10-07-14

Schuldgevoel, zorgt voor emotionele pijn

Een schuldgevoel is een cruciaal signaal dat ons zegt dat er iets fout is gegaan in onze belevingswereld, dat we iets verkeerd hebben gedaan, een onjuiste beslissing hebben genomen of anderen hebben gekwetst. Een schuldgevoel helpt ons de gemaakte fouten te herstellen door verontschuldiging aan te bieden en goede voornemens te maken. Op die manier zullen we onze gedragsnormen in standhouden en zowel onze professionele als persoonlijke relaties beschermen. Een schuldgevoel kan ons helpen om dergelijke gedragsproblemen of conflicten in de toekomst te voorkomen. Het is niet slecht om af en toe met een schuldgevoel geconfronteerd te worden. In deze harde samenleving proberen steeds meer mensen hun schuldgevoelens te onderdrukken, eraan te ontsnappen of te relativeren. Hoe vaak hoort men niet de uitdrukking: ‘dit is niet mijn schuld!’. Dit zijn angstwekkende symptomen van een samenleving die steeds meer onverschillig wordt, waar het egoïsme domineert en waar ieder gevoel van samenhorigheid verloren gaat.

We hebben het hier over een ander schuldgevoel dat buitengewoon veel voorkomt en zorgt voor emotionele pijn. Het wordt veroorzaakt door de overtuiging dat we iets verkeerd hebben gedaan of een ander schade hebben berokkend. Het is een negatief gevoel dat berust op veronderstelling en waarbij we de neiging hebben dit te dramatiseren. Als dit schuldgevoel van voorbijgaande aard is, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Het is anders als dit een blijvende vorm aanneemt, als we dit als een last ervaren of het ons belet om relationeel goed te functioneren. Volgens Dr.Edward Bach, de grondlegger van de Bach Bloemenremedies, behoren deze mensen tot het ‘Grove dentype.’ Hij zegt: ‘Het zijn harde werkers die veel lijden onder de fouten die zij aan zichzelf toeschrijven. Zelfs als de vergissing aan een ander te wijten is, zullen zij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.’ Het gaat hier om mensen die een te grote verantwoordelijkheid op zich nemen, naar perfectionisme streven en niet gemakkelijk tevreden zijn. Vanuit een dergelijke instelling kan er veel mis gaan en is het niet zo moeilijk om zichzelf met schuldgevoelens te beladen. Het schuldgevoel ontstaat zonder dat er reële fouten zijn begaan. Men gaat er vanuit dat men het had kunnen voorkomen door de zaak beter aan te pakken, door de situatie beter onder controle te houden of door nog meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo blijft men zich pijnigen en boort men zich steeds dieper de grond in.

Deze mensen zijn voortdurend bezig zichzelf te veroordelen door de feiten te dramatiseren. Hun schuldgevoel kan zo’n ernstige vormen aannemen dat ze daar psychisch en emotioneel onder lijden. Het wordt gevaarlijk als men met een onophoudelijk of excessief schuldgevoel worstelt en niet meer van het leven kan genieten. Het wordt nog erger als een dergelijk gedrag invloed heeft op de directe relaties zowel thuis als op het werk. Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij mensen met schuldgevoelens contacten met anderen vermeden of een reden verzonnen om bij familieverplichtingen weg te blijven. Er is vaak sprake van een toenemende vermijdingsgedrag, men vermijdt niet alleen zijn schuldgevoelens, maar ook andere aspecten van het leven. Ze bouwen een schuldgevoel op dat op zeker moment ondraaglijk wordt. Er ontstaat een vicieuze cirkel van gekwetstheid, schuldgevoel en vermijdingsgedrag zodat het onmogelijk wordt om nog gezonde relaties met zijn omgeving aan te gaan. Als het probleem escaleert, komt men in een hopeloze situatie terecht.

Om een oplossing aan te bieden, moeten we de vraag stellen: hoe is het zo ver kunnen komen? Het antwoord moet gezocht worden in de persoonlijkheid. Dr. Bach sprak van het Grove dentype, wat in zijn typologie overeenstemt met het ‘overbezorgde type’ of het Aardetype. Mensen die tot dit type behoren, zijn erg beleefd, heel verzorgd, zijn zeer trouw, respecteren hun afspraken en wijken nooit van de normen af. Ze worden erg gewaardeerd als harde en trouwe werkers met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ze streven naar perfectionisme en leggen de lat abnormaal hoog. In een dergelijk georganiseerd leven met zo’n hoge eisen loopt er snel iets mis en dat reflecteert zich in een schuldgevoel. Het schuldgevoel vergroot en neemt het abnormale verhoudingen aan.

