01-05-07

Déjà vu…

42-16451068AA049487u10015147

Een kortsluiting in onze hersenen

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op vier mensen regelmatig eens een ‘déjà vu’ heeft. Welke wetenschappelijke verklaring gaat er schuil achter dit fenomeen? Een ‘déjà vu’ kan omschreven worden als het gevoel dat je een bepaalde gebeurtenis als eerder hebt meegemaakt. Men refereert hierbij vaak naar een ‘vorig leven’ of een ‘droom’, maar voor de rationalist is er ook een medisch-wetenschappelijke verklaring.

 

Bij een normale, zintuiglijke waarneming worden de prikkels eerst geregistreerd, dan wordt men bewust van wat er opgevangen is en worden de gegevens opgeslagen in onze hersenen. Bij een ‘déjà vu’ echter ontstaat er als het ware een kortsluiting in de hersenen. De prikkels worden nu eerst opgeslagen en daarna worden we ons pas bewust van wat we waargenomen hebben. Omdat deze gegevens nu uit het geheugen komen, heeft men het gevoel dat de gebeurtenis al eens heeft plaatsgevonden.

 

Er is geen toekomst, zonder verleden. Daarom is het nuttig om onze herinneringen te koesteren. Onze mooie en goede herinneringen zijn erg kostbaar. Het zijn bronnen van inspiratie waar we energie uit putten. Het oproepen van herinneringen en het herbeleven ervan geeft een enorme rust en doet ons van het mooie genieten. De moderne mens heeft nog te weinig herinneringen. Hij is afgestompt, alles gaat te snel of is van zo korte duur zodat het niet de moeite waard is om op te slaan. Wie niet opslaat, kan niet reproduceren en zich niets meer herinneren. De leegheid slaat toe. Vandaar de grote behoefte aan meer diepte en  zingeving in dit leven.

 

Spiritualiteit is nodig om in deze verwarde wereld te overleven. Spiritueel ingestelde mensen leven niet alleen bewuster, maar hechten belang aan een hoge moraal. Spiritualiteit leidt tot respect opbrengen voor anderen, geduld beoefenen, een luisterend oor hebben, meegaand zijn, begrip tonen, leefregels strikt opvolgen, principieel zijn zonder fanatisme, kiezen voor levenskwaliteit. Er is een ontzettende beoefende ontstaan naar waarden en normen, maar vele vergeten dat zij die zelf moeten eigen maken, onderhouden en verder uitbouwen. Spiritualiteit is geen vlucht, maar een innerlijke verrijking met een uitstraling naar buiten toe om het goede voorbeeld te geven en een sfeer van geluk, gezondheid, vriendschap en vrede te scheppen.

        

 

30-04-07

Spiritualiteit ...

pr96261KS99828KS99833

 

 

Een voedingsbodem voor emoties, creativiteit en sensualiteit

 

 

Spiritualiteit heeft zijn intrinsieke betekenis terug gevonden en is niet langer meer een vaag en ‘new age’ achtig begrip. Juist in deze tijd van materialisme waar normen en waarden zijn verdwenen, is er weer behoefte aan verdieping, bezinning en zingeving. Meer dan ooit wil de mens doordringen tot de essentie van het leven. Prof. Dr. Luk Bouckaert is filosoof en economist en inspireert als ethisch adviseur de werkgroep ‘Ondernemen en spiritualiteit’ enkele workshops rond ‘bezielend ondernemen’ voor zelfstandige ondernemers. Het lijkt een vreemde combinatie omdat ondernemers vooral uit zijn op winst. Prof. Dr. Bouckaert zegt hierover: ‘Ik zeg niet dat het verboden is als bedrijfsdoelstelling te hebben je omzet te verdubbelen, maar moet dat volgend jaar ook, en daarna? Een louter materiële motivatie is zeer beperkt. Beseffen waar je mee bezig bent, zal ook helpen om moeilijke periodes beter door te kunnen.’

 

 ‘Spiritualiteit wint blijkbaar veld als we zien dat ook befaamde business scholen het op hun programma plaatsen. Een goed voorbeeld van hoe je vanuit bezieling tot creatieve oplossingen kunt komen is de recente Nobelprijswinnaar voor de Vrede Mohammed Yunus, de pionier van het systeem van microkredieten dat lokale gemeenschappen en vooral vrouwen in de derde wereld op grote schaal nieuwe impulsen geeft. Spiritualiteit leidt wel degelijk tot concrete keuzes in het bedrijfsleven en tot meer creativiteit.’ Aldus prof. Broukaert.

 

Wie een holistische benadering nastreeft en op zoek is naar totaliteit, harmonie en eenheid met zichzelf en zijn omgeving, komt automatisch uit op het terrein van de spiritualiteit. Dit is het terrein van de hogere levensdoelen, doordringen tot het diepste innerlijke waar contacten tussen mens en kosmos tot stand komen. Spiritualiteit is nauw verbonden aan ethiek. Het is de bezieling, de overtuiging, de intrinsieke motivatie om het ware leven in al zijn aspecten intens te beleven.

 

Spiritualiteit is kosmisch bewustzijn, beseffen dat men als enkeling deel uitmaakt van een groter geheel. Spiritualiteit staat nooit op zichzelf maar is verbonden met zijn tegenstellingen. Tegenover spiritualiteit (Vuur) staat het gevoel of de emotie (Water). Spiritualiteit voedt de positieve emoties, brengt innerlijke rust en innerlijke verrijking. Dit betekent de tijd nemen om tot zichzelf te komen om vragen te stellen over het doel en de zin van het leven. Geestelijk onthaasten, opgedrongen dingen loslaten en op zoek gaan naar geestkracht in zichzelf, de creativiteit en de verbondenheid met anderen.

 

Iedereen kan de spirituele laag aanboren, maar hoe men dat doet is voor iedereen anders. Er zijn veel manieren om zijn spiritualiteit in te vullen. Voor sommigen is God de inspiratiebron voor zingeving, maar spiritualiteit kan zich ook buiten de religie ontwikkelen. Spiritualiteit is verbonden met creativiteit, maar ook met het mentale en de psychische aspecten, die eveneens tot het element Lucht worden gerekend. Spiritualiteit beheerst alle immateriële aspecten, maar is ten slotte ook verbonden met sensualiteit of het lichamelijk aspect dat tot het element Aarde behoort.

 

Een optimale gezondheid verkrijgt men door alle elementen op elkaar af te stemmen en in evenwicht te brengen. Door zich niet blind te staren op materiële betrachtingen, maar leren ervan afstand te nemen. Spiritualiteit speelt een grote rol in het gevoel van welbehagen. Het is vanzelfsprekend dat spiritualiteit een grote rol speelt in de natuurlijke gezondheidszorg. Spiritualiteit is geen doctrine, maar een individuele vrijheid om zijn eigen levensdoel te bereiken. Wie de spirituele weg bewandelt ontdekt nieuwe mogelijkheden en komt tot een hoger bewustzijn.  

11:15 Gepost door Jan Dries | Permalink | Commentaren (1) | Tags: spiritualiteit, elementen |  Facebook |