29-06-07

ADHD, het onrustige kind

esp10240esp10319

Steeds meer kinderen krijgen het etiket ADHD opgeplakt. In de Westerse wereld zijn onderzoekers, psychiaters, psychologen en pedagogen ijverig op zoek naar de oorzaak van dit verschijnsel. ADHD kinderen zijn onrustig, wispelturig, angstig, weten geen raad met zichzelf, hebben concentratieproblemen, gedragen zich vaak onhandelbaar en kennen veel opvoedingsproblemen. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders en leerkrachten is het een zware opgave. 

 

ADHD is in ieder geval een complex fenomeen en het lijkt vreselijk moeilijk te zijn om een onderscheid te maken tussen de oorzaak en uitlokkende factoren. Het is zo goed als zeker dat er een verband bestaat tussen ADHD en voeding. ADHD kinderen  leiden vaak aan een gemaskeerde allergie d.w.z. dat ze overgevoelig zijn voor bepaalde voedingsstoffen maar daar niet direct op reageren. Het komt niet tot een allergische reactie maar wel tot een sluimerende toestand die deze kinderen onrustig maakt. Anderzijds stellen we vast dat binnen eenzelfde gezin, waar een gelijkvormig eetpatroon wordt toegepast, het ene kind ADHD heeft en de anderen niet. Het is niet het verkeerde voedingspatroon dat de oorzaak is maar wel de overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen bij sommige kinderen. Hier volgt de cruciale vraag: waarom is men overgevoelig en leidt deze overgevoeligheid naar ADHD? Hierop weet niemand het antwoord.

 

Er wordt gewezen naar de invloed van het vervuilde milieu. Wij beseffen nauwelijks in welke mate ons milieu is aangetast. Vermoedelijk zijn er kinderen die vatbaarder zijn voor de gifstoffen die we dagelijks inademen of via de voeding binnen krijgen. Als milieuvervuiling denkt men ook aan roken, parfums, chemische geurverdrijvers en onderhoud- en verzorgingsproducten die chemicaliën en andere substanties bevatten. Frisdranken, Cola, ketchup, industriesuikers, zoetstoffen, fastfood, junk food enz. horen tot de kritische producten. Volgens sommige onderzoeken zou 80% van de ADHD kinderen overgevoelig zijn voor koemelk en gluten (volle graanvoeding). Bij jonge criminelen zou dat zelfs 90% zijn. Men kan het ADHD probleem niet eenzijdig benaderen vanuit de gemaskeerde allergie, er is hier meer aan de hand. Vermoedelijk gaat het hier om uitlokkende factoren en blijft de echte oorzaak onbekend.          

 

In studies over ADHD wordt nauwelijks gesproken over de evolutie van het onrustig kind. Hoe wordt een ADHD kind volwassen en hoe komt het op bepaalde leeftijd toch tot een draaglijke onrust. Welke levensfasen zijn het meest kritisch? Meer informatie over deze aspecten kunnen de inzichten verruimen. Het gebruik van medicijnen krijgt steeds meer kritiek en in sommige  kringen zelfs heftig kritiek. Medicijnen geven zonder de diepere oorzaak te kennen is niet altijd verantwoordelijk. Pedagogen wijzen er op dat er ook opvoedingsfouten worden gemaakt waardoor het probleem nog erger wordt en de genezing bemoeilijkt. Ouders hebben geen ervaring met een ADHD kind, en pakken het vaak verkeerd aan of wachten te lang met professionele hulp in te roepen. Op het vlak van opvoeding, begeleiding en psychische en emotionele ondersteuning kan veel bereikt worden, meer dan men zou vermoeden.

