsonpatiënten die vergeleken werden met slechts 317 rokende en koffiedrinkende mensen die, waarschijnlijk toevallig, geen Parkinson hebben. Het wordt al te gek als we vernemen dat de onderzoekers concludeerden dat er onder de Parkinsonpatiënten slechts 40% waren die weinig of niet rookten of zich onthielden van het drinken van koffie. Ik kan me voorstellen dat een ernstig en grootschalig onderzoek zou kunnen aantonen dat er geen verband is tussen nicotine en cafeïne en Parkinson. De indruk wekken dat sigaretten en koffie een positieve bijdrage kunnen leveren in de preventie tegen Parkinson lijkt me misdadig.

 

Bij de ziekte van Parkinson degenereren er zenuwcellen in een deel van de basale ganglia, waardoor minder dopamine wordt geproduceerd en het aantal verbindingen tussen de zenuwcellen in de basale ganglia afneemt. Als gevolg daarvan treden er onwillekeurige bewegingen, beven en stijfheid op. Dat sigaretten en koffie dit degeneratieproces kunnen belemmeren is hoogst onwaarschijnlijk. De vreselijke gevolgen van sigaretten zijn wereldwijd aangetoond en iedereen weet dat koffie niet gezond is. Het is opvallend dat men genotsmiddelen als gezondheidsproducten wil aanbevelen. De macht van het geld domineert!

17:01 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: koffie, gezondheid, parkinson |  Facebook |

23-04-07

Acetotherapie

Acetotherapie is de verzamelnaam van een aantal remedies op basis van organisch of natuurlijk zuur. De naam is afgeleid van het Latijnse woord acetum, dat azijn betekent. Een acetometer is een zuurmeter en acetaat is azijnzuur zout. Het is niet vreemd dat in de acetotherapie de belangrijkste toepassing op basis van azijn is. De geneeskrachtige werking van azijn is al eeuwenlang bekend en geprezen. Naast azijn zijn er ook andere organische zuren die in aanmerking komen zoals melkwei, Molkosan, yoghurt, zuurkool, citroenzuur, komboucha en enkele andere. Wij gaan even dieper in op de therapeutische toepassing van azijn.

 

Acetotherapie hoort thuis in de natuurgeneeskunde.  Hippocrates gebruikte azijn bij het behandelen van wonden en allerlei vormen van infecties, bij oorklachten en huidaandoeningen. Zelfs bij suikerpatiënten bracht hij er verlichting mee. Het gaat hier om een natuurlijk middel waarbij de geneeskracht terug te voeren is tot de grondstof waaruit het middel is bereid. Naar Hippocratische opvattingen geneest alleen de natuur en dat betekent dat de geneeskracht altijd in de grondstof aanwezig moet zijn. Het prepareren tot een middel gaat de geneeskrachtige werking verhogen of de opname ervan vergemakkelijken.

 

Azijn is een zure vloeistof die gemaakt wordt van wijn, cider of van bier zoals in Engeland. In principe kan men van iedere zwak alcoholische drank door middel van een zogenaamde ‘aceto - fermentatie’ azijn maken. Alcohol verbindt zich met zuurstof in de lucht en wordt dan omgezet in azijn en water. Door de aanwezigheid van azijnzuur heeft azijn een karakteristieke zure en wrange smaak met een samentrekkende werking. De aceto – fermentatie vindt plaats door de aanwezigheid van een micro-organisme, de azijnbacil. Deze bacterie komt overal van nature voor in de lucht.

 

Pas in 1878 heeft een microbioloog, Hansen genaamd, het chemische proces van azijnbereiding verklaard. Hij beschreef de drie soorten azijnbacillen.  De micro-organismen verteren de alcohol en scheiden zuurstof af.  Nochtans hoort azijn tot een zeer oud huismiddel dat volgens sommige onderzoekers al tienduizend jaar werd gebruik bij het bewaren van voedingsmiddelen en het behandelen van talrijke klachten. Azijn is het eindproduct van een fermentatieproces dat verdund azijnzuur bevat. Daarnaast komen er een aantal natuurlijke bestanddelen voor afkomstig van de grondstof waaruit de azijn wordt bereid. Appelazijn bevat bijvoorbeeld pectine, betacaroteen, kalium, enzymen en aminozuren afkomstig van de appels waarvan de azijn is gemaakt. Tijdens het gistingsproces worden er complexe proteïne - bouwstenen (aminozuren) gevormd. De geneeskrachtige werking van appelazijn is algemeen gekend. Aan azijn worden vaak de meest wonderbaarlijke eigenschappen toegeschreven. Het onderzoek, dat de acetotherapie is vooraf gegaan, heeft een groot aantal geneeskrachtige eigenschappen bevestigd.

