23-07-07

Gelaatkunde

ks26701998562u10350246u10012021
 
 

De weerspiegeling van uw persoonlijkheid

 

Het is erg prettig als u iemand tegenkomt of er een gesprek mee voert en meteen in een oogopslag de hele persoonlijkheid uit het gelaat kunt aflezen. Gelaatkunde, ook fysionomiek genoemd,  is een wetenschappelijke discipline die de menselijke persoonlijkheid bestudeerd vanuit uiterlijke kenmerken, eigenschappen en patronen van het gezicht. Dat lijkt nogal speculatief, maar dat is niet zo. Gelaatkunde is een wetenschap die steunt op genetica. Als u een foto van uzelf vergelijk met foto’s van uw ouders, ooms en tantes, grootouders of andere bloedverwanten, dan merkt u heel duidelijk dat u bepaalde delen van uw gezicht geërfd hebt. Zoals een hoog of laag voorhoofd, een lange of een korte neus, grote of kleine ogen, een brede of een smalle mond enz. Deze erfelijke kenmerken beperken zich niet tot het gelaat, maar gelden voor heel het lichaam. We spreken dan over constitutieleer.

 

U erft niet alleen fysieke kenmerken, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Ongetwijfeld bent u tot de vaststelling gekomen dat u heel wat van uw persoonlijke eigenschappen overeenstemmen met die van familieleden. Deze persoonskenmerken zijn gekoppeld aan de fysieke vorm en uiterlijke kenmerken van de onderdelen van het gezicht. Mensen met vooruitstekende blozende wangen, grote ogen met een sterk doordringende blik en een brede mond zijn erg gedreven, hebben veel wilskracht, gaan recht door zee en hebben een extraverte instelling. Ze dragen hun hart op hun tong, zijn recht voor de raap en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zij lijden vaak aan hoge bloeddruk, transpireren veel en hebben altijd een warm, soms wel te warm gevoel. Ik hoef u niet te zeggen dat het hier gaat om een vuurtype. Deze kenmerken zijn universeel en komen bij alle mensen voor waarvan de gezichtsdelen overeenstemmen met een aantal specifieke eigenschappen.

 

Mensen met een rond gezicht, een korte neus, smalle mond, dikke lippen, kleine ogen met een afwezige blik horen tot het watertype en hebben precies de omgekeerde eigenschappen. Het zijn personen die naar binnen zijn gekeerd, ze hebben weinig wilskracht en zijn niet gedreven. Zij laten niet gemakkelijk het achterste van hun tong zien, ze zijn introvert. Dit type rekent men tot het gevoelstype, met weinig belangstelling voor de directe omgeving. Ze houden van stilte, zijn heel behulpzaam en kunnen moeilijk neen zeggen. Ze zijn steeds op zoek naar waarderen, naar een emotionele beloning voor al hun inzet. Ze houden gemakkelijk vocht vast en lijden daardoor aan overgewicht. Ze houden ook hun gevoelens vast en blijven gemakkelijk met problemen zitten.

 

Het klinkt misschien vreemd dat u al deze kwaliteiten van het gezicht kunt aflezen. Het gezicht is een open boek en daar kunt u ontzettend veel uit afleiden. In gerechtelijke labo’s experimenteert men momenteel om vanuit een toevallig en onbekend DNA profiel het gezicht     

van de vermoedelijke dader te reconstrueren. Het gelaat wordt bepaald door de schedel en heeft daardoor bij volwassenen vrij vaste kenmerken. Onder invloed van verkeerde voeding, het gebruik van bepaalde medicamenten of bij  ouder worden treden er veranderingen in het gelaat op. Deze zijn echter van ondergeschikt belang omdat de basisstructuur, die door de schedel wordt bepaald, weinig of niet verandert. In gerechtelijke kringen wordt het gelaat gereconstrueerd van schedels van onbekende slachtoffers. Het geboetseerde gelaat is een middel om tot identificatie over te gaan. Op die wijze werden verschillende zaken opgehelderd. 

