03-10-17

Ken je jezelf wel? Persoonlijkheidsanalyse opent nieuwe mogelijkheden

Het is vreemd dat weinig mensen zichzelf goed kennen of een verkeerd idee hebben over wie ze echt zijn. Nochtans is het een groot voordeel als u inzicht hebt in uw persoonlijkheid. U kunt uw minder prettige eigenschappen verbeteren, problemen vermijden of oplossen en uw omgang met anderen verloopt veel gemakkelijker. Uw persoonlijkheid is aangeboren en ligt in uw DNA vast. U hebt niet alleen uiterlijk kenmerken van uw ouders en grootouders geërfd, maar uw temperament is samengesteld uit persoonskenmerken van hen. De tijd dat men dacht dat de mens een ‘zelfbepalend wezen’ is, zodat men zelf kan bepalen wie men graag zou willen zijn, is al lang voorbij. In de psychologie spreekt men van de ‘biologische benadering’ en houdt men steeds meer rekening met aangeboren eigenschappen. Dit betekent niet dat we geen eigen inbreng hebben, integendeel, we kunnen ons bijsturen, verbeteren en ontwikkelen binnen de vastgelegde persoonlijkheid en dat biedt grote voordelen. Er zijn mensen die vanuit hun aangeboren kwaliteiten heel ordelijk zijn. Ze wonen in een kraaknet huis of op het werk verlaten ze nooit het kantoor zonder dat hun bureau is opgeruimd. Meestal valt er niets op te ruimen want ze houden alles netjes bij tijdens hun werkzaamheden. Hun leven wordt door orde, netheid, beleefdheid en strikte regels bepaald. Er zijn mensen die precies omgekeerd zijn en genieten van een gezellige slordigheid. Door het inbouwen van leefregels en disciplines is het mogelijk dat het ordelijk type niet overgaat in dwangmatig handelen terwijl het nonchalante type de noodzakelijk orde in zijn leven kan inbouwen. We kunnen van een ordelijk type geen wanordelijkje type maken of omgekeerd.

 

Typologie

Typologie is een methode die in de persoonlijkheidsanalyse gebruikt wordt om uw aangeboren temperament te achterhalen. In ieder temperament zitten vier groepen van kwaliteiten of persoonskenmerken die analoog zijn aan de vier oerelementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Vuur heeft warm als hoofdkwaliteit en uit zich in krachtige en gedreven persoonskenmerken. Water is de tegenpool en heeft als hoofdkenmerk koud en staat voor gevoelig, meelevend en bereidheid om anderen te helpen. Lucht heeft vocht als hoofdkenmerk en staat voor beweeglijkheid, snel in denken en handelen en voor een rijke fantasie. Aarde is zijn tegenpool en heeft droog als hoofdkenmerk en staat voor gevoel voor orde, netheid en correctheid in denken en handelen. In de typologie worden aan de hand van een vraaggesprek of het bespreken van een bepaalde situatie waar u zich al dan niet in herkent, de verhoudingen van deze vier kenmerken bepaald. Het dominerend element zegt welk type u bent.

 

U bent een Vuurtype als u gedreven bent, recht door zee gaat, voor uw overtuiging uitkomt, graag in discussie gaat en gemakkelijk de leiding neemt. U bent een Watertype als u fijngevoelig bent, van stilte kunt genieten of ontroert geraakt van de schoonheid van een zonsondergang. Als u graag andere mensen helpt en meevoelt met het leed in deze wereld. U bent een Luchttype als u sportief bent aangelegd, als u voortdurend in beweging bent, snel in denken en handelen en u direct alles door hebt. U bent een Aardetype als u met beide voeten op de grond staat, steeds op zoek bent naar veiligheid en zekerheid, orde en netheid belangrijk voor u zijn, als u van concrete dingen houdt en steeds op zoek bent naar stabiliteit. De andere elementen die in uw temperament aanwezig zijn bepalen uw gedrag omdat elementen elkaar beïnvloeden. Water blust het Vuur en Aarde brengt stabiliteit in het te beweeglijk leven van het Luchttype. Met een temperamententest krijgt u een vrij nauwkeurig beeld over uw persoonlijkheid, zowel over uw positieve als negatieve kwaliteiten en leert u bijsturen.