 

De meest gebruikte azijnsoorten zijn: wijnazijn, appelazijn of ciderazijn, bierazijn en Japanse rijstazijn. In Italië kent men de beroemde Balsamico, een azijn van bijzondere samenstelling die vele jaren oud is. Zijn culinaire waarde staat hoog aangeschreven, maar er is onvoldoende onderzoek gebeurd naar de therapeutische mogelijkheden. Vermoedelijk is Balsamico, die vaak 25 jaar oud is, te duur om therapeutisch te gebruiken. Naast deze verschillende soorten azijn, is er ook de kruidenazijn. De bereiding van een kruidenazijn is vrij eenvoudig. Men brengt een bepaalde hoeveelheid gedroogd of vers kruid in een liter azijn en laat dat, afhankelijk van het kruid, twee dagen tot acht weken trekken. Kruidenazijn wordt zowel culinair als therapeutisch gebruikt. De geneeskrachtige werking van het kruid wordt gecombineerd met deze van azijn en heeft daardoor een dubbele werking. Het is niet duidelijk of appelazijn een betere geneeskrachtige werking heeft dan de andere soorten. Appelazijn is erg bekend omdat daar het meeste onderzoek op werd gedaan. Rijstazijn heeft in het Verre Oosten eveneens een goede reputatie, maar is in Europa nauwelijks gekend.

 

 

Azijn en wetenschappelijke onderzoek

 

Het staat vast dat azijn een dodende werking heeft op een pathogeen of ziekteverwekkend stof. Zo is aangetoond dat azijn parasieten sneller vernietigt dan om  het even welk ander middel. Azijn wordt in de natuurgeneeskunde gebruikt tegen infecties. Zwemmers klagen vaak over geïnfecteerde en jeukende oren. Een afdoende preventie is de oren na het zwemmen spoelen met een mengsel van 1 deel azijn op 1 deel bronwater. Een oplossing die het oor nog beter droog maakt, is azijn met dezelfde hoeveelheid alcohol. Dit helpt zowel tegen bacteriën als tegen schimmels.  Azijn is een uitstekend middel om de huid te behandelen. Een azijnkompres herstelt de zuurtegraad van de huid omdat deze overeenstemt met de pH-waarde van de huid.

 

Sommige gynaecologen gebruiken bij het opsporen van baarmoederhalskanker naast het bekende uitstrijkje ook een azijntest. Zij beweren hiermee vroegtijdig te kunnen opsporen welke vrouwen een groter risico lopen op baarmoederhalskanker. De azijntest is eenvoudig, niet duur, niet ingrijpend en veilig voor de patiënt. De juiste samenstelling en toepassingstechnieken zijn ons niet bekend.   

 

Onderzoek toont aan dat appelazijn een goede bron is van borium. Borium is een spoorelement dat betrokken is bij de vorming en het onderhoud van het bot. De kwaliteit van de botvorming is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van borium. Planten die een tekort hebben aan dit spoorelement groeien minder hard, blijven klein en zien er misvormd uit. Een goede vorming van calcium is afhankelijk van de aanwezigheid van borium. Zonder dit spoorelement kan calcium, ook al is het voldoende aanwezig, geen stevige bot vormen of deze in stand houden. Borium uit appelazijn, dat in het lichaam vrijkomt, heeft invloed op de steroïde hormonen. Vervolgens reguleert het de werking en de duur van de activiteit in het organisme. Er is nog niet zoveel geweten over het werkingsmechanisme  tussen borium en calcium. Wel weet men dat er een verband bestaat tussen borium en de hormonen dat van vitaal belang is bij de vorming van de botten. Zo stelt men vast dat bij voldoende aanwezigheid van borium bepaalde steroïde hormonen, zoals oestrogeen en testosteron, enorm stijgen. Ze zijn alle noodzakelijk om de groeicyclus van het bot te vervolmaken. Het verband tussen hormonen, borium en calcium is gekend in de behandeling van osteoporose. Andere spoorelementen die nodig zijn om de botmassa te behouden zijn mangaan, silicium en magnesium. Zij komen in appelazijn in beperkte mate voor zodat ze door een gevarieerde voeding dienen aangevuld te worden. Tijdens de menopauze is een uitgebalanceerd dieet op zijn plaats. Appelazijn kan uiteraard het probleem van osteoporose niet oplossen, maar kan wel een bijdrage leveren.