 

Als u rondom u kijkt merkt u dat er mensen zijn met een smal hoofd, een hoog en smal voorhoofd, lange neus, grote oren die los staan van het hoofd en een smalle rechthoekige kin. Meestal horen deze mensen tot het smalle, slanke en sportieve type. Ze zijn heel beweeglijk, sporten veel, leggen gemakkelijk sociale contacten, spreken vlot en hebben een rijke fantasie. Zij houden van uitdagingen en nemen gemakkelijk risico’s. Ze staan op hun vrijheid en weten zich in alle netelige omstandigheden er uit te praten. Het gaat hier om het luchttype. De persoonlijkheid en de lichaamsbouw, en daardoor ook het gelaat, stemmen met elkaar overeen.

 

Zijn tegenpool is het aardetype. Dit type heeft een krachtige lichaamsbouw en het hoofd heeft eerder een vierkantige vorm. Een brede kin, een brede mond met opvallend dunne bovenlippen, de mondhoeken hangen af en de neus is krachtig en breed met ruitvormige neusvleugels. De ogen zitten gevangen onder de wenkbrauwen. Dit type heeft een droge huid en vertoont vrij vroeg rimpels en groeven. Het aardetype houdt van zekerheid en veiligheid, van een goede planning en heeft gevoel voor structuur maar ook orde en netheid. Het aarde- type is een perfectionist, een harde werker, houdt van concrete zaken, gezond verstand en laat zich niet gemakkelijk afleiden. Dit type heeft een hekel aan veranderingen en blijft daarom erg trouw aan tradities, gewoontes maar ook aan personen. Al deze persoonskenmerken stemmen overeen met uiterlijke, fysieke kenmerken in het gelaat.

 

Iedere mens bezit kenmerken van de vier elementen, maar in een bepaalde verhouding. Als het temperament van de ouders of grootouders dicht bij elkaar liggen, is de kans groot dat één bepaald element domineert. Liggen de kenmerken verder uit elkaar zullen meerdere elementen sterker vertegenwoordigd zijn.

 

Gelaatkunde biedt veel voordelen. U leert niet alleen uzelf beter kennen, u leert vooral met de anderen beter omgaan. Wie de gelaatkunde beheerst zal in een oogopslag zijn tegenstrever kennen. Men kent zijn gevoelige plekken, weet zeker wat men moet vermijden en wat men zeker niet mag vergeten om in zijn gunst te komen. Gelaatkunde kan overal, zowel in het privé leven als op professioneel vlak, worden toegepast.

 

Het lijkt moeilijk om de hele persoonlijkheid uit het gelaat af te lezen, maar dat is het niet. De kenmerken van het gelaat zijn zo duidelijk dat iedereen er op korte tijd mee vertrouwd geraakt en feilloos een gezicht kan analyseren. Uiteraard moet u wel vertrouwd zijn met typologie (zie typologie). Vanuit de typologie is de stap naar gelaatkunde erg klein en snel gezet.

 

Typologie en gelaatkunde kunnen u leren. Er worden open cursussen gegeven aan de vier campussen van de Europese Academie voor natuurlijke Gezondheidszorg (EANG). Aan de hand van modern studiemateriaal wordt u snel vertrouwd gemaakt met een fascinerende discipline die een echte verrijking voor u is. U kunt uiteraard ook een opleiding als VGL Consulent of als Gezondheidstherapeut volgen. In beide opleidingen hoort zowel typologie als gelaatkunde tot de basisvakken. Surf even naar www.europeseacademie.be of raadpleeg vrijblijvend de studiegids. Voor literatuur over dit onderwerp raadpleegt u de boekenlijst op deze blog.

 

17-07-07

Bach Bloemen remedies (BBR)

D37-341136

 