 

Fysionomiek

Fysionomiek of gelaatkunde is de studie die zich bezighoudt met het bepalen van het temperament aan de hand van uiterlijke kenmerken, eigenschappen en structuren. Het klinkt misschien vreemd of verrassend dat we van uw gezicht en lichaamsbouw de bijbehorende persoonlijkheid aflezen. Dit is helemaal niet vreemd, het is gewoon genetica. U erft van uw ouders en grootouders fysieke kenmerken die verbonden zijn met persoonskenmerken. Een Luchttype heeft een slanke lichaamsbouw, een soepel spierstelsel en beweegt zich heel gemakkelijk. Deze fysieke vlotheid vinden we terug in zijn even vlotte denken en handelen. Een rustig Watertype dat fijngevoelig is ingesteld heeft gemakkelijk een mollige lichaamsbouw, een smalle mond met dikke lippen en een ronde gezichtsrand die met de kin samenvloeit. Bij een oogopslag bepalen we aan de hand van dergelijke lichamelijke kenmerken iemand zijn persoonlijkheid. Dat is erg handig tijdens een gesprek omdat u zich dan aanpast aan de persoonlijkheid van uw gesprekspartner. Fysionomiek is handig binnen de dienstverlenende beroepen omdat men met mensen werkt.

 

Wordt persoonlijkheidsanalist

Het is erg handig om een beter inzicht in uw eigen persoonlijkheid te krijgen. Dat is de enige mogelijkheid om aan zelfontwikkeling te doen. U leert uw partner en uw kinderen beter kennen zodat het leven aangenamer verloopt en conflicten vermeden worden. Binnen het privéleven kunt u enorm veel doen als u over deze kennis beschikt. Op professioneel vlak is het al even belangrijk. Als u beroepshalve met mensen in contact komt, dringt u meteen door in de persoonlijkheidstructuur en gedrag en weet u hoe u zo iemand het best benadert. Dat is belangrijk in iedere vorm van dienstverlening, maar ook in de verkoop en andere sectoren. Zit u in de verzekeringsbranche, werkt u bij de politie of op een advocatenkantoor, ben u actief in zorgsector of werkt u als verkoper, overal waar u mensen ontmoet, doorgrondt u hen op doeltreffende en onopvallende manier. Persoonlijkheidsanalyse is een prachtige discipline om uzelf beter te leren kennen en om op professioneel vlak anders met mensen om te gaan. Het helpt u om snel resultaat te bereiken door individuele adviezen en begeleiding aan te reiken.

 

Kortlopende opleiding

Wenst u Persoonlijkheidsanalist te worden of gewoon uit persoonlijke interesse u beter zelf leren kennen, volstaat het om een kortlopende opleiding te volgen aan een van de vier leslocaties van de vzw Europese Academie. Deze opleiding omvat de vakken Typologie en Fysionomiek waarin eveneens aandacht wordt besteed aan gesprekstechnieken, lichaamstaal en constitutieleer. Deze opleiding kan gecombi-neerd worden met Psychosociale basiskennis, Bach Bloemenremedies, Gedrags-veranderingen of andere mogelijkheden. Persoonlijkheidsanalyse is de stap naar veel mogelijkheden, maar het is vooral de eerste stap naar uzelf.