 

Australisch onderzoek heeft aangetoond dat een beet van een kwal het best met azijn kan worden behandeld. Men ziet het als een essentieel onderdeel van de eerste hulp bij de beet van een kwal. Het College voor Farmacie en aanverwante Gezondheidswetenschappen onderschrijft dit. Deze wetenschappers gaan er vanuit dat als een beet van een kwal niet onmiddellijk wordt behandeld, dit leidt tot misselijkheid, hoofdpijn, koude rillingen of in uitzonderlijke gevallen zelfs kan leiden tot een dodelijke hartstilstand. Zij concluderen dat gif onschadelijk kan gemaakt worden met azijn. Azijn is in de volksgeneeskunde een veel gebruikte en uitstekende remedie tegen allerlei beten en steken. De gevolgen van bijensteken, wespensteken en andere insectenbeten worden verlicht door de pijnlijke plek te laten weken in onverdund azijn. Hoe sneller de azijn wordt aangebracht, hoe beter het resultaat.

11:39 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-07

Even voorstellen ...

Als gepensioneerde gezondheidstherapeut, auteur van gezondheidsboeken en wetenschappelijk onderzoeker stel ik mijn kennis en ervaring gratis ter beschikking van hen die bewust op zoek zijn naar een stabiele gezondheid, evenwichtige voeding en een natuurlijke levenswijze. Vanuit mijn natuurgeneeskundige achtergrond heb ik steeds het verband gelegd tussen de natuur en gezondheid.

 

Ik ben van mening dat ieder zoekend mens recht heeft op objectieve informatie, vandaar dat ik nooit een binding heb gehad met commerciële diensten of producten. Deze absolute onafhankelijkheid werd tijdens mijn beroepsleven, en nu nog, erg gewaardeerd. We leven immers in een modern communicatietijdperk waar we overspoeld worden met informatie zodat het voor de consument erg moeilijk is geworden om objectieve en commerciële informatie van elkaar te scheiden.

 

Mijn sterke binding met de natuur is er altijd geweest. Ruim veertig jaar geleden werd ik bewust dat er iets moest gedaan worden om het milieu te redden. Ik volgde een opleiding als natuurgids en trok met groepjes de natuur in om te wijzen op de onuitputtelijke bron van inspiratie. Mijn leven onderging een transformatie, ik werd vegetariër, ging in Duitsland opnieuw studeren voor heilpraktiker (alternatief therapeut), startte met een praktijk voor natuurgeneeskunde, stichtte de vegetariërsbond van België, de vereniging Nieuw Leven, gaf het tijdschrift Natuurleven uit, nam deel aan beurzen, gaf lezingen, cursussen, relaxatietrainingen en kruidenwandelingen. Ik stichtte de Europese Academie voor Natuurlijke gezondheidszorg. Mijn hobby werd mijn beroep en vooral mijn grote passie.

 

Sinds mijn pensionering ben ik actief gebleven met het verspreiden van   gezondheidsinformatie, het verstrekken van schriftelijke adviezen via e-mail. Met dit initiatief wil ik vanuit mijn jarenlange ervaring iedereen in kennis brengen met het rijke domein van de natuurlijke gezondheidszorg. Ik wil u zoveel mogelijk in contact brengen met alle aspecten en dat zijn er enorm veel. Ik heb erg veel geschreven, zowel artikels, brochures als boeken. Ik wil al mijn kennis en ervaring met u delen en langs deze weg u behulpzaam zijn op zoek naar een goede gezondheid, een aangename levenswijze en vooral veel levensgeluk. Het wordt één grote virtuele verkenningstocht in dit rijke domein dat ik gedurende mijn leven geleidelijk aan heb opgebouwd.

 

 

17:30 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (3) | Tags: gratis, gezondheid |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6