De Britse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) ontwikkelde een geneeswijze op basis van bloemen die, meer dan zeventig jaar na zijn dood, nog steeds een ongeziene internationale belangstelling kent. Het wonderlijke aan zijn geneeswijze is het verband, dat hij wist te ontdekken, tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden. Juist in deze tijd nu zoveel mensen af te rekenen hebben met emotionele aandoeningen is er grote behoefte ontstaan aan fluweel zachte remedies. Dr. Bach ging er vanuit dat veel ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Het succes van zijn methode ligt vooral in het feit dat iedereen zich in de eigenschappen van deze bloemen terug vindt. Dr. Bach heeft de weg geopend naar inzicht in de persoonlijke problemen waarmee zoveel mensen te kampen hebben. Zijn methode is door zijn eenvoud toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. De Bach Bloemen Remedies zijn ideaal om ieder wankelend evenwicht te herstellen. Uiteraard heeft deze methode een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Bach begon zijn carrière als arts en onderzoeker aan het Academische ziekenhuis in Londen waar zijn wetenschappelijke belangstelling uitging naar de immuniteit als onderzoeksobject. Hij werd op relatieve korte tijd een erg gewaardeerde bacterioloog omwille van zijn baanbrekend werk. Hij hoopte dat hij met dit onderzoek het antwoord kon vinden op de vele vragen rond ziekten en gezondheid. Het drong snel tot hem door dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat ze enkel is gericht op de fysieke aspecten van de patiënt. Hij nam ontslag en werd benoemd tot patholoog en bacterioloog aan het Homeopathische ziekenhuis in Londen. Daar maakte hij kennis met de homeopathie van Dr.Hahnemann. Hij werd geboeid door het verband dat Dr. Kent in de homeopathie heeft gelegd tussen het middel en de persoonlijkheid. De homeopathie kon hem helaas geen voldoening geven omwille van de alchemie waarop deze geneeswijze steunt.

 

Typologie

Dr. Bach kwam, door het nauwkeurig observeren van mensen in hun dagelijkse omgeving, tot de ontdekking dat een ziekte altijd individueel is. Tien patiënten kunnen allemaal aan de zelfde ziekte lijden en toch is ieder ziektegeval anders. Vandaar dat de behandeling steeds individueel moet worden aangepakt. Hij toonde in zijn speurtocht naar een nieuwe geneeswijze een bijzondere belangstelling voor typologie. Hij deelde zijn patiënten in vier grote groepen, afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten, dit betekent niet dat hij ze in vier vakjes onderbracht maarwel in vier grote stromingen. Bach sprak van:

 

  • Het ongeduldige type (vuurtype of cholericus)
  • Het aarzelende type (watertype of flegmaticus)
  • Het nerveuze type (luchttype of sanguinicus)
  • Het overbezorgde type (aardetype of melancholicus)

 

Zijn typologie stemt geheel overeen met deze van Galenus, die nog steeds in de natuurgeneeskunde en in de moderne typologie wordt gebruikt. Dr. Bach was goed vertrouwd met de natuurgeneeskunde en de vier elementenleer. Hij was overtuigd van de uitspraak van Hippocrates: ‘alleen de natuur geneest’. Daarom experimenteerde hij met de geneeskracht van bloemen. Bloemen zijn bijzonder rijk aan biofotonen of lichtenergie, zoals recent onderzoek heeft aangetoond (Dr.Popp e.a.).

 

Dr. Bach begon met twaalf remedies te ontwikkelen op basis van bloemen. Hij noemde ze de ‘twaalf genezers’ en legde een verband tussen de remedies en de astrologie. Daar is hij na enige tijd van afgestapt. In het totaal ontwikkelde hij 38 remedies, die nog altijd over heel de wereld succesvol worden gebruikt. Het was voor hem een moeilijke opgave om de gewenste

persoonlijkheidskwaliteiten in ieder remedie terug te vinden. Hij maakte gebruik van de signatuurleer door de kwaliteiten van de persoonlijkheid te linken aan de uiterlijke kenmerken van de bloem of de plant die de bloem voortbrengt. Het onderzoek van Dr. Bach is fascinerend, maar gelijktijdig geniaal.

 

Werking

Voor wie vertrouwd is met de Bach Bloemen Remedies (BBR), is de werking meer dan duidelijk. Iedere remedie, op basis van een bepaalde bloem, bezit de mogelijkheid om negatieve in positieve eigenschappen om te buigen. Iemand is bijvoorbeeld bezorgd over zichzelf, vlucht gemakkelijk in eenzaamheid of is egocentrisch ingesteld. Deze negatieve eigenschappen zijn vervelend en kunnen leiden tot allerlei fysieke en psychische klachten of remt een genezingsproces gewoon af. De remedie ‘heidebloempje’ buigt deze negatieve kwaliteiten om in positieve kwaliteiten. Deze negatieve kwaliteiten komen meestal voor bij mensen die Dr.Bach tot het overbezorgde type rekende. Het overbezorgde type, ook aardetype genoemd, hoort tot het element aarde. Het heideplantje bezit alle eigenschappen die met dit element overeenstemt. Het groeit op droge zandgrond, heeft een harde en droge structuur, heeft heel kleine blaadjes om de uitdroging tegen te gaan. Het heideplantje is een aarderemedie en wordt hoofdzakelijk toegepast bij een aardetype of het overbezorgde type zoals Dr. Bach dit type noemde. Hetzelfde kan gezegd worden van de vuurremedies, de water- en de luchtremedies.