03-06-15

Het gelaat vertelt uw diepste geheimen

Gelaatkunde is een eeuwenoude methodiek die o.a. door Hippocrates in de vijfde eeuw voor Christus al werd beoefend. Tot voor kort werd gelaatkunde (fysionomiek) vrij gevoelsmatig benaderd en hield men zich vooral bezig met gelaatsuitdrukkingen, de uitstraling en de gemoedstoestand die daaruit kan afgeleid worden. Er werd uitsluitend rekening gehouden met de variabele of veranderlijke verschijnselen. De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg heeft de fysionomiek grondig herzien en vanuit een wetenschappelijke achtergrond benaderd. Al vijfentwintig jaar werd deze nieuwe methode op tienduizenden personen toegepast. Het is een feit dat de morfologische structuren, die verantwoordelijk zijn voor de gelaatsstructuur, de gelaatsuitdrukking, de uitstraling en de gemoedstoestand, genetisch zijn vastgelegd. De hele persoonlijkheid (temperament) kan men met enige ervaring van het gelaat aflezen. Het gelaat wordt door de schedel bepaald en heeft daardoor een vrij constante waarde. De symmetrie is heel belangrijk alsook de verhouding tussen de onderlinge delen van het gelaat. De afstand van de pupillen wordt als referentie aangehouden. Vanuit deze basisgegevens is het mogelijk om een gelaat exact te analyseren en te interpreteren.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Aan de Universiteit van Leuven is men erin geslaagd om vanuit DNA, afkomstig van een huidschilfer of een spriet haar het gelaat te reconstrueren. Dat biedt nieuwe mogelijkheden bij forensisch onderzoek. Dieven laten gemakkelijk DNA sporen achter zodat men daaruit een gezicht kan reconstrueren in plaats van robotfoto’s te maken op basis van getuigen. De wetenschappelijke doorbraak op dit vlak bevestigt dat gelaatkunde wel degelijk een gefundeerde en betrouwbare methodiek is. Uiteraard gaan we omgekeerd te werk. We vertrekken immers vanuit uiterlijke kenmerken die genetisch zijn vastgelegd. Door middel van observatie dringen we door tot de persoonlijkheidsstructuren van mensen. Fysionomiek heeft een bijzondere grote waarde bij een intakegesprek. De persoon die we ondervragen zit voor ons en aan het gelaat lezen we zoveel gegevens af zodat de vraagstelling daarop gericht wordt. We zien meteen of iemand een agressief persoon, geduldig of ongeduldig, eerder zwijgzaam of praatziek is. Tijdens het intakegesprek zoeken we eerder naar de bevestiging van onze sterke vermoedens. Cliënten zijn verrast dat men tijdens een relatief kort gesprek een hele persoonlijkheid analyseert, terwijl de hulpverlening daarop gericht is. Hierdoor wordt het mogelijk om individuele adviezen te verstrekken of behandelingen uit te voeren.

 

Mannen met mooie gezichten

In het Brits tijdschrift ‘New scientist’ verscheen een merkwaardige studie van de bekende bioloog Prof. Dr. Carles Soler van de universiteit van Valencia over het verband tussen de structuur van het gelaat van mannen en de kwaliteit van het sperma. Dit onderzoek toont aan dat de zaadkwaliteit van aantrekkelijke mannen hoger ligt dan het gemiddelde. Soler en zijn team onderzochten daarvoor 66 mannen op hun vruchtbaarheid. De wetenschappers fotografeerden het aangezicht van hun proefpersonen. Die foto’s werden voorgelegd aan 230 vrouwen. Zij beoordeelden de gezichten op aantrekkelijkheid en de mate waarin de mannen eventueel in aanmerking kwamen als potentiële levenspartner. Het resultaat luidde als volgt: kandidaten die bijzonder goed scoorden omdat ze mooi en aantrekkelijk overkwamen, bleken over een zaadkwaliteit te beschikken dat ver boven het gemiddelde ligt. Het besluit van de evolutiebiologen staat vast: vrouwen kiezen intuïtief de mannen uit die de grootste kans bieden op nageslacht.

 

Voor biologen is dit onderzoek niet vreemd. In de dierenwereld weet men dat vrouwelijke dieren heel kieskeurig zijn op de mannetjes en meestal onderworpen worden aan allerlei uitdagingen. Alleen mannetjes die aantonen dat zij sterk en krachtig zijn en niet hoeven onder te doen voor anderen komen in aanmerking om te paren. Ondanks onze culturele en mentale ontwikkeling, behoudt de mens nog enkele instinctieve en intuïtieve neigingen bij het maken van een bepaalde keuze, vooral als deze in verband staan met de basisbehoeften van het leven.