 

Het Grove dentype (A) moet leren relativeren en vooral inzien dat men in alles overdrijft. Het is belangrijk de ontstaansgeschiedenis van het schuldgevoel te reconstrueren. Welk feit heeft de aanleiding gegeven en in welke situatie? Was het wel de moeite waard om dit als schuldgevoel te ervaren? Is er een gesprek geweest met de persoon die benadeeld werd en hoe heeft die dit ervaren en beoordeeld? Vaak berust een schuldgevoel alleen op veronderstelling. Men denkt de ander te hebben beledigd of benadeeld, maar is dat wel zo? Waarom werd dat niet uitgepraat of waarom heeft men zijn verontschuldiging niet aangeboden? Er zijn ontzettend veel mensen die vanuit een pure veronderstelling het zichzelf heel moeilijk maken. We veronderstellen allemaal weleens, daar is niets op tegen, behalve als de veronderstelling een eigen leven gaat leiden zoals dat gebeurt bij het ontstaan van een schuldgevoel.

 

Het in zichzelf vastgeroeste en haast versteende Grove dentype (A) heeft behoefte aan beweging, aan een frisse wind die het schuldgevoel verdrijft. Tegenover het stabiele Aardetype dat naar perfectie streeft, staat het beweeglijk Luchttype dat te gemakkelijk relativeert en ieder schuldgevoel van zich weet af te werpen. Het Grove dentype (A) heeft behoefte aan een Lucht-remedie zoals bijvoorbeeld de Ratelpopulier (L) of de Agrimonie (L). Dit zijn remedies die beweeglijkheid uitstralen, die alles losmaken en de cliënt in staat stellen om te relativeren. Het Grove dentype (A) met zijn schuldgevoelens moet nagaan of het schuldgevoel enkel gebaseerd is op veronderstelling of naar aanleiding van een concreet conflict. In het eerste geval is het een gevecht met zichzelf en moet de cliënt met zichzelf in het reine te komen door te aanvaarden dat de veronderstelling onvoldoende gegrond was. In dit laatste geval is het nuttig dit met de betrokken persoon te bespreken en vooral door deze zijn verhaal te laten doen. Misschien heeft die het conflict op een heel andere wijze beleefd en kwam het minder ernstig over. In dat geval kan men zijn verontschuldiging aanbieden en de opgelopen schade herstellen. Dit is voor een Aardetype geen eenvoudige opdracht omdat trots en eergevoel zo sterk aanwezig zijn. Toegeven dat men gefaald heeft is voor iemand die naar perfectie streeft een uiterst moeilijke opgave. Toch is er geen weg terug. Aanhoudende schuldgevoelens zorgen voor emotionele pijn. Hoewel de beleving van fysieke en emotionele pijn heel anders verloopt, tonen hersenscans aan dat in beide gevallen dezelfde hersengebieden geactiveerd worden. Lichaam en geest vormen een eenheid en daardoor is het logisch dat we emotionele pijn fysiek ervaren.     

 

Wenst u meer te weten over de Bach Bloemenremedies lees dan het boek ‘Emotionele problemen overwinnen’ door Jan Dries.

Prijs: 18,50 Euro, verkrijgbaar bij uitgeverij Acenia.

 

Voor een Opleiding tot Bach Bloemen Consulent surf naar www.europeseacademie.be        

17-07-07

Bach Bloemen remedies (BBR)

D37-341136

 

De Britse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) ontwikkelde een geneeswijze op basis van bloemen die, meer dan zeventig jaar na zijn dood, nog steeds een ongeziene internationale belangstelling kent. Het wonderlijke aan zijn geneeswijze is het verband, dat hij wist te ontdekken, tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden. Juist in deze tijd nu zoveel mensen af te rekenen hebben met emotionele aandoeningen is er grote behoefte ontstaan aan fluweel zachte remedies. Dr. Bach ging er vanuit dat veel ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Het succes van zijn methode ligt vooral in het feit dat iedereen zich in de eigenschappen van deze bloemen terug vindt. Dr. Bach heeft de weg geopend naar inzicht in de persoonlijke problemen waarmee zoveel mensen te kampen hebben. Zijn methode is door zijn eenvoud toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. De Bach Bloemen Remedies zijn ideaal om ieder wankelend evenwicht te herstellen. Uiteraard heeft deze methode een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Bach begon zijn carrière als arts en onderzoeker aan het Academische ziekenhuis in Londen waar zijn wetenschappelijke belangstelling uitging naar de immuniteit als onderzoeksobject. Hij werd op relatieve korte tijd een erg gewaardeerde bacterioloog omwille van zijn baanbrekend werk. Hij hoopte dat hij met dit onderzoek het antwoord kon vinden op de vele vragen rond ziekten en gezondheid. Het drong snel tot hem door dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat ze enkel is gericht op de fysieke aspecten van de patiënt. Hij nam ontslag en werd benoemd tot patholoog en bacterioloog aan het Homeopathische ziekenhuis in Londen. Daar maakte hij kennis met de homeopathie van Dr.Hahnemann. Hij werd geboeid door het verband dat Dr. Kent in de homeopathie heeft gelegd tussen het middel en de persoonlijkheid. De homeopathie kon hem helaas geen voldoening geven omwille van de alchemie waarop deze geneeswijze steunt.

