17-07-07

Bach Bloemen remedies (BBR)

D37-341136

 

De Britse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) ontwikkelde een geneeswijze op basis van bloemen die, meer dan zeventig jaar na zijn dood, nog steeds een ongeziene internationale belangstelling kent. Het wonderlijke aan zijn geneeswijze is het verband, dat hij wist te ontdekken, tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden. Juist in deze tijd nu zoveel mensen af te rekenen hebben met emotionele aandoeningen is er grote behoefte ontstaan aan fluweel zachte remedies. Dr. Bach ging er vanuit dat veel ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Het succes van zijn methode ligt vooral in het feit dat iedereen zich in de eigenschappen van deze bloemen terug vindt. Dr. Bach heeft de weg geopend naar inzicht in de persoonlijke problemen waarmee zoveel mensen te kampen hebben. Zijn methode is door zijn eenvoud toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. De Bach Bloemen Remedies zijn ideaal om ieder wankelend evenwicht te herstellen. Uiteraard heeft deze methode een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Bach begon zijn carrière als arts en onderzoeker aan het Academische ziekenhuis in Londen waar zijn wetenschappelijke belangstelling uitging naar de immuniteit als onderzoeksobject. Hij werd op relatieve korte tijd een erg gewaardeerde bacterioloog omwille van zijn baanbrekend werk. Hij hoopte dat hij met dit onderzoek het antwoord kon vinden op de vele vragen rond ziekten en gezondheid. Het drong snel tot hem door dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat ze enkel is gericht op de fysieke aspecten van de patiënt. Hij nam ontslag en werd benoemd tot patholoog en bacterioloog aan het Homeopathische ziekenhuis in Londen. Daar maakte hij kennis met de homeopathie van Dr.Hahnemann. Hij werd geboeid door het verband dat Dr. Kent in de homeopathie heeft gelegd tussen het middel en de persoonlijkheid. De homeopathie kon hem helaas geen voldoening geven omwille van de alchemie waarop deze geneeswijze steunt.

 

Typologie

Dr. Bach kwam, door het nauwkeurig observeren van mensen in hun dagelijkse omgeving, tot de ontdekking dat een ziekte altijd individueel is. Tien patiënten kunnen allemaal aan de zelfde ziekte lijden en toch is ieder ziektegeval anders. Vandaar dat de behandeling steeds individueel moet worden aangepakt. Hij toonde in zijn speurtocht naar een nieuwe geneeswijze een bijzondere belangstelling voor typologie. Hij deelde zijn patiënten in vier grote groepen, afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten, dit betekent niet dat hij ze in vier vakjes onderbracht maarwel in vier grote stromingen. Bach sprak van:

 

  • Het ongeduldige type (vuurtype of cholericus)
  • Het aarzelende type (watertype of flegmaticus)
  • Het nerveuze type (luchttype of sanguinicus)
  • Het overbezorgde type (aardetype of melancholicus)

 

Zijn typologie stemt geheel overeen met deze van Galenus, die nog steeds in de natuurgeneeskunde en in de moderne typologie wordt gebruikt. Dr. Bach was goed vertrouwd met de natuurgeneeskunde en de vier elementenleer. Hij was overtuigd van de uitspraak van Hippocrates: ‘alleen de natuur geneest’. Daarom experimenteerde hij met de geneeskracht van bloemen. Bloemen zijn bijzonder rijk aan biofotonen of lichtenergie, zoals recent onderzoek heeft aangetoond (Dr.Popp e.a.).

 

Dr. Bach begon met twaalf remedies te ontwikkelen op basis van bloemen. Hij noemde ze de ‘twaalf genezers’ en legde een verband tussen de remedies en de astrologie. Daar is hij na enige tijd van afgestapt. In het totaal ontwikkelde hij 38 remedies, die nog altijd over heel de wereld succesvol worden gebruikt. Het was voor hem een moeilijke opgave om de gewenste

persoonlijkheidskwaliteiten in ieder remedie terug te vinden. Hij maakte gebruik van de signatuurleer door de kwaliteiten van de persoonlijkheid te linken aan de uiterlijke kenmerken van de bloem of de plant die de bloem voortbrengt. Het onderzoek van Dr. Bach is fascinerend, maar gelijktijdig geniaal.