 

Zowel de universiteit van Leuven als die van Valencia tonen aan dat fysionomiek wetenschappelijk onderbouwd is. Het vak Fysionomiek behoort samen met Typologie tot de module persoonlijkheidsanalyse en komt voor in alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Herborist. Beide vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd in de vorm van een open cursus (zie www.europeseacademie.be).

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Bomen en depressie

Inwoners van Londen die in straten met bomen wonen, hebben gemiddeld een lager verbruik van antidepressiva. Tot deze verrassende vaststelling kwamen onderzoekers van de universiteit van Exeter. Bomen scheppen een sfeer van rust, zorgen voor een zekere binding met de natuur terwijl het eentonig geruis van de bladeren tot gedachteloosheid leidt. De onderzoekers hebben geen andere factoren gevonden zoals werkloosheid of inkomen die invloed zouden kunnen hebben op het voorkomen van depressie.

19:07 Gepost door Jan Dries in Gelaatkunde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-15

Angiogenese of hoe een kankergezwel zich voedt!

De moderne oncologie heeft de genezingskansen voor een aantal kankers opvallend verbeterd terwijl een aantal vormen niet of moeilijk te behandelen zijn. Het probleem is echter dat men het aantal nieuwe kankergevallen niet kan terugdringen. Men slaagt er in de ziekte beter te behandelen, maar men krijgt kanker niet uitgeroeid. Dat heeft vooral te maken met het vervuilde milieu, het massaal gebruik van industriële voedingsproducten en een aantal psychische en emotionele problemen. De wortel van het kwaad bevindt zich in de cel. Kanker ontstaat door ontsporing van bepaalde functies van de cel, vandaar dat kanker medisch gezien wordt omschreven als een celziekte. Gedurende ons hele leven worden de cellen van buitenaf bedreigd door virussen, vrije radicalen, kankerverwekkende stoffen, enz. maar iedere bedreiging wordt onder normale omstandigheden afgeslagen. Sommige cellen slagen er in om hun genen zodanig te muteren dat deze een kankercel vormen. Dat betekent niet dat zo’n kankercel meteen een gezwel wordt. Daarvoor zijn een aantal specifieke voorwaarden nodig. De cel moet o.a. steeds meer eigenschappen krijgen die hem in staat stellen om te groeien en weefsel te vormen. Een kankercel gaat zich eerst innestelen en gaat dan op zoek naar voedsel via het proces van de angiogenese of de vorming van nieuwe bloedvaten. Een kankergezwel kan zich niet vermeerderen zonder permanente aanvoer van voedsel en zuurstof.

 

Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten vanuit bestaande bloedvaten. Dat is een bekend en goed bestudeerd fysiologisch proces. Dit proces vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de embryogenese en embryo-implantatie in het endometrium of het slijmvlies van de baarmoeder. Het ontstaan van kanker wordt vergeleken met een bevruchte eicel. Aanvankelijk begint de bevruchte eicel zich vanuit zijn eigen energie te vermenigvuldigen, maar die is beperkt. Om aan voedsel te geraken worden er bloedvaten gevormd zodat er bloed van de moeder naar de vrucht stroomt. Bloed voert voedsel, warmte en zuurstof aan en voert afvalstoffen af. Door het proces van angiognese kan de bevruchte cel zich ontwikkelen van embryo naar foetus. Angiogenese ontstaat eveneens bij wondheling en bij een kankergezwel. Een tumor zorgt er voor dat er nieuwe bloedvaten ontstaan door groeifactoren voort te brengen die zich tot in het dichtstbijzijnde bloedvat verspreiden. Deze hechten zich op de cellen van de vaatwand en zorgen ervoor dat zij zich delen en uiteindelijk nieuwe vaten vormen om de tumor van voedsel te voorzien. Zo kan de tumor blijven groeien. Hij begint eerst binnen te dringen in het omliggende, gezonde weefsel, maar kankercellen kunnen zich ook losmaken van de primitieve tumor en met behulp van de bloedsomloop zich in andere organen vestigen wat uitzaaiing of metastase wordt genoemd.