 

Typologie

Dr. Bach kwam, door het nauwkeurig observeren van mensen in hun dagelijkse omgeving, tot de ontdekking dat een ziekte altijd individueel is. Tien patiënten kunnen allemaal aan de zelfde ziekte lijden en toch is ieder ziektegeval anders. Vandaar dat de behandeling steeds individueel moet worden aangepakt. Hij toonde in zijn speurtocht naar een nieuwe geneeswijze een bijzondere belangstelling voor typologie. Hij deelde zijn patiënten in vier grote groepen, afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten, dit betekent niet dat hij ze in vier vakjes onderbracht maarwel in vier grote stromingen. Bach sprak van:

 

  • Het ongeduldige type (vuurtype of cholericus)
  • Het aarzelende type (watertype of flegmaticus)
  • Het nerveuze type (luchttype of sanguinicus)
  • Het overbezorgde type (aardetype of melancholicus)

 

Zijn typologie stemt geheel overeen met deze van Galenus, die nog steeds in de natuurgeneeskunde en in de moderne typologie wordt gebruikt. Dr. Bach was goed vertrouwd met de natuurgeneeskunde en de vier elementenleer. Hij was overtuigd van de uitspraak van Hippocrates: ‘alleen de natuur geneest’. Daarom experimenteerde hij met de geneeskracht van bloemen. Bloemen zijn bijzonder rijk aan biofotonen of lichtenergie, zoals recent onderzoek heeft aangetoond (Dr.Popp e.a.).

 

Dr. Bach begon met twaalf remedies te ontwikkelen op basis van bloemen. Hij noemde ze de ‘twaalf genezers’ en legde een verband tussen de remedies en de astrologie. Daar is hij na enige tijd van afgestapt. In het totaal ontwikkelde hij 38 remedies, die nog altijd over heel de wereld succesvol worden gebruikt. Het was voor hem een moeilijke opgave om de gewenste

persoonlijkheidskwaliteiten in ieder remedie terug te vinden. Hij maakte gebruik van de signatuurleer door de kwaliteiten van de persoonlijkheid te linken aan de uiterlijke kenmerken van de bloem of de plant die de bloem voortbrengt. Het onderzoek van Dr. Bach is fascinerend, maar gelijktijdig geniaal.

 

Werking

Voor wie vertrouwd is met de Bach Bloemen Remedies (BBR), is de werking meer dan duidelijk. Iedere remedie, op basis van een bepaalde bloem, bezit de mogelijkheid om negatieve in positieve eigenschappen om te buigen. Iemand is bijvoorbeeld bezorgd over zichzelf, vlucht gemakkelijk in eenzaamheid of is egocentrisch ingesteld. Deze negatieve eigenschappen zijn vervelend en kunnen leiden tot allerlei fysieke en psychische klachten of remt een genezingsproces gewoon af. De remedie ‘heidebloempje’ buigt deze negatieve kwaliteiten om in positieve kwaliteiten. Deze negatieve kwaliteiten komen meestal voor bij mensen die Dr.Bach tot het overbezorgde type rekende. Het overbezorgde type, ook aardetype genoemd, hoort tot het element aarde. Het heideplantje bezit alle eigenschappen die met dit element overeenstemt. Het groeit op droge zandgrond, heeft een harde en droge structuur, heeft heel kleine blaadjes om de uitdroging tegen te gaan. Het heideplantje is een aarderemedie en wordt hoofdzakelijk toegepast bij een aardetype of het overbezorgde type zoals Dr. Bach dit type noemde. Hetzelfde kan gezegd worden van de vuurremedies, de water- en de luchtremedies.

 

Kennismaking

Om deze geneeswijze goed te begrijpen en bij zichzelf en eventueel bij anderen toe te passen is het belangrijk dat men zich even verdiept in de literatuur over dit onderwerp. Men kan ook een open cursus Bach Bloemen Remediesvolgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie voor Natuurlijke  Gezondheidszorg, surf even naar www.europeseacademie.be  of raadpleeg de studiegids. U kunt ook Bach Bloemenconsulent worden door een tweejarige V.G.L. Consulentenopleiding te volgen of u kunt zelfs een Bach Bloementherapeut worden door een vierjarige therapeutenopleiding te volgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie.

 

Aanbevolen boeken

Om inzicht en kennis in de Bach Bloemen remedies te verwerven raad ik u de volgende boeken aan.

 

  • Dr. Bach, Genezingn door bloemen
  • Jan Dries, De Lievelingsbomen van Dr.Bach
  • Jan Dries, geplastificeerde kaart met alle Bach Remedies
  • Nora Weeks, De medische ontdekkingen van Dr.Bach