 

Vanuit de natuurlijke gezondheidszorg hebben we een aantal adviezen. Zo heb ik ouders altijd aangeraden om te kiezen voor een zuivere voeding: geen cola of frisdrank in huis, geen gekleurd snoepgoed, geen waardeloos voedsel. Het is geen gemakkelijke opdracht om voedingsmiddelen op te sporen waar dergelijke kinderen overgevoelig voor zijn. Toch heeft men geen andere keuze. Geef het kind gedurende twee à drie weken geen melk of melkproducten zodat alle melkresten uit het lichaam verwijderd zijn. Ga na of het kind tijdens deze periode opvallend rustiger is geworden. Indien dit zo is, kan dit wijzen op een overgevoeligheid voor melk. U kunt na deze drie weken het kind opnieuw melk en melkproducten laten gebruiken. Als u een verhoogde onrust vaststelt, mag u er zeker van zijn dat er sprake is van overgevoeligheid, zonder dat het tot een allergische reactie komt. U kunt dezelfde controle uitvoeren met alle voedingsproducten op basis van rogge, tarwe, haver, gerst en gierst en dit vergelijken met rijst, maïs en boekweit, die glutenvrij zijn. Het zijn de landbouwproducten zoals melk en granen die voor overgevoeligheid zorgen.

 

Weer andere onderzoekers leggen een verband tussen ADHD en Omega 3 vetzuren en willen het hele probleem met lijnzaadolie oplossen. Lijnzaadolie is zeer rijk aan Omega 3 vetzuren en heeft het gebruik van visolie verdrongen. Sommige wijzen dan weer op een te kort aan zink en vit. B6, hoewel dit kan betwijfeld worden omdat zink rijkelijk voor komt in vele voedingsmiddelen. Weer anderen zijn er van overtuigd dat ADHD een gevolg is van inentingen. Een complex probleem als ADHD lost met niet op met een pilletje, maar ook niet met een voedingssupplement of een capsule lijnzaadolie of visolie. Opvoeding, vrije tijdsbesteding, stressbeheersing, leren omgaan met agressie, afleiding, aangepaste leermethode, schoon milieu, gezonde voeding en vermoedelijk nog vele andere factoren spelen een rol in de strijd tegen ADHD.

 

11:04 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, adhd, kinderen, stress |  Facebook |

27-05-07

Als kinderen klagen

42-15117707PAA272000034PAA273000004u17634719

 

Leren lopen, een nieuw broertje of zusje, voor het eerst naar school, kinderen krijgen al vanaf het eerste levensjaar af te rekenen met momenten van spanningen, stress en angst. Deze bedreigende ervaringen en gevoelens uiten kinderen doorgaans in woorden en daden, maar soms ook in lichamelijke klachten. Sommigen hebben last van eczeem, diarree of koorts,  andere klagen over pijn in de buik, of weigeren, zonder dat ze ziek zijn, te eten.  Dergelijke psychosomatische aandoeningen zijn belangrijke signalen die ouders moeten begrijpen. Ze worden te vaak verwaarloosd of louter medisch opgelost. Ouders moeten zo snel mogelijk deze noodkreten opvangen en zich vragen stellen over wat er verkeerd is gegaan. Daarbij moeten zij zichzelf niet sparen. Vaak ligt de fout, zonder het zelf te beseffen,  bij de ouders of bij een van de ouders. Ouders hebben het beste voor kinderen voor, wat niet wegneemt dat er toch iets fout kan lopen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die absoluut niet gevaarlijk of vervelend zijn, maar wel zo door het kleine kind worden ervaren. Kleine kinderen weten instinctief dat zij voor hun levenskansen afhankelijk zijn van hun ouders.

 

17:30 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, stress, emoties |  Facebook |

14-05-07

Suffe en slaperige kinderen

42-1649040242-1657863542-16718629

Suffe en slaperige kinderen in de klas

 

Volgens een onderzoek van Karen Spruit, kinderneuropsychologe aan de Vrije Universiteit van Brussel, blijkt dat drie op de vier kinderen suf en slaperig op de schoolbanken zit, een tendens die internationaal is. Leerkrachten bevestigen dit onderzoek. Heel wat leerkrachten zien dagelijks dat hun leerlingen te weinig slapen. Ze spreken over geeuwen, concentratieverlies, stemmingswisselingen, zelfs kinderen die hun hoofd op de schoolbank leggen. Ouders beseffen dat er iets aan de hand is, maar staan er niet bij stil dat dit tot problemen kan leiden. Het kan wel eens gebeuren dat een kind door omstandigheden slaperig naar school gaat, maar dat is hoogst uitzonderlijk.