 

Biologische kankerbestrijding

Bij het behandelen van kanker probeert men de tumorgroei tegen te gaan door de vorming van nieuwe bloedvaten te verhinderen, m.a.w. men probeert de tumor uit te hongeren. Om te kunnen groeien heeft de tumor een constante toevoer van voedsel en zuurstof nodig. Anti-angiogenesemedicatie wordt vooral gebruikt in combinatie met chemotherapie in de behandeling van dikke darmkanker met uitzaaiing in de lever of bepaalde vormen van long- of borstkanker. Deze behandeling gaat gepaard met bijwerkingen. In de biologische kankerbestrijding, als aanvulling op de reguliere behandeling, gaan onderzoekers er vanuit dat bepaalde vruchten een anti-angionese werking hebben. Door het eten van gezonde voedingsmiddelen zoals fruit en groenten worden aan het organisme kleine hoeveelheden kankerremmende stoffen toegediend. Dat kan zowel ter voorkoming van kanker als ter ondersteuning van het genezingsproces. Door het verhinderen van de vorming van nieuwe bloedvaten wordt de toevoer van voedsel en zuurstof afgesneden en sterft de tumor.

 

Kurkuma

Sommige onderzoekers suggereren dat curcumine, een stof uit Kurkuma, de vorming van nieuwe bloedvaten door angiogenese kan verhinderen, waardoor de kankercellen worden beroofd van hun eigen energiebron. Uit onderzoek op dieren en in laboratoria gekweekte kankercellen is gebleken dat curcumine de groei van een groot aantal kankercellen kan stoppen, vooral die van leukemie, dikke darmkanker, borstkanker en kanker aan de eierstokken.

 

Frambozen en aardbeien

Beide vruchten zijn in staat om de celgroei van tumoren af te remmen, afhankelijk van de hoeveelheid polyfenolen. Dierproeven hebben uitgewezen dat het eten van beide vruchten (5% van de maaltijd) een belangrijke vermindering teweeg brengt van tumoren in de slokdarm. Ellaginezuur, een stof die in deze twee vruchten en nog vele andere voor komt, wordt gezien als een krachtige remmer van twee eiwitten die van wezenlijk belang zijn bij het ontwikkelen van bloedvaten bij tumoren, dus bij het proces van angiogenese.

 

Anthocyanidinen

Anthocyanidinen zijn een groep van polyfenolen die zorgen voor de meeste kleuren rood, roze, paars, oranje en blauw in allerlei bloemen en vruchten. Deze pigmenten zijn overvloedig aanwezig in frambozen en rode bessen, maar ook in aardbeien, cranberry’s en in talrijke vruchten en groenten. Ook deze polyfenolen zorgen voor het afremmen van angiogenese. De blauwe bes bevat bovendien delfidine die eveneens een afremmende werking van angiognese kent. Zelfs de vitamine C uit vruchten en groenten heeft een dergelijke werking.

 

In de biologische kankerbestrijding hecht men veel belang aan specifieke voedingsmiddelen bij het behandelen van kankers. Dit betekent niet dat voeding een reguliere behandeling overbodig maakt. Specifieke voeding kan het genezingsproces gunstig beïnvloeden en de nevenwerkingen van de zware chemotherapie draaglijk maken. Fruit, groenten, noten, bepaalde zaden en pitten, honing, stuifmeel, tarwekiemen en nog vele andere voedingsmiddelen bezitten, zoals onderzoeken aantonen, kankerremmende stoffen die een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker. Al deze voedingsmiddelen moeten tijdens het genezingsproces rauw worden gegeten omdat deze stoffen zeer kwetsbaar zijn voor warmte, inwerking van zuurstof, maar in minder mate van mechanische bewerking zoals het fijn snijden, raspen of persen. In geïsoleerde vorm werken deze stoffen niet. Het is belangrijk om in het kader van kankerpreventie regelmatig deze voedingsmiddelen te gebruiken.