 

Werking

Voor wie vertrouwd is met de Bach Bloemen Remedies (BBR), is de werking meer dan duidelijk. Iedere remedie, op basis van een bepaalde bloem, bezit de mogelijkheid om negatieve in positieve eigenschappen om te buigen. Iemand is bijvoorbeeld bezorgd over zichzelf, vlucht gemakkelijk in eenzaamheid of is egocentrisch ingesteld. Deze negatieve eigenschappen zijn vervelend en kunnen leiden tot allerlei fysieke en psychische klachten of remt een genezingsproces gewoon af. De remedie ‘heidebloempje’ buigt deze negatieve kwaliteiten om in positieve kwaliteiten. Deze negatieve kwaliteiten komen meestal voor bij mensen die Dr.Bach tot het overbezorgde type rekende. Het overbezorgde type, ook aardetype genoemd, hoort tot het element aarde. Het heideplantje bezit alle eigenschappen die met dit element overeenstemt. Het groeit op droge zandgrond, heeft een harde en droge structuur, heeft heel kleine blaadjes om de uitdroging tegen te gaan. Het heideplantje is een aarderemedie en wordt hoofdzakelijk toegepast bij een aardetype of het overbezorgde type zoals Dr. Bach dit type noemde. Hetzelfde kan gezegd worden van de vuurremedies, de water- en de luchtremedies.

 

Kennismaking

Om deze geneeswijze goed te begrijpen en bij zichzelf en eventueel bij anderen toe te passen is het belangrijk dat men zich even verdiept in de literatuur over dit onderwerp. Men kan ook een open cursus Bach Bloemen Remediesvolgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie voor Natuurlijke  Gezondheidszorg, surf even naar www.europeseacademie.be  of raadpleeg de studiegids. U kunt ook Bach Bloemenconsulent worden door een tweejarige V.G.L. Consulentenopleiding te volgen of u kunt zelfs een Bach Bloementherapeut worden door een vierjarige therapeutenopleiding te volgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie.

 

Aanbevolen boeken

Om inzicht en kennis in de Bach Bloemen remedies te verwerven raad ik u de volgende boeken aan.

 

  • Dr. Bach, Genezingn door bloemen
  • Jan Dries, De Lievelingsbomen van Dr.Bach
  • Jan Dries, geplastificeerde kaart met alle Bach Remedies
  • Nora Weeks, De medische ontdekkingen van Dr.Bach

27-05-07

Als kinderen klagen

42-15117707PAA272000034PAA273000004u17634719

 

Leren lopen, een nieuw broertje of zusje, voor het eerst naar school, kinderen krijgen al vanaf het eerste levensjaar af te rekenen met momenten van spanningen, stress en angst. Deze bedreigende ervaringen en gevoelens uiten kinderen doorgaans in woorden en daden, maar soms ook in lichamelijke klachten. Sommigen hebben last van eczeem, diarree of koorts,  andere klagen over pijn in de buik, of weigeren, zonder dat ze ziek zijn, te eten.  Dergelijke psychosomatische aandoeningen zijn belangrijke signalen die ouders moeten begrijpen. Ze worden te vaak verwaarloosd of louter medisch opgelost. Ouders moeten zo snel mogelijk deze noodkreten opvangen en zich vragen stellen over wat er verkeerd is gegaan. Daarbij moeten zij zichzelf niet sparen. Vaak ligt de fout, zonder het zelf te beseffen,  bij de ouders of bij een van de ouders. Ouders hebben het beste voor kinderen voor, wat niet wegneemt dat er toch iets fout kan lopen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die absoluut niet gevaarlijk of vervelend zijn, maar wel zo door het kleine kind worden ervaren. Kleine kinderen weten instinctief dat zij voor hun levenskansen afhankelijk zijn van hun ouders.

 

17:30 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, stress, emoties |  Facebook |

23-05-07

De kracht van emoties

ispc03501317760031307011ffa_034
 

Emoties zijn bijzondere gevoelens die de gemoedstoestand doet veranderen en versnellen. Ze ontstaan als reactie op een gebeurtenis, we worden er door overvallen. Emoties zijn altijd lichamelijk gebonden en veroorzaken lichamelijke reacties: het hart gaat sneller kloppen, de ademhaling wordt versneld, we transpireren gemakkelijker en er wordt vaak een traan weggepinkt. Er zijn zowel positieve als negatieve emoties. Soms zetten emoties aan tot reacties. Emoties onderscheiden zich van de gewone gevoelens waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Samenvattend kunnen we stellen dat een emotie een plotselinge reactie van onze hele persoonlijkheid is met fysiologische (lichaam), cognitieve (geest) en gedragsgerelateerde (daden) aspecten.

 

Volgens Charles Darwin zijn er zes emoties, Paul Eckman houdt het op zestien maar in de grond zijn het er ontzettend veel. Emoties zijn gekoppeld aan gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal en dat bevestigt meteen dat emoties universeel zijn, ze zijn een wezenlijk deel  van het leven en horen tot onze eigen natuur. De belangrijkste emoties, die al door Darwin werden beschreven zijn: bewondering, liefde, haat, verlangen, vreugde en verdriet. Eckman heeft er nog tien aan toegevoegd: amusement, minachting, tevredenheid, verlegenheid, opwinding, trots, voldoening, zintuiglijk plezier en schaamte. Omgaan met emoties verlicht het leven en verhoogt het welzijn en ons vermogen om ons aan onze omgeving aan te passen.