 

Kennismaking

Om deze geneeswijze goed te begrijpen en bij zichzelf en eventueel bij anderen toe te passen is het belangrijk dat men zich even verdiept in de literatuur over dit onderwerp. Men kan ook een open cursus Bach Bloemen Remediesvolgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie voor Natuurlijke  Gezondheidszorg, surf even naar www.europeseacademie.be  of raadpleeg de studiegids. U kunt ook Bach Bloemenconsulent worden door een tweejarige V.G.L. Consulentenopleiding te volgen of u kunt zelfs een Bach Bloementherapeut worden door een vierjarige therapeutenopleiding te volgen aan een van de vier campussen van de Europese Academie.

 

Aanbevolen boeken

Om inzicht en kennis in de Bach Bloemen remedies te verwerven raad ik u de volgende boeken aan.

 

  • Dr. Bach, Genezingn door bloemen
  • Jan Dries, De Lievelingsbomen van Dr.Bach
  • Jan Dries, geplastificeerde kaart met alle Bach Remedies
  • Nora Weeks, De medische ontdekkingen van Dr.Bach

25-06-07

Calendula of de goudsbloem

200165019-001189619200400650-001

 

Calendula, ook goudsbloem genoemd, herkent iedereen aan de stralende oranjekleurige bloemblaadjes en haar frisgroen blad. Het is in de kruidengeneeskunde een belangrijk kruid met veelvuldige toepassingen als kruidenthee maar ook verwerkt tot verzorgingsproducten en zelfhulpmiddelen. De goudsbloem is vooral geschikt voor babyproducten. In tegenstelling tot veel kruiden leent de goudsbloem er zich toe om in de tuin te kweken. Ze bloeit in het midden van de zomer en richt haar kopje naar de zon die hoog in de lucht staat. Alleen de bloemen die goed open zijn en als de dauw van de bladeren is opgedroogd, worden geoogst. Oogsten gebeurt altijd in de ochtend omdat dan de optimale vitaliteit aanwezig is. De plantencellen zuigen dan het water uit de bodem. Dit proces neemt af met het ritme van de dag. Tijdens de middag of nog later geplukt, verlept de plant gemakkelijker en is niet geschikt om te oogsten.

Goudsbloem wordt snel na het plukken verwerkt.

 

Calendula is een veeleisende plant. Zij heeft een humusrijke bodem nodig om snel en krachtig te groeien. Ze gedijt het beste op een stuk grond dat een jaar voordien als groenbemesting werd benut (klaver, luzerne). Calendula gebruikt tijdens haar groei veel voedingsstoffen o.a. stikstof uit de bodem waardoor ze snel en weelderig groeit. Het schoffelen brengt meer zuurstof in de grond, zorgt er voor dat het regenwater beter binnendringt en verdamping tegenhoudt.

 

Calendula is rijk aan gele kleurstoffen, zoals xanthofyl en carotenoïden. Daarnaast bevat de plant etherische oliën, bitterstoffen, de zeepachtige stof saponine en salicylzuur. Salicylzuur is bekend, daarvan werd oorspronkelijk de aspirine gemaakt. Het zijn de triterpeenverbindingen die voor de ontstekingsremmende werking zorgen, samen met de etherische olie, saponinen en flavonoïden. De laatste twee zijn samen met caroteen, slijmstoffen, oleanolzuur en tocoferolen verantwoordelijk voor de bloedstelpende, verzachtende en jeukstillende eigenschappen van calendula. Vooral calendulazalf is erg bekend en wordt voor veel doeleinden gebruikt.