13:24 Gepost door Jan Dries in Gelaatkunde, Natuurgeneeskunde, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-07-07

Gelaatkunde

ks26701998562u10350246u10012021
 
 

De weerspiegeling van uw persoonlijkheid

 

Het is erg prettig als u iemand tegenkomt of er een gesprek mee voert en meteen in een oogopslag de hele persoonlijkheid uit het gelaat kunt aflezen. Gelaatkunde, ook fysionomiek genoemd,  is een wetenschappelijke discipline die de menselijke persoonlijkheid bestudeerd vanuit uiterlijke kenmerken, eigenschappen en patronen van het gezicht. Dat lijkt nogal speculatief, maar dat is niet zo. Gelaatkunde is een wetenschap die steunt op genetica. Als u een foto van uzelf vergelijk met foto’s van uw ouders, ooms en tantes, grootouders of andere bloedverwanten, dan merkt u heel duidelijk dat u bepaalde delen van uw gezicht geërfd hebt. Zoals een hoog of laag voorhoofd, een lange of een korte neus, grote of kleine ogen, een brede of een smalle mond enz. Deze erfelijke kenmerken beperken zich niet tot het gelaat, maar gelden voor heel het lichaam. We spreken dan over constitutieleer.

 

U erft niet alleen fysieke kenmerken, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Ongetwijfeld bent u tot de vaststelling gekomen dat u heel wat van uw persoonlijke eigenschappen overeenstemmen met die van familieleden. Deze persoonskenmerken zijn gekoppeld aan de fysieke vorm en uiterlijke kenmerken van de onderdelen van het gezicht. Mensen met vooruitstekende blozende wangen, grote ogen met een sterk doordringende blik en een brede mond zijn erg gedreven, hebben veel wilskracht, gaan recht door zee en hebben een extraverte instelling. Ze dragen hun hart op hun tong, zijn recht voor de raap en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zij lijden vaak aan hoge bloeddruk, transpireren veel en hebben altijd een warm, soms wel te warm gevoel. Ik hoef u niet te zeggen dat het hier gaat om een vuurtype. Deze kenmerken zijn universeel en komen bij alle mensen voor waarvan de gezichtsdelen overeenstemmen met een aantal specifieke eigenschappen.

 

Mensen met een rond gezicht, een korte neus, smalle mond, dikke lippen, kleine ogen met een afwezige blik horen tot het watertype en hebben precies de omgekeerde eigenschappen. Het zijn personen die naar binnen zijn gekeerd, ze hebben weinig wilskracht en zijn niet gedreven. Zij laten niet gemakkelijk het achterste van hun tong zien, ze zijn introvert. Dit type rekent men tot het gevoelstype, met weinig belangstelling voor de directe omgeving. Ze houden van stilte, zijn heel behulpzaam en kunnen moeilijk neen zeggen. Ze zijn steeds op zoek naar waarderen, naar een emotionele beloning voor al hun inzet. Ze houden gemakkelijk vocht vast en lijden daardoor aan overgewicht. Ze houden ook hun gevoelens vast en blijven gemakkelijk met problemen zitten.

 

Het klinkt misschien vreemd dat u al deze kwaliteiten van het gezicht kunt aflezen. Het gezicht is een open boek en daar kunt u ontzettend veel uit afleiden. In gerechtelijke labo’s experimenteert men momenteel om vanuit een toevallig en onbekend DNA profiel het gezicht     

van de vermoedelijke dader te reconstrueren. Het gelaat wordt bepaald door de schedel en heeft daardoor bij volwassenen vrij vaste kenmerken. Onder invloed van verkeerde voeding, het gebruik van bepaalde medicamenten of bij  ouder worden treden er veranderingen in het gelaat op. Deze zijn echter van ondergeschikt belang omdat de basisstructuur, die door de schedel wordt bepaald, weinig of niet verandert. In gerechtelijke kringen wordt het gelaat gereconstrueerd van schedels van onbekende slachtoffers. Het geboetseerde gelaat is een middel om tot identificatie over te gaan. Op die wijze werden verschillende zaken opgehelderd. 