 

Bij slaperige kinderen in de klas denkt u meteen aan te lang tv kijken.  Maar het probleem zit dieper dan u denkt. Uit het hier vermelde onderzoek, maar ook onderzoeken bevestigen dit, blijkt dat kinderen met slaapproblemen hebben te kampen. De tijd dat kinderen in de vroege avond spontaan in slaap vielen, lijkt voorbij. Angst om alleen in de slaapkamer te zijn, onzekerheid, piekeren, de druk van de school, pesterijen, naijver zijn de meest voorkomende oorzaken, die de nachtrust verstoren. Niet alleen het inslapen, maar ook de kwaliteit van het slapen neemt bij kinderen sterk af. Uiteraard zijn er kinderen die te lang tv kijken of de avond wat rekken om in gezelschap van de ouders te vertoeven. In veel gezinnen is het slaapritueel verloren gegaan, net als discipline en gezag. Stress is doorslaggevend, kinderen hebben er dagelijks mee te maken. Ze komen niet tot rust en de behoefte om langer tv te kijken is dikwijls een uitlaatklep of een afleiding. Ook voor kinderen is de slaap niet kunnen vatten, een zware beproeving, vandaar dat slapengaan zolang mogelijk wordt uitgesteld.

 

In een natuurlijke levenswijze houden we rekening met het levensritme. Dag en nacht wisselen elkaar af zoals een actieve periode in een passieve overgaat. Het is gemakkelijk gezegd: laat uw kind iedere dag op het zelfde uur slapen gaan, als dat kind de slaap niet kan vatten. Uiteraard is het gebruik van cafeïnehoudende drank zoals koffie, zwarte of groene thee en cola niet geschikt om de nachtrust in te leiden. De onrust wordt er alleen maar erger door. Een kind heeft bovendien een grote behoefte aan tederheid, geborgenheid en veiligheid, maar ook aan aandacht. Dit probleem lost men niet op met een aantal voorgekauwde truckjes zoals het bijhouden van een nachtboekje om na twee weken een gemiddelde te berekenen. Het echte probleem ligt bij de ouders. Zij moeten structuur en evenwicht in het gezin brengen, zodat zij hun kinderen het gevoel geven in een veilig en warm nest thuis te zijn. Kinderen moeten de kans krijgen om zich in ideale omstandigheden te ontwikkelen.

 

Slapende kinderen in de klas is een signaal aan de ouders en als die dat negeren ontstaan er problemen. Theoretisch heeft een kind van drie tot vijf jaar twaalf uur slaap nodig per nacht. Bij het ouder worden neemt dit af tot tien uur op twaalfjarige leeftijd. Uiteraard is de exacte behoefte individueel bepaald, sommigen hebben minder ander meer slaap nodig. Net als bij volwassenen zijn er ook ochtend- en avondkinderen. Ochtendkinderen gaan meestal vroeg slapen en worden spontaan wakker. Avondkinderen zijn tegen de avond nog erg fit en hebben het moeilijker om bij het opstaan wakker te worden. Hun ritme ligt anders. Dat neemt niet weg dat alle kinderen op school wakker dienen te zijn.

 

In Duitsland is men gestart met een merkwaardig experiment. Daar spreekt men van ‘wandelschoolbussen’. In plaats om met de bus naar de school te komen, groeperen kinderen zich aan de bushalte en wandelen naar school onder de begeleiding van enkele ouders en een politieagent die instaat voor de verkeersveiligheid. De kinderen zijn erg actief en zitten niet suf en slaperig in de klas, integendeel, de frisse ochtendwandeling heeft de bloedsomloop zodanig verhoogd dat alle gifstoffen zijn verdwenen. Vermoeidheid is immers niets anders dan de ongewenste gifstoffen traag uit te scheiden.

------

Dit probleem, dat ernstig en verontrustend is, wijst er op dat de omgeving waarin het kind opgroeit, verstoord is. Ouders dienen orde op zaken te stellen en vooral bij henzelf te rade gaan. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig waar ze de stress, die ze op school hebben opgelopen, kwijt geraken. Helaas hebben veel gezinnen af te rekenen met gezinsstress en houden er een onnatuurlijke levenswijze op na. Wat leerkrachten op school vaststellen, is slechts een reflectie van het thuisfront. Daar moet het probleem worden aangepakt.

15:45 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, vermoeidheid, slapeloosheid, opvoeding |  Facebook |