 

Als u door kruiden gefascineerd bent, kan een opleiding tot herborist uw droom in vervulling brengen. U volgt dan een tweejarige praktijkgerichte avondopleiding aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg te Antwerpen, Gent, Leuven of Maastricht. Vraag een studiegids aan bij het hoofdkantoor Europese Academie Weg naar As, 267 - 3600 Genk Tel. 089-355246 of surft even naar www.europeseacademie.be 

10:45 Gepost door Jan Dries in Kruiden | Permalink | Commentaren (1) | Tags: calendula, herborist, opleiding, europese academie |  Facebook |

24-04-07

Zwaarlijvigheid

scales
 
Algemeen wordt gevreesd dat zwaarlijvigheid, net als in Amerika, ook bij ons sterk zal toenemen wat een ernstige bedreiging voor de gezondheid betekent. Ondanks er een hele afslankindustrie op volle toeren draait, neemt het probleem met de dag toe. Zelf heb ik mij jarenlang in dit probleem verdiept en in mijn praktijk met succes zowel vrouwen, mannen als kinderen voor zwaarlijvigheid behandeld. Dit succes heb ik vooral te danken aan het feit dat ik altijd een onderscheid heb gemaakt tussen gewone of exogene zwaarlijvigheid en constitutionele of endogene zwaarlijvigheid.

Gewone of exogene zwaarlijvigheid wordt veroorzaakt door enerzijds een te calorierijke voeding en anderzijds een gebrek aan beweging. Het overwegend gebruik van gekookt voedsel van bedenkelijke kwaliteit doet hongeren. De moderne voedingsproducten leveren door hun industriële verwerking niet meer de levenskracht die het oorspronkelijke voedingsmiddel wel bevatte. Vandaar dat het volume steeds groter wordt, m.a.w. de mensen moeten meer eten om verzadigd te zijn. Bovendien stimuleren de voedingsadditieven, vooral de toegevoegde smaakstoffen, het hongergevoel. Doordat ik iedereen de basisprincipes van een gezonde voeding bijbracht en wees op het belang van beweging, werd hun gewicht snel genormaliseerd.

Bij constitutionele of endogene zwaarlijvigheid ligt het anders. De oorzaak van de zwaarlijvigheid ligt binnen henzelf en is daardoor moeilijker te behandelen. De constitutie of lichamelijke gesteldheid is bepalend voor het lichaamsvolume, maar ook voor een groot aantal persoonseigenschappen.  In de typologie spreken we van het watertype dat gekenmerkt wordt door brede heupen en brede knieën. Dit type geeft de voorkeur aan een zoute smaak en heeft de neiging vocht vast te houden. Stressgevoelige mensen hebben een verhoogde behoefte aan suiker en grijpen gemakkelijk naar zoete dingen. Het watertype wordt ook het gevoelstype genoemd, kan niet gemakkelijk ‘neen’ zeggen en houdt niet alleen water maar ook emoties vast. Zij eet vaak weinig terwijl het gewicht ernstig toeneemt. Onlangs toonde een Brits-Finse studie aan dat endogene zwaarlijvigheid genetisch is bepaald. Dat bevestigt de juistheid van mijn zienswijze in deze problematiek. De boosdoener is het FTO-gen. Het gaat om een ernstig onderzoek dat uitgevoerd werd op 40 000 mensen. Bij een aantal mensen komt dit gen niet voor. Ik ben er zeker van dat dit het geval is bij het slanke luchttype, dat grote hoeveelheden eet en niet bijkomt. Personen die drager zijn van het gen hebben 30% meer kans zwaarlijvig te worden en zij die een dubbele FTO-gen hebben, maken 70% meer kans aan overgewicht te lijden.

Toch mag men niet wanhopen. Iedereen kan een gezond gewicht bereiken, maar voor sommigen is afslanken moeilijker. Bovendien moet afslanken in verschillende fasen verlopen en over een langere periode. Wil men bijvoorbeeld 21 kg afslanken dan dient dit te gebeuren in drie fasen van telkens 7 kg. Tussen iedere fase schakelt u over op een algemene gezonde voeding waardoor het zogevreesde jojo-effect wordt voorkomen. Afslanken is meer dan calorieën tellen, meer dan op de weegschaal staan, afslanken moet in zijn geheel worden aangepakt. Wilt u meer weten over mijn manier van afslanken, dan raad ik u mijn boek ‘Het Tri-actief Afslankingsprogramma’ aan. U kunt ook een open cursus volgen over afslanken of zelf een opleiding volgen tot V.G.L-Consulent aan de Europese Academie zodat u ook mensen kunt begeleiden bij het afslanken.

 

17:30 Gepost door Jan Dries in Voeding | Permalink | Commentaren (4) | Tags: voeding, afslanken, opleiding, dieet |  Facebook |