 

Als u rondom u kijkt merkt u dat er mensen zijn met een smal hoofd, een hoog en smal voorhoofd, lange neus, grote oren die los staan van het hoofd en een smalle rechthoekige kin. Meestal horen deze mensen tot het smalle, slanke en sportieve type. Ze zijn heel beweeglijk, sporten veel, leggen gemakkelijk sociale contacten, spreken vlot en hebben een rijke fantasie. Zij houden van uitdagingen en nemen gemakkelijk risico’s. Ze staan op hun vrijheid en weten zich in alle netelige omstandigheden er uit te praten. Het gaat hier om het luchttype. De persoonlijkheid en de lichaamsbouw, en daardoor ook het gelaat, stemmen met elkaar overeen.

 

Zijn tegenpool is het aardetype. Dit type heeft een krachtige lichaamsbouw en het hoofd heeft eerder een vierkantige vorm. Een brede kin, een brede mond met opvallend dunne bovenlippen, de mondhoeken hangen af en de neus is krachtig en breed met ruitvormige neusvleugels. De ogen zitten gevangen onder de wenkbrauwen. Dit type heeft een droge huid en vertoont vrij vroeg rimpels en groeven. Het aardetype houdt van zekerheid en veiligheid, van een goede planning en heeft gevoel voor structuur maar ook orde en netheid. Het aarde- type is een perfectionist, een harde werker, houdt van concrete zaken, gezond verstand en laat zich niet gemakkelijk afleiden. Dit type heeft een hekel aan veranderingen en blijft daarom erg trouw aan tradities, gewoontes maar ook aan personen. Al deze persoonskenmerken stemmen overeen met uiterlijke, fysieke kenmerken in het gelaat.

 

Iedere mens bezit kenmerken van de vier elementen, maar in een bepaalde verhouding. Als het temperament van de ouders of grootouders dicht bij elkaar liggen, is de kans groot dat één bepaald element domineert. Liggen de kenmerken verder uit elkaar zullen meerdere elementen sterker vertegenwoordigd zijn.

 

Gelaatkunde biedt veel voordelen. U leert niet alleen uzelf beter kennen, u leert vooral met de anderen beter omgaan. Wie de gelaatkunde beheerst zal in een oogopslag zijn tegenstrever kennen. Men kent zijn gevoelige plekken, weet zeker wat men moet vermijden en wat men zeker niet mag vergeten om in zijn gunst te komen. Gelaatkunde kan overal, zowel in het privé leven als op professioneel vlak, worden toegepast.

 

Het lijkt moeilijk om de hele persoonlijkheid uit het gelaat af te lezen, maar dat is het niet. De kenmerken van het gelaat zijn zo duidelijk dat iedereen er op korte tijd mee vertrouwd geraakt en feilloos een gezicht kan analyseren. Uiteraard moet u wel vertrouwd zijn met typologie (zie typologie). Vanuit de typologie is de stap naar gelaatkunde erg klein en snel gezet.

 

Typologie en gelaatkunde kunnen u leren. Er worden open cursussen gegeven aan de vier campussen van de Europese Academie voor natuurlijke Gezondheidszorg (EANG). Aan de hand van modern studiemateriaal wordt u snel vertrouwd gemaakt met een fascinerende discipline die een echte verrijking voor u is. U kunt uiteraard ook een opleiding als VGL Consulent of als Gezondheidstherapeut volgen. In beide opleidingen hoort zowel typologie als gelaatkunde tot de basisvakken. Surf even naar www.europeseacademie.be of raadpleeg vrijblijvend de studiegids. Voor literatuur over dit onderwerp raadpleegt u de boekenlijst op deze blog.