 

Lang is men er vanuit gegaan dat het opkroppen van emoties ziekten veroorzaakt. Zo bestaan er theorieën dat astma verband houdt met scheidingsangst en kolieken met ingehouden woede, enz. Wat men zeker weet is dat negatieve emoties een ziekte kunnen uitlokken, in standhouden of het genezingsproces beletten. De oorzaak van een ziekte is vrij complex. Het verband tussen emoties en gezondheid is duidelijk aanwezig. We hebben er alle belang bij om een emotioneel evenwicht in het leven te vinden. We bespreken in het kort enkele vormen van emoties.

 

Woede

Woede  is een negatieve emotie die boosheid oproept en wordt uitgelokt door situaties waarin men zich benadeeld voelt, bij immoreel gedrag, bij gebrek aan respect, bij het opzettelijk aanrichten van schade of bij gebrek aan wederkerigheid. Woede veroorzaakt een verhoogde spierspanning, een rode kleur in het gezicht, een versnelde ademhaling, verhoogde bloeddruk en gebalde vuisten.

 

Vreugde

Vreugde is een positieve emotie die meestal gepaard gaat met een glimlach. Deze positieve emotie kan echter zo intens zijn dat er op zeker moment een traan wordt weg gepinkt. Huilen van vreugde is een bekende uitdrukking. Vreugde wordt vaak in verband gebracht met een goed humeur en het geluksgevoel. Een goed humeur is een gemoedstoestand waar iemand in optimale omstandigheden verkeert. Geluk wordt omschreven als een hoge mate van tevredenheid of een aangename emotionele beleving.

 

Verdriet

Verdriet is een negatieve emotie ten gevolge van een verlies, dat kan zowel een dierbaar wezen zijn, maar ook een geliefkoosd voorwerp, een status of een doel. Bij verdriet hoort de gelaatsuitdrukking waarbij de wenkbrauwen schuin omlaag worden getrokken en de tranen niet uitblijven. Wenen bij verdriet is een uiting van emotie en geeft een bevrijdend gevoel in tegenstelling tot droge tranen omdat men in het onvermogen verkeert om het verdriet te uiten.

 

Liefde

Liefde is een emotie die in verband staat met gehechtheid tussen ouder en kind. Er is niet alleen moederliefde maar ook vaderliefde. Deze emotie is belangrijk voor het kind omdat daardoor de toekomstige ontwikkeling is verzekerd. Liefde staat ook in verband met verlangen. Een man verlangt naar een vrouw of omgekeerd, een verlangen dat instinctief is ingegeven en omschreven wordt als voortplantingsdruk. Onbewust gaat de aantrekkingskracht van een vrouw naar een man uit naar een goede genendonor en een goede vader voor haar kinderen. Liefde is een van de meest complexe emoties en kent veel aspecten zoals passie, intimiteit, affectie en betrokkenheid. 

 

Jaloezie

Jaloezie is een negatieve emotie die erg ingewikkeld is en vlug gekoppeld wordt aan andere emoties zoals woede,  angst, verdriet en schaamte. Jaloezie is een negatieve emotie die ontstaat bij angst iets of iemand te verliezen, dus bij een bedreiging. Woede ontstaat door frustratie, angst omdat men bang is te verliezen; verdriet omwille van de inbreuk op het zelfvertrouwen en het gevoel van verlatenheid en ten slotte schaamt men zich om jaloers te of de verliezer te zijn. Bij jaloezie speelt rivaliteit een grote rol, niet alleen in de relatie maar ook op professioneel vlak. Vrouwen hebben de neiging om de aandacht van hun man op fysieke gebreken te richten terwijl mannen zich eerder geringschattend uitlaten over het professionele succes van hun tegenstanders. Jaloezie kan ernstige vormen aannemen en veel verwoesting teweegbrengen.  

 

Emoties spelen in het leven van iedere mens een doorslaggevende rol. Wie verzeilt geraakt in negatieve emoties maakt zich diep ongelukkig en remt iedere verdere ontwikkeling af. Omgaan met emoties heeft vooral te maken met persoonlijkheidsvorming en typologie. Ieder mens reageert emotioneel vanuit zijn temperament, vandaar dat zelfkennis van groot belang is.

17:30 Gepost door Jan Dries in Typologie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: emoties, jaloezie, woede |  